Підготуйтеся правильно до рекламної акції

В обраному У обране
Друк
Акімова Лариса, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2016/№ 62
Реклама — це імідж, престиж, конкурентоспроможність, майбутній прибуток і фактично наука! Навіть якщо ви виробляєте найкращий товар чи послугу у світі, хто про це знає? У вас є бажання, щоб про нього говорило все місто, країна і купували тільки у вас? Тоді вам потрібна реклама! Але й тут не все буває гладко.

Отже, у нашій статті ми розглянемо:

— які потрібно підготувати документи для проведення рекламної акції;

— як краще оформити безоплатну роздачу товару, знижки і розпродажу.

Зауважимо одразу: у нормативних документах ви не знайдете рекомендацій, як правильно документально оформити рекламну акцію. Законодавчо це питання не врегульоване. Керівник підприємства має на меті збільшити продажі та прибуток, але ваша мета — щоб отриманий прибуток не був «з’їдений» податками і штрафами під час перевірки.

Організація рекламної акції на підприємстві вимагає документального оформлення. По суті, ви доводите зв’язок понесених витрат на рекламу із госпдіяльністю підприємства. Умовно ми поділили проведення рекламної акції на 3 етапи. Вам буде цікаво з ними ознайомитися.

Етап перший. Підготовчо-документальний

1. Звичайно ж, без наказу керівника про проведення рекламної акції не обійтися.

Наказ керівника повинен містити таку інформацію:

— мета проведення реклами.

Наприклад: з метою збільшення обсягів продажів і отримання доходів;

— дата, місце проведення.

Наприклад: з 15.07.2016 по 16.07.2016 р., за адресою...

А якщо говорити про розіграш призів, то важливо чітко обмежити час. Наприклад: з 16:30 до 18:00 15.07.2016 р. за адресою...;

— призначити відповідальних працівників і встановити строки виконання, а саме: хто відповідає за всю рекламну акцію, а хто на ділянках, хто готує кошторис, хто — документи і матеріали для рекламної роздачі, визначає матеріально відповідальних осіб, хто готує звіт про результат проведення акції;

— якщо ви безоплатно роздаватимете товар, проводитимете розпродаж, продаватимете товар зі знижкою, то ви повинні зазначити так само найменування (крім розпродажу всіх товарів), кількість, місце і час;

— на завершення — підпис керівника і всіх, хто бере участь (позначені у наказі).

Це невичерпний перелік інформації для наказу. Адже кожна рекламна акція має свої особливості.

Наприклад, при оформленні знижки чи розпродажу так само важливим є зазначити в наказі розмір знижки до попередньої ціни реалізації. А якщо проводиться рекламний розіграш призу/ів, додатково є сенс скласти наказ про те, хто із співробітників буде присутній під час проведення і вручення призу/ів, де і коли проходить захід.

2. План проведення рекламної акції.

Буде корисним, якщо рекламна акція поділена на декілька етапів. У цьому випадку потрібно призначити відповідальних осіб на кожну ділянку із зазначенням строків проведення заходів.

Наприклад: за розміщення рекламного оголошення про проведення акції (у ЗМІ) — відповідальна особа і строк; за роздачу рекламних листівок (буклетів) — відповідальна особа і строк; безоплатно роздає товар тощо.

Підприємства, які регулярно проводять рекламні кампанії, зазвичай мають у своєму арсеналі Положення про проведення рекламних заходів, в якому описують порядок проведення акцій, знижок, розпродажів, розіграшів тощо.

3. Бюджет або кошторис витрат на рекламну акцію.

Затверджується керівником підприємства. В основному кошторис готується в табличній формі з обов’язковим переліком асортименту і кількості товарів або продукції власного виробництва, матеріалів (якщо це листівки, буклети тощо), що роздаватимуться в рекламних цілях. А якщо говорити про знижку і розпродаж, то обов’язково зазначте розмір знижки. Знову ж таки, бувають ситуації, коли оформляти такий документ немає сенсу, наприклад: розпродаж усього асортименту товару в роздрібній мережі.

Етап другий. Документальне оформлення

Безоплатна роздача. Матеріально відповідальна особа отримує на складі продукцію, товар, матеріали для безоплатної роздачі. Відпуск таких товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) із складу оформляють одним із наступних документів: накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11); актом прийому-передачі матеріалів (форма № М-7) (наказ Мінстату «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів» від 21.06.96 р. № 193).

Документи складаються в двох екземплярах і підписуються матеріально відповідальними особами, які відповідають за склад (передав) і безоплатну роздачу ТМЦ (отримав). На додаток, згідно з п. 3.5 розділу 3 Методрекомендаций № 2* рекомендується оформляти безоплатно отримані ТМЦ прибутковим ордером (форма № М-4) або товарно-транспортною накладною (ТТН).

* Див. Методрекомендації № 2 (Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів від 10.01.2007 р., № 2).

Підготовка саме таких документів — не догма, тим більше для звичайних підприємств. Ви можете оформити відпуск ТМЦ зі складу своїми документами, але з урахуванням вимог ст. 9 Закону № 996.

Як бути, якщо не все було роздане під час проведення акції? Звичайно, залишки ТМЦ потрібно повернути на склад так само з оформленням накладної. Після завершення акції матеріально відповідальна особа зобов’язана надати до бухгалтерії Акт про результати безоплатної роздачі товару.

Знижки та розпродажі. Перш ніж перейти до знижок і розпродажу, давайте звернемося до Закону про рекламу. Згідно з п. 5 ст. 8 цього Закону:

реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару

Ми вже звертали вашу увагу на те, що ця інформація повинна міститися в наказі на проведення рекламної акції.

Так-от, при продажу зі знижкою необхідно дотримуватися додаткових умов (п. 4 ст. 15 Закону про захист прав споживачів). «Знижка» або «зменшена ціна» використовується в таких випадках:

— якщо вони застосовуються до продукції, що реалізується безпосередньо суб’єктом господарювання;

— якщо вони застосовуються протягом певного та обмеженого періоду часу;

— якщо ціна продукції нижча, ніж її звичайна ціна.

А вживати поняття «розпродаж» або будь-які інші, аналогічні йому, дозволяється в разі дотримання таких умов (ч. 5 ст. 15 Закону про захист прав споживачів):

1) якщо здійснюється розпродаж усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної групи товарів;

2) якщо тривалість розпродажу обмежена в часі;

3) якщо ціни товарів, що підлягають розпродажу, менше їх звичайної ціни.

На додачу до всього зазначеного вище:

після публічного оголошення про знижку/розпродаж, перед початком проведення акції, роздрібному підприємству необхідно оприлюднити інформацію про старі ціни до і про нові після знижки чи розпродажу

Ця норма закріплена в ч. 6 ст. 15 Закону про захист прав споживачів.

Яким чином потрібно проінформувати покупців про зміну ціни?

З цією метою необхідно закреслити попередню ціну і позначити нову з урахуванням знижки на ярликах, цінниках, етикетках тощо кожної одиниці товару. А якщо немає такої можливості, то нові ціни відображаються шляхом наклеювання їх безпосередньо на попередні. Які штрафи загрожують за порушення перелічених правил? А вони, скажімо так, можуть бути доволі значними. Поглянемо на деякі з них:

— за відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію чи продавця (п. 7 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів») штрафні санкції становитимуть 30 % вартості партії товарів, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 5 нмдг;

— за розповсюдження інформації, що вводить в оману про ціну та знижку на товар, є недобросовісною конкуренцією і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 5 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передує року, в якому застосовується штраф (ст. 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.96 р. № 236/96-ВР);

— так само за порушення правил торгівлі карають адмінштрафами ( ч. 1 ст. 155, ч. 1 ст. 1552, ч. 3 ст. 1561 КУпАП).

Етап третій. Завершальний

Насамкінець складається звіт про проведення рекламної акції. Відповідальна особа надає на затвердження керівнику звіт про фактичні витрати на її проведення. У ньому повинна фігурувати інформація про фактичну роздачу безоплатного товару, реалізацію товару зі знижкою, результат розпродажу. Було б добре мати так само документи, що підтвердили б підвищення попиту на товар після проведення рекламної акції, але через деякий час. Звіт про проведення рекламної акції є її завершальною фазою.

Майте на увазі, що від правильності та своєчасності складання документів на проведення рекламної акції залежатиме відображення відповідних операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

висновки

  • Без оформлення наказу керівника на проведення рекламної акції не обійтися.
  • Реклама про проведення акції повинна містити інформацію про місце, час початку та закінчення, а так само розмір знижки до попередньої ціни.
  • У публічному оголошенні про знижку/розпродаж до споживача обов’язково доводиться інформація про ціни до і після знижки/розпродажу.
  • Після завершення акції обов’язково складіть звіт про результати її проведення.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити