Теми статей
Обрати теми

Акцизна накладна

Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2016/№ 18
Друк
Акцизна накладна, складена в електронній формі, — незамінний супутник системи електронного адміністрування реалізації пального. Що це за документ? Хто і коли його повинен складати? Як правильно його заповнити? Давайте розбиратися.

Питанням, пов’язаним з акцизною накладною, присвячено ст. 231 ПКУ. А форма та порядок її заповнення мають бути затверджені Мінфіном ( п. 231.2 ПКУ) до 01.03.2016 р. Проте оскільки затверджений Порядок на дату підготовки номера все ще не опубліковано, а 1 березня платникам необхідно зустріти у всеозброєнні, будемо аналізувати його проект. Водночас треба розуміти, що деякі нюанси в кінцевій редакції Порядку можуть змінитися.

Хто і коли складає акцизну накладну

Акцизну накладну складають тільки платники акцизного податку з реалізації пального (п. 2 розд. 1 проекту Порядку) при:

1) реалізації пального (при цьому реалізацією згідно з п.п. 14.1.212 ПКУ також вважається передача (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів комісії, доручення, інших договорів, що передбачають передачу права власності або права розпорядження, а також передача пального на підставі договорів на виробництво із сировини замовника; не вважається реалі­зацією передача пального на підставі договору зберігання);

2) втраті пального (як у межах, так і понад установлені норми втрат), псуванні, знищенні (у тому числі в результаті аварій, пожеж, повеней, інших форс-мажорних обставин, або з іншої причини, пов’язаної з природним результатом), а також унаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання або транспортування такого пального;

3) власному споживанні пального.

Водночас, платник акцизного податку може делегувати право складання акцизної накладної філії/структурному підрозділу, який здійснює реалізацію пального і проводить розрахунки з його отримувачами (абз. 2 п. 2 розд. I проекту Порядку).

Акцизна накладна складається в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального ( п. 231.3 ПКУ)

При цьому, якщо пальне реалізується через паливнороздавальні колонки на АЗС, АГЗС, акцизна накладна складається в день відпуску пального через паливнороздавальні колонки незалежно від того, коли відбувається перехід права власності на нього.

Крім того, акцизна накладна може бути складена:

1) за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні на ці операції не були складені) — за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачу (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які здійснюються через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу або платіжний пристрій (безпосередньо на розрахунковий рахунок особи, яка реалізує пальне);

2) не пізніше останнього дня місяця:

у разі безперервного постачання* пального — на кожного отримувача за кожним кодом товарної підкатегорії УКТ ЗЕД на увесь обсяг реалізованого протягом місяця пального;

* Безперервним постачанням у цьому випадку вважають забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості для отримувачів пального отримувати його в будь-який час доби, у будь-який день відповідного місяця.

у разі втрати пального — за кожним кодом товарної підкатегорії УКТ ЗЕД на загальний обсяг втраченого протягом місяця пального.

Зауважимо: при реалізації пального за договором комісії, у разі, коли відпуск пального кінцевому покупцю здійснюється на АЗС комітента, акцизну накладну повинні будуть скласти і комітент, і комісіонер одночасно.

Заповнення акцизної накладної

Акцизна накладна має бути заповнена українською мовою (п. 4 проекту Порядку). Згідно з п. 231.1 ПКУ її обов’язковими реквізитами є:

— порядковий номер і дата складання;

— повна або скорочена назва (для юридичних осіб)/П. І. Б. (для фізичних осіб) — особи, яка реалізує пальне, та отримувача пального;

— код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ідентифікаційний код (для фізичних осіб) особи, яка реалізує пальне та отримувача пального;

— код товарної підкатегорії згідно УКТ ЗЕД;

— опис пального;

— обсяг пального в літрах, приведеного до температури 15 оС.

Особливості порядку заповнення реквізитів акцизної накладної наведемо в таблиці.

Реквізит акцизної накладної

Порядок заповнення

Підстава

Вступна частина:

«Не видається отримувачу пального (тип причини)»

0 — видається платнику податку;

1 — отримувач не є платником акцизного податку з реалізації пального (кінцевий споживач і суб’єкти господарювання, які відсутні в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального);

2 — відвантаження пального на умовах, установлених ст. 229 ПКУ;

3 — власне споживання;

4 — втрачене пальне ( п. 216.3 ПКУ);

5 — втрачене пальне ( п. 214.7 ПКУ)

п. 4 розд. II проекту Порядку

«Дата складання»

Заповнюється цифрами в такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми, інші розділові знаки не проставляються

п. 5 розділу I проекту Порядку

«Порядковий номер»

У першій частині (до знаку дробу) зазначається порядковий номер, що відповідає послідовному номеру складеного платником податку документа (не може починатися на «0»).

У другій частині (після знаку дробу) зазначається код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи або код за внутрішньою кодифікацією, прийнятою юридичною особою, і внесений до графи «Код пункту реалізації» п. 5 «Відомості про пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) з реалізації пального» заяви за формою № 1-АКП («Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального).

Крім того, треба врахувати такі особливості:

1) протягом року застосовується наскрізна нумерація акцизних накладних — повне дублювання порядкових номерів не допускається;

2) порядковий номер повинен містити тільки цифрові значення (не повинен містити літер та інших символів);

3) у клітинках порядкового номера, які не заповнюються, нулі, прокреслення та інші символи не проставляють

пп. 6,7 розділу I проекту Порядку

«Особа, що реалізує пальне»

Для юридичної особи — найменування (а також через кому найменування філії/структурного підрозділу — якщо акцизну накладну виписує філія/структурний підрозділ, яким делеговано право виписки акцизних накладних) і код ЄДРПОУ особи, яка реалізує пальне.

Для фізичної особи — П. І. Б. та ідентифікаційний код (або серія та номер паспорта для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) особи, яка реалізує пальне.

п. 2, 8 розд. 1 проекту Порядку

«Особа — отримувач пального»

Якщо акцизна накладна складена на обсяг пального, реалізованого платнику акцизного податку з реалізації пального:

Для юридичної особи — найменування (а також через кому найменування філії/структурного підрозділу — якщо отримувач — філія/структурний підрозділ, якому делеговано право виписки акцизних накладних) і код ЄДРПОУ отримувача пального

Для фізичної особи — П. І. Б. та ідентифікаційний код (або серія і номер паспорта для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) отримувача пального

п. 2, 8 розд. 1 проекту Порядку

Якщо акцизна накладна не видається отримувачу пального або складена на обсяг пального, реалізованого неплатнику акцизного податку з реалізації пального:

У рядку «Найменування, П. І. Б. — для фізичної особи — отримувача пального» зазначається «Неплатник».

У рядку «Юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального, для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта» — умовний код «1000000000»

п. 6 розд. II проекту Порядку

Таблична частина:

Графа 1

Зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків) — суцільним порядком без розділових знаків (пропусків, крапок тощо).

В одному документі може бути зазначена операція виключно за одним кодом УКТ ЗЕД

п. 9 розд. I проекту Порядку,

пп. 1 п. 7 розд. II проекту Порядку

Графа 2

Опис пального згідно з УКТ ЗЕД

пп. 2 п. 7 розд. II проекту Порядку

Графа 3*

Обсяг реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального в кілограмах з округленням до двох знаків після коми

Показники цієї графи можуть мати тільки позитивне значення

п. 4 розд. I проекту Порядку,

пп. 3 п. 7 розд. II проекту Порядку

Графа 4

Обсяг реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального в літрах, приведеного до 15 оС, з округленням до двох знаків після коми. Приведення до температури 15 оС здійснюється згідно з чинною нормативно-технічною документацією

Показники цієї графи можуть мати тільки позитивне значення

п. 4 розд. I проекту Порядку,

пп. 3 п. 7 розд. II проекту Порядку

* Реквізит, що зазначається в цій графі, не є обов’язковим реквізитом акцизної накладної згідно з п. 231.1 ПКУ.

Коригування акцизної накладної

Якщо після реалізації пального відбувається повернення частини або всього обсягу пального особі, яка його реалізує, і виникає необхідність у виправленні помилок, допущених при складанні акцизної накладної, її показники підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування ( п. 231.7 ПКУ). При цьому

виправлення дати складання акцизної накладної та її порядкового номера не допускається (абз. 2 п. 9 розд. III проекту Порядку)

Якщо помилка допущена в реквізитах отримувача пального (коді ЄДРПОУ юридичної особи/ідентифікаційному коді або серії та номері паспорта фізичної особи) і неправильно зазначено код УКТ ЗЕД, платник податку, який реалізує пальне:

1) складає розрахунок коригування на зменшення всього обсягу пального, зазначеного в помилковій акцизній накладній;

2) складає нову акцизну накладну з правильними реквізитами отримувача пального та/або правильним кодом УКТ ЗЕД. При цьому дата складання нової акцизної накладної повинна відповідати даті складання помилкової накладної, а порядковий номер повинен відповідати поточній нумерації (пп. 10, 11 розд. III проекту Порядку).

Реєстрація в ЄРАН

Згідно з п. 231.6 ПКУ акцизні накладні/розрахунки коригування мають бути зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, що настають за датою їх складання. Така реєстрація вважається наданням акцизної накладної отримувачу пального.

Акцизні накладні, які не видаються отримувачу пального, а також акцизні накладні/розрахунки коригування, складені на операції реалізації пального суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку, також підлягають реєстрації в ЄРАН ( п. 231.5 ПКУ).

Акцизні накладні реєструє в ЄРАН особа, яка реа­лізує пальне. А розрахунок коригування має бути зареєстрований (згідно з п. 231.7 ПКУ):

особою, яка реалізує пальне, якщо розрахунок коригування:

а) складено до акцизної накладної на реалізацію пального неплатникам акцизного податку, або за іншими операціями, ніж реалізація пального;

та/або

б) передбачає збільшення обсягів реалізованого пального або якщо коригування показників у результаті не змінює обсяг реалізованого пального;

отримувачем пального, якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального. У такому разі особа, яка реалізовує пальне, надсилає складений розрахунок коригування отримувачу пального. При цьому

особа, яка реалізує пальне, має право зменшити обсяг реалізованого пального за розрахунком коригування після його реєстрації в ЄРАН отримувачем пального

Зареєструвати акцизну накладну/розрахунок коригування в ЄРАН платник податку має право, якщо зазначений у ній загальний обсяг реалізованого пального не перевищує обсяг, розрахований за формулою згідно з п. 232.3 ПКУ.

Якщо ж обсяг пального, розрахований згідно з п. 232.3 ПКУ, менше обсягу, зазначеного в акцизній накладній/розрахунку коригування, які треба зареєструвати, то платник податку зобов’язаний перерахувати до бюджету суму коштів у розмірі акцизного податку на такий недостатній обсяг реалізованого пального, самостійно розраховану за ставками, передбаченими п.п. 215.3.4 ПКУ, і зареєструвати в СЕАРП заявку на поповнення обсягу залишку пального ( абз. 9 п. 231.6 ПКУ).

Проте з 01.03.2016 р. по 01.04.2016 р. реєстрація в ЄРАН здійснюється без зазначених обмежень ( абз. 2 п. 11 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ).

Акцизну накладну/розрахунок коригування вважають зареєстрованими в ЄРАН, якщо протягом операційного дня:

— отримано квитанцію в електронному вигляді про прийняття ( абз. 2 п. 231.6 ПКУ);

чи

— не отримано ані квитанцію про прийняття, ані квитанцію про те, що акцизна накладна/розрахунок коригування не прийняті ( абз. 7 п. 231.6 ПКУ).

Перевірки та штрафи

Виявлення розбіжностей даних декларації з акцизного податку і даних ЄРАН є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки особи, яка реалізує пальне, і у відповідних випадках — отримувача пального ( п. 231.9 ПКУ). Крім того, перевірка особи, яка реалізує пальне, може бути проведена на підставі заяви-скарги, поданої отримувачем пального ( абз. 2 п. 231.10 ПКУ). При цьому варто пам’ятати, що мораторій, встановлений Законом № 71, на імпортерів/виробників/реалізаторів підакцизної продукції не поширюється, тому реалізатори пального від перевірок не захищені.

Заяву-скаргу отримувач пального має право подати протягом 60 календарних днів, що настають за днем реалізації пального, у разі порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в ЄРАН. До заяви повинні додаватися копії первинних документів, що підтверджують факт отримання пального ( п. 231.10 ПКУ). Форму такої заяви-скарги не встановлено, тому подавати її, очевидно, слід у довільній формі.

За порушення строків реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригувань в ЄРАН пп. 1202.1, 1202.2 ПКУ передбачено штрафи в розмірі:

У разі порушення строку реєстрації

Відповідальність, у відсотках від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального*, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування

До 15 календарних днів

2

Від 16 до 30 календарних днів

10

Від 31 до 60 календарних днів

20

Від 61 до 90 календарних днів

30

Від 91 до 120 календарних днів

40

Відсутність реєстрації більш ніж 120 календарних днів

50

* Сума акцизного податку для цих цілей визначається за ставкою, установленою на дату реалізації пального, і курсом НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального ( п. 1202.3 ПКУ).

Проте зазначені штрафи не застосовуються при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування, складених за період з 01.03.2016 р. по 01.04.2016 р. ( абз. 1 п. 11 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ). Це може призвести до неприємних наслідків для платника – реалізатора пального, що придбав його в період з 01.03.2016 р. до 01.04.2016 р., а реалізував після 01.04.2016 р. Адже постачальник в такому разі може безкарно не зареєструвати акцизну накладну, а ось платнику, що реалізував пальне після 01.04.2016 р., при порушенні строків реєстрації штрафів вже не уникнути.

висновки

  • Акцизну накладну складають платники акцизного податку з реалізації пального.

  • Акцизна накладна складається в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції по реалізації.

  • Акцизна накладна заповнюється українською мовою. В одному документі може бути зазначена операція виключно за одним кодом УКТ ЗЕД.

  • Застосовується наскрізна нумерація акцизних накладних протягом календарного року.

  • У разі повернення частини або всього обсягу реалізованого пального та/або з метою виправлення помилок показники акцизної накладної мають бути відкориговані шляхом складання розрахунку коригування.

  • Акцизні накладні/розрахунки коригування мають бути зареєстровані в ЄРАН не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, що настають за датою їх складання.

  • У разі порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в ЄРАН, отримувач пального має право подати скаргу, яка є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки особи, яка реалізує пальне.

  • За порушення порядку реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН пп. 1202.1, 1202.2 ПКУ передбачено штраф.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі