Податкова знижка на навчання: подбайте вже зараз

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Добре, якщо ваше навчання або навчання вашої дитини оплатить роботодавець (нинішній або потенційний). Але, на жаль, останнім часом усе більше доводиться розраховувати на свої сили. А чи знаєте ви, що особам, які самостійно оплатили своє навчання, ПКУ надає можливість зменшити суму оподатковуваного доходу «навчальних» витрат? Проте, щоб скористатися нею, потрібно мати на руках правильно оформлений набір документів. Що це за документи? Про них, а також про інші нюанси податкової знижки на навчання, ми з вами поговоримо в цій статті.

img 1Працюючи та оплачуючи своє навчання в навчальному закладі, ми з вами маємо право за підсумками звітного року повернути з бюджету частину грошей, що були утримані роботодавцями із зарплати для сплати ПДФО. Яким чином? Скориставшись податковою знижкою.

Що таке податкова знижка? Це документально підтверджена сума (вартість) витрат, які були понесені протягом звітного року фізособою у зв’язку з придбанням послуг (робіт, товарів) у резидентів — фізичних та/або юридичних осіб.

Важливо! До складу податкової знижки можуть бути включені не всі документально підтверджені витрати, а тільки ті, що перелічені в п. 166.3 ПКУ. Ну і як ви вже напевно здогадалися, до переліку таких витрат увійшли «навчальні» витрати фізособи. Але перш ніж взятися за них, давайте поговоримо про те, хто і коли може скористатися податковою знижкою на навчання.

Право на знижку

У загальному випадку право на податкову знижку має фізична особа, яка:

по-перше, є резидентом України. Нерезиденти претендувати на податкову знижку не можуть;

по-друге, має реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

по-третє, отримувала у звітному році доходи у вигляді заробітної плати. Немає зарплати — немає знижки.

Скористатися правом на податкову знижку можна за результатами звітного податкового року

Для цього необхідно заповнити та подати до податкового органу річну декларацію про майновий стан та доходи (далі — декларація про доходи). Поки що форму такої декларації затверджено наказом Міндоходів від 11.12.2013 р. № 793. Проте враховуючи, що починаючи з цього року крім ПДФО в декларації про доходи необхідно буде відображати й ВЗ, форму декларації, яку потрібно буде подавати за підсумками 2015 року, повинні перезатвердити. Стежте за новинами в «Податки та бухгалтерський облік».

Подати декларацію про доходи, щоб реалізувати право на податкову знижку, необхідно:

— до кінця податкового року, наступного за звітним (тобто за витратами 2014 року — до 31 грудня 2015 року включно, а за витратами 2015 року — до 31 грудня 2016 року включно), — якщо ви подаєте декларацію добровільно;

— у строки, установлені для осіб, зобов’язаних подавати таку декларацію, — якщо подання декларації про доходи для вас обов’язок.

У декларації про доходи зазначайте всі оподатковувані доходи, отримані за звітний рік, а також документально підтверджені витрати, що підлягають включенню до податкової знижки.

Урахуйте, якщо ви не скористаєтеся правом на нарахування податкової знижки за підсумками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не перенесеться!

Кого можна навчати і до знижки включати

Ви, як платник ПДФО, маєте право декларувати податкову знижку за витратами на:

своє навчання

та/або

навчання членів своєї сім’ї першого ступеня споріднення, які не отримують заробітної плати ( п.п. 166.3.3 ПКУ). До їх тісних рядів входять ваші батьки, чоловік (дружина), діти, у тому числі усиновлені. Усі інші члени вашої сім’ї вважаються такими, які мають другий ступінь споріднення ( п.п. 14.1.263 ПКУ). А отже, витратам на їх навчання немає місця у вашій знижці.

Важливо! Навчаючи дітей та чоловіка (дружину), батьків, урахуйте такі моменти.

Стосовно дітей. На думку податківців, при реалізації одним з батьків права на включення до податкової знижки витрат на навчання своєї дитини вік цієї дитини обмежується 23 роками. На чому вона базується? На підставі положень ст. 180 і ч. 1 ст. 199 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III (а не ПКУ!!!), що зобов’язують батьків утримувати повнолітніх дітей до досягнення ними 23 років, якщо такі діти продовжують навчатися.

Виняток — випадки, коли батьки оплачують навчання повнолітніх непрацездатних дітей*. У такій ситуації вони можуть задекларувати податкову знижку незалежно від віку цих дітей у разі виконання умов, визначених п.п. 166.3.3 ПКУ.

* Непрацездатними вважаються особи, визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, і пенсіонери за віком.

Водночас, якщо дитині, яка навчається за ваш рахунок, у звітному році виповнюється 24 роки, то право на податкову знижку у вас за такий рік не втрачається (див. роз’яснення в підкатегорії 103.06.03 БЗ).

Ще один важливий момент. Уключити до складу податкової знижки витрати на навчання дитини можна тільки в тому випадку, якщо вона не отримувала протягом звітного податкового року заробітну плату. Якщо ваша дитина-студент протягом звітного року одночасно і навчалася у виші, і працювала за трудовим договором (отримувала заробітну плату), то вона має сама скористатися правом на податкову знижку. Виняток — ситуація, коли студент, навчаючись у виші за рахунок батьків, не працював за трудовим договором, а влаштувався на роботу після закінчення вишу у звітному році. У цьому випадку право на податкову знижку за підсумками звітного року має той з батьків, хто оплачував його навчання.

Стосовно чоловіка (дружини), батьків. Тут на перше місце виходить питання заробітної плати. Якщо вони не перебували у звітному році у трудових відносинах, то ви маєте право задекларувати витрати на їх навчання. Причому той факт, що вони могли отримувати інші доходи, наприклад, від підприємницької діяльності, за цивільно-правовими договорами, не має значення. Головне — правильно оформити платіжні документи. З тим, «як правильно», ми з вами розберемося трохи нижче. А зараз поговоримо про те, де потрібно навчатися, щоб скористатися правом на податкову знижку.

Куди піти навчатися?

Тут важливо врахувати такі три фактори.

Перший. До податкової знижки можуть бути включені витрати на оплату навчання тільки у вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладах. Це випливає з положень пп. 14.1.170, 166.3.3 ПКУ. Отже, якщо ви витратили гроші на навчання за межами нашої Батьківщини, то скористатися податковою знижкою на навчання ви не зможете.

Другий. При визначенні права на податкову знижку не важлива:

— форма власності навчального закладу, в якому ви або ваші родичі навчатимуться (державна, приватна, комунальна);

— форма навчання (очна, заочна, вечірня тощо).

Третій. Задекларувати податкову знижку за «навчальними» витратами ви можете, тільки якщо метою вашого навчання було здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня (середньої професійної або вищої освіти). Ураховуючи це, наприклад,

витрати на навчання в магістратурі за умови дотримання інших вимог ст. 166 ПКУ можуть братися до розрахунку податкової знижки на навчання

Причина — магістратура є самостійним освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти. Аналогічний висновок можна зробити і щодо навчання в інтернатурі. Адже вона також входить до структури вищої освіти і є невід’ємною ланкою у процесі підготовки у вищому навчальному закладі. Згодні з цим і податківці (див. роз’яснення в підкатегорії 103.06.03 БЗ).

А ось з витратами на навчання в аспірантурі «проліт». Чому? Мета навчання в аспірантурі — здобуття наукового ступеня вже за наявності вищої освіти.

Ну й декілька слів про витрати на навчання на військовій кафедрі. Як правило, таке навчання оплачується окремо від оплати за договором на навчання за певною спеціальністю. Крім того, навчання на військовій кафедрі є додатковою необов’язковою послугою навчального закладу. Ураховуючи це податківці відмовляють у податковій знижці за такими витратами (див. роз’яснення фахівців ДПСУ в журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 40, с. 51, роз’яснення в підкатегорії 103.06.03 БЗ).

А тепер давайте поговоримо про обмеження щодо суми витрат на навчання, яку можна включити до податкової знижки.

Знайомимося з обмеженнями

По-перше, до складу податкової знижки, що декларується і за підсумками 2014 року, і за підсумками 2015 року, можна включити суму «навчальних» витрат, що не перевищувала 1710 грн. з розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожен повний або неповний місяць навчання протягом такого звітного податкового року (див. п.п. 166.3.3 ПКУ). Сума витрат на навчання, що перевищує зазначений розмір, до складу податкової знижки не потрапить.

Важливо! При декларуванні податкової знижки на навчання слід ураховувати кількість місяців навчання, що припадають на звітний календарний, а не навчальний рік.

Зазначимо, що

навчальний рік триває 12 місяців. Починається він, як правило, 1 вересня

По-друге, до податкової знижки за звітний рік можна включити тільки фактично понесені впродовж такого звітного року витрати ( п.п. 166.2.1 ПКУ).

Тому, якщо студент оплатив у серпні 2015 року своє навчання у виші у 2015 — 2016 навчальному році, то до складу податкової знижки за 2015 рік він має право включити тільки суми, сплачені за місяці навчання протягом звітного року (якщо навчання почалося у вересні, то за вересень — грудень 2015 року).

А що ж з витратами на навчання наступного року, які були фактично понесені в поточному? До 06.04.2014 р. діяло роз’яснення податківців, розміщене в підкатегорії 103.06.03 БЗ, з тексту якого можна було зробити висновок, що з такими витратами доведеться розпрощатися. Але все розставила по місцях УПК № 247, наведена на с. 42. У ній податківці чітко прописали: «Оскільки до податкової знижки за звітний календарний рік дозволено включати суми витрат, понесених платником податку за навчання протягом звітного податкового року, а відповідно до умов договору (контракту) про надання освітньої послуги (навчання) платником здійснюється оплата за місяці навчального року, який включає місяці календарного року наступного за звітним, одним платіжним документом (квитанцією), при включенні до податкової знижки за звітний рік слід враховувати суму витрат (частину) у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. Решта суми, сплаченої за таким платіжним документом (квитанцією), може бути включена платником податку при реалізації права на податкову знижку у наступному році».

Тобто

суми, сплачені в поточному році за місяці навчання в наступному, можна включити до податкової знижки наступного року, за умови виконання вимог ст. 166 ПКУ

А як бути, якщо, наприклад, у 2013 році платник податків не включив до складу податкової знижки суми, сплачені у 2012 році за місяці навчання у 2013 році? Чи можна зараз виправитися? На жаль, податківці проти. У своїх усних роз’ясненнях вони спираються на положення п.п. 166.4.3 ПКУ. У ньому законодавець чітко прописав, що якщо платник податків до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за результатами звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Ну й нарешті третє обмеження. Загальна сума витрат, що включається платником податків до складу податкової знижки, не може перевищувати базу оподаткування заробітної плати, нарахованої йому у звітному році ( п.п. 166.4.2 ПКУ).

Тобто, максимальна величина податкової знижки обмежується сумою нарахованої вам заробітної плати, зменшеною на суму утриманого ЄСВ та суму податкової соціальної пільги (якщо у звітному році її застосовували до зарплати).

З межами розібралися . Час поговорити про документи, що підтверджують понесені витрати на навчання. Адже оплачувати навчання у 2015-2016 навчальному році ви будете зараз. А отже, усе повинно бути оформлено так, щоб податківець «носа не підточив».

Оформляємо правильно документи вже зараз

Щоб з податковою знижкою все пройшло гладко, вам необхідно мати на руках копії договорів на навчання, платіжні та розрахункові документи, які підтверджують факт оплати за навчання у звітному податковому році. Такими документами можуть бути, наприклад, квитанції банку або відділення зв’язку, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, що ідентифікують продавця послуг (навчальний заклад) та їх отримувача ( п.п. 166.2.1 ПКУ).

У підтвердних документах обов’язково мають зазначатися:
1) вартість наданих освітніх послуг;
2) період навчання

А платіжні документи повинні містити П. І. Б. особи, яка декларуватиме податкову знижку з навчання. Але як же бути з навчанням дитини? — запитаєте ви. Адже в цьому випадку в договорі на навчання та платіжних документах зазначатиметься ім’я такої дитини. Не турбуйтеся. Для цього випадку податківці роблять виняток (див. роз’яснення в підкатегорії 103.06.03 БЗ).

Оригінали платіжних документів нести податківцям не потрібно. Їм вистачить копій. Проте всі ці документи ви повинні зберігати протягом 1095 днів.

Несу декларацію і беру із собою...

Декларуючи податкову знижку на навчання, вам необхідно мати при собі:

— оригінал паспорта;

— копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номера) або копію сторінки паспорта, що містить відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, якщо ви відмовилися від отримання реєстраційного номера;

довідку про нараховану у звітному році заробітну плату, видану роботодавцем (роботодавцями);

— копію договору про навчання;

— копії платіжних документів;

— документи, що підтверджують споріднення, — якщо ви декларуєте витрати на навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення, який не отримує заробітної плати.

Зауважте: якщо в договорі з навчальним закладом не зазначено конкретної тривалості навчання у звітному податковому році (кількість місяців навчання (тривалість семестрів) у звітному періоді), то необхідно буде отримати в навчальному закладі довідку з такою інформацією. Вона необхідна для розрахунку суми коштів на навчання, яка може бути включена до складу податкової знижки звітного року.

Насамкінець побажаємо всім нашим читачам, які вирішили продовжити освіту, щоб навчання було тільки на радість! І обов’язково скористайтеся податковою знижкою, якщо своє навчання або навчання ваших близьких ви оплачуєте за рахунок своїх заощаджень. А допомогти в цьому може матеріал даної статті.

висновки

  • Скористатися податковою знижкою може фізособа — резидент України, якій у звітному році нараховувалися/виплачувалися доходи у вигляді заробітної плати.

  • Платник податків має право декларувати податкову знижку за витратами на своє навчання та/або навчання членів своєї сім’ї першого ступеня споріднення, які не отримують заробітної плати.

  • До податкової знижки можуть бути включені витрати на оплату навчання тільки у вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладах.

  • До складу податкової знижки, що декларується за підсумками 2015 року, можна включити суму «навчальних» витрат, що не перевищувала 1710 грн. з розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожен повний або неповний місяць навчання протягом такого звітного податкового року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі