«Інвентаризуємо» пакет документів на ПСП

В обраному У обране
Друк
Смирнова Маргарита, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Лютий, 2016/№ 12
Право вибору, на якому місці роботи працівник застосовуватиме ПСП, належить виключно цьому працівнику. Як роботодавець дізнається, що вибір припав саме на нього? Зараз усе розповімо.

Усе починається із заяви

Основне правило ПСП дуже просте. Її можна застосовувати тільки за одним місцем нарахування (виплати) зарплати ( п.п. 169.2.1 ПКУ). Платник податків його самостійно обирає. Як? Елементарно — подає заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП (далі — заява про застосування ПСП).

Чи треба шукати форму такої заяви в нормативних документах? Ні, заяву можна скласти довільно. Проте на практиці за основу беруть форму, що була обов’язковою дуже давно, в доПКУ-період, але заповнюють її із зазначенням норм ПКУ та інших необхідних реквізитів. Примірну форму заяви про застосування ПСП наведемо на с.11.

Важливо! Якщо працівник претендує на ПСП на дітей або на пільгу в підвищеному або максимальному розмірі, то однією заявою йому не обійтися. Подробиці — нижче.

Не заявою єдиною

Якщо працівник хоче, щоб до його зарплати застосовували ПСП на дітей або ПСП в підвищеному або максимальному розмірі, то йому разом із заявою потрібно подати документи, що підтверджують його право на таку ПСП. Перелік цих документів наведено в Порядку № 1227.

Для зручності ми їх звели в таблицю, зазначивши не тільки категорії платників, яким потрібно надати додаткові документи, а й розміри ПСП, а також граничний розмір доходу, що надає право на застосування ПСП.

Документи, необхідні для надання ПСП

№ з/п

Категорія платників податку

Граничний розмір доходу

Розмір ПСП

Документи, необхідні для надання ПСП

1

Будь-який платник податків, який отримує дохід у вигляді заробітної плати
( п.п. 169.1.1 ПКУ)

1930 грн.

689,00 грн.

Заява про застосування ПСП

2

Платник податку, який утримує двох або більше дітей віком до 18 років
( п.п. 169.1.2 ПКУ)*

1930 грн. х
кількість дітей віком до 18 років, — для одного з батьків

689,00 грн. х
кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують

вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податків постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун чи піклувальник)

1930 грн. — для другого з батьків

* Згідно з п.п. 169.3.1 ПКУ ця ПСП застосовується одночасно з ПСП, передбаченою п.п. «б»
п.п. 169.1.3 ПКУ
, якщо особа утримує у тому числі дитину-інваліда (див. п. 4 цієї таблиці).
Тобто на кожну дитину віком до 18 років, яка не є інвалідом, надається звичайна пільга, на кожну дитину-інваліда — підвищена ПСП.

3

Одинока мати (батько), вдова (вдівець), опікун, піклувальник*, які мають дитину (дітей) віком до 18 років
( п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1930 грн. х
кількість дітей віком до 18 років — для одного з батьків

1033,50 грн. х кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун чи піклувальник);

1930 грн. — для другого з батьків

4) копія свідоцтва про шлюб і свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова чи вдівець);

5) копія паспорта**

* Під одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником розуміються особи, які на момент застосування ПСП, маючи дитину до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому відповідно до закону.

** Зверніть увагу: у паспорті може бути відсутньою відмітка про розірвання шлюбу, оскільки згідно з чинними правилами реєстрації актів цивільного стану таку відмітку ставити не обов’язково (ч. 8 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 р. № 2398-VI). У такому разі як документ, що підтверджує розірвання шлюбу, працівник повинен надати копію рішення суду про розірвання шлюбу.

4

Особа, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років
( п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1930 грн. х
кількість дітей віком до 18 років, — для одного з батьків

1033,50 грн. х кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун чи піклувальник);

4) копія пенсійного посвідчення дитини* або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини, або копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, виданого закладами і установами МОЗ

1930 грн. — для другого з батьків

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів

5

Особа, віднесена до 1 або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, уключаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків

1930 грн.

1033,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення (дубліката посвідчення) установленого зразка:

— громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;

Чорнобильської катастрофи
( п.п. «в» п.п. 169.1.3 ПКУ)

— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації;

— громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії «б»;

— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до ухвалення рішення Уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224), категорії 2 серії «б»;

3) копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (для осіб, нагороджених такою грамотою)

6

Особа, яке є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом
( п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1930 грн.

1033,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) довідка з навчального закладу про те, що така особа дійсно навчається в цьому навчальному закладі та не отримує стипендію з бюджету

Важливо! ПСП не застосовується до заробітної плати, яку платник податків отримує протягом звітного податкового місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, що виплачуються з бюджету ( п.п. 169.2.3 ПКУ)

7

Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким зазначена в п. 11 цієї таблиці
( п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1930 грн.

1033,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія пенсійного посвідчення* або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акта огляду МСЕК

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

8

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, уключаючи журналістів
( п.п. «д» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1930 грн.

1033,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії

9

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону № 3551, крім осіб, зазначених у п. 11 цієї таблиці
( п.п. «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1930 грн.

1033,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

Важливо! «Солдати підприємства», яким присвоєно статус УБД, права на підвищену пільгу не мають

10

Платник податків, який є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордену Слави чи ордену Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями
«За відвагу»
( п.п. «а» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1930 грн.

1378 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної Праці або орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами Слави або Трудової Слави трьох ступенів і чотирма медалями
«За відвагу»

11

Платник податків, який є учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка в той час працювала в тилу, та інвалідом I і II груп з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551
( п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1930 грн.

1378 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час (у період після) Другої світової війни;

3) копія пенсійного посвідчення* або довідка медико-соціальної експертизи*;

4) документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

12

Колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни
( п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1930 грн.

1378 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань

13

Особа, визнана репресованою або реабілітованою
( п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1930 грн.

1378 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) довідки, видані компетентними органами, або документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою або реабілітованою

14

Особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками
( п.п. «г» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1930 грн.

1378 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт насильницького вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

15

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року
( п.п. «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1930 грн.

1378 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня
1941 року по 27 січня 1944 року

Зауважимо, що до заробітної плати держслужбовця ПСП «для всіх і кожного» в мінімальному розмірі застосовують без заяви про застосування ПСП. Але якщо він хоче скористатися пільгою на дітей або пільгою в підвищеному розмірі, то має надати документи (див. табл.1), що підтверджують таке право.

Інвентаризація документів на ПСП

Як давно ви були бюрократом і перевіряли документи, надані працівником на ПСП? Якщо цього року ви не займалися такою «інвентаризацією», обов’язково зробіть це зараз. Адже працівники могли втратити свій статус, що надає право на ПСП у підвищеному або максимальному розмірі, діти працівників — відсвяткувати минулого року свою вісімнадцяту весну, а отже, прощавай, пільга на дітей, хтось міг не донести документи, що підтверджують відповідну групу інвалідності... Словом, обов’язково все перевірте ще раз і особливу увагу приділіть дитячим ПСП.

Але ми чомусь упевнені, що з документами на ПСП у вас усе добре. Адже ви найкращі!

висновки

  • ПСП «для всіх і кожного» у мінімальному розмірі застосовують на підставі заяви працівника.

  • Якщо працівник хоче скористатися ПСП на дітей або ПСП у підвищеному чи максимальному розмірі, йому потрібно подати роботодавцю заяву про застосування ПСП і документи, що підтверджують таке право.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити