«Ало, це база?» «Так, база ... обкладення ПДВ!»

В обраному У обране
Друк
Павленко Олексій, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2015/№ 81
Підкажіть, чи є якісь особливості обчислення бази оподаткування ПДВ за операціями постачання основних засобів?

Особливості, безумовно, є, оскільки для оподаткування операцій постачання ОЗ у «базово-ПДВшних» пунктах ПКУ є спеціальні норми.

В основному «базовому» пункті 188.1 ПКУ приписано базу обкладення ПДВ при постачанні необоротних активів, до числа яких входять і ОЗ, визначати виходячи з договірної вартості. При цьому база обкладення операцій з постачання необактивів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни).

Приписка в дужках призначена для ФОП-платників ПДВ, які не ведуть бухоблік. Для них нагадаємо, що визначення «звичайної ціни» наведено в п.п. 14.1.71 ПКУ, з яким їм і доведеться помучитися, розраховуючи мінімальну базу обкладення ПДВ.

Що ж до платників, які ведуть бухоблік, то в них для визначення «мінбази» стоїть завдання правильно визначити залишкову вартість об’єкта, що поставляється. На відміну від бух- (і податкового) обліку, де для визначення результату від продажу ОЗ (і податкових різниць) береться залишкова вартість на початок місяця, що настає за місяцем вибуття об’єкта, для цілей обкладення ПДВ береться залишкова вартість на початок місяця, в якому сталося вибуття (постачання) об’єкта ОЗ. Тобто — на місяць раніше. А якщо йдеться про квартальних платників ПДВ, то в них «розкид» залишкових вартостей може бути ще більше: адже згідно з п. 188.1 ПКУ вони повинні брати залишкову вартість поставленого об’єкта ОЗ на початок кварталу, в якому здійснено операцію постачання.

Проте тут виникає ще запитання: а як визначити балансову вартість об’єкта ОЗ, переведеного перед продажем на субрахунок 286 («Необоротні активи і групи вибуття, що утримуються для продажу»), якщо на цьому субрахунку його вартість до продажу була зменшена до чистої вартості реалізації (на підставі п. 9 П(С)БО 27)? На нашу думку, для визначення ПДВшної бази згідно з п. 188.1 ПКУ потрібно брати ту балансову вартість, за якою об’єкт значився на субрахунку 286 на початок звітного періоду, в якому відбулося його постачання. І саме цю вартість слід порівнювати з договірною для цілей визначення ПДВшної бази.

Вважаємо цей підхід коректним з тієї причини, що така балансова вартість буде реальнішою, тобто більш наближеною на момент продажу об’єкта до його ринкової вартості. Що зробить оподаткування такої операції справедливішим. І, крім того, такий підхід відповідає не тільки духу, а й букві закону, адже йдеться про балансову вартість об’єкта на конкретну дату, і при цьому ми вважаємо, що для ПДВшних цілей не має значення, на якому рахунку об’єкт на цю дату обліковувався*.

* Згідно з дефініціями П(С)БО балансовою вартістю активу вважається вартість активу, за якою він уключається до підсумку балансу ( п. 4 П(С)БО 32).

Інакше згадка в п. 188.1 ПКУ про цю дату втрачає будь-який сенс.

До операцій постачання ОЗ відносяться також операції їх «псевдопостачання» — перелічені в п. 198.5 ПКУ і продубльовані законодавцем у п.п. «в» п.п. 14.1.191 ПКУ (нагадаємо, що в п.п. 14.1.191 ПКУ наведено визначення терміна «постачання товарів**).

** Про те, що вжитий у ПКУ термін «товари» охоплює і необоротні активи, у тому числі ОЗ, читайте на с. 25 цього випуску.

Під таке «псевдопостачання» підпадають операції з ОЗ, за якими раніше було заявлено ПК або було право на відображення за ними ПК, якщо такі ОЗ:

— починають використовуватися не в господарській діяльності платника (безоплатна передача ОЗ іншій особі*; передача ОЗ у межах балансу для його подальшого використання в негосподарських цілях);

* Ці операції ще будуть обкладені ПДВ і як звичайне постачання (отже, обкладення вийде подвійним) — детальніше про оподаткування безоплатної передачі ОЗ читайте на с. 24 цього номера.

— починають використовуватися в неоподатковуваних ПДВ операціях (передача в межах балансу ОЗ для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню).

База оподаткування за такими операціями з ОЗ визначається вже згідно з п. 189.1 ПКУ. Цю базу установлено чітко на рівні балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни**). І для цих операцій-пертурбацій уже не буде проблеми визначення балансової вартості, про яку ми писали вище, оскільки за таких операцій «псевдопостачання» попереднє переведення ОЗ на субрахунок 286 не здійснюється.

** Це — для платників ПДВ з числа ФОП.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити