Таблиця 6: повне досьє на застрахованих осіб

В обраному У обране
Друк
Весніна Олена, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2016/№ 53
Вам нічого боятися, якщо вам нічого приховувати. Дж. К. Роулінг
Продовжуючи розмову про те, як заповнити Звіт за формою № Д4, розповімо про Таблицю 6. Так-так! Саме про неї. Про Таблицю, що лякає новачків-бухгалтерів кількістю граф і клітиночок, у яких, ніде правди діти, іноді плутаються навіть самі контролери.

Почнемо з доброї новини — до нової редакції Порядку № 435 Таблиця 6 перекочувала практично без змін, лише із дещо підкоригованою назвою. Та й нащо змінювати те, що й так добре працює?! Але її графами пробіжимося обов’язково. Раптом ви з якоюсь із них не знайомі ☺.

У Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 ми відображаємо у розрізі кожної застрахованої особи дані про суми нарахованих їй у звітному місяці доходів, які входять до бази нарахування ЄСВ. Крім цього, там же наводимо купу комусь дуже потрібної ☺ несумової інформації, такої як: чоловік чи жінка ваш працівник, громадянин він України чи ні, скільки днів він хворів тощо.

Звісно, у Таблиці 6 є графи, порядок заповнення яких не викликає запитань. Але є й такі, які потребують пояснень. Про них ми поговоримо далі. А зараз давайте розглянемо загальні моменти формування рядків у Таблиці 6 форми № Д4.

Формуємо рядки в Таблиці 6

За загальним правилом на кожного працівника в Таблиці 6 формуємо один рядок. Винятки — ситуації, за яких щодо такого працівника у звітному місяці:

1) нараховано виплати:

— за поточні та майбутні (відпускні, допомога по вагітності та пологах) періоди;

— за поточні та минулі періоди (тимчасова непрацездатність, у тому числі у зв’язку з вагітністю та пологами, суми зарплати (винагороди), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або за рішенням суду — середня заробітна плата за вимушений прогул);

— яким додатком 2 до Порядку № 435 присвоєно різні коди;

2) розраховували додаткову базу нарахування ЄСВ для виконання вимоги щодо сплати ЄСВ з МЗП;

3) необхідно виправити помилки, допущені у минулих звітних періодах (коди типу нарахувань «2» — «9», «11», «12» у графі 10) або відобразити від’ємні значення зарплати (доходу);

4) нараховано зарплату відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII (ср. 025069200). Щомісячні суми нарахованої зарплати відображають окремим рядком (рядками), зазначаючи в графі 23 ознаку наявності підстави для обчислення спецстажу. Відомості про зарплату або винагороду, нараховані цьому ж працівникові за роботу на посадах, що не належать до науково-технічних, відображають в окремому рядку.

Важливо! Якщо донараховуємо зарплату за попередні місяці, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаємо до зарплати того місяця, в якому було здійснено такі донарахування.

Якщо в звітному місяці сторнуємо відпускні, лікарняні та декретні, нараховані в минулих звітних періодах, їх суми показуємо в окремих рядках з мінусами. Також п. 9 розд. IV Порядку № 435 допускає вносити до Таблиці 6 рядки з від’ємним значенням сум нарахованої зарплати (доходу), якщо необхідно відобразити нараховані у попередніх періодах суми перерахунку заробітку (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, хворобою, декретом.

З рядками розібралися. Давайте поговоримо про графи Таблиці 6 (див. табл. 1).

Таблиця 1. Як заповнити окремі графи Таблиці 6 Звіту за формою № Д4

Номер графи

Пояснення щодо заповнення

Графа 9

Зазначаємо код категорії застрахованої особи згідно з додатком 2 до Порядку № 435. Інформацію про коди, які найчастіше використовують страхувальники-роботодавці, ви знайдете в табл. 2 (с. 19). Зверніть увагу: в додатку 2 зараз чітко зафіксовано, що середній заробіток усіх «солдатів підприємства», на який нараховують ЄСВ, відображаємо з кодом категорії застрахованої особи «47»

Графа 10

Заповнюємо тільки у випадках, перелічених у виносці до цієї графи, наведеній під табличною частиною

Графа 11

Зазначаємо місяць та рік, за який проведено нарахування доходу фізособі. Реквізит має бути заповнений обов’язково

Графа 13

Проставляємо кількість календарних днів тимчасової непрацездатності працівника згідно з лікарняним листом, який він надав

Графа 14

Зазначаємо кількість календарних днів відпустки без збереження заробітної плати, що припадають на звітний місяць.

Зверніть увагу: ця графа може бути заповнена зі знаком «-», якщо потрібно зменшити кількість днів без збереження заробітної плати, відображених у попередніх звітних періодах

Графа 15

Проставляємо кількість календарних днів звітного місяця, протягом яких застрахована особа перебувала у трудових відносинах (на які припадає дія цивільно-правового договору про виконання робіт або надання послуг).

Якщо на працівника заповнено кілька рядків у Таблиці 6, кількість календарних днів перебування в трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначайте у рядку із зарплатою.

Графу 15 заповнюємо і тоді, коли працівник у звітному місяці не отримував дохід, але перебував з підприємством у трудових або цивільно-правових відносинах. Виняток — періоди перебування у відпустці:

— для догляду за дитиною до 3 (6) років. У повних місяцях перебування в такій відпустці на працівника рядка без сумових показників, але із заповненою графою 15 формувати не потрібно;

— у зв’язку з вагітністю та пологами. Кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у місяцях, на які припадає така відпустка, покажіть у Таблиці 6 за той звітний період, у якому відобразите суми допомоги по вагітності та пологах за майбутні місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

У разі необхідності зменшити цей показник за попередні звітні періоди застосовуйте знак «-» та зазначайте місяць і рік, за який необхідно змінити показник

Графа 16

Проставляємо кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, які припадають на конкретний місяць перебування працівниці в такій відпустці.

Графи 13 — 16 заповнюємо незалежно одна від одної, за наявності даних для їх заповнення

Графа 17

Зазначаємо фактично нараховані суми зарплати, винагород за ЦПД, лікарняних та допомоги по вагітності та пологах без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ.

Відпускні вносимо в поле відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця, зазначаючи в графі 10 код типу нарахування «10».

Виплати, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, у тому числі у зв’язку з вагітністю та пологами, відображаємо в окремих рядках у полі відповідного місяця тільки в сумі, яка припадає на такий місяць.

Якщо ви в звітному місяці донараховуєте зарплату за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, то донараховані суми включайте в зарплату поточного місяця (тобто місяця, в якому були здійснені такі донарахування).

У графі 17 можна проставити від’ємні значення зарплати (соцстрахівських допомог) тільки у тому разі, якщо необхідно відобразити:

— суми перерахунків зарплати, пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу в минулих звітних місяцях у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю та настанням відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

— сторновані суми відпускних, лікарняних та допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах

Графа 18

Зазначаєте фактично нараховані суми зарплати, винагород за виконані роботи (надані послуги), лікарняних та допомоги по вагітності та пологах у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Черговість включення виплат до бази нарахування ЄСВ визначаєте на власний розсуд

Графа 19

Заповнюєте по працівниках, щодо яких виконували вимогу про сплату ЄСВ з МЗП. У цій графі зазначаєте різницю між МЗП та фактично нарахованим доходом за конкретний місяць, відображеним у графі 18. Причому для відображення такої різниці формуйте на працівника окремий рядок з кодом типу нарахувань «13» у графі 10

Графа 20

Незважаючи на те, що «утримань» ЄСВ з 2016 року немає, ця графа потрібна для виправлення помилок, пов’язаних із заниженням або завищенням сум ЄСВ у минулих звітних періодах

Графа 21

Зазначаємо суму ЄСВ, нарахованого на конкретний вид доходу, що увійшов до бази справляння ЄСВ

Графа 22

Якщо працівника прийнято на роботу з трудовою книжкою (тобто це місце роботи для нього основне), то в цій графі проставляєте «1». У усіх інших випадках — «0»

Графа 23

Проставляєте «1», якщо на працівника ведеться облік спецстажу або він має право на пільги з пенсійного забезпечення. В інших випадках — «0»

Графа 24

Трудове законодавство допускає можливість встановлення неповного робочого часу шляхом:

зменшення тривалості щоденної роботи (неповний робочий день);

зменшення кількості днів роботи (неповний робочий тиждень);

одночасного зменшення кількості годин роботи протягом робочого дня та кількості днів роботи (поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня).

Якщо працівника було прийнято на неповний робочий час, проставляєте «1», у зворотній ситуації — «0».

Заповнюючи графу, врахуйте, що робота за сумісництвом є різновидом роботи на умовах неповного робочого часу (див. лист Мінпраці від 03.03.2008 р. № 42/13/133-08)

Графа 25

Проставляєте «1» протягом 2 років щодо працівників, яких прийняли на нові робочі місця. В інших випадках — «0»

Графи Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 освоїли. Щоб вам було зручно, далі наведемо таблицю відповідності кодів категорій застрахованих осіб. Ці коди ви відображаєте в графі 9 Таблиці 6.

Таблиця 2. Коди категорій застрахованих осіб

Код

КЗО

Назва КЗО

База справляння ЄСВ

1

Наймані працівники, які працюють на умовах трудового договору (контракту) у «звичайних» роботодавців

Оплата праці

2

Працюючі інваліди на підприємствах, в установах і організаціях (ставка 8,41 %)

Оплата праці

25

Наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законодавчих актів України*

Оплата праці

26

Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД

Сума винагороди за ЦПД

27

Особи, які не є інвалідами, але працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів**, зокрема товариствах УТОГ та УТОС

Оплата праці

28

Особи, які є інвалідами і працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів**

Оплата праці

29

Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності

30

Наймані працівники-інваліди, які працюють у товариствах УТОГ та УТОС**

Оплата праці

32

Працюючі інваліди на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законодавчих актів України*

Оплата праці

36

Працюючі інваліди на підприємствах, в установах та організаціях (ставка 8,41 %)

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності

37

Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів**, зокрема в товариствах УТОГ та УТОС

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності

38

Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів**, зокрема в товариствах УТОГ та УТОС, за ЦПД

Сума винагороди за ЦПД

39

Особи, які є інвалідами і працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів**

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності

41

Наймані працівники-інваліди, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів**

Оплата праці

42

Особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу по вагітності та пологах

Сума допомоги по вагітності та пологах

43

Інваліди, які працевлаштовані у юросіб, перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу по вагітності та пологах (ставка 8,41 %)

Сума допомоги по вагітності та пологах

44

Особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу по вагітності та пологах, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів**, зокрема в товариствах УТОГ та УТОС

Сума допомоги по вагітності та пологах

45

Особи, які є інвалідами і перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу по вагітності та пологах, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів**

Сума допомоги по вагітності та пологах

47

Працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану

Сума нарахованої середньої заробітної плати, що виплачується за рахунок коштів роботодавця

48

«Солдати підприємства», середній заробіток яких компенсується з бюджету

Компенсаційні виплати

49

Працівники, яким надано «АТО-відпустку» без збереження зарплати на підставі п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР

* До них належать закони України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII, «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. № 1789-XII, «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII, «Про статус народного депутата України» від 17.11.92 р. № 2790-XII, «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III, Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затверджене постановою Верховної Ради України від 13.10.95 р. № 379/95-ВР.

** У яких кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

висновки

  • Таблиця 6 Звіту за формою № Д4 потрібна для відображення у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованих їй доходів, які включаються до бази нарахування ЄСВ.
  • Незважаючи на те, що з 2016 року немає утримань ЄСВ, у Таблиці 6 залишилася графа 20 «Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)». Вона потрібна для виправлення помилок, пов’язаних із заниженням або завищенням сум ЄСВ у минулих звітних періодах.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити