(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
6/8
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Вересень , 2015/№ 75

Купуємо ОЗ за гроші: відображаємо в обліку

Придбання основних засобів за грошові кошти — мабуть, найпоширеніший варіант надходження таких матеріальних цінностей на підприємство. Давайте з’ясуємо, як документально оформляють таке надходження і як відображають його в обліку.

Оформляємо купівлю ОЗ документально

Придбавають об’єкти основних засобів (далі — ОЗ) за гроші на підставі договору купівлі-продажу.

Підтвердженням купівлі слугують первинні документи (чеки, накладні, акти приймання-передачі, митні декларації тощо).

ОЗ, що надійшли на підприємство, не залишаються без уваги. Щоб контролювати їх наявність і використання за призначенням, оформляють Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми № О3-1, затвердженої наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

Такий Акт складають в одному примірнику на кожен окремий об’єкт. Робить це приймальна комісія, яку керівник підприємства призначив своїм наказом.

Після оформлення Акт разом з доданою до нього технічною документацією передають до бухгалтерії. Його підписує головний бухгалтер і затверджує керівник підприємства або уповноважена на це особа.

Зверніть увагу: якщо підприємство купує об’єкт ОЗ, який уже був в експлуатації, то на підставі Акта за формою № ОЗ-1 в бухобліку воно може відобразити і суму зносу цього об’єкта, нараховану до його купівлі.

У будівельно-монтажних організаціях для оформлення передавання, установки та пуску будівельних машин і подальшого їх демонтажу і передавання машинопрокатній базі використовують Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини типової форми № ОЗ-5, затвердженої наказом № 352 (ср. 025069200). Цей Акт складають у двох примірниках.

Дата складання Акта за формою № ОЗ-1 або № ОЗ-5 вважається датою зарахування об’єкта ОЗ на баланс підприємства.

Для індивідуального обліку кожного об’єкта ОЗ застосовують Інвентарну картку обліку основних засобів типової форми № О3-6, також затвердженої наказом № 352.

Ураховуємо придбання ОЗ

Бухгалтерський облік. Придбані за грошові кошти ОЗ зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, що включає витрати, перелічені в п. 8 П(С)БО 7 (див. с. 14).

Коли підприємство придбаває ОЗ, воно здійснює капітальні інвестиції. Тому всі пов’язані з цим процесом витрати воно спочатку накопичує на:

— субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

або

— субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».

Ось так формується первісна вартість об’єкта ОЗ.

При передачі (введенні) в експлуатацію об’єкта ОЗ суми з кредиту субрахунку 152 або 153 списують до дебету відповідного субрахунку рахунку 10 «Основні засоби» або 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Такий особливий порядок обліку купівлі ОЗ зумовлено тим, що фактичне надходження об’єкта на підприємство — це тільки початковий етап процесу його придбання. Адже під час підготовки об’єкта до експлуатації у суб’єкта господарювання цілком можуть виникати ще й інші витрати.

Ці додаткові витрати теж нагромаджують на субрахунку 152 або 153 і так само включають до первісної вартості об’єкта ОЗ

Тому, хоч зібрані на субрахунку 152 або 153 витрати вже й вважаються активом, але повноправним об’єктом ОЗ вони стають тільки після списання до дебету рахунку 10 або 11.

З наступного місяця після введення об’єкта в експлуатацію на нього починають нараховувати амортизацію ( п. 29 П(С)БО 7).

Податок на прибуток. Ви напевно вже добре знаєте, що з 01.01.2015 р. об’єкт обкладення податком на прибуток залежить від фінансового результату, визначеного у фінансовій звітності згідно з НП(С)БО або МСФЗ ( п.п. 134.1.1 ПКУ).

Так, у малодохідних платників (з доходом за минулий рік (починаючи з 2015 року) менше 20 млн грн.) податковий облік ОЗ — дзеркальне відображення бухгалтерського обліку. А ось високодохідні платники (і малодохідники-добровольці), крім бухгалтерського, повинні вести ще й окремий податковий облік ОЗ у порядку, передбаченому п. 138.3 ПКУ. Дані податкового обліку їм знадоб­ляться для того, щоб відкоригувати бухгалтерський фінрезультат на амортизаційні різниці.

Ці різниці можуть з'явитися у вас через:

— різний строк корисного використання. Якщо в бухобліку підприємству за такими строками надано повну свободу дій, то в податковому зберігаються мінімально допустимі строки використання об’єктів ( п.п. 138.3.3 ПКУ);

— невідповідність критеріїв віднесення до ОЗ. Річ у тім, що високодохідні платники підпадають під дію п.п. 14.1.138 ПКУ і в податковому обліку необоротних активів повинні застосовувати вартісний критерій у 6000 грн. (без ПДВ). А ось у бухобліку вони можуть установити будь-яку іншу планку;

— відмінності у підходах до обліку невиробничих ОЗ. На невиробничі ОЗ ПКУ, як і раніше, не дозволяє нараховувати амортизацію ( п.п. 138.3.2 ПКУ), тоді як у бухгалтерському обліку жодних заборон із цього приводу немає;

— додавання до фінрезультату 30 % вартості придбань у неприбутківців у випадках, прописаних у п.п. 140.5.4 ПКУ.

Проте саме придбання ОЗ та формування їх первісної вартості до таких різниць не призводить, будьте спокійні. Тому відкладемо розмову про різниці до наступного разу, коли розглядатимемо питання експлуатації ОЗ.

ПДВ. Платник ПДВ, який купує об’єкт ОЗ в іншого платника ПДВ, збільшує свій податковий кредит на суму «вхідного» ПДВ за цим об’єктом, незалежно від того, з якою метою планує використовувати придбане ( п. 198.3 ПКУ).

Важливо тільки, щоб такий податковий кредит підтверджувала податкова накладна, складена продавцем і зареєстрована в ЄРПН ( п. 201.10 ПКУ).

Датою збільшення податкового кредиту є дата здійснення першої з подій ( п. 198.2 ПКУ):

— або дата перерахування передоплати за об’єкт ОЗ,

— або дата його отримання.

Той, хто надумав використовувати придбані ОЗ у негосподарських або неоподатковуваних операціях, раніше відображений податковий кредит компенсує податковими зобов’язаннями з ПДВ. Цього вимагає п. 198.5 ПКУ (детальніше див. с. 17).

Нараховані «компенсуючі» ПДВ-зобов’язання залежно від того, в якому звітному періоді прийнято рішення змінити напрям використання ОЗ:

— або збільшують первісну вартість ОЗ, використаних у негосподарській/неоподатковуваній діяльності, — якщо рішення прийняте одразу,

— або спрямовуються у витрати звітного періоду — якщо рішення прийняте в наступних звітних періодах.

При негосп/необ’єктному/неоподатковуваному використанні ОЗ, які придбані без ПДВ, податкові зобов’язання не нараховуйте. Це порада від ДФСУ (див. лист від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17).

Приклад. Підприємство за грошові кошти прид­бало вантажний автомобіль вартістю 180000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 30000 грн.).

Цю операцію в своєму обліку воно відображає так:

Придбання ОЗ за грошові кошти в нацвалюті

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дт

Кт

1. Придбання об’єкта ОЗ на умовах подальшої оплати

1

Отримано від постачальника автомобіль

152

631

150000

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за умови реєстрації податкової накладної в ЄРПН)

­641/­ПДВ

631

30000

3

Сплачено платежі, пов’язані з реєстрацією автомобіля в органах ДАІ

377

311

600

4

Віднесено на збільшення первісної вартості автомобіля витрати на реєстрацію

152

377

600

5

Введено в експлуатацію автомобіль (150000 грн. + 600 грн.)

103

152

150600*

* З місяця, наступного за місяцем введення об’єкта ОЗ в експлуатацію, за ним починає нараховуватися амортизація.

6

Перераховано кошти в оплату вартості придбаного автомобіля

631

311

180000

2. Придбання об’єкта ОЗ на умовах попередньої оплати

1

Перераховано передоплату за автомобіль

371

311

180000

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за умови реєстрації податкової накладної в ЄРПН)

641/ПДВ

644

30000

3

Отримано від постачальника автомобіль

152

631

150000

4

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ

644

631

30000

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

180000

6

Сплачено платежі, пов’язані з реєстрацією автомобіля в органах ДАІ

377

311

600

7

Віднесено на збільшення первісної вартості автомобіля витрати на реєстрацію

152

377

600

8

Введено в експлуатацію автомобіль (150000 грн. + 600 грн.)

105

152

150600*

* З місяця, що настає за місяцем введення об’єкта в експлуатацію, за ним починає нараховуватися амортизація.

висновки

 • Хоча зібрані на субрахунку 152 або 153 витрати вже і вважаються активом, але повноправним об’єктом ОЗ вони стають тільки після списання до дебету рахунку 10 або 11.

 • Підприємство збільшує свій податковий кредит на суму «вхідного» ПДВ за придбаним об’єктом ОЗ, незалежно від того, з якою метою планує його використовувати.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
основні засоби, придбання додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті