Довідка замість лікарняного листа: оформляємо правильно*

В обраному У обране
Друк
Боярчук Інесса, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2016/№ 49
Шкода, але нинішня ситуація з бланками листків непрацездатності не тішить. Ви не знаєте, про що йдеться? Тоді ви щасливець! Річ у тім, що у багатьох закладах охорони здоров’я закінчилися бланки лікарняних листів. Замість них видають довідки, які можна буде згодом обміняти на бажані листки непрацездатності. Не будемо філософствувати на тему факторів, які могли стати причиною відсутності лікарняних листів у медустановах, а краще сконцентруємо вашу увагу на правильності оформлення довідок, що видаються. Чому це важливо? Розповімо у статті.

* Див. також матеріал на с. 38.

Головна причина невдоволення населення — неможливість отримати без лікарняного листа виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (див. ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-ХIV). Адже підставою для нарахування лікарняних є належним чином оформлений листок непрацездатності, а у разі роботи за сумісництвом — його копія, засвідчена печаткою та підписом роботодавця за основним місцем роботи працівника.

Довідки, що видаються в медустановах, виконують лише одну функцію лікарняного листа — підтверджують факт лікування, тобто наявність поважної причини відсутності на роботі

Отримати оплату за дні хвороби працівник не зможе ані за рахунок коштів підприємства, ані за рахунок коштів Фонду по тимчасовій втраті працездатності (далі — Фонд). Чому? Усе просто. Перш ніж потрапити в роботу, документ, що підтверджує тимчасову непрацездатність, проходить «контроль якості» комісії із соціального страхування вашого підприємства. Саме вона розглядає правильність видачі та заповнення такого документа і приймає рішення про відмову або призначення матеріального забезпечення (п. 2.2 Положення про комісію з соцстрахування, затвердженого постановою правління ФТВП від 23.06.2008 р. № 25). І, як ми вже з’ясували, законна підстава для такого призначення тільки одна — це правильно оформлений лікарняний лист.

Крім того, Фонд перераховує фінансування на підставі заяви-розрахунку, наданої страхувальником-роботодавцем (п. 2 Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду, затвердженого постановою правління ФТВП від 22.12.2010 р. № 26). Зауважимо, що передбачені заявою реквізити, зокрема номер лікарняного листа, не дають можливості заявнику заповнити його без даних листка непрацездатності.

Цікаво, що видача інших документів, ніж лікарняний лист, які підтверджують непрацездатність, заборонена. Виняток — випадки, перелічені в п. 1.2 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455). Але жоден з них не передбачає видачу довідки на період відсутності бланків лікарняних. Таке право з’явилося у медустанов після оприлюднення листа Фонду від 28.07.2006 р. № 01-16-1634.

Яку інформацію повинна містити довідка?

Враховуючи, що в майбутньому довідку замінять лікарняним листом, у ній має фігурувати та інформація, яка знадобиться для його заповнення. І хоча довідку оформляють у довільній формі, вона повинна відповідати вимогам Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532). На цьому свого часу наполягав МОЗ у листі від 20.07.2006 р. № 3.07.

Що ж має бути зазначено в довідці? Перелічимо:

— випадок тимчасової непрацездатності — «первинний» чи «вторинний»;

— назва та місцезнаходження установи охорони здоров’я;

— дата видачі довідки;

— прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного (повністю);

— кількість повних років (цифрами);

— місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю);

— діагноз хворого;

— причина непрацездатності;

— у разі стаціонарного лікування — дати госпіталізації та виписки зі стаціонарного відділення;

— у разі направлення на медико-соціальну експертну комісію (далі — МСЕК) — дата направлення за підписом голови лікарсько-консультативної комісії;

— дати огляду та висновку МСЕК за підписом голови МСЕК, засвідченої печаткою МСЕК;

— період тимчасової непрацездатності — дата початку настання непрацездатності (число, місяць, рік арабськими цифрами) і дата її закінчення, засвідчені підписом та печаткою лікаря, а у випадках, визначених Інструкцією № 455, — завідувача відділення;

— дата (прописом) виходу на роботу із зазначенням посади та прізвища лікаря, які засвідчуються його підписом і печаткою установи охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Довідку засвідчують підписом головного лікаря установи охорони здоров’я та круглою печаткою цієї установи

Що з обліком робочого часу?

Як правило, на початку хвороби працівник інформує свого роботодавця про це, а той, у свою чергу, проставляє в табелі обліку робочого часу за ці дні «ТН» (цифровий код — «26») — оплачувана тимчасова непрацездатність.

Для працівників, які надали довідку замість лікарняного, зазначений період враховують як неоплачуваний і на підставі наказу (розпорядження) вносять зміни до табеля, замінюючи код «ТН» («26») на код «НН» («27») — неоплачувана тимчасова непрацездатність. За тією ж схемою, але в зворотному порядку, дійте після надання замість довідки листка непрацездатності.

Як обміняти довідку?

У медустанові з’явилися бланки лікарняних листів? Тоді беремо довідку та оригінал паспорта і вирушаємо до медустанови за місцем проходження лікування та видачі довідки.

Якщо отримана довідка видавалася поза постійним місцем проживання або роботи, обмін здійснюють з дозволу головного лікаря

При цьому в лікарняному листі буде його підпис, а також печатка установи.

Порядок обміну врегульований спільним листом МОЗ та Фонду від 23.10.2006 р. № 01-06-2125 і полягає в такому.

Відповідальна за облік, виписку та видачу листків непрацездатності особа випише лікарняний лист, зазначивши в ньому серед іншого таке.

У правому верхньому кутку лікарняного листа проставить «Замість довідки № ___ від ____».

У графі бланка «Видано» — дату обміну, а в графі «Звільнення від роботи» — одним рядком строк тимчасової непрацездатності (з якого числа по яке) з довідки.

Підписує лікарняний лист посадова особа, визначена керівником установи охорони здоров’я. А от якщо тимчасова непрацездатність тривала більше 30 днів, на ньому поставить свій «автограф» голова ЛКК.

Якщо огляд хворого проводила МСЕК, обов’язково зазначають дату направлення на МСЕК і дату встановлення групи інвалідності у відповідних графах.

Важливо! Усі графи ЛН, крім запису про обмін «Замість довідки № ___ від ____», заповнюють за даними довідки, керуючись нормами Інструкції № 532 (ср. 025069200). Мало місце порушення режиму хворим — зроблять відмітку.

Довідка зберігається в установі охорони здоров’я разом з корінцем листка непрацездатності

Порядок обміну контролює керівник установи охорони здоров’я.

Працівник надав належним чином оформлений лікарняний? Передавайте його до комісії із соцстрахування. Якщо комісія прийме рішення про призначення допомоги, сміливо нараховуйте її. Проте членам комісії слід урахувати строк звернення застрахованої особи за матеріальним забезпеченням. Він обмежений 12-ма місяцями, що настають за місяцем закінчення непрацездатності (відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами). І хоча вини працівника в ситуації, що склалася, немає, закон не робить на цей випадок жодних винятків.

висновки

  • Підставою для нарахування лікарняних є належним чином оформлений листок непрацездатності, а у разі роботи за сумісництвом — його копія, засвідчена печаткою та підписом роботодавця за основним місцем роботи працівника.
  • Довідка довільної форми, видана закладом охорони здоров’я у зв’язку з відсутністю бланків лікарняних листів, оплаті не підлягає.
  • Обмін довідки на лікарняний лист відбувається за місцем її видачі.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити