Новий реєстр «неприбутківців»

В обраному У обране
Друк
Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2016/№ 61

Постанова, що коментується, діє з 16.07.2016 р. Нею затверджено новий Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, уключення «неприбутківців» до Реєстру та виключення з нього (далі — Порядок № 440; див. с. 39). Ним же врегульовано порядок уключення «стареньких» неприбуткових організацій (НПО) до нового Реєстру. Ознайомимося з основними його положеннями.

Спочатку про правила для «стареньких».

висновок документа


Усім «стареньким» НПО ДФСУ повинна протягом двох місяців надіслати письмовий запит, на який необхідно відповісти в місячний строк

Під «старенькими» тут маємо на увазі НПО, уключені до Реєстру на день набуття чинності Законом України від 17.07.2015 р. № 652-VIII* (13.08.2015 р.). Так от, усім таким «стареньким» (крім НПО, установчі документи яких оприлюднено на порталі електронних сервісів згідно з «держреєстраційним» Законом України від 15.05.2003 р. № 755-IV і відповідають вимогам, установленим п. 133.4 ПКУ) протягом двох місяців з дня набуття чинності постановою № 440 (до 16.09.2016 р.) контролери повинні надіслати письмовий запит.

* Детальніше про нього читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 68 — 69, с. 12.

На цей запит потрібно в місячний строк надати відповідь про відповідність вашої НПО вимогам, установленим у п. 133.4 ПКУ, а також засвідчені копії установчих документів (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів). «Старенький» ЖБК, крім цього, також повинен надати засвідчені копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і факт спорудження чи придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

У разі надання всіх зазначених документів та їх відповідності вимогам, установленим у п. 133.4 ПКУ, у місячний строк з дня отримання відповіді контролюючий орган уключає «стареньку» до нового Реєстру.

Якщо ж документи не відповідають зазначеним вимогам та/або надані не в повному обсязі, неприбутковій організації надсилається відповідне повідомлення. Проте вилучити її з Реєстру до 01.01.2017 р. контролери не мають права. Відповідну норму встановлено в п. 34 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. Повторює її і п. 2 постанови № 440.

Такі «старенькі» НПО до 01.01.2017 р. повинні привести свої установчі документи у відповідність до вимог, установлених у п. 133.4 ПКУ, і в цей самий строк подати їх копії до контролюючого органу. НПО, що не виконали ці вимоги, після 01.01.2017 р. виключаються з Реєстру ( п. 35 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, п. 2 постанови № 440). При цьому «стареньким» НПО-бюджетникам зміни до установчих документів можна і не вносити (див. лист ДФСУ від 19.04.2016 р. № 8789/6/99-99-19-02-02-15).

Тепер про правила для «новачків».

висновок документа


Для включення до Реєстру новозареєстрована НПО подає контролюючому органу заяву за формою 1-РН і копії установчих документів (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів)

Зверніть увагу: копії документів мають бути засвідчені підписом керівника або представника НПО, а також скріплені печаткою (за наявності). ЖБК, крім зазначених, також повинен надати аналогічним чином засвідчені копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і факт спорудження чи придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом (п. 6 Порядку № 440).

Протягом 14 календарних днів з дня отримання зазначених документів контролюючий орган приймає рішення про включення/повторне включення, відмову, виключення чи зміну ознаки неприбутковості (п. 8 Порядку № 440).

Уключення НПО до Реєстру контролюючий орган здійснює в разі, якщо така організація відповідає вимогам, установленим в п. 133.4 ПКУ, а саме:

— створена та зареєстрована в установленому законом порядку, що регулює діяльність відповідної НПО;

— установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

— установчі документи передбачають передачу активів одній або декільком НПО відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення). Положення цього абзацу не поширюються на ОСМД та асоціації ОСМД;

— установчі документи передбачають, що доходи (прибуток) використовуються виключно для фінансування витрат на утримання НПО, реалізації цілей (завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п. 7 Порядку № 440).

Контролюючий орган відмовляє в уключенні до Реєстру у випадку, якщо НПО:

— надала неповний комплект документів;

— не відповідає встановленим вимогам.

Зауважте: після усунення недоліків НПО, що дістала відмову, може заново подати відповідний пакет документів для реєстрації.

У разі зміни організаційно-правової форми НПО, унесення змін до її установчих документів або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє НПО, до контролюючого органу подається реєстраційна заява з відміткою «зміни», до якої додаються копії документів, відповідно до п. 6 Порядку № 440 (ср. 025069200). Вони мають бути подані протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації таких змін, а у разі, коли держреєстрація змін не здійснюється — протягом 10 робочих днів з моменту виникнення зазначених у цьому пункті обставин (п. 14 Порядку № 440).

Виключення НПО з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу у випадку:

— використання доходів (прибутку) НПО для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації цілей (завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

— розподілу доходів (прибутку) або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

— невідповідності установчих документів НПО вимогам, установленим п. 133.4 ПКУ;

— затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта чи розподільчого балансу НПО, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або ліквідації;

— за ініціативою НПО.

Рішення про виключення НПО з Реєстру надсилається такій організації в порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, протягом 3 робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити