Закінчили здійснювати неоподатковувані операції в середині року

В обраному У обране
Друк
Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки & бухоблік Січень, 2016/№ 4
А тепер давайте розберемося, як діяти, якщо неоподатковувані операції припинені в середині року.

Коли припиняються зобов’язання за п. 199.1 ПКУ?

На це запитання напрошується проста відповідь: коли немає неоподатковуваної діяльності. Але це не зовсім так.

Якщо неоподатковувана діяльність раніше здійснювалася, а тепер припинена, може бути ситуація, коли податкові зобов’язання (ПЗ) згідно з п. 199.1 ПКУ все ж необхідно нарахувати. Щоб розібратися в цьому питанні, слід розділити ситуації, коли неоподатковувана діяльність зупиняється тимчасово і коли здійснення неоподатковуваної діяльності взагалі більше не планується.

Якщо здійснення неоподатковуваних операцій припинене і надалі не планується, з періоду, що настає за періодом, в якому здійснено останню неоподатковувану операцію, підстав для нарахування ПЗ згідно з п. 199.1 ПКУ немає

Остання зведена податкова накладна, виписана згідно з п. 199.1 ПКУ, буде складена в місяці, в якому здійснено останню неоподатковувану операцію.

Якщо ж здійснення неоподатковуваних операцій зупинено тимчасово, такий однозначний висновок зробити не можна. Адже незалежно від того, що неоподатковувані операції відсутні, підприємство може придбавати товари/послуги, необоротні активи, призначені для одночасного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, які планується здійснювати в майбутньому. Якщо таке придбання відбувається протягом поточного або наступного за ним* календарного року (тобто частка використання в нас розрахована), на його дату виникає необхідність нарахувати ПЗ незалежно від того, чи почалося фактичне використання в «подвійних» операціях.

* Протягом наступного року застосовують минулорічне значення ЧВ, задеклароване на початку такого наступного року в декларації за січень/I квартал.

Тому, якщо неоподатковувана діяльність зупинена тимчасово, то протягом поточного і наступного за ним календарного року слід аналізувати кожен звітний період на наявність таких придбань. Тоді:

1) якщо у звітному періоді такі придбання відсутні, нараховувати ПЗ згідно з п. 199.1 ПКУ підстав немає;

2) якщо ж такі товари/послуги, необоротні активи придбавалися, ПЗ згідно з п. 199.1 ПКУ необхідно нарахувати незалежно від того, що неоподатковувані операції у звітному періоді не здійснювалися. Адже такі товари/послуги, необоротні активи все одно будуть використані в «подвійних» операціях, але тільки в майбутньому.

Як «відкоригувати невикористане»

Якщо неоподатковувані операції припинено, можлива ситуація, коли товари/послуги, необоротні активи, які планувалося використовувати в «подвійних» операціях, фактично починають використовуватися тільки в оподатковуваній діяльності.

Тоді логічно припустити, що пропорційний податковий кредит (ПК), розподілений за правилами, що діяли до 01.07.2015 р., і ПЗ, нараховані в періоді придбання товарів/послуг, необоротних активів «подвійного» призначення з 01.07.2015 р., підлягають коригуванню.

Але чи передбачено нормами ПКУ можливість такого коригування?

Стаття 199 ПКУ передбачає тільки перерахунок за підсумками року, а можливість відкоригувати ПК і ПЗ у зв’язку зі зміною призначення використання в ній не передбачено. У ст. 192 ПКУ, що регулює порядок коригування ПК і ПЗ, відповідної норми також знайти не вдалося. Відповідну норму щодо ПЗ, нарахованих на придбання, що повністю використовуються в неоподатковуваній/звільненій/негосподарській діяльності, містить п. 198.5 ПКУ, але чи може він бути застосований для операцій, що підпадають під дію ст. 199 ПКУ?

Відповідь дають податківці. У листі ДФСУ від 21.10.2015 р. № 22217/6/99-99-19-03-02-15 вони стверджують: у разі, якщо товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, платник податку може зменшити ПЗ, нараховані відповідно до п. 199.1 ПКУ на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН.

Тоді виходить, що платник має право відкоригувати ПЗ, нараховані згідно з п. 199.1 ПКУ в разі припинення неоподатковуваної діяльності, якщо такі ПЗ були нараховані в періоді придбання товарів/послуг, необоротних активів, а їх використання в «подвійних» операціях так і не почалося.

Таке ж право є за необоротними активами, які почали використовуватися в «подвійних» операціях, але потім використовуються виключно в оподатковуваній діяльності. У такому разі відкоригувати ПЗ слід, мабуть, на балансову вартість такого необоротного активу станом на початок періоду використання в оподатковуваній діяльності.

Здійснити таке коригування слід у періоді використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваній діяльності

А ось з приводу можливості відновити ПК роз’яснення податківців відсутні. Тому, з цим можуть виникнути труднощі. Хоча логічно припустити, що тут підхід має бути аналогічним.

Річний перерахунок за товарами/послугами

Якщо неоподатковувана діяльність припинена в середині року, проводити перерахунок одразу при припиненні неоподатковуваних операцій підстав немає. Пункт 199.4 ПКУ, що встановлює правила проведення перерахунку, передбачає його проведення тільки за підсумками календарного року. Винятком є проведення перерахунку в разі зняття з обліку платника податків — тоді він проводиться виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, здійснених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Ураховуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що річний перерахунок з ПДВ при припиненні неоподатковуваної діяльності здійснюється:

1) за підсумками календарного року — і його результати відображаються в декларації за останній звітний період цього року;

2) виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних і неоподатковуваних операцій, здійснених за весь поточний рік.

При цьому річний перерахунок за 2015 рік має свої особливості, адже з 01.07.2015 р. правила пропорційного розподілу сум ПДВ докорінно змінилися, тому при його проведенні слід окремо визначати суму ПК, що підлягає коригуванню за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2015 р., і суму ПЗ, яку потрібно відкоригувати, за період з 01.07.2015 р. по 31.12.2015 р. (детальніше про нюанси проведення перерахунку за 2015 рік див. статтю на с. 17). Тоді, якщо:

1) неоподатковувані операції закінчилися до 01.07.2015 р., — при перерахунку буде відкориговано тільки ПК, для перерахунку використовується показник «частка використання в оподатковуваних операціях» (ЧВ), розрахований у ряд. 3.1 табл. 1 додатка 7, результат відображається в табл. 2 додатка 7 і в рядку 16.4 декларації за грудень/IV квартал;

2) неоподатковувані операції закінчилися після 01.07.2015:

— за товарами/послугами, необоротними активами, за якими було розподілено ПК, — коригуємо ПК (так само, як описано в п. 1);

— за товарами/послугами, необоротними активами, за якими нараховано компенсуючі ПЗ, — коригуємо ПЗ, для чого слід розрахувати показник антиЧВ.

Крім того, у 2015 році за необоротними активами, що використовувалися в «подвійних операціях» і були придбані до 01.07.2015 р., слід здійснити перерахунок згідно з п. 42 підрозд. 2 розд. XX ПКУ.

Перераховуємо частку за необоротними активами

Для необоротних активів, придбаних після 01.07.2015 р., правила річного перерахунку істотно змінилися. По суті, окремих правил перерахунку для таких необоротних активів не існує, вони перераховуються так само, як і товари/послуги: один раз за підсумками року.

А для необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., діють старі правила: їх потрібно, як і раніше, перераховувати за підсумками одного, двох і трьох років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися*. Причому

* Згідно з п. 42 підрозд. 2 розд. XX ПКУ.

проводити такий перерахунок потрібно незалежно від того, продовжує здійснюватися неоподатковувана діяльність чи вона припинена

До того ж, якщо неоподатковувані операції припинені, кожен подальший перерахунок збільшуватиме суму ПК, тому в цьому випадку дані вимоги на руку платникам податків.

Зауважимо: у листі ДФСУ від 29.10.2015 р. № 23012/6/99-99-19-03-02-15 податківці акцентують увагу, що необоротні активи, сплачені до 01.07.2015, а отримані після 01.07.2015 р., вважаються придбаними до 01.07.2015 р., а тому перерахунок за такими необоротними активами здійснюється також з урахуванням зазначених вимог.

При цьому слід урахувати: якщо неоподатковувана діяльність припинена у 2015 році і не здійснюється в подальших (2016 — 2018 роках), за необоротними активами, що придбані з 01.01.2015 р. до 01.07.2015 р., «необоротні» перерахунки згідно з п. 42 підрозд. 2 розд. XX ПКУ не здійснюються. Адже далі частка використання в оподатковуваних операціях за такими активами буде 100 %. Тому перерахунок за такими необоротними активами здійснюється тільки за підсумками 2015 року.

Розглянемо на прикладах порядок пропорційного розподілу ПДВ у разі, коли неоподатковувані операції припинені в середині року.

Приклад 1. Неоподатковувані операції припинені в червні 2015 року.

Частка оподатковуваних операцій, розрахована в січні 2015 року, — 80 %.

За січень — червень 2015 року придбано:

— товарів/послуг «подвійного» призначення на суму 20 тис. грн. (у тому числі за червень — на 10 тис. грн.);

— необоротних активів «подвійного» призначення на суму — 50 тис. грн. (у тому числі за червень — 20 тис. грн.).

Сума оподатковуваних і неоподатковуваних операцій за 2015 рік (з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.) — 600 тис. грн. (у тому числі неоподатковуваних — 78 тис. грн.).

Усі суми зазначено без ПДВ.

За умовами прикладу підприємство при припиненні неоподатковуваної діяльності здійснює такі дії:

1) У червні 2015 року здійснено розподіл ПК відповідно до розрахованої в січні 2015 року частки використання в оподатковуваних операціях:

— до ПК (ряд. 15.1 декларації за червень 2015 року) буде включено 4800 грн. ((2000 + 4000) х х 80 %));

— не підлягає включенню до ПК 1200 грн. (6000 - 4800).

2) За підсумками року здійснено перерахунок частки використання в оподатковуваних операціях: ЧВ = (600000 - 78000) : 600000 х 100 % = 87 %.

Сума ПДВ, що підлягає включенню до ПК:

4000 х 87 % = 3480 грн. (гр. 4 ряд. 1 табл. 2 дод. 7)

10000 х 87 % = 8700 грн. (гр. 4 ряд. 2 табл. 2 дод. 7)

3480 + 8700 = 12180 грн.

Сума ПДВ, відображена в ПК (сума рядків 15.1 декларацій за січень — червень) = 14000 х 0,8 = 11200

Сума коригування ПК = 12180 - 11200 = 980 (ряд. 16.4 декларації з ПДВ за грудень 2015 р.).

3) Здійснено перерахунок частки використання для необоротних активів, використаних у «подвійних» операціях, що придбані в 2012, 2013, 2014 роках.

Приклад 2. Неоподатковувані операції припинені у вересні 2015 року.

Частка оподатковуваних операцій, розрахована в січні 2015 року, — 90 %.

У 2015 році підприємством придбано:

— товарів/послуг «подвійного» призначення на суму 60 тис. грн. (у тому числі за січень — червень — 30 тис. грн., за вересень — 15 тис. грн.);

— необоротних активів «подвійного» призначення — на суму 69 тис. грн. (у тому числі за січень — червень — 69 тис. грн.).

Загальний обсяг операцій за 2015 рік — 1000 тис. грн. (у тому числі неоподатковуваних — 150 тис. грн.).

За умовами прикладу підприємство при припиненні неоподатковуваної діяльності здійснює такі дії:

1) У вересні 2015 року нараховано компенсуючі ПЗ у сумі 300 грн. (3000 х 10 %). 30.09.2015 р. виписано зведену податкову накладну на суму 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.).

2) За підсумками року здійснено перерахунок частки використання в оподатковуваних операціях: ЧВ = (1000000 - 150000) : 1000000 х 100 % = 85 %.

Сума ПДВ, що підлягає включенню до ПК за період 01.01.15 р. — 30.06.15 р.:

6000 х 85 % = 5100 грн. (гр. 4 ряд. 1 табл. 2 дод. 7)

13800 х 85 % = 11730 грн. (гр. 4 ряд. 2 табл. 2 дод. 7)

5100 + 11730 = 16830 грн.

Сума ПДВ, відображена в ПК = (6000 + 13800) х х 90 % = 17820 грн.

Сума коригування ПК (зменшення) = 16830 - 17820 = -990 (ряд. 16.4 декларації з ПДВ за грудень 2015 року).

АнтиЧВ = 100 - 85 % = 15 %

Cумма ПЗ, що підлягає нарахуванню за період 01.07.2015 р. — 30.09.2015 р. = 6000 х 15 % = 900 грн.

Сума ПЗ, що була нарахована = 6000 х 10 % = 600 грн.

Сума коригування ПЗ (збільшення) = 900 - 600 = 300 грн. (сума ПДВ за РК, складеними до зведених ПН за липень-вересень).

3) Здійснено перерахунок частки використання для необоротних активів, використаних у «подвійних» операціях, що придбані у 2012, 2013, 2014 роках.

висновки

  • Якщо неоподатковувані операції припинено і їх здійснення надалі не планується, ПЗ згідно з п. 199.1 ПКУ не нараховують з періоду, що настає за періодом, в якому здійснено останню неоподатковувану операцію. Річний перерахунок з ПДВ при припиненні неоподатковуваної діяльності в середині року проводиться за підсумками року в загальному порядку.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд