Звіт про інвалідів: заповнюємо та подаємо без проблем!

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Лютий, 2016/№ 11
Чим частіше подається будь-який звіт, тим краще інформація про порядок його заповнення та строки подання відображається в пам’яті бухгалтера/кадровика. Але є звіти, що подаються раз на рік. Звісно, пригадати рік потому, що ти вписував у той чи інший рядок звіту, дуже важко. На допомогу завжди готові прийти ми. Сьогодні давайте поговоримо про Звіт до Фонду інвалідів. Що це за звіт? У яких випадках та в які строки він подається? Як він заповнюється? Розбираємося!

«Інвалідний» норматив

Право інвалідів працювати на підприємствах з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, а також займатися підприємницькою, іншою діяльністю, не забороненою законом, закріплено на законодавчому рівні (див. ст. 17 Закону № 875). Своєрідні гарантії такого права — установлення роботодавцям нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів ( ст. 19 Закону № 875).

Розмір «інвалідного» нормативу дорівнює 4 % СКШП* облікового складу за рік. Якщо ж СКШП за рік від 8 до 25 осіб — одному робочому місцю

* Середньооблікова кількість штатних працівників.

За загальним правилом, норматив з працевлаштування інвалідів зобов’язані виконувати всі роботодавці (тобто підприємства та фізособи-підприємці). Виняток із цього правила:

— роботодавці з кількістю працюючих до 8 осіб;

— представництва іноземних компаній, які не є юридичними особами (див. лист Фонду соціального захисту інвалідів від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667).

Звітні мотиви

Для роботодавця важливо не тільки виконати «інвалідний» норматив, а й відзвітувати про його виконання. Для цих цілей наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42 затверджено Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів № 10-ПI (далі — Звіт). Його потрібно подати до Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд інвалідів) за місцем реєстрації.

Важливо! Не подають Звіт:

— роботодавці, для яких «інвалідний» норматив не встановлюється (див. вище);

відокремлені підрозділи підприємств. Дані щодо них головне підприємство обліковує у своєму зведеному «інвалідному» звіті (див. пп. 2 і 3 Порядку реєстрації, п. 1.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).

Встигнемо у строк!

Роботодавці зобов’язані подавати Звіт до Фонду інвалідів щорічно до 1 березня, що настає за звітним роком. Саме такий граничний строк його подання зазначений у п. 2 Порядку подання Звіту та п. 2.1 Інструкції № 42 (ср. 025069200). Проте безпосередньо у формі Звіту до Фонду інвалідів прописано інший строк подання — не пізніше 1 березня після звітного періоду. Ураховуючи, що законодавець у ст. 19 Закону № 875 прямо приписав строки подання Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів визначати КМУ, вважаємо пріоритетним строк, зазначений у Порядку подання Звіту, а не у формі Звіту.

Рекомендуємо роботодавцям подати Звіт за 2015 рік не пізніше 29 лютого 2016 року

Звіт до Фонду інвалідів може бути подано особисто роботодавцем або надіслано поштою рекомендованим листом. А ось подати в електронній формі цей Звіт не вийде. Це не передбачено чинним законодавством (див. лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01).

Датою надходження Звіту вважається дата подання роботодавцем Звіту, а в разі надсилання його поштою — дата на поштовому штемпелі ( п. 2 Порядку подання Звіту).

Від рядка до рядка: заповнюємо Звіт

Порядок заповнення «інвалідного» Звіту визначено Інструкцією № 42.

На наш погляд, адресна частина Звіту і сітка кодів труднощів при заповненні викликати не повинні. А ось на правилах заповнення рядків Звіту зупинимося детальніше (див. таблицю на с. 21).

Код рядка

Що зазначаєте

01

Зазначаєте СКШП облікового складу за звітний (2015-й) рік. Показник СКШП визначаєте відповідно до п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Візьміть до уваги! Дані в рядку 01 зазначаєте в цілих одиницях*

02

Зазначається СКШП інвалідів за звітний (2015-й) рік.

Цей показник розраховуєте так, як і СКШП усіх працівників, тільки до розрахунку берете інвалідів, для яких місце роботи на вашому підприємстві є основним.

Важливо! Підприємець-інвалід має право зарахувати себе у рахунок виконання «інвалідного» нормативу, установленого йому як роботодавцю (див. абзац другий п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).

Дані в рядку 02 зазначаєте в цілих одиницях*

03

Розраховуєте «інвалідний» норматив. Він дорівнює в роботодавців, у яких СКШП облікового складу:

від 8 до 25 осіб1 особі;

від 25 і більше осіб4 % від показника, проставленого в рядку 01 Звіту.

Дані в рядку 03 зазначаєте в цілих одиницях*

04

Відображаєте суму нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, облікованим у рядку 01**

05

Показник*** визначаєте за формулою:

рядок 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01

06

Якщо ви не виконали «інвалідний» норматив (рядок 02 менше рядка 03), тут зазначаєте суму адміністративно-господарських санкцій**** (далі — АГС) (див. ст. 20 Закону № 875).

Роботодавці, в яких працюють від 8 до 15 осіб (зазначалися в ряд. 01), показник розраховують таким чином:

ряд. 06 = (1 х (ряд. 05 : 2))

Роботодавці, в яких працюють 15 і більше осіб, застосовують іншу формулу:

ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05

* Зверніть увагу: у п. 3.4 Інструкції № 42 прописано правила округлення, що застосовуються при розрахунку показників рядків 01, 02, 03 «інвалідного» звіту. Так, якщо при обчисленні СКШП виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округляється в бік збільшення).

** Інструкція № 42 не містить вказівок щодо порядку проведення округлення даних цього рядка. На практиці відділення Фонду інвалідів вимагають зазначати фонд оплати праці штатних працівників у тисячах гривень з одним знаком після коми. Наприклад, якщо фонд оплати праці всіх штатних працівників за рік становив 1289438,25 грн., у рядку 04 роботодавцю слід проставити «1289,4».

*** Інструкція № 42 не містить вказівок щодо порядку проведення округлення даних цього рядка. На практиці відділення Фонду інвалідів вимагають відображати цей показник у гривнях з двома знаками після коми. Наприклад, показник рядка 01 дорівнює 87 особам, показник рядка 04 — 1289,4 тис. грн., отже, у рядку 05 роботодавець зазначить «14820, 69» ((1289,4 х 1000) : 87).

**** Санкції сплачуються роботодавцями у строк до 15 квітня року, що настає за звітним (за 2015 рік — до 15 квітня 2016 року). У разі несвоєчасної сплати АГС нараховується пеня виходячи з 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за увесь строк її існування ( ст. 20 Закону № 875).

Порядок розрахунку показників для «інвалідного» звіту розглянемо на конкретному числовому прикладі.

Приклад. Протягом 2015 року кількість найманих працівників підприємства змінилася з 80 до 140 осіб. Наведемо в таблиці розраховані СКШП облікового складу за кожен місяць 2015 року.

Показник

Місяці 2015 року

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

СКШП

80

83

83

87

90

95

97

110

110

135

140

140

СКШП інвалідів

1

1

1

2

2

1

1

-

4

4

4

4

СКШП за 2015 рік (рядок 01 Звіту) по підприємству становитиме:

(80 + 83 + 83 + 87 + 90 + 95 + 97 + 110 + 110 + 135 + 140 + 140) : 12 = 104,17 ≈ 104 (особи).

СКШП інвалідів за 2015 рік (рядок 02 Звіту)

(1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 4 + 4 + 4 + 4) : 12 = 2,08 ≈ 2 (особи).

Визначимо виконання нормативу з працевлаштування інвалідів (рядок 03 Звіту):

104 х 4 : 100 = 4,16 ≈ 4 (особи).

Виходить, що підприємство мало працевлаштувати у 2015 році 4 інвалідів, проте фактично були працевлаштовані тільки 2 з них.

Зробимо розрахунок суми АГС, які повинне сплатити підприємство, що не виконало «інвалідний» норматив. Припустимо, що річний фонд оплати праці штатних працівників (рядок 04 Звіту) становить 4992,5 тис. грн.

Визначимо середньорічну заробітну плату штатного працівника (рядок 05 Звіту):

4992,5 х 1000 : 104 = 48004,81 (грн.).

Розрахуємо суму АГС за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (рядок 06 Звіту):

(4 - 2) х 48004,81 = 96009,62 (грн.).

Подаючи Звіт, я завжди з собою беру…

Разом зі Звітом до Фонду інвалідів слід подавати:

— роботодавцям, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також іншим неприбутковим організаціям — копію рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій ( п. 2 Порядку подання Звіту). Якщо Звіт подаєте особисто, разом з копією рішення пред’являєте його оригінал. Якщо Звіт надсилаєте поштою, копію рішення доведеться засвідчити нотаріально;

— роботодавцям, у яких порівняно з раніше поданими даними змінилася кількість відокремлених підрозділів, — Перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця за формою додатка до Інструкції № 42 (далі — Перелік підприємств);

— господарським об’єднанням, створеним згідно зі ст. 19 Закону № 875, — окремі Звіти об’єднання та підприємств, що входять до нього; Перелік підприємств та інші документи, перелічені в абзаці п’ятому п. 3 Порядку подання Звіту.

Також не зайвим буде прихопити з собою копію статистичного звіту № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» за січень — грудень 2015 року. Як правило, на місцях відділення Фонду інвалідів просять пред’являти його при поданні «інвалідного» Звіту.

Штрафний момент

За невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, а також за неподання Фонду інвалідів Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів посадовцям підприємства (фізособі-підприємцю) загрожує адмінштраф у розмірі від 170 грн. до 340 грн. ( ч. 2 ст. 1881 КпАП).

Причому за невиконання «інвалідного» нормативу штраф накладається на посадову особу, яка має право укладати та розривати трудові договори з працівниками. А ось за неподання Звіту про працевлаштування інвалідів адмінштраф «світить» посадовцям, зобов’язаним подавати такий звіт (див. лист Фонду інвалідів від 27.04.2010 р. № 1/6-69/03-01).

Зазначені вище порушення можуть виявити під час перевірки фахівці Держпраці. Вони ж і складуть протокол про адміністративне правопорушення (лист Фонду інвалідів від 24.05.2013 р. № 1/3-59/68). Рішення про накладення адміністративного штрафу на винних осіб підприємства згідно зі ст. 1881 КпАП виноситься судом.

Важливо! Адмінштраф за невиконання «інвалідного» нормативу за ст. 1881 КпАП повинен накладатися тільки в тому випадку, якщо норматив не був виконаний і АГС за невиконання нормативу не були сплачені або сплачені з порушенням строків, установлених ст. 20 Закону № 875. А ось якщо норматив виконаний не був, але роботодавець своєчасно сплатив АГС, цього штрафу бути не повинно. У цьому випадку вважається, що такий роботодавець виконав вимоги ст. 20 Закону № 875.

Ну що, друзі, зробимо висновки з прочитаного?

висновки

  • Розмір «інвалідного» нормативу дорівнює 4 % СКШП облікового складу за рік. Якщо ж СКШП за рік від 8 до 25 осіб — одному робочому місцю.
  • Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів подають до Фонду інвалідів ті роботодавці, у яких показник СКШП облікового складу за рік становив 8 і більше осіб.
  • Звіт за 2015 рік необхідно встигнути подати до 1 березня 2016 року.
  • Неподання Звіту Фонду інвалідів загрожує посадовцям підприємства, до обов’язків яких входить подання такого Звіту, адмінштрафом у розмірі від 170 грн. до 340 грн.

Документи статті

  1. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення.
  2. Закон № 875 — Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.
  3. Порядок подання Звіту — Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформацію, необхідну для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.
  4. Інструкція № 42 — Інструкція щодо заповнення форми звітності № 10-ПI (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити