Лікарняні: оподаткування та облік

В обраному У обране
Друк
Скрипкіна Катерина, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2015/№ 87
Ось виплати з тимчасової непрацездатності розраховані. Тепер потрібно їх правильно оподаткувати та провести в обліку. Як це зробити? Зараз з’ясуємо.

Лікарняні — не зовсім звичайна виплата. Незважаючи на те що вона не входить до фонду оплати праці, для цілей обкладення ПДФО і ВЗ така виплата вважається зарплатою, а до бази справляння ЄСВ вона входить як окрема складова. Саме з ЄСВ ми й почнемо.

ЄСВ: і зверху, і знизу

Суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця і допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок коштів Фонду, уключаються до бази справляння ЄСВ згідно з ч. 1 ст. 7 Закону № 2464.

Табл.1 Ставки ЄСВ з лікарняних.

База справляння ЄСВ і категорії працівників

Розмір ЄСВ, %

нарахування

утримання

Оплата перших п’яти днів хвороби і допомога по тимчасовій непрацездатності, нараховані:

— працівникам підприємств, установ, організацій

33,2

2

— працівникам-інвалідам підприємств, установ, організацій

8,41

— працівникам підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС*

5,3

— працівникам-інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів*

5,5

* За умови, що кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів — не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

Для цілей порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ* лікарняні:

* Максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму, установленого на працездатну особу (у січні — серпні 2015 року — 20706 грн., у вересні — грудні 2015 року — 23426 грн.).

— ураховуйте у третю чергу після зарплати та винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами. У місяці, коли працівниці нараховано і лікарняні, і декретні (як правило, таке трапляється в місяці початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), лікарняні необхідно обліковувати першими. Це зумовлено тим, що лікарняні обкладаються ПДФО і саме ЄСВ, утриманий з такої виплати, повинен зменшувати дохід при визначенні бази оподаткування;

— що припадають на різні місяці, розподіляйте за місяцями, на які припадає період непрацездатності.

Увага! Для дотримання вимоги про ЄСВ з мінзарплати перехідні лікарняні відносьте до місяців, на які вони припадають

Зауважте: у ситуації, коли працівник починає хворіти в одному місяці, а закінчує — в іншому, є свої особливості. З метою дотримання вимоги про ЄСВ з «мінімалки»:

— у місяці початку хвороби нараховуйте ЄСВ на фактичну базу справляння внеску, розраховану щодо такого працівника. Тобто вимогу про ЄСВ з мінзарплати не застосовуйте;

— якщо працівник весь місяць хворів, доходу не було, то ЄСВ не нараховуйте взагалі. Адже поки що нам невідома сума лікарняних, що буде нарахована працівнику за робочі дні за графіком лютого;

— у місяці закінчення хвороби після отримання листка непрацездатності для цілей порівняння з мінзарплатою лікарняні відносьте до місяців, за які їх нараховано. Якщо після розподілу лікарняних у місяці, за який їх нараховано, загальний дохід (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) менше мінзарплати, нараховуйте ЄСВ виходячи з «мінімалки».

Зверніть увагу: якщо до бази нарахування ЄСВ за відповідний місяць, крім лікарняних, входить зарплата, суму, що дорівнює різниці між мінзарплатою та фактичною базою нарахування ЄСВ (крім винагороди за ЦПД), множимо на «зарплатну» ставку, установлену підприємству згідно з класом профризику виробництва. А ось коли в базі нарахування є тільки лікарняні, сума яких менше мінзарплати, нараховуємо ЄСВ на суму мінзарплати за ставкою 33,2 %.

Важливо! Для працівників-інвалідів і сумісників вимога про ЄСВ з мінзарплати не працює. Тому якщо ви нараховуєте лікарняні таким працівникам, то ЄСВ справляйте з фактичної суми.

Суми виплат з тимчасової непрацездатності відображаються у Звіті з ЄСВ за той місяць, в якому їх нараховано, у відповідних рядках таблиці 1 і в таблиці 6 з відповідним кодом категорії застрахованої особи (у загальному випадку — «29»).

ПДФО і ВЗ: все за зарплатними правилами

Суми оплати перших п’яти днів за рахунок коштів роботодавця і допомоги по тимчасовій непрацездатності включаються до загального оподатковуваного доходу працівника. При цьому у складі заробітної плати вони обкладаються ПДФО за ставками 15 і 20 % і ВЗ — за ставкою 1,5 %.

Для цілей утримання ПДФО лікарняні:

— зменшуйте на суму ЄСВ у частині утримань і на суму податкової соціальної пільги (за наявності права на неї) при визначенні бази оподаткування;

— ураховуйте при визначенні граничного розміру доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2015 році — 1710 грн.);

— відносьте до місяців, за які їх нараховано, якщо тимчасова непрацездатність припадає на два і більше місяців.

Бухгалтерський та податковий облік

Операції з нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах відображаються проводкою: Дт 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» — Кт 663 «Розрахунки за іншими виплатами», тобто проходить повз доходи і витрати.

Нарахування оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в бухгалтерському обліку відображається за кредитом субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами». А ось рахунком, з яким повинна йти кореспонденція, на думку Мінфіну, має бути рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» (див. лист від 26.10.2011 р. № 31-08410-07-16/26368, до дебету цього ж рахунку він пропонує списувати і ЄСВ, нарахований на суму лікарняних). Водночас, на наш погляд, ви можете використовувати й інші рахунки обліку витрат — 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

А зараз декілька слів про податковий облік. З 01.01.2015 р. об’єкт обкладення податком на прибуток визначають на підставі бухгалтерського фінансового результату до оподаткування, скоригованого на різниці, наведені у ст. 138 — 141 ПКУ. Проте витрат на оплату перших п’яти днів хвороби вони не стосуються.

Закріпимо матеріал на практиці.

Приклад. У жовтні 2015 року працівник планового відділу надав до комісії із соцстрахування підприємства листок непрацездатності, що свідчить про його хворобу з 05.10.2015 р. по 16.10.2015 р. (наданий 19.10.2015 р.). Страховий стаж працівника — 10 років 7 місяців. На підставі рішення комісії із соціального страхування підприємства від 22.10.2015 р. працівнику було нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в сумі 845 грн. і допомогу по тимчасовій непрацездатності в сумі 1183 грн. Загальна сума лікарняних становить 2028 грн.

Крім того, у вересні працівнику нараховано заробітну плату за фактично відпрацьовані дні цього місяця в сумі 2727,27 грн.

Для отримання фінансування з Фонду роботодавець 23.10.2015 р. подав до робочого органу такого Фонду заяву-розрахунок. Грошові кошти від Фонду надійшли на окремий поточний рахунок 03.11.2015 р.

Табл.2 Бухгалтерський облік операцій з нарахування і виплати лікарняних

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Нараховано заробітну плату працівнику за жовтень 2015 року*

92

661

2727,27

2

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

949

663

845,00

3

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

378

663

1183,00

4

Нараховано ЄСВ:

— на суму заробітної плати (2727,27 х 37,26** : 100)

92

651

1016,18

— на загальну суму лікарняних (2028,00 х 33,2 : 100)

949

651

673,30

5

Утримано ЄСВ:

— із суми заробітної плати (2727,27 х 3,6 : 100)

661

651

98,18

— із суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (845,00 х 2 : 100)

663

651

16,90

— із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (1183,00 х 2 : 100)

663

651

23,66

6

Утримано ПДФО:

— із суми заробітної плати ((2727,27 - 98,18) х 15 : 100)

661

641/ПДФО

394,36

— із суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності ((845,00 - 16,90) х 15 : 100)

663

641/ПДФО

124,22

— із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності ((1183,00 - 23,66) х 15 : 100)

663

641/ПДФО

173,90

7

Утримано ВЗ:

— із суми заробітної плати (2727,27 х 1,5 : 100)

661

642/ВЗ

40,91

— із суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (845,00 х 1,5 : 100)

663

642/ВЗ

12,68

— із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (1183,00 х 1,5 : 100)

663

642/ВЗ

17,75

8

Отримано допомогу від Фонду на спеціальний рахунок

313

378

1183,00

9

Перераховано ЄСВ у частині нарахувань на зарплату та лікарняні, а також у частині утримань із зарплати й оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

651

311

1804,56

10

Перераховано ЄСВ у частині утримань з допомоги по тимчасовій непрацездатності

651

313

23,66

11

Перераховано ПДФО із зарплати та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

641/ПДФО

311

518,58

12

Перераховано ПДФО з допомоги по тимчасовій непрацездатності

641/ПДФО

313

173,90

13

Перераховано ВЗ із зарплати та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

642/ВЗ

311

53,59

14

Перераховано ВЗ з допомоги по тимчасовій непрацездатності

642/ВЗ

313

17,75

15

Перераховано працівнику на картрахунок:

— зарплата

661

311

2193,82

— оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

663

311

691,20

— допомога по тимчасовій непрацездатності

663

313

1183,00

* Відповідно до вимог ст. 115 КЗпП заробітна плата повинна виплачуватися працівникам не рідше двох разів на місяць, проте для спрощення прикладу проводки з виплати зарплати за першу половину місяця ми не наводимо.

** Ставка ЄСВ у частині нарахувань прийнята умовно.

висновки

  • Лікарняні включаються до бази справляння ЄСВ. Для цілей порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ та виконання вимоги про ЄСВ з мінзарплати перехідні виплати розподіляйте за місяцями, за які їх нараховано.

  • Із суми лікарняних у складі зарплати утримуйте ПДФО і ВЗ.

  • У бухгалтерському обліку нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності відображайте проводкою Дт 378 — Кт 663. До витрат підприємства ця сума не потрапляє, оскільки проходить транзитом від Фонду до працівника — застрахованої особи.

  • Суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, на думку Мінфіну, потрібно відображати за кредитом рахунку 94. А на наш погляд, можна використовувати й інші витратні рахунки (91, 92, 93).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити