Компенсація заробітної плати

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податкові експерти Білова Наталя, Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2016/№ 50
Говорячи про строки виплати заробітної плати (див. с. 44), ми зазначали, що роботодавець (у тому числі ФОП) зобов’язаний виплачувати найманим працівникам заробітну плату:
1) не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів;
2) не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Якщо ж виплата зарплати працівникам все ж затримується на один і більше календарних місяців, роботодавець зобов’язаний нарахувати та виплатити їм компенсацію втрати частини заробітної плати (далі — компенсація) ( ст. 34 Закону про оплату праці, ст. 1 і 2 Закону про компенсацію). Як правильно це зробити? Про це поговоримо далі.

11.1. Основні правила нарахування компенсації

Розрахунок і нарахування компенсації повинні здійснювати ті роботодавці, які виплачують заробітну плату своїм працівникам несвоєчасно, із затримкою на один і більше календарних місяців. Зверніть увагу: якщо заробітна плата не отримана своєчасно з вини працівника, то вона компенсації не підлягає.

Проводять компенсацію втрати частини заробітної плати, нарахованої в період:

— з 01.01.98 р. по 31.12.2000 р. — відповідно до Положення № 1427;

з 01.01.2001 р. по теперішній час — відповідно до Закону про компенсацію і Порядку № 159.

Розглянемо загальні правила нарахування сум компенсації, установлені Порядком № 159.

Компенсацію нараховують за умови, що ІСЦ наростаючим підсумком перевищив 100 %

Якщо такий поріг не перевищено, компенсацію не нараховують.

Компенсації підлягають грошові доходи разом із сумою індексації, що отримані у гривнях на території України і не мають разового характеру. Перелік таких доходів наведено в п. 3 Порядку № 159. Знаходимо серед них і заробітну плату.

Як ви пам’ятаєте, складові фонду оплати праці визначено Інструкцією № 5 (див. підрозділ 1.1 спецвипуску на с. 4). Із перелічених в Інструкції № 5 компенсації підлягають виплати:

1) що входять до фонду основної заробітної плати (п. 2.1), за винятком:

— вартості продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці (п.п. 2.1.7);

— оплати праці (уключаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки здійснюються підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт, наведених у п.п. 2.1.8 Інструкції № 5 (наприклад, за договорами цивільно-правового характеру);

2) що входять до фонду додаткової заробітної плати (п. 2.2), за винятком:

— суми компенсації працівникам втрати час­тини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати (п.п. 2.2.8);

— вартості безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства вугілля, житла, комунальних послуг, послуг зв’язку (п.п. 2.2.9);

— витрат, пов’язаних з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту і міського електротранспорту (п.п. 2.2.10);

— вартості безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, що можуть використовуватися поза робочим місцем та залишаються в особистому постійному користуванні, або суми знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами (п.п. 2.2.11);

3) віднесені до інших заохочувальних і компенсаційних виплат (п. 2.3), за винятком доходів, що виплачуються в натуральній формі;

4) оплата перших 5 днів тимчасової непраце­здатності за рахунок коштів роботодавця (п. 3.3), допомога по тимчасовій непрацездатності і допомога по вагітності та пологах, які фінансуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування (п. 3.2).

Компенсацію здійснюють за рахунок тих самих джерел, що й доходів, за невиплату яких її нараховують (ст. 6 Закону про компенсацію, п. 7 Порядку № 159). Тобто

компенсацію за затримку виплати заробітної плати проводять за рахунок коштів роботодавця

Нарахування компенсації здійснюють один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості за заробітною платою. Виплачують компенсацію в місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості за заробітною платою за відповідний місяць (ст. 4 Закону про компенсацію, п. 5 Порядку № 159).

Майте на увазі: відмова власника або уповноваженого ним органу від виплати компенсації може бути оскаржена працівником у судовому порядку (абзац перший ст. 7 Закону про компенсацію).

Зауважимо також, що компенсація за несвоє­часну виплату заробітної плати не підлягає індексації.

11.2. Розрахунок суми компенсації

Відповідно до п. 4 Порядку № 159 суму компенсації зарплати обчислюють таким чином:

1. Розраховують ІСЦ для визначення суми компенсації. Для цього перемножують місячні ІСЦ, що публікуються Держстатом (розділені на 100), за весь період невиплати заробітної плати, а саме: з місяця, який настає за місяцем нарахування зарплати, по місяць, що передує виплаті заборгованості (включно). Результат множать на 100 %.

2. Визначають приріст ІСЦ. Для цього від суми ІСЦ, визначеного наростаючим підсумком, віднімають 100 %.

3. Суму нарахованої, але не виплаченої заробітної плати за відповідний місяць, зменшену на суму утриманих податків, зборів та обов’язкових платежів, множать на приріст ІСЦ у відсотках для визначення суми компенсації, розділений на 100. Тобто в розрахунку суми компенсації бере участь «чиста» сума заробітної плати, що підлягає виплаті на руки працівнику.

Представимо порядок розрахунку компенсації заробітної плати у вигляді формули:

Ск = ЗПч х (Iі х Iі + 1 х … х In х 100 - 100) : 100,

де Ск сума компенсації;

ЗПч — сума заробітної плати після вирахування з неї всіх обов’язкових утримань* («чиста» заробітна плата), не виплачена у строк не з вини працівника;

* ПДФО, ВЗ і ЄСВ (якщо заробітна плата була нарахована та не виплачена до 01.01.2016 р.).

Iі індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, що настає за місяцем нарахування заробітної плати (розділений на 100);

In — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця перед місяцем виплати заборгованості (розділений на 100).

Щомісячні індекси споживчих цін (індекси інфляції) за період із січня 2001 року по травень 2016 року наведемо в табл. 11.1 на с. 124.

Таблиця 11.1. Індекси інфляції за 2001 — 2016 роки

Місяць

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2001

101,5

100,6

100,6

101,5

100,4

100,6

98,3

99,8

100,4

100,2

100,5

101,6

2002

101,0

98,6

99,3

101,4

99,7

98,2

98,5

99,8

100,2

100,7

100,7

101,4

2003

101,5

101,1

101,1

100,7

100,0

100,1

99,9

98,3

100,6

101,3

101,9

101,5

2004

101,4

100,4

100,4

100,7

100,7

100,7

100,0

99,9

101,3

102,2

101,6

102,4

2005

101,7

101,0

101,6

100,7

100,6

100,6

100,3

100,0

100,4

100,9

101,2

100,9

2006

101,2

101,8

99,7

99,6

100,5

100,1

100,9

100,0

102,0

102,6

101,8

100,9

2007

100,5

100,6

100,2

100,0

100,6

102,2

101,4

100,6

102,2

102,9

102,2

102,1

2008

102,9

102,7

103,8

103,1

101,3

100,8

99,5

99,9

101,1

101,7

101,5

102,1

2009

102,9

101,5

101,4

100,9

100,5

101,1

99,9

99,8

100,8

100,9

101,1

100,9

2010

101,8

101,9

100,9

99,7

99,4

99,6

99,8

101,2

102,9

100,5

100,3

100,8

2011

101,0

100,9

101,4

101,3

100,8

100,4

98,7

99,6

100,1

100,0

100,1

100,2

2012

100,2

100,2

100,3

100,0

99,7

99,7

99,8

99,7

100,1

100,0

99,9

100,2

2013

100,2

99,9

100,0

100,0

100,1

100,0

99,9

99,3

100,0

100,4

100,2

100,5

2014

100,2

100,6

102,2

103,3

103,8

101,0

100,4

100,8

102,9

102,4

101,9

103,0

2015

103,1

105,3

110,8

114,0

102,2

100,4

99,0

99,2

102,3

98,7

102,0

100,7

2016

100,9

99,6

101,0

103,5

100,1

Розглянемо на прикладі порядок розрахунку ІСЦ наростаючим підсумком і суми компенсації.

Приклад 11.1. У зв’язку з фінансовими труднощами підприємство не виплатило працівникам заробітну плату за грудень 2015 року. Вона була виплачена тільки у квітні 2016 року. Розрахуємо суму компенсації для одного з працівників підприємства. Сума своєчасно не виплаченої йому заробітної плати за вирахуванням ПДФО, ВЗ і ЄСВ склала 3056,72 грн.

Розрахуємо ІСЦ, необхідний для визначення суми компенсації, належної працівнику. Для цього перемножуємо місячні ІСЦ (розділені на 100) за період невиплати зарплати — з січня 2016 року по березень 2016 року включно:

1,009 х 0,996 х 1,01 х 100 % = 101,5 %.

Визначимо приріст ІСЦ за період невиплати заробітної плати:

101,5 % - 100 % = 1,5 %.

Сума компенсації становитиме:

3056,72 грн. х 1,5 % : 100 % = 45,85 грн.

Майте на увазі: якщо підприємство затримало виплату зарплати за декілька місяців,

суму компенсації необхідно визначити окремо за кожен місяць і підсумувати ці величини

Покажемо це на прикладі.

Приклад 11.2. У квітні 2016 року працівнику виплачено заборгованість за заробітною платою за жовтень 2015 року в сумі 3378,48 грн. і листопад 2015 року в тій самій сумі. Розрахуємо належну працівнику суму компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати.

Визначимо приріст ІСЦ за період невиплати заробітної плати, нарахованої за жовтень 2015 року (з листопада 2015 року по березень 2016 року):

1,02 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,01 х 100 % = = 104,3 %.

Приріст ІСЦ за період невиплати заробітної плати за жовтень 2015 року склав:

104,3 % - 100 % = 4,3 %.

Сума компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати за жовтень 2015 року дорівнює:

3378,48 грн. х 4,3 % : 100 % = 145,27 грн.

Тепер визначимо приріст ІСЦ за період невиплати заробітної плати, нарахованої за листопад 2015 року (з грудня 2015 року по березень 2016 року):

1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,01 х 100 % = 102,2 %.

Приріст ІСЦ за період невиплати заробітної плати за листопад 2015 року при цьому буде дорівнювати:

102,2 % - 100 % = 2,2 %.

Таким чином, сума компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати за листопад 2015 року становитиме:

3378,48 грн. х 2,2 % : 100 % = 74,33 грн.

Розрахуємо загальну суму компенсації, виплачену у квітні 2016 року:

145,27 грн. + 74,33 грн. = 219,60 грн.

Оскільки сума компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату належить до фонду оплати праці ( п.п. 2.2.8 Інструкції № 5), порядок її оподаткування нічим не відрізняється від оподаткування заробітної плати. Детально про порядок нарахування ЄСВ, утримання ПДФО і ВЗ, а також про облік заробітної плати див. у розділах 7, 8 і 9 спецвипуску відповідно.

висновки

  • Розрахунок і нарахування компенсації здійснюють у разі затримки виплати заро­бітної плати з вини роботодавця на один і більше календарних місяців.
  • Компенсацію нараховують за умови, що ІСЦ наростаючим підсумком перевищив 100 %.
  • Доходи, що входять до фонду оплати праці, підлягають компенсації, якщо вони не є разовими і виплачуються у грошовій формі.
  • Компенсацію виплачують у місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості за заробітною платою за відповідний місяць.
  • У розрахунку суми компенсації бере участь «чиста» сума заробітної плати, що підлягає виплаті на руки працівнику.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити