Розрахунки платіжними картками «Бонус плюс»

Адамович Наталія, податковий експерт
Друк
Поговоримо про бонусні програми, в яких задіяне досить широке коло підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, що приймають до оплати бонусні платіжні картки. У народі така програма знижок має назву «Бонус плюс». Про те, що це за програма, як вона працює і як правильно підприємствам торгівлі, громадського харчування і послуг брати участь у ній без шкоди для себе, розповімо в цій статті.

Що таке програма «Бонус плюс»

Суть цієї бонусної програми така: у ній беруть участь троє учасників: (1) суб’єкт господарювання — продавець товарів (робіт, послуг), який прий­має від споживачів спеціальні платіжні засоби — банківські платіжні картки (БПК), тобто в якого встановлено платіжний термінал; (2) покупець — держатель бонусної картки; (3) банк — емітент такої бонусної картки.

Банк проводить емісію платіжних карток, які можуть брати участь у бонусній програмі, надаючи їх держателям платіжних карток — фізичним особам.

Суб’єкт господарювання укладає з банком — емітентом БПК договір, згідно з яким суб’єкт господарювання зобов’язується надавати бонуси (знижки) у певному відсотку від суми покупки всім покупцям, які розраховуються за них за допомогою БПК. За умовами договору,

знижку на товари/послуги надає безпосередньо суб’єкт господарювання

Як правило, бонуси — певний відсоток (може бути від 1 % до 20 %), що розраховується від суми здійснених покупок, — зараховуються на бонусний рахунок держателя картки після здійснення витратних операцій у терміналах мережі.

Банк дає тільки можливість технічно реалізувати цю бонусну програму через установлений термінал:

— при купівлі товару в момент розрахункової операції з рахунка держателя бонусної картки (з банківської картки), що розрахувався через POS-термінал, списує повну вартість товару (без урахування знижки);

— протягом декількох днів на рахунок суб’єкта господарювання — продавця в оплату проданого товару перераховує вартість товару з урахуванням знижки;

— на спеціальний бонусний рахунок держателя бонусної платіжної картки зараховує суму самої знижки — бонус.

Витратити накопичені бонуси покупець — держатель БПК може або в того самого суб’єкта господарювання — продавця, або в іншого суб’єкта господарювання — продавця, який бере участь у такій бонусній програмі.

За своєю суттю бонус є продажем зі знижкою. Та й договори оформляються так, що в них фігурує саме знижка (чітко зазначається, що бонус виникає за рахунок знижки, яка надається торговельною точкою).

Водночас деякі торговельні підприємства, що беруть участь у програмі «Бонус плюс», є обережними і розцінюють суми нарахованих бонусів (недоплату за проданий товар) як комісію банку-еквайєра. Нижче ми розглянемо обидва варіанти.

Документи при розрахунку

Продаж товару з розрахунками за допомогою БПК оформляється фіскальним касовим чеком за ф. № ФКЧ-1* і квитанцією (сліпом).

* Нову форму фіскального чека затверджено наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13.

При цьому сліп міститиме:

загальну суму покупки (без урахування бонусу), що списується з рахунка держателя платіжної картки;

суму бонусу (тобто фіксований відсоток знижки, яка перекладається на спеціальний бонусний рахунок держателя платіжної картки, а по суті повертається покупцю);

підсумкову суму (за вирахуванням бонусу), що надалі й зараховується на рахунок суб’єкта господарювання за проданий товар.

Основним розрахунковим документом є чек РРО, який буде складено на повну вартість товару (без урахування знижки) ( п. 2 ст. 3 Закону про РРО).

«Бонус плюс» — знижка підприємства

На дату проведення розрахунку через РРО, а саме оформлення фіскального касового чека (ф. № ФКЧ-1) на повну суму вартості товару, продавець відображає дохід від реалізації (тобто кредитує субрахунок 702 «Дохід від реалізації товарів»).

Одночасно на дату оформлення відповідного рахунка (товарного чека) у підприємства виникають податкові зобов’язання з ПДВ ( п. 187.5 ПКУ). ПДВ необхідно нарахувати на повну вартість товару, оскільки при застосуванні системи знижок «Бонус плюс» у чеку РРО товари зазначаються в повній (без урахування знижки) вартості.

Далі продавець суму бонусів повинен відняти від доходу, показавши їх за дебетом субрахунку 704 «Вирахування з доходу».

Одночасно підприємство має право скоригувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з вартості товару з урахуванням бонусної знижки. Зробити це слід згорнуто, тобто показавши в підсумковій податковій накладній суму ПДВ за даними Z-звіту, але вже з урахуванням наданої знижки.

Розглянемо приклад.

Приклад 1. Торговельне підприємство бере участь у програмі «Бонус плюс», за якою держателі бонусних БПК при оплаті товарів отримують бонус у сумі 1,5 % від здійсненої купівлі. За день у підприємства обсяг від продажу товарів, розрахунки за якими здійснено за платіжними картками, що беруть участь у бонусній програмі, становить 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.). З цього обсягу:

— знижка «Бонус плюс» (1,5 %) становить 360 грн. (24000 грн. х 1,5 %);

— комісія банку (1,4 %) — 336 грн. (24000 грн. х х 1,4 %).

Таблиця 1. Облік продажу товарів з розрахунками БПК «Бонус плюс» — знижковий варіант

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відображено реалізацію товарів з розрахунками через БПК «Бонус плюс»

331

702

24000,00

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

4000,00

3

Зменшено дохід на знижку «Бонус плюс» (1,5 %)

704

333

360,00

4

Відкориговано суму ПДВ за рахунок наданої знижки «Бонус плюс» (методом «червоне сторно»)

704

641/ПДВ

60,00

5

Передано реєстр сліпів або платіжних квитанцій банку-еквайєра, що підтверджують оплату через БПК «Бонус плюс»

333

331

24000,00

6

Відображено комісію банку (1,4 %)

92

333

336,00

7

Зараховано грошові кошти на поточний рахунок за мінусом знижки та комісії банку

311

333

23304,00

8

Списано собівартість реалізованого товару (умовно)

902

282

15000,00

9

Списано суму реалізованої торгової націнки (згідно з розрахунком) (з урахуванням знижки)

285

282

9000,00

Податок на прибуток. Доходи та витрати з податку на прибуток відповідатимуть доходам і витратам у бухгалтерському обліку, оскільки розд. III ПКУ не передбачає коригувань бухгалтерського фінансового результату на суми знижок.

Єдиний податок. Відповідно до п. ­ПКУ як у юросіб, так і у фізосіб — платників єдиного податку до складу доходу включається будь-який дохід, що надходить протягом звітного періоду, у грошовій (готівковій чи безготівковій) формі.

Згідно з п. 292.6 ПКУ датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі. Таким чином, знижка у платників єдиного податку однозначно не обкладатиметься єдиним податком, оскільки на рахунок суб’єкт господарювання за договором отримує вартість товару за вирахуванням знижки, а вона не є платою за послугу. За таким самим принципом відображаються і продажі за бонуси.

«Бонус плюс» — комісія банку

Деякі підприємства-торговці, які беруть участь у програмі «Бонус плюс», діють обережно і розцінюють «недоплачені» на свій рахунок суми бонусів не як надану післяпродажну знижку, а як комісію, що справляється банком за розрахункове обслуговування за операціями з платіжними картками «Бонус плюс».

У цьому випадку підприємство доходи за проданий товар і нараховані зобов’язання з ПДВ не зменшує, а зняті бонуси відображає у складі витрат як комісію за розрахункове обслуговування. Розглянемо приклад.

Приклад 2. Торговельне підприємство бере участь у програмі «Бонус плюс», за якою держателі бонусних БПК при оплаті товарів отримують бонус у сумі 1,5 % від здійсненої купівлі. За день у підприємства обсяг від продажу товарів, розрахунки за якими здійснено за платіжними картками, що беруть участь у бонусній програмі, становить 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.). З цього обсягу:

— комісія «Бонус плюс» (1,5 %) становить 360 грн. (24000 грн. х 1,5 %);

— комісія банку (1,4 %) — 336 грн. (24000 грн. х х 1,4 %).

Таблиця 2. Облік продажу товарів з розрахунками БПК «Бонус плюс» — комісійний варіант

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відображено реалізацію товарів з розрахунками через БПК «Бонус плюс»

331

702

24000,00

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

4000,00

3

Передано реєстр сліпів або платіжних квитанцій банку-еквайєра, що підтверджують оплату через БПК «Бонус плюс»

333

331

24000,00

4

Зараховано грошові кошти на поточний рахунок за мінусом комісії банку

311

333

23304,00

5

Відображено комісію банку (1,4 %)

92

333

336,00

6

Відображено комісію банку за розрахункове обслуговування за «Бонус плюс» (1,5 %)

92

333

360,00

7

Списано собівартість реалізованого товару (умовно)

902

282

15000,00

8

Списано суму реалізованої торгової націнки (згідно з розрахунком)

285

282

9000

Податок на прибуток. Доходи та витрати з податку на прибуток відповідатимуть доходам і витратам у бухгалтерському обліку, що сформували фінрезультат — об’єкт обкладення податком на прибуток.

Єдиний податок. А ось у платника ЄП знижка «Бонус плюс» (що розглядається як комісія банку) буде врахована у складі доходу.

Адже як наполягають податківці, якщо при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги) з використанням платіжних терміналів з суми виручки банком утримується комісійна винагорода за послуги розрахункового обслуговування, то доходом є повна сума виручки, тобто з урахуванням комісії, утриманої банком (див. підкатегорію 108.01.02 БЗ).

На перший погляд може здатися, що суми бонусу, які потрапили підприємству-єдиноподатнику до оподатковуваного доходу, не настільки великі, щоб турбуватися про їх оподаткування. Та й на податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані платником ПДВ на ці копійки, можна закрити очі. Проте якщо скласти суми бонусів за звітний період, то в результаті може вийти досить велика сума, що збільшить сплачувані підприємством податки.

На це повинні звернути увагу торговельні підприємства, в яких обсяг продажу великий і істотну частину з такого обсягу займають продажі з розрахунком БПК, що беруть участь у програмі «Бонус плюс».

Як бачимо, у ситуації з бонусами чимало залежить від оформлення таких операцій. А щоб облікові наслідки були найбільш оптимальними, бонуси слід оформляти як знижку при продажу товарів.

висновки

  • За своєю суттю «Бонус плюс» є продажем зі знижкою. У такому разі суму бонусу-знижки продавець повинен відняти від доходу (за дебетом субрахунку 704) і відкоригувати в його частині ПЗ з ПДВ.
  • Якщо домовилися, що «Бонус плюс» — комісія за розрахункове обслуговування, то місце таким сумам в адмінвитратах.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі