Електронне адміністрування реалізації пального

В обраному У обране
Друк
Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2016/№ 18
У матеріалі, опублікованому в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 5, с. 32, ми вже звертали вашу увагу на те, що Закон № 909 не тільки поповнив лави платників акцизного податку особами, які реалізують пальне, а й запровадив електронне адміністрування його реалізації. Що ж являє собою система електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП)? Знайомимося ближче.

Ви вже знаєте, що вимоги ПКУ щодо введення акцизних накладних при реалізації пального, єдиного реєстру акцизних накладних (ЄРАН) і СЕАРП набули чинності з 1 березня 2016 року (згідно з абз. 4 п. 1 розд. II Закону № 909). При цьому загальні принципи електронного адміністрування закладено у ст. 232 ПКУ, а от його порядок до зазначеної дати повинен був розробити та затвердити Кабмін ( абз. 10 п. 232.1 ПКУ). І таки встиг і розробити, і затвердити. Ось тільки на дату підготовки цього номера його остаточна редакція так і не опублікована ☹. У той же час уряд наполягає: СЕАРП повинна запрацювати вже з 1 березня. Щоб зустріти її у всеозброєнні — вивчаємо проект. При цьому слід розуміти, що деякі нюанси остаточної редакції документа можуть відрізнятися.

Загальні питання щодо СЕАРП ми розглянули у статті на с. 2 цього номера. Тут же поговоримо про нюанси.

СЕАРП: кого, що і як в ній обліковуватимуть

Як випливає із самої назви цієї системи, обліковуватимуть у ній осіб, які реалізують пальне. Платники інших видів акцизного податку реєстрації в СЕАРП не підлягають. Облікові картки відкриватимуть автоматично не пізніше наступного робочого дня після включення до Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального* ( п. 232.2 ПКУ, п. 2.7 розд. II проекту Порядку).

* Про порядок реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального див. статтю на с. 20.

У них згідно з п. 4.3 розд. IV проекту Порядку обліковуватимуть:

— обсяги залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, у межах яких платники податків мають право зареєструвати акцизні накладні / розрахунки коригування в ЄРАН;

— суми залишків акцизного податку, перерахованого платниками на електронні рахунки з урахуванням овердрафту, у межах яких платники податків мають право зареєструвати заявки на поповнення обсягу залишку пального.

Слід мати на увазі, що одиницею обліку обсягів пального в СЕАРП є літри, приведені до температури 15 оС.

Така одиниця обліку повинна використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних / розрахунках коригування, декларації з акцизного податку

Крім того, літри, відпущені через паливороздавальні колонки на АЗС, АГЗС, також вважаються приведеними до температури 15 оС ( абз. 3 п. 232.1 ПКУ).

Кошти сплаченого акцизного податку, що обліковуються в СЕАРП, зараховуються на окремий рахунок, відкритий платнику податку в центральному органі виконавчої влади, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів ( абз. 2 п.п. 232.4.2 ПКУ), — електронний рахунок.

Електронний рахунок і розрахунки з бюджетом

Такий рахунок автоматично та безоплатно відкриває платнику Казначейство. Підставою є Реєстр, який протягом одного робочого дня після формування надсилає ДФС (пп. 3.1 та 3.2 розд. III проекту Порядку).

У свою чергу, Казначейство повідомляє ДФС про відкриття рахунка (не пізніше наступного робочого дня після його відкриття), а ДФС інформує платника податків про його реквізити (п. 3.3 розд. III проекту Порядку).

На підставі запитів, надісланих до ДФС, платник податку має право отримувати інформацію про стан свого електронного рахунка, а також про суму податку, на яку він має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального (п. 3.4 розд. III проекту Порядку).

У разі анулювання реєстрації платника залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а рахунок закривається (п. 3.7 розд. III проекту Порядку). У разі повторної реєстрації — відкривається новий електронний рахунок (п. 3.8 розд. III проекту Порядку).

Платник податку поповнює електронний рахунок шляхом перерахування грошових коштів зі свого поточного рахунка. Цього ж дня кошти, зараховані на електронний рахунок, автоматично перераховуються Казначейством до державного бюджету в рахунок оплати акцизного податку з реалізації пального (абз. 2 п. 3.6 розд. III проекту Порядку).

Крім того, інформацію про здійснену транзакцію Казначейство передає до СЕАРП, де така сума формує залишок, на який платник має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального*. Тобто

* Про порядок поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП див. далі.

кошти сплаченого акцизного податку не зберігаються на електронному рахунку платника — вони того ж дня перераховуються до бюджету з одночасним відображенням на обліковій картці в СЕАРП, де і формують ліміт, у межах якого платник має право зареєструвати заявку на поповнення залишку пального

Перерахування сум податкових зобов’язань з акцизного податку з реалізації пального, відображених у декларації з акцизного податку, згідно з п. 3.9 розд. III проекту Порядку здійснюється платником податку самостійно з власного поточного рахунка до відповідного бюджету у строки, передбачені ПКУ, з урахуванням сум, перерахованих на електронний рахунок.

Розрахунки з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом, і сплата штрафів, пені згідно з проектом Порядку також здійснюються платником акцизного податку до відповідного бюджету з власного поточного рахунка (п. 3.10 розд. III проекту Порядку).

Як бачимо, сплачувати задекларовані податкові зобов’язання з акцизного податку з реалізації пального Кабмін рекомендує повз електронний рахунок.

Акцизна формула «щастя»

Обсяг реалізованого пального за кожним кодом УКТ ЗЕД, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні / розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в ЄРАН (АНакл), розраховують за такою формулою:

АНакл = АНаклОтр + АМитн + ЗаявкиПоповн - КоригЗаявкиПоповн - АНаклВид - Втрат,

де АНаклОтр — загальний обсяг пального за отриманими платником податку акцизним накладними / розрахунками коригування, зареєстрованими в ЄРАН;

АМитн — загальний обсяг пального, ввезеного платником податку на митну територію України, оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок;

ЗаявкиПоповн — загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в СЕАРП заявками на поповнення обсягу залишку пального, зі списанням з облікових карток грошових коштів сплаченого до бюджету акцизного податку, у сумі акцизного податку, розрахованого для такого обсягу пального;

КоригЗаявкиПоповн — загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в СЕАРП коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального, за якими зменшується раніше збільшений обсяг залишку пального;

АНаклВид — загальний обсяг пального за виданими платником податку акцизними накладними / розрахунками коригування, зареєстрованими в ЄРАН;

Втрат — загальний обсяг пального, втраченого як в межах, так і понад установлені норми, зіпсованого, знищеного, у тому числі в результаті аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин або з інших причин, пов’язаних з природним результатом, а також унаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання або транспортування такого пального, підтверджені відповідним актом втрати, псування або знищення пального.

Розрахунок показників, задіяних в акцизній формулі, здійснюється наростаючим підсумком починаючи з 1 березня 2016 року на підставі документів, складених з 1 березня 2016 року, а зміна її показників відбувається протягом наступного операційного дня за днем отримання документів, на підставі яких здійснюється перерахунок (абз. 11 та 12 п. 4.4 розд. IV проекту Порядку).

У формулі також будуть обліковані обсяги залишків пального станом на початок дня 1 березня 2016 року. Дані про такі залишки до 18 березня 2016 року платник податків повинен подати до податкової ( абз. 1 п. 9 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ). З цією метою він подає:

1) акт проведення інвентаризації обсягів залишків пального* станом на початок дня 1 березня 2016 року із зазначенням адрес об’єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги;

* Про порядок проведення інвентаризації та складання акта див. статтю на с. 33.

2) перелік резервуарів, в яких зберігаються відповідні обсяги залишків пального, та їх технічні параметри (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам);

3) документи, що встановлюють право на відповідні об’єкти;

4) документи, що підтверджують правові підстави експлуатації цих об’єктів.

Дані наданого платником акта інвентаризації можуть бути перевірені контролюючим органом в установленому порядку протягом шести календарних місяців з дня його подання. Якщо в результаті перевірки буде виявлено невідповідність обсягів пального, зазначених в акті інвентаризації, фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства, контролюючий орган на підставі акта перевірки здійснює в ЄРАН відповідні коригування ( п. 9 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ).

До речі, відкладати реєстрацію акцизних накладних, які отримувачу не видаються, з метою тимчасового завищення реєстраційного ліміту не можна. Адже штрафи за порушення строків реєстрації в ЄРАН, передбачені ст. 1202 ПКУ, поширюються на всі акцизні накладні (на відміну від штрафів, передбачених ст. 1201 ПКУ).

Період з 01.03.2016 р. по 01.04.2016 р. є перехідним, протягом якого реєстрація акцизних накладних / розрахунків коригувань в ЄРАН здійснюється без обмеження обсягами, розрахованими за зазначеною формулою ( абз. 2 п. 11 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ).

Поповнення (коригування) обсягу залишку пального

Передусім тут важливо розуміти, що необхідність поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП (як і необхідність сплати акцизного податку з реалізації пального) може виникнути тільки у двох випадках:

1) при реалізації пального, яке не було придбано;

2) при нереєстрації (несвоєчасній реєстрації) постачальником акцизної накладної в СЕАРП.

А ось «випадкової» необхідності поповнити обсяг залишку пального не виникне, якщо реєструвати акцизні накладні після того, як постачальником зареєстровані відповідні «вхідні» акцизні накладні. Подавати декларацію з акцизного податку краще після 15-го числа, коли всі вхідні та вихідні акцизні накладні за звітний період вже зареєстровані.

Якщо ж необхідність поповнення обсягу залишку пального виникла, платник податку повинен скласти заявку на поповнення обсягу залишку пального, реєстрація якої можлива за умови наявності на обліковій картці такого платника відповідної суми сплаченого акцизного податку ( п.п. 232.4.2 ПКУ).

Суму акцизного податку, в межах якої платник має право зареєструвати заявку на поповнення обсягів залишків пального (Зап), розраховують шляхом віднімання від загальної суми поповнень електронного рахунка (ПопРах) суми, що міститься в зареєстрованих в СЕАРП заявках на поповнення обсягів залишків пального (Ап) з урахуванням коригувань до цих заявок.

Ці показники також розраховують наростаючим підсумком з 01.03.2016 р., а їх перерахунок здійснюється протягом операційного дня, наступного за днем отримання ДФС документів, на підставі яких здійснюється такий перерахунок (абз. 3 та 4 п. 4.8. розд. IV проекту Порядку).

А ось суми акцизного податку, перераховані безпосередньо до бюджету, на обліковій картці в ­СЕАРП не відобразяться*, а отже, й поповнити обсяг залишку пального за рахунок цих коштів не вийде.

* Виходячи з редакції проекту Порядку.

Обсяг залишку пального може бути також відкоригований:

1) якщо у платника податку в результаті зміни фізико-хімічних показників пального (згідно з п.п. 232.4.3 ПКУ) є необхідність провести збільшення обсягу пального за одним кодом УКТ ЗЕД і при цьому одночасно зменшити обсяг пального за іншим кодом УКТ ЗЕД.

У такому разі платник податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій повинен зазначити обсяг пального, що збільшується, та обсяг пального, що зменшується. При цьому, якщо:

— суми акцизного податку на таке пальне є однаковими — заявка оформляється з нульовою сумою акцизного податку та реєструється без списання з облікової картки грошових коштів;

— сума акцизного податку на пальне, обсяг якого збільшується, більша за суму акцизного податку на пальне, обсяг якого зменшується, — заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється на різницю між сумами акцизного податку, розрахованими за відповідними ставками таких обсягів, що збільшуються та зменшуються, і реєструється зі списанням з облікової картки грошових коштів у розмірі такої різниці;

— сума акцизного податку на пальне, обсяг якого збільшується, менша за суму акцизного податку на пальне, обсяг якого зменшується, — заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється з нульовою сумою акцизного податку та реєструється без повернення на облікову картку грошових коштів сплаченого акцизного податку;

2) у разі виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального.

У такому разі платник податку має право в межах 365 календарних днів зареєструвати коригування до такої заявки в межах позитивного значення показника АНакл, визначеного за формулою. При цьому таке коригування має бути відображене в декларації з акцизного податку за період, в якому здійснено таке коригування ( п.п. 232.4.4 ПКУ).

Порядку заповнення заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального присвячено розділ IV проекту Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального.

Овердрафт для виробників

Платникам акцизного податку, що є виробниками пального, які задекларували у 12-місячному періоді починаючи з березня 2015 року і погасили зобов’язання з акцизного податку з реалізації пального, контролюючий орган відкриває овердрафт у сумі, що дорівнює середньомісячному розміру сум податку, які за останні 12 звітних місяців (березень-2015 — лютий-2016) задекларовані платником до сплати та погашені.

За рахунок сум такого овердрафту збільшується показник суми акцизного податку, на яку платник податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального (∑Ап) у СЕАРП без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку.

Такий овердрафт щокварталу (протягом першого числа кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних місяців / чотири квартали станом на дату такого перерахунку задекларовані платником до сплати і погашені. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання сум попереднього розрахунку і додавання сум поточного перерахунку.

Уперше сума овердрафту відкривається на шостий робочий день з дня початку перехідного періоду роботи СЕАРП (абз. 3 п. 4.9 розд. IV проекту Порядку)

висновки

  • Облікові картки в СЕАРП відкриваються платникам автоматично не пізніше наступного робочого дня після включення до Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального.

  • Казначейство автоматично відкриває платникам акцизного податку з реалізації пального електронні рахунки.

  • Одиницею обліку обсягів пального в СЕАРП є літри, приведені до температури 15 оС.

  • Обсяг реалізованого пального за кожним кодом УКТ ЗЕД, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні / розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишків пального в ЄРАН розраховують за формулою згідно з п. 232.3 ПКУ.

  • Кошти, перераховані платником податку на електронний рахунок, цього ж дня автоматично перераховуються Казначейством до бюджету і обліковуються на обліковій картці платника в СЕАРП.

  • Платник податку поповнює обсяг залишку пального в СЕАРП шляхом складання заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального, реєстрація якої в ЄРАН можлива за наявності на обліковій картці платника відповідної суми сплаченого акцизного податку.

  • Виробникам пального контролюючий орган відкриває овердрафт. На його суму такий виробник має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального без наявності на обліковій картці відповідної суми сплаченого акцизного податку.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити