Теми статей
Обрати теми

ПСП + форма № 1ДФ = дружба!

Калашникова Лілія, експерт з питань оплати праці
Отримавши від працівника заяву на застосування ПСП і підтвердні документи (за необхідності), роботодавець застосовуватиме до зарплати працівника пільгу, якщо її розмір не перевищить установленої межі. Але про застосування ПСП обов’язково необхідно проінформувати податківців. Яким чином? За допомогою Податкового розрахунку за формою № 1ДФ. Про те, як у ньому відображати зарплату і ПСП, що застосовується до неї, йтиметься в цій статті.

Податкові агенти подають Податковий розрахунок за формою № 1ДФ окремо за кожен квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу ( п.п. «б» п. 176.2 ПКУ, п. 2.1 розд. II Порядку № 4). Податковий розрахунок слід подати за 1 квартал 2016 року не пізніше 10 травня 2016 року, за 2 квартал — не пізніше 9 серпня 2016 року, за 3 квартал — не пізніше 9 листопада 2016 року, за 4 квартал 2016 року — не пізніше 9 лютого 2017 року.

Податковий агент, який застосовував до зарплати працівника ПСП, проставляє у графі 8 розд. I форми № 1ДФ ознаку ПСП, що відповідає цій пільзі. Якщо фізособа у звітному кварталі не мала права на ПСП, у графі 8 проставляєте прокреслення (у паперовому варіанті звіту).

Для наочності перелік таких ознак залежно від виду ПСП наведемо в таблиці.

Вид ПСП

Розмір ПСП у 2016 році, грн.

Ознака ПСП

Звичайна ПСП ( п.п. 169.1.1 ПКУ)

689,00

«01»

Підвищена ПСП ( п.п. «а», «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1033,50 х к-ть дітей віком до 18 років

«02»

Підвищена ПСП ( пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1033,50

Максимальна ПСП ( пп. «а» — «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1378,00

«03»

ПСП для батьків, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років ( п.п. 169.1.2 ПКУ)

689,00 х к-ть дітей віком до 18 років

«04»

Як відображати застосування ПСП у формі № 1ДФ, розглянемо на прикладах.

Звичайна ПСП для звичайного працівника

Приклад 1. У 1 кварталі 2016 року до заробітної плати працівниці Козуб С. О. (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — податковий номер) — 2456784556) застосовувалася ПСП у розмірі, визначеному п.п. 169.1.1 ПКУ (ознака пільги «01»). Заява про застосування ПСП була подана працівницею в березні 2013 року. Зарплата на підприємстві виплачується своєчасно. Дані про зарплату працівниці наведемо в таблиці.

Місяць 2016 року

Зарплата, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Січень

1550,00

689,00

154,98

Лютий

1550,00

689,00

154,98

Березень

1550,00

689,00

154,98

Разом

4650,00

Х

464,94

Підприємство відобразить зарплату працівниці і застосовану до неї ПСП так, як показано на рис. 1.

<...>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<...>

8

2456784556

4650

00

4650

00

464

94

464

94

101

01

<...>

Рис. 1. Фрагмент розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2016 року (приклад 1)

Дві ПСП в одному кварталі

А тепер давайте ускладнимо ситуацію. Припустимо, у різних місяцях звітного кварталу до зарплати працівника застосовувалися різні пільги. Як у такому разі відобразити щодо нього інформацію у формі № 1ДФ?

Пунктом 3.6 Порядку № 4 визначено: на кожну фізичну особу необхідно заповнювати в Податковому розрахунку стільки рядків, скільки ознак доходу вона має. Винятків з цього правила два (див. пп. 3.7 і 3.8 Порядку № 4). І один із них якраз стосується випадку, коли протягом звітного кварталу до заробітної плати працівника застосовувалося декілька видів ПСП, яким Порядком № 4 присвоєно різні ознаки пільг. У цьому випадку кількість рядків із зарплатою, заповнених на цього працівника, повинна відповідати кількості ознак пільг, наявних у працівника.

Приклад 2. Працівник Василенко К. Д. (податковий номер — 2785968574) у січні і лютому 2016 року мав право на звичайну ПСП ( п.п. 169.1.1 ПКУ, ознака ПСП «01»). У березні 2016 року подав заяву про застосування ПСП і підтвердні документи на право застосування до його зарплати ПСП у розмірі 100 % звичайної ПСП з розрахунку на кожну дитину, як особа, яка утримує двох дітей віком до 18 років ( п.п. 169.1.2 ПКУ, ознака ПСП «04»).

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2016 року, наведемо в таблиці.

Місяць 2016 року

Зарплата, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Січень

1900,00

689,00

217,98

Лютий

1900,00

689,00

217,98

Березень

1900,00

1378,00 (689,00 х 2)

93,96

Разом

5700,00

Х

529,92

У різних місяцях звітного кварталу до заробітної плати працівника застосовувалися дві ПСП, які мають різні ознаки. Тому на такого працівника в розд. I Податкового розрахунку формуємо два рядки (див. рис. 2).

<...>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<...>

1

2785968574

3800

00

3800

00

435

96

435

96

101

01

2

2785968574

1900

00

1900

00

93

96

93

96

101

04

<...>

Рис. 2. Фрагмент розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2016 року (приклад 2)

Приклад 3. Працівник Вовк Л. Д. (податковий номер — 3245789865) у січні та лютому 2016 року мав право на підвищену ПСП, передбачену п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ, як інвалід II групи (ознака ПСП «02»). У березні він втратив право на ПСП на цій підставі, але в цьому самому місяці подав заяву і підтвердні документи на право застосування до його зарплати ПСП за підставою, зазначеною в п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПКУ, як студент, який не отримує стипендію з бюджету (ознака ПСП «02»).

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2016 року, наведемо в таблиці.

Місяць 2016 року

Зарплата, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Січень

1800,00

1033,50

137,97

Лютий

1800,00

1033,50

137,97

Березень

1800,00

1033,50

137,97

Разом

5400,00

Х

413,91

Незважаючи на те, що в різних місяцях звітного кварталу до заробітної плати працівника застосовувалися ПСП за різними підставами, на нього в Податковому розрахунку формуємо один рядок (див. рис. 3). Адже цим пільгам Порядком № 4 присвоєно одну й ту саму ознаку.

<...>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<...>

1

3245789865

5400

00

5400

00

413

91

413

91

101

02

<...>

Рис. 3. Фрагмент розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2016 року (приклад 3)

ПСП не в усіх місяцях

Коли може виникнути така ситуація? Наприклад, якщо в одному з місяців звітного кварталу заробітна плата, нарахована працівнику, перевищила граничний розмір доходу, що надає право на застосування ПСП, або працівник відмовився від застосування ПСП, подавши роботодавцю відповідну заяву, або коли у працівника в одному з місяців звітного кварталу виникло право на ПСП.

У таких випадках, незважаючи на те, що пільга застосовувалася до зарплати працівника не в усіх місяцях звітного кварталу, в Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ на цього працівника заповнюєте один рядок, із зазначенням в графі 8 інформації про ознаку ПСП, що застосовувалася в будь-якому з місяців звітного кварталу.

Приклад 4. У лютому 2016 року у працівника Косенко П. П. (податковий номер — 2921548954) народилася друга дитина. У цьому ж місяці він подав заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП і документи, що підтверджують його право на ПСП згідно з п.п. 169.1.2 ПКУ, як особа, яка утримує двох дітей віком до 18 років (ознака пільги «04»). У заяві працівник зазначив, що його дружина не користується правом на збільшення граничного розміру доходу кратно кількості дітей.

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2016 року, наведемо в таблиці.

Місяць 2016 року

Зарплата, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Січень

3700,00

666,00

Лютий

3700,00

666,00

Березень

3700,00

1378,00

417,96

Разом

11100,00

Х

1749,96

Зарплата працівника за березень 2016 року (3700,00 грн.) не перевищила граничного розміру доходу, що надає право на ПСП на двох дітей за п.п. 169.1.2 ПКУ (3860,00 грн. (1930,00 грн. х 2 дітей віком до 18 років)). Тому до доходу працівника за березень була застосована пільга в розмірі 1378,00 грн. (689,00 грн. х 2 дітей віком до 18 років).

Наведемо фрагмент заповненого розд. I форми № 1 ДФ за 1 квартал 2016 року з даними на цього працівника (див. рис. 4).

<...>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<...>

1

2921548954

11100

00

11100

00

1749

96

1749

96

101

04

<...>

Рис. 4. Фрагмент розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2016 року (приклад 4)

Дві пільги в одному місяці

За загальним правилом, якщо платник податків має право на застосування ПСП за двома і більше підставами, зазначеними в п. 169.1 ПКУ, до його зарплати застосовують одну ПСП за підставою, що передбачає її найбільший розмір. Виняток — ситуація, коли він утримує двох або більше дітей віком до 18 років ( п.п. 169.1.2 ПКУ), у тому числі дитину-інваліда ( п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ). У цьому випадку на кожну дитину, яка не є інвалідом, надається звичайна ПСП, на кожну дитину-інваліда — підвищена ПСП.

Приклад 5. Працівниця підприємства Котик К. М. (податковий номер — 2825658756) у травні 2014 року подала заяву і підтвердні документи на право застосування до її зарплати ПСП у розмірі, установленому п.п. 169.1.2 ПКУ, як особа, яка утримує двох дітей віком до 18 років, і ПСП в розмірі, визначеному п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ, як особа, яка утримує дитину-інваліда. У заяві працівниця зазначила, що її чоловік при отриманні ПСП за місцем своєї роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей. Право на ПСП за цими підставами збереглося за працівницею і в 2016 році.

У 2016 році до заробітної плати працівниці, яка має право на ПСП за зазначеними підставами, повинна застосовуватися ПСП у розмірі, що визначається таким чином:

689,00 + 1033,50 = 1722,50 (грн.)

Граничний розмір доходу, що надає у 2016 році право на ПСП за зазначеними підставами, дорівнює для працівниці — 3860,00 грн. (1930 грн. х 2 дітей віком до 18 років).

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2016 року, наведемо в таблиці.

Місяць 2016 року

Зарплата, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Січень

3500,00

1722,50

319,95

Лютий

3500,00

1722,50

319,95

Березень

3500,00

1722,50

319,95

Разом

10500,00

Х

959,85

Підприємство відобразить зарплату працівниці і застосовані до її доходу ПСП так, як показано на рис. 5.

<...>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<...>

1

2825658756

10500

00

10500

00

959

85

959

85

101

02

2

2825658756

0

00

0

00

0

00

0

00

101

04

<...>

Рис. 5. Фрагмент розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2016 року (приклад 5)

Як бачите, податковому агенту важливо не тільки дотриматися порядку застосування ПСП, а й правильно відобразити пільги в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. Впоратися з цим завданням вам допоможе наша стаття.

висновки

  • Податковий агент, який застосовував до зарплати працівника ПСП, проставляє у графі 8 розд. I форми № 1ДФ ознаку ПСП, що відповідає цій пільзі.

  • Навіть якщо ПСП застосовувалася до зарплати працівника не в усіх місяцях звітного кварталу, на нього формуєте в розд. I Податкового розрахунку один рядок, зазначаючи у графі 8 ознаку застосованої пільги.

  • За однією фізособою допускається наявність декількох рядків з ознакою доходу «101» (зарплата), тільки якщо до її зарплати у звітному кварталі застосовували ПСП з різними ознаками.

Теги ПСП 1ДФ
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі