«Пільговий» Звіт у підприємств інвалідів

В обраному У обране
Друк
Наталія Адамович, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2016/№ 67-68
Підприємства інвалідів, які отримали пільги від держави, неодмінно потрапляють у податківців під пільговий контроль. Про те, як повинні відзвітувати перед податківцями підприємства інвалідів за користування пільгами, зараз і поговоримо.

Підприємства інвалідів, які користуються пільгами і не сплачують до бюджету суми ПДВ та податку на прибуток за пільгованими операціями, повинні вести облік сум податків, що недоплачені до бюджету у зв’язку з тим, що підпадають під пільгу ( п. 30.6 ПКУ). Такий облік слід вести відповідно до Порядку № 1233*.

* Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233.

До того ж підприємства інвалідів, користуючись пільгами, повинні відзвітувати про це перед контролюючими органами ( п.п. 16.1.6 ПКУ), тобто подавати Звіт про суми податкових пільг (далі — Звіт), за формою з додатка до Порядку № 1233.

Коли готувати Звіт

Загалом строки подання «пільгового» Звіту збігаються зі строками подання квартальної податкової звітності, тобто

подають Звіт протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду

Тому, користуючись пільгою з ПДВ, підприємству інвалідів звітувати за нею у Звіті доведеться щокварталу.

Що стосується періоду відображення у Звіті в підприємств інвалідів пільги з податку на прибуток, то тут, на думку податківців, слід орієнтуватися на періодичність складання підприємством інвалідів декларації з податку на прибуток (див. підкатегорію 102.23.01 БЗ).

Отже, малодохідні підприємства інвалідів (з доходом не вище 20 млн грн. за попередній рік) подають декларацію з податку на прибуток один раз на рік за підсумками звітного року ( п. 137.5 ПКУ), відповідно і суму прибуткової пільги, розрахованої в додатку ПЗ, повинні показувати тільки при заповненні Звіту за рік.

І ще одна важлива деталь. Якщо останній день подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, на наступний операційний (банківський) день строк не переноситься.

Пов’язано це з тим, що «пільговий» Звіт не є податковою декларацією в розумінні п. 46.1 ПКУ. Тому правила перенесення граничних строків з п. 49.20 ПКУ (як для податкових декларацій) для Звіту не працюють (див. лист ДПС у м. Києві від 28.01.2013 р. № 833/10/06-406). Отже, якщо граничний строк подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то відзвітувати за пільгами підприємство інвалідів має напередодні.

Розрахунок пільги з ПДВ

Суму податкових пільг з ПДВ визначають відповідно до Порядку № 167**. Якщо ж підприємство інвалідів користується пільгою, що звільняє від ПДВ (тобто тією, що передбачена п. 197.6 ПКУ), то суму пільги для відображення у Звіті слід визначати так (п. 1 Порядку № 167):

** Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2011 р. № 167.

СПпдв = (V пост. зв. - (Vприд. з податком+ Vприд. без податку)) х х 20 %,

де СП пдв — сума ПДВ-пільги;

Vпост. зв. — обсяги постачання товарів (послуг), звільнених від обкладення ПДВ;

Vприд. з податком, Vприд. без податку — обсяги операцій з придбання товарів (послуг), що використовуються в операціях, звільнених від обкладення ПДВ.

Якщо ж підприємство інвалідів обрало пільгу, що дозволяє обкладати ПДВ-операції за ставкою 0 % (тобто ту, що передбачена п. 8 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ), то суму пільги для відображення у Звіті доведеться визначати так (п. 3 Порядку № 167):

СПпдв= (Vпост. нульов. - Vприд.) х 20 %,

де СПпдв— сума пільги;

Vпост. нульов. — обсяги операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, що оподатковуються за нульовою ставкою;

Vприд. — обсяги операцій з придбання товарів (послуг), що використовуються в операціях, оподатковуваних за нульовою ставкою.

Зверніть увагу! І у першому, і у другому випадку для розрахунку ПДВ-пільги слід підсумувати обсяги операцій постачання/придбання за всі звітні ПДВ-місяці, що беруть участь у періоді, за який складається Звіт.

Не забувайте, суму податкових пільг з ПДВ за відповідний період розраховують з урахуванням належних до такого періоду УР і РК до ПН. При цьому якщо уточнюються показники податкових декларацій з ПДВ, на підставі яких Звіт про пільги вже було подано податківцям, то допущені помилки слід виправити і врахувати в наступному «пільговому» Звіті (див. підкатегорію 101.29 БЗ).

Розрахунок прибуткової пільги

Прибуткову пільгу підприємствам інвалідів потрібно розрахувати самостійно. У Порядку № 167 особливого правила для її розрахунку немає. І тут податківці радять платникам суми прибуткової пільги відображати у Звіті, орієнтуючись на суму пільги, визначену в додатку ПЗ до ряд. 05 ПЗ декларації з податку на прибуток (за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897).

Тобто у Звіті слід зазначити суму пільги з податку на прибуток, розраховану так:

СПприбуток = прибуток від пільгової діяльності (ряд. 05 додатка ПЗ) х 18 %.

Заповнюємо Звіт

Звіт складається з початку року наростаючим підсумком: за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців (п. 4 Порядку № 1233). Суми пільг у Звіті зазначаються у гривнях без копійок.

У Звіті наводиться інформація окремо за кожною пільгою, тобто заповнених рядків у Звіті буде стільки, скільки й пільг.

Як правильно заповнити сам Звіт про пільги, розшифруємо в таблиці.

Порядок заповнення Звіту про пільги

Код податку, збору

При заповненні цих граф орієнтуємося на коди Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11 (див. підкатегорію 101.29 БЗ).

Так, заповнюючи дані про пільгу з ПДВ, у першій графі ставимо код 14060000, а у другій прописуємо найменування «Податок на додану вартість».

Заповнюючи дані про пільгу з податку на прибуток, у першій графі ставимо код 11020000, а у другійнайменування «Податок на прибуток підприємств»

Найменування податку, збору

Код пільги згідно з довідником пільг

Тут ставимо код пільги. Згідно з останнім Довідником пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.07.2016 р. № 79/1, доведеним листом ДФСУ від 29.06.2016 р.:

— код ПДВ-пільги (звільнення від оподаткування згідно з п. 197.6 ПКУ) — 14010442;

— код ПДВ-пільги (нульова ставка згідно з п. 8 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ) — 14010462;

— код прибуткової пільги (згідно з п. 142.1 ПКУ) — 11020306

Найменування податкової пільги

У цій графі зазначаємо, які операції потрапляють під пільгу, тобто прописуємо саму норму пільги і зазначаємо в дужках підпункт, пункт і статтю ПКУ, якими вона передбачена

Сума податкових пільг, гривень

усього

Наводимо суму пільги, тобто фактичну суму податку, не сплачену до бюджету у зв’язку з отриманням пільги. Як розрахувати суму пільги, див. вище в попередньому розділі

у тому числі з державного бюджету

Зверніть увагу! Пільги і з ПДВ, і з податку на прибуток для підприємств інвалідів стосуються платежів до бюджету, тому їх суми слід повторити в цій графі

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді

дата початку

У цих графах відповідно зазначаємо конкретну дату

(дд, мм, рррр) початку та закінчення застосування пільги. Якщо пільга діяла протягом усього звітного періоду, то дати закінчення і застосування пільги збігаються з першим і останнім днями звітного періоду

дата закінчення

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, гривень

усього

Ці дві графи підприємства інвалідів не заповнюють (залишають порожніми), оскільки за призначеними для них пільгами, зокрема з ПДВ і з податку на прибуток*, держава не вимагає вивільнені гроші використовувати за цільовим призначенням

у тому числі з державного бюджету

* Зауважимо, що за пільгою з податку на прибуток хоча і є в п. 142.1 ПКУ застереження використання вивільнених коштів за цільовим призначенням, але не зрозумілі умови їх використання.

Наприкінці ж хочемо тільки попередити. Нехтувати поданням «пільгового» Звіту не радимо. За відсутність податкового обліку, порушення керівником та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій установленого законом порядку ведення податкового обліку загрожує адміністративна відповідальність згідно зі ст. 1631 КпАП. Тобто на посадових осіб може накладатися адмінштраф у розмірі від 5 до 10 нмдг (тобто від 85 до 170 грн.). На це звертають увагу і податківці (див. підкатегорію 138.01 БЗ).

Отже, користуючись пільгами, не забудьте відзвітувати. Додатково про тонкощі заповнення Звіту про пільги див. також «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 88, с. 9.

висновки

  • Якщо товариство інвалідів користується і пільгою з ПДВ, то подавати Звіт доведеться щокварталу, зазначаючи в ньому пільгу з ПДВ.
  • Прибуткову пільгу малодохідні підприємства інвалідів повинні зазначити у Звіті тільки за підсумками року.
  • За неподання/несвоєчасне подання Звіту посадові особи підприємства інвалідів можуть поплатитися адмінштрафом (від 85 до170 грн.).
Теги інваліди
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити