Дохід за рік (не) більше 20 млн грн.: як порахувати?

В обраному У обране
Друк
Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2015/№ 82
З 01.01.2015 р. податок на прибуток зазнав масштабних змін. Одним із важливих факторів став річний дохід («до»/«понад» 20 млн грн.). Тепер він для платників вирішує чимало. Давайте розберемося, як його правильно порахувати.

податок на прибуток

Спершу вкажемо «в цілому» на ту роль, яку грає річний дохід, а потім зупинимося на тонкощах його розрахунку.

На що впливає річний дохід?

Якщо стисло, то розмір доходу впливає на податковий облік, тобто на те, як рахувати податок на прибуток. Усе тому, що від доходу за рік платників ділять на «малодохідників» і «високодохідників» ( п. 134.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI; далі — ПКУ).

У перших (малодохідників) — усе в податковому обліку просто. Для них об’єкт оподаткування — фінрезультат за даними бухобліку (визначений у фінзвітності відповідно до НП(С)БО або МСФЗ). Ці платники можуть не коригувати його на різниці з розд. III ПКУ* (за винятком збитків минулих років). Тоді малодохідники в податковому обліку в усьому рівняються на бухоблік.

* Про своє рішення не проводити коригування платник повинен зазначити в податковій звітності, що подається за перший рік у безперервній сукупності років ( п.п. 134.1.1 ПКУ).

Складніше життя високохідників. Розраховуючи податок на прибуток, бухгалтерський фінрезультат їм потрібно коригувати (!) на різниці (зі ст. 138 — 140 ПКУ). А це вже потребує великих затрат праці, адже вимагає вести «подвійний облік»:

бухгалтерський + податковий.

Загалом, річний дохід — свого роду індикатор, оскільки від нього залежить, як вести облік.

Важливий дохід за 2015 рік

Згідно з п.п. 134.1.1 ПКУ з критерієм «20 мільйонів» зіставляють річний дохід за останній річний період. При цьому одразу уточнимо: важливий дохід за 2015 рік (тобто рік, з якого затіяні всі «прибуткові» мегазміни). Про це говорять і контролери (див. «Вісник. Право знати все про податки та збори», 2015, № 8, с. 46).

Тим паче, що довідково дохід доведеться зазначити і в декларації. Зауважте, що для цього у проекті декларації з податку на прибуток** задуманий «дохідний» рядок 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку». До нього при складанні декларації-2015, звісно, доведеться занести дохід звітного періоду, тобто дохід за 2015 рік.

** Нагадаємо, що наразі існує тільки проект декларації з податку на прибуток (розміщений на сайті ДФСУ в розділі «Діяльність/Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів/2015 рік»).

До того ж і малодохідники зможуть повідомити податківців про свою «малодохідність» тільки за підсумками 2015 року. І повідомити, скажімо, про прийняте рішення не коригувати фінрезультат на різниці, проставивши спеціальну позначку в декларації за 2015 рік.

Отже, відштовхуватися будемо від доходу за 2015 рік. Ну а тепер давайте з’ясуємо, що він уключає.

Що потрапляє до річного доходу

По-перше, потрібно орієнтуватися на бухгалтерський дохід — визначений за правилами бухобліку. Про це неодноразово повідомляє п.п. 134.1.1 ПКУ.

А по-друге, у загальних рисах про річний дохід говорить абзац останній цього підпункту. Він установлює, що до річного доходу від будь-якої діяльності включається:

— дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

— інші операційні доходи;

— фінансові доходи та

— інші доходи.

Більше нічого щодо доходу і його складових ПКУ не пояснює.

Утім,

оскільки йдеться про бухдохід, напевно усі дані контролери черпатимуть із фінзвітності

Тобто стануть орієнтуватися на показники Звіту про фінансові результати (форма № 2) і за ним звіряти дохід (використовуючи дані гр. 3). Тим паче, що далеко ходити не треба, адже фінзвітність подають «у комплекті» з декларацією ( п. 46.2 ПКУ, п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419). За нею «дохідність» кожного платника відстежити легко.

А, як відомо, у фінзвітності бухгалтерський дохід показують так (див. рис.):

Бухгалтерський дохід у фінансовій звітності

Щоправда, тут є один небезпечний момент. Зауважте: прикінцевий абзац п.п. 134.1.1 ПКУ складовою доходу насамперед називає «дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Тоді як у Звіті про фінрезультати фігурує дещо інший показник. Там відображають «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». А чистий дохід — це «очищений» дохід. Тобто дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернених раніше проданих товарів, доходів, за договорами належним комітентам (принципалам тощо), а також сум податків/зборів ( п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290).

З іншого боку, в п.п. 134.1.1 ПКУ водночас часто-густо говориться про бухдохід «за вирахуванням непрямих податків». Це наводить на думку, що орієнтуватися все ж таки потрібно на ряд. 2000 Звіту про фінрезультати і «чистий дохід». Ну а формулювання у прикінцевому абзаці п.п. 134.1.1 ПКУ, судячи з усього, просто не коректні. Та й, напевно, правильніше, погодьтеся, дохід порівнювати за чистим (реальним) доходом, «очищеним» від податків, знижок, повернень і транзитних сум.

Отже, швидше за все, саме на чистий дохід дивитимуться податківці і стануть спиратися на нього, як на показник, що фігурує у фінзвітності. Саме до цього схиляються сьогодні деякі контролери в неофіційних консультаціях.

Тому для повноти картини у таблиці на с. 32 нагадаємо, як у Звіті про фінрезультати формується дохід (розшифруємо його складові з урахуванням Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433).

Що потрапляє до бухдоходу

Складові доходу:

Дані для заповнення

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000)

дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за вирахуванням:

— наданих знижок;

— вартості повернених раніше проданих товарів;

— доходів, що належать за договорами комітентам (принципалам тощо);

— непрямих податків (ПДВ, акцизного податку), інших податків і зборів, що сплачуються з обороту

обороти за Дт 701 702, 703 з Кт 791 мінус оборот за Кт 704 з Дт 791

Інші операційні доходи (ряд. 2120)

інші доходи від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зокрема доходи від:

— операційної оренди активів;

— операційних курсових різниць;

— відшкодування раніше списаних активів;

— роялті; процентів, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках у банках або депозитних рахунках до запитання;

— реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття;

— списання кредиторської заборгованості;

— визнаних штрафів, пені, неустойки тощо

обороти за Дт 71 з Кт 791

Дохід від участі у капіталі (ряд. 2200)

дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі

обороти за Дт 72 з Кт 792

Інші фінансові доходи (ряд. 2220)

— дивіденди;

— проценти (у тому числі отримані за строковими депозитними вкладами);

— інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються за методом участі в капіталі)

обороти за Дт 73 з Кт 792

Інші доходи (ряд. 2240)

— дохід від реалізації фінансових інвестицій;

— дохід від неопераційних курсових різниць;

— дохід від зміни балансової вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (крім підприємств, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами);

— інші доходи, що виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

обороти за Дт 74 з Кт 793

Повторимо: величину доходу довідково наводять у декларації. Це для контролерів — «знак», ким ви є: малодохідником чи високодохідником. Тоді, мабуть, до «дохідного» ряд. 01 декларації з податку на прибуток-2015 з графи 3 Звіту про фінрезультати за 2015 рік доведеться перенести суму «дохідних» рядків: ряд. 2000 + ряд. 2120 + + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240. Хоча краще, щоб це офіційно підкріпили контролери. Тоді питання зникне з порядку денного.

висновки

  • Залежно від доходу за рік платників ділять на малодохідників (до 20 млн грн.) і високодохідників (понад 20 млн грн.).
  • Швидше за все, річний дохід податківці звірятимуть за даними фінзвітності — Звіту про фінрезультати.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити