Теми статей
Обрати теми

Не платите своєчасно зарплату? З вас компенсація

Смирнова Маргарита, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Березень, 2016/№ 22
Друк
Підприємство затримало виплату зарплати на декілька місяців? Що ж, через таку затримку додатково доведеться нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати частині заробітної плати, що пов’язана з інфляцією. Про порядок нарахування такої виплати читайте в цій статті.

img 1

Коли порушення строків вимагає компенсації

Як часто виплачувати заробітну плату найманим працівникам? Відповідь на це запитання містять ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці. Зарплату необхідно виплачувати:

по-перше, регулярно, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Виплата заробітної плати мінімум двічі на місяць — це обов’язок, а не право роботодавця. Вона підлягає безумовному виконанню незалежно від згоди працівника отримувати заробітну плату один раз на місяць;

по-друге, не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Отже, зарплата за першу половину місяця має бути виплачена не пізніше 22 числа поточного місяця (15 + 7), а за другу половину місяця — не пізніше 7 числа місяця, що настає за місяцем нарахування зарплати;

— по-третє, в робочі дні. Якщо день виплати зарплати збігся зі святковим, неробочим або вихідним днем, зарплату виплачуйте напередодні.

Конкретні строки виплати зарплати встановлюють у колективному договорі або нормативним актом роботодавця, погодженим з профкомом (уповноваженим трудовим колективом).

Ці вимоги поширюються на всіх роботодавців, як на юридичних, так і на фізичних осіб — підприємців.

Важливо! В окремих ситуаціях порушення роботодавцем строків виплати зарплати може призвести до необхідності нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати її частини. В яких саме? Роботодавець зобов’язаний нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати частині заробітної плати (далі — компенсація), якщо виплату зарплати затримали на один календарний місяць або більше ( ст. 34 Закону про оплату праці і ст1 Закону про компенсацію).

Таким чином, розрахунок і нарахування компенсації повинні здійснювати ті роботодавці, які несвоєчасно, із затримкою на один календарний місяць і більше виплачують заробітну плату своїм працівникам.

Якщо заробітна плата не отримана своєчасно з вини працівника, то вона компенсації не підлягає

При нарахуванні компенсації за затримку виплати заробітної плати керуються Законом про компенсацію та Порядком № 159*.

* Норми цього документа застосовуються, якщо виплачується зарплата, нарахована з 01.01.2001 р. (раніше діяла інша «нормативка»). Ураховуючи, що на дворі 2016 рік, сподіваємося, що заборгованість із заробітної плати, нарахована до 2001 року, вже виплачена.

Що компенсують?

Компенсації підлягають грошові доходи разом із сумою індексації, що отримані у гривнях на території України і не мають разового характеру. Перелік таких доходів наведено в п. 3 Порядку № 159 (ср. ). До них належить, зокрема, й заробітна плата.

Заробітна плата — це основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які за трудовим договором власник або уповноважений їм орган виплачує працівнику за виконану ним роботу ( ст. 1 і 2 Закону про оплату праці).

Розширений перелік складових заробітної плати наведено в Інструкції № 5, що розроблена відповідно до Закону про оплату праці.

Серед виплат, перелічених в Інструкції № 5, компенсації підлягають виплати:

1) що входять до фонду основної заробітної плати (п. 2.1), за винятком:

— вартості продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці (п.п. 2.1.7);

— оплати праці (уключаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки здійснюються підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт, наведених у п.п. 2.1.8 Інструкції № 5 (наприклад, за договорами цивільно-правового характеру);

2) що входять до фонду додаткової заробітної плати (п. 2.2), за винятком:

— суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати (п.п. 2.2.8);

— вартості безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства вугілля, житла, комунальних послуг, послуг зв’язку (п.п. 2.2.9);

— витрат, пов’язаних із наданням безоплатного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту (п.п. 2.2.10);

— вартості безоплатно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, що можуть використовуватися поза робочим місцем і залишаються в особистому постійному користуванні, або суми знижки в разі продажу форменого одягу за зниженими цінами (п.п. 2.2.11);

3) віднесені до інших заохочувальних і компенсаційних виплат (п. 2.3), за винятком доходів, що виплачуються в натуральній формі;

4) оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства (п. 3.3), допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах, фінансовані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (п. 3.2).

Інформацію про необхідність проведення компенсації щодо кожної з виплат, перелічених в Інструкції № 5, наші читачі можуть знайти в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 87.

Компенсація проводиться за рахунок тих самих джерел, що й виплати, за невиплату яких вона нараховується ( п. 7 Порядку № 159). Тобто компенсацію за затримку виплати заробітної плати проводять за рахунок коштів роботодавця.

Компенсацію нараховують один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості із заробітної плати

Її виплачують у тому самому місяці, що й заборгованість із заробітної плати за відповідний місяць ( п. 5 Порядку № 159).

Але є ще одне важливе «компенсаційне» правило. Якщо індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищує 100 %, компенсація не нараховується.

Зауважимо, що компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати індексації не підлягає.

Порядок розрахунку суми компенсації

Порядок розрахунку суми компенсації визначено п. 4 Порядку № 159.

Сума компенсації заробітної плати розраховується таким чином. Суму нарахованої, але не виплаченої заробітної плати за відповідний місяць, зменшену на суму утриманих податків, зборів* та обов’язкових платежів, множать на приріст індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100. Тобто в розрахунку суми компенсації бере участь «чиста» сума заробітної плати, що підлягає виплаті на руки працівнику.

* Податку на (з) доходи(ів) фізичних осіб (податку на прибуток), єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (внесків до соціальних фондів), військового збору.

Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації, у свою чергу, розраховують шляхом множення місячних індексів споживчих цін, що публікуються Держкомстатом, за весь період невиплати заробітної плати, а саме: з місяця, наступного за місяцем нарахування зарплати, по місяць, що передує виплаті заборгованості.

Представимо у вигляді формули порядок роз­рахунку компенсації заробітної плати:

Ск = ЗПчист х (Iі х Iі + 1 х... х In х 100 - 100) : 100,

де Ск — сума компенсації;

ЗПчист — сума заробітної плати після вирахування з неї всіх обов’язкових утримань («чиста» заробітна плата), не виплачена у строк не з вини працівника;

Iі — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, що настає за місяцем нарахування заробітної плати (поділений на 100);

In — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, перед місяцем виплати заборгованості (поділений на 100).

Щомісячні індекси споживчих цін (індекси інфляції) за період 2003 — 2016 рр. представимо в табл. 1.

Таблиця 1. Індекси інфляції за період із січня 2003 року по лютий 2016 року

Місяць

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Січень

101,5

101,4

101,7

101,2

100,5

102,9

102,9

101,8

101,0

100,2

100,2

100,2

103,1

100,9

Лютий

101,1

100,4

101,0

101,8

100,6

102,7

101,5

101,9

100,9

100,2

99,9

100,6

105,3

99,6

Березень

101,1

100,4

101,6

99,7

100,2

103,8

101,4

100,9

101,4

100,3

100,0

102,2

110,8

Квітень

100,7

100,7

100,7

99,6

100,0

103,1

100,9

99,7

101,3

100,0

100,0

103,3

114,0

Травень

100,0

100,7

100,6

100,5

100,6

101,3

100,5

99,4

100,8

99,7

100,1

103,8

102,2

Червень

100,1

100,7

100,6

100,1

102,2

100,8

101,1

99,6

100,4

99,7

100,0

101,0

100,4

Липень

99,9

100,0

100,3

100,9

101,4

99,5

99,9

99,8

98,7

99,8

99,9

100,4

99,0

Серпень

98,3

99,9

100,0

100,0

100,6

99,9

99,8

101,2

99,6

99,7

99,3

100,8

99,2

Вересень

100,6

101,3

100,4

102,0

102,2

101,1

100,8

102,9

100,1

100,1

100,0

102,9

102,3

Жовтень

101,3

102,2

100,9

102,6

102,9

101,7

100,9

100,5

100,0

100,0

100,4

102,4

98,7

Листопад

101,9

101,6

101,2

101,8

102,2

101,5

101,1

100,3

100,1

99,9

100,2

101,9

102,0

Грудень

101,5

102,4

100,9

100,9

102,1

102,1

100,9

100,8

100,2

100,2

100,5

103,0

100,7

Як розрахувати індекс споживчих цін наростаючим підсумком і суму компенсації, розглянемо на числовому прикладі.

Приклад 1. У зв’язку з фінансовими труднощами підприємство не виплатило працівникам заробітну плату за серпень 2015 року. Невиплачена заробітна плата за серпень 2015 року виплачується в березні2016 року. Розрахуємо суму компенсації для одного з працівників підприємства — водія Іваненка І. І. Сума «чистої» заробітної плати, своєчасно не виплаченої Іваненку І. І., становила 2413,20 грн.

Порядок розрахунку компенсації представимо в таблиці 2.

Таблиця 2. «Звідки беруться» коефіцієнти для компенсації зарплати

№ з/п

Показник

Числове значення

1

Сума «чистої» заробітної плати за серпень 2015 року

2413,20 грн.

2

Індекс споживчих цін за період невиплати доходу — визначається шляхом перемноження місячних індексів споживчих цін (поділених на 100) за період з вересня 2015 року по лютий 2016 року включно: (1,023 х 0,987 х х 1,020 х 1,007 х 1,009 х 0,996 х 100)

104,2 %

3

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати (ряд. 2 - 100 %)

4,2 %

4

Сума компенсації ((ряд. 1 х ряд. 3) : 100)

101,35 грн.

Але нашим читачам не доведеться робити складні розрахунки. Для їх зручності ми щомісячно наводимо таблиці з уже розрахованими величинами приросту ІПЦ (коефіцієнтами компенсації). Маючи її під рукою, ви легко зможете визначити суми компенсації за затримку виплати доходів, нарахованих у 2003 — 2016 роках та виплачуваних у 2016 році. Наприклад, таблицю з індексами споживчих цін, які потрібно застосовувати для нарахування компенсації при виплаті зарплати в лютому 2016 року, ви можете знайти в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 15, с. 22, а в березні 2016 року — нижче.

Користуватися нашими таблицями легко. На перетині рядка з назвою відповідного місяця нарахування неоплаченої зарплати та графи з відповідним роком знайдете потрібний вам коефіцієнт компенсації. На нього ви множите суму «зарплатного» боргу, який виплачуєте в поточному місяці 2016 року (березні тощо). Для розрахунку суми компенсації, що підлягає нарахуванню, отриманий результат ділимо на 100.

Важливо! Якщо підприємство затримало виплату зарплати за декілька місяців, то суму компенсації необхідно визначити окремо за кожен місяць і підсумувати ці величини.

Таблиця 3. Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, що виплачується в березні 2016 року, %

Період нарахування зарплати

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Січень

386,1

349,5

299,1

263,5

227,9

174,7

124,6

102,1

86,7

80,0

80,4

79,5

39,7

Лютий

380,8

347,8

295,1

257,0

225,9

167,4

121,2

98,3

85,1

79,6

80,6

78,4

32,7

Березень

375,6

346,0

288,9

258,1

225,3

157,7

118,2

96,6

82,5

79,1

80,6

74,6

19,7

х

Квітень

372,3

342,9

286,2

259,5

225,3

149,9

116,2

97,2

80,2

79,1

80,6

69,0

5,0

Травень

372,3

339,8

283,9

257,8

223,3

146,7

115,2

98,4

78,7

79,7

80,4

62,8

2,8

Червень

371,8

336,7

281,6

257,4

216,4

144,7

112,8

99,2

78,0

80,2

80,4

61,2

2,4

Липень

372,3

336,7

280,5

254,2

212,0

146,0

113,0

99,6

80,4

80,6

80,6

60,6

3,4

Серпень

380,5

337,2

280,5

254,2

210,1

146,2

113,5

97,2

81,1

81,1

81,8

59,3

4,2

Вересень

377,6

331,6

279,0

247,3

203,5

143,5

111,8

91,6

80,9

80,9

81,8

54,8

1,9

Жовтень

371,5

322,3

275,6

238,5

194,9

139,5

109,9

90,7

80,9

80,9

81,1

51,2

3,2

Листопад

362,7

315,6

271,1

232,5

188,6

135,9

107,6

90,1

80,7

81,1

80,7

48,3

1,2

Грудень

355,8

305,9

267,8

229,5

182,6

131,1

105,7

88,6

80,4

80,7

79,8

44,0

0,5

Приклад 2. У березні 2016 року працівниці виплачували заборгованість із заробітної плати за вересень 2015 року в сумі 1608,80 грн. і жовтень 2015 року в тій самій сумі.

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, нарахованого за вересень 2015 року, становить 1,9 %, за жовтень 2015 року — 3,2 %.

Розрахуємо суму компенсації при виплаті заборгованості із зарплати в березні 2016 року:

— за вересень — 1608,80 х 1,9 : 100 = 30,57 грн.;

— за жовтень — 1608,80 х 3,2 : 100 = 51,48 грн.

Загальну суму компенсації 82,05грн. (30,57грн. + + 51,48грн.) було виплачено в березні 2016 року.

висновки

  • Якщо затримка з виплатою зарплати перевищує один календарний місяць або більше, то вам доведеться виплатити працівнику компенсацію.

  • Компенсація нараховується за умови, що індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищив 100 %.

  • У розрахунку суми компенсації бере участь «чиста» сума заробітної плати, що підлягає виплаті на руки працівнику.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі