«Трудова» квота — усе дуже просто!

В обраному У обране
Друк
Хмелевська Оксана, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2016/№ 1-2
Квота з працевлаштування неконкурентоспроможних громадян уже перестала бути екзотикою для слуху більшості роботодавців. Пам’ятаєте? Якщо у вас більше 20 працівників, то серед них обов’язково мають бути юнак, старожил, дбайливий батько чи інший «квотний» кадр. Повідомити про це треба центр зайнятості. Забули, про що йдеться, чи вперше чуєте про це? Освіжити в пам’яті головне або ознайомитися з правилами вам допоможе наш матеріал.

Приймаючи рішення про прийняття на роботу тих чи інших кандидатів на вакансію, треба пам’ятати про «бонусні» категорії. Про кого йдеться? Про осіб, які не тільки допоможуть підприємству у здійсненні діяльності, а й, ставши частиною колективу, закриють йому «трудову» квоту, установлену ч. 2 ст. 14 Закону про зайнятість. Що вона собою являє і хто її повинен дотримувати? Зараз розповімо.

Ласкаво просимо, дорогі «квотники»

Почнемо з хорошого. «Трудову» квоту встановлено не для всіх роботодавців, а тільки для «підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників більше 20 осіб».

Саме тому, на наш погляд, не повинні розраховувати «трудову» квоту роботодавці-підприємці, незалежно від кількості працевлаштованих ними осіб. Адже вони не зазначені серед тих, хто повинен ☺ ( ч. 2 ст. 14 Закону про зайнятість). І хоча з роз’яснень Мінсоцполітики (див. лист від 23.09.2013 р. № 733/021/106-13) випливає зворотне, ми з цим категорично не погоджуємося.

Але повернемося до «20 осіб». Як же визначити чисельність для квоти? Дуже просто, за добре вам знайомим показником середньооблікової кількості штатних працівників (далі — СКШП) за звітний (2015) рік. Якщо це значення більше 20, то ви «квотник», 20 і менше — ви щасливець, але можете ознайомитися з нашою статтею на майбутнє ☺.

Чому дорівнює квота і кого включаємо

Розмір «трудової» квоти на 2016 рік дорівнює 5 % СКШП за 2015 календарний рік ( ст. 14 Закону про зайнятість). Його розраховуйте самостійно!

Кого включати у рахунок виконання «трудової» квоти? Тих працівників, які:

по-перше, працевлаштовані на вашому підприємстві на умовах повної зайнятості за основним місцем роботи. А отже, працівників з неповним робочим часом, у тому числі й сумісників, до розрахунку не беремо;

по-друге, мають додаткові гарантії з працевлаштування (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058). Перелічимо їх у табл. 1 (с. 11).

Таблиця 1. Хто має додаткові гарантії з працевлаштування

№ з/п

Категорії осіб

Документи, що підтверджують статус працівника

1

2

3

1

Один з батьків або особа, яка їх замінює, і:

1.1

— утримує дитину (дітей) віком до шести років

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи опікування над такою дитиною або рішення суду — для осіб, які замінюють батьків

Важливо! Для того, щоб облікувати свого працівника в рахунок виконання «трудової» квоти, необхідно отримати від роботодавця другого з батьків дитини письмове підтвердження про умови працевлаштування такого другого з батьків, тобто про те, що він не працевлаштований у рахунок виконання «трудової» квоти (див. лист Мінсоцполітики від 29.08.2013 р. № 682/021/106-13).

1.2

— виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

1. Копія пенсійного посвідчення* із записом про інвалідність — для осіб, які виховують дитину-інваліда.

2. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 345, — для одинокої матері (батька).

3. Документи, зазначені в п. 1.1

Зараховуємо у рахунок виконання квоти до досягнення дитиною 14 років або дитиною-інвалідом 18 років.

1.3

— утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності)

1. Копія пенсійного посвідчення*, що містить запис про інвалідність.

2. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 345, — для одинокої матері (батька).

3. Документи, зазначені в п. 1.1

Зараховуємо до досягнення батьками пенсійного віку згідно зі ст. 26 Закону № 1058.

2

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Копія виписки з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Мінмолодьспорту від 18.11.2008 р. № 4580

Зараховуємо до досягнення ними 18 років.

3

Особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування

Копія довідки про звільнення за формою, наведеною в додатку 9 до Інструкції, затвердженої наказом Мін’юсту від 08.06.2012 р. № 847/5

Зараховуємо до моменту припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу.

4

Молодь віком до 35 років, яка:

4.1

— закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, ПТНЗ і внз (протягом 6 місяців після закінчення або припинення навчання) і вперше приймається на роботу

Копія диплома або іншого документа про освіту

Зараховується протягом 3 років з дня прийняття на роботу.

4.2

— звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом 6 місяців після закінчення або припинення служби) і вперше приймається на роботу

Копія військового квитка

Зараховуємо протягом 3 років з дня укладення першого трудового договору після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби.

5

Особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років

Копія паспорта

Зараховуємо до настання пенсійного віку.

6

Особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу

Копія свідоцтва про народження дитини

Зараховуємо протягом 3 років з дня прийняття їх на роботу.

* Пенсійне посвідчення відсутнє? Замість нього можна надати:

— копію посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р. № 2109-III (див. наказ Мінпраці від 16.11.2007 р. № 612);

— копію форми № 080/о, затверджену наказом МОЗ від 04.12.2001 р. № 482;

— копію форми № 157-1/о, затверджену наказом МОЗ від 30.07.2012 р. № 577.

А якщо за квотою недобір? Тут два варіанти: або шукайте самостійно, кого працевлаштувати в рахунок виконання «трудової» квоти, або звертайтеся за допомогою до центру зайнятості (ЦЗ).

Для наочності наведену інформацію узагальнимо на рис. 1.

Рис. 1. Як визначити необхідність працевлаштування пільговиків

Звітність: форма, правила заповнення та подання, строки

За «трудовою» квотою подають до ЦЗ Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2015 рік (далі — звіт). Її форму наведено в додатку до Порядку № 271.

Способи подання звіту Порядок № 271 «засекретив». Але з усних роз’яснень фахівців ЦЗ випливає, що його треба подавати на паперових носіях особисто. Вас засмучує думка про те, що доведеться витрачати час на поїздку до свого ЦЗ? Відкиньте її. На щастя, подати звіт можна до будь-якого найближчого ЦЗ незалежно від місцезнаходження підприємства.

Строк подання звіту — не пізніше 1 лютого. Причому «святково-вихідне» перенесення для її подання не передбачене. Тому звіт за 2015 рік треба буде подати не пізніше 01.02.2016 р.

З організаційними моментами розібралися. Переходимо до заповнення рядків звіту. Оскільки Порядок № 271 і в цьому питанні виявився дуже скупий, керуватимемося роз’ясненнями, наведеними в листі ДЦЗ від 05.03.2014 р. № ДЦ-01-1433/0/6-14 (див. табл. 2).

Таблиця 2. Заповнюємо рядки звіту

Код рядка

Пояснення

01

Проставляйте СКШП за 2015 рік (у цілих одиницях). Як ми вже зазначали вище, його розраховуйте згідно з п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286

02

Зазначайте СКШП за 2015 рік, які мали додаткові гарантії у сприянні у працевлаштуванні (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058) і при цьому були працевлаштовані на умовах повної зайнятості

03

Зазначайте кількість штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до «трудової» квоти.

Це ваш плановий «трудовий» норматив на 2016 рік. Він дорівнює 5 % від показника, зазначеного в рядку 01 звіту. Отриманий результат округлюємо до цілих за загальноарифметичними правилами (п. 3.3 Порядку № 271)

04

Зазначайте чисельність громадян, яких ваше підприємство планує працевлаштувати в рахунок квоти у 2016 році. Величина показника цього рядка має бути не менше різниці значень рядка 03 і рядка 02.

Заповнюєте, якщо квота не виконана або якщо хочете працевлаштувати неконкурентоспроможних громадян понад квоту

Приклад. СКШП у ТОВ «Смайл» за 2015 рік — 36 осіб. Серед працівників підприємства є ті, які належать до осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні (працювали протягом усього 2015 року):

— 2 співробітника — випускники внз 2014 року (зараховуються протягом трьох років з моменту прийняття на роботу, у тому числі у 2016 році), пропрацювали увесь 2015 рік;

— 1 чоловік, який виховує дитину до шести років, також пропрацював увесь 2015 рік (дружина не працевлаштована в рахунок виконання «трудової» квоти).

СКШП пільговиків за 2015 рік — 3 особи.

Розрахуємо 5 % квоту: 36 ос. х 5 % = 1,8 ос. Отримане число округлимо до двох згідно з правилами п. 3.3 Порядку № 271 і поставимо в рядок 03.

Фактичне річне СКШП пільговиків — 3 ос. перевищує встановлену квоту по підприємству. Це означає, що ТОВ «Смайл» у 2016 році не треба додатково приймати на роботу осіб, які належать до категорії соціально незахищених. Тому в рядку 04 проставимо прокреслення.

Приклад заповнення звіту дивіться на рис. 2 (с. 14).

<…>

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2015 рік

<…>

Назва показників

Код рядка

Кількість, осіб

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік — усього

01

36

у тому числі чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді

02

3

Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників

03

2

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

04

<…>

Рис. 2. Фрагмент заповнення звіту про «квотних» працівників

Що загрожує за невиконання квоти та/або неподання звіту

За неподання або несвоєчасне подання звіту, як і за невиконання квоти, відповідальність не передбачено.

Але! Вас можуть покарати за необґрунтовані відмови у працевлаштуванні неконкурентоспроможним громадянам, яких треба було працевлаштувати в рахунок «трудової» квоти, зокрема, якщо їх направив ЦЗ. Штраф становить 2 МЗП, установлені на момент виявлення порушення, за кожну таку відмову ( ст. 53 Закону про зайнятість).

висновки

  • Для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників більше 20 осіб установлено «трудову» квоту.
  • Такі підприємства повинні подати звіт щодо квоти до ЦЗ. Розмір «трудової» квоти на поточний рік — 5 % СКШП за попередній календарний рік.
  • Граничний строк подання звіту за квотою за 2015 рік — 1 лютого 2016 року.

Документи статті

  1. Закон про зайнятість — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.
  2. Закон № 1058 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.09.2003 р. № 1058-IV.
  3. Інструкція № 345 — Інструкція щодо порядку оформлення та ведення особистих справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Мінпраці від 19.09.2006 р. № 345.
  4. Порядок № 271 — Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. № 271.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити