(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
4/6
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Червень , 2016/№ 52

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Пункт Інструкції № 5

Вид виплати

Розрахунок середньої зарплати за:

Індексація

Компенсація

ПДФО (ознака доходу)

ПСП

ВЗ

ЄСВ

Порядком № 1266

Порядком № 100

лікарняні, декретні

відпускні

відрядження, вихідна допомога тощо

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати ( п. 2.3 Інструкції № 5)

2.3.1

Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю), брали участь у страйках

+

+/-1

-

-2

+

+

(101)3

+

+

+

1 У випадку якщо середній заробіток зберігався частково, виплата в розрахунку відпускних не бере участі.

2 Виплати, які розраховують виходячи з середньої зарплати, індексації не підлягають (див. лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130).

3 Для того щоб такі нарахування віднести до зарплати, слід передбачити можливість їх виплати в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Інакше податківці можуть класифікувати таку виплату для цілей ПКУ як дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу «126»).

2.3.2

Винагороди та заохочення, що здійснюються один раз на рік або мають разовий характер, зокрема:

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи)

+

+/-1

+/-1, 2

-3

+

+

(101)

+

+

+4

— премії, що виплачуються в установленому порядку за спеціальними системами преміювання відповідно до рішень уряду

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

— премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей й об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності), своєчасне постачання продукції на експорт тощо

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

— премії за виконання важливих і особливо важливих завдань

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат, як у грошовій, так і в натуральній формі)

+

- 5

-5

- 3

+/-6

+7

(101)

+

+

+

— грошова винагорода державним службовцям за добросовісну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

— вартість безкоштовно наданих працівникам акцій

+

-5

-5

-3

-6

+7

(101)

+

+

+

— суми вартості майна, що розподіляється між членами колективу в разі ліквідації (реорганізації, перепрофілювання) підприємства (крім випадків розподілу майна між засновниками підприємства)

+

-5

-5

-3

-6

+7

(101)

+

+

+

1 Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років включаєте до середнього заробітку шляхом збільшення до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. У листах від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 і від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13 Мінпраці наполягає на тому, що основною умовою обліку цих виплат у розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 є їх нарахування в поточному році за попередній рік. Якщо премію за підсумками роботи за рік і за вислугу років нараховано в поточному році за поточний рік (наприклад, за 2015 рік у грудні 2015 року), то, на думку Мінпраці, вона взагалі не повинна брати участі в розрахунку.

2 Якщо число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуєте пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

3 Доходи громадян, що мають разовий характер, індексації не підлягають ( ст. 2 Закону про індексацію).

4 Зверніть увагу: навіть коли винагорода за підсумками роботи за рік виплачується особі, яка вже звільнилася, з її суми слід справляти ЄСВ. Підстава — ч. 2 ст. 7 Закону № 2464, згідно з якою особливий порядок нарахування ЄСВ, передбачений цією нормою Закону, поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час.

5 Не включаєте до розрахунку, оскільки ця виплата має разовий характер ( п.п. «а» п. 4 Порядку № 100, лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403).

6 Доходи в натуральній формі компенсації не підлягають (ст. 2 Закону про компенсацію).

7 Для того, щоб такі нарахування віднести до зарплати, слід передбачити можливість їх виплати в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Інакше податківці можуть класифікувати таку виплату для цілей ПКУ як дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу «126»). Якщо дохід надають у негрошовій формі, базу оподаткування визначаєте із застосуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПКУ. При ставці податку 18 % його величина становить 1,219512.

2.3.3

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31)*

+

-1

-1

-

+

+

(101)

+

+

+

* Про порядок надання матеріальної допомоги та її оподаткування можна прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 44, с. 37.

1 Не включаєте до розрахунку на підставі п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

2.3.4

Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формах:

— витрати в розмірі страхових внесків підприємств (крім випадків, зазначених у п. 3.5) на користь працівників, пов’язаних з добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна)

+

-

-

-1

-1

+2

(101)

+

+

+

— оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах

+

-

-

-1

-1

+2

(101)

+

+

+

— вартість путівок працівникам та членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсації, видані замість путівок за рахунок підприємства

+

-

-

-1

-1

+2

(101)

+

+

+

— вартість проїзних квитків, що персонально розподіляються між працівниками, і відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування

+

-

-

-1

-1

+2, 3

(101)

+

+

+

— інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири і найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров’я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством)

+

-

-

-1

-1

+2 / -4 (101/127)

+/-

+

+

1 Доходи фізичних осіб у натуральній формі індексації та компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати не підлягають ( ст. 2 Закону про індексацію і ст. 2 Закону про компенсацію).

2 Для того, щоб цей дохід віднести до заробітної плати в розумінні ПКУ, слід передбачити можливість його виплати в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Якщо цього не зробити, податківці при перевірці можуть порахувати такий дохід додатковим благом (ознака доходу «126»). При нарахуванні доходу в негрошовій формі базу обкладення ПДФО визначаєте із застосуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПКУ (ср. 025069200). Величина коефіцієнта при ставці податку 18 % становить 1,219512.

3 Урахуйте: вартість проїзних квитків можна не включати до складу оподатковуваного доходу працівників за умови, що такі квитки не розподіляються між ними, а надаються їм на час виконання службових обов’язків, і при цьому видачу проїзних квитків передбачено умовами колективного (індивідуального трудового) договору.

4 Якщо надання працівникам житла, гуртожитків та інших об’єктів матеріального і нематеріального майна зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) або передбачено нормами колективного договору і таке майно належить роботодавцю на праві власності або закріплене за ним на праві господарського ведення або оперативного управління, сума таких виплат не обкладатиметься ПДФО на підставі п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ (ознака доходу «127»). Але якщо, наприклад, роботодавець орендує квартиру для свого працівника і сплачує орендну плату, то навіть якщо надання житла зумовлене виконанням трудової функції згідно з трудовим (колективним) договором, сума орендної плати для працівника є оподатковуваним доходом. Важливо! Для того, щоб цей дохід віднести до заробітної плати в розумінні ПКУ (ознака доходу «101»), слід передбачити можливість його виплати в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Якщо цього не зробити, податківці при перевірці можуть порахувати такий дохід додатковим благом (ознака доходу «126»). При нарахуванні доходу в негрошовій формі базу обкладення ПДФО визначаєте із застосуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПКУ. Величина коефіцієнта при ставці податку 18 % становить 1,219512.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
компенсаційні виплати, заохочувальні виплати додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті