ЦПД у звітності: що потрібно знати бухгалтеру

В обраному У обране
Друк
Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2016/№ 88
Як правило, у роботодавців не виникає запитань щодо відображення у Звіті з ЄСВ та формі № 1ДФ зарплати, нарахованої за трудовим договором. А ось з винагородою за ЦПД не все так просто. І тут на допомогу приходимо ми. Про «золоті правила» відображення в ЄСВ-звіті та Податковому розрахунку сум винагород за виконану роботу (надані послуги) за ЦПД, ви дізнаєтеся з нашої статті.

Ви отримали договір підряду або договір на надання послуг, укладений з фізичною особою — непідприємцем. Яка інформація з цього договору вам важлива, як бухгалтеру?

1. Дата укладення ЦПД. Зауважте, якщо в договорі дата початку виконання робіт (надання послуг) відрізняється від дати його укладення, то вам для звітності знадобиться саме дата початку виконання роботи (надання послуги).

2. Сума винагороди та порядок виплати.

3. Дата закінчення виконання робіт / надання послуг (відповідає даті підписання акта виконаних робіт / наданих послуг).

4. Строки виплати винагороди, частин винагороди, авансу.

А тепер розглянемо, як ця інформація «пропишеться» у звітності.

Винагорода за ЦПД у ЄСВ-звіті

З чого почнемо? Із заповнення таблиць 5 і 6 Звіту за формою № Д4. Адже таблиця 1 Звіту за формою № Д4 формується на підставі даних таблиці 6. У свою чергу, для заповнення таблиці 6 нам знадобиться інформація з таблиці 5. Ось із неї й почнемо (див. табл. 1).

Таблиця 1. Заповнення окремих граф таблиці 5 Звіту за формою № Д4

Номер графи

Пояснення щодо заповнення

Графа 6

Якщо фізособа, якій нарахували дохід, — громадянин України, — проставляємо «1», якщо ні — «0».

Графа 7

Зазначаємо категорію застрахованої особи з переліку категорій, наведеного у виносці під таблицею 5. Для ЦПД — завжди «3»

Графа 8

Якщо ЦПД укладено з працівником вашого підприємства (основним чи сумісником), проставляємо — «1». Якщо зі сторонньою особою — «0»

Графа 11

Зазначаємо дату початку/кінця дії ЦПД, що припадає на звітний місяць

З таблицею 5 Звіту за формою № Д4 розібралися. Тепер давайте поглянемо, як ЦПДшні дані відобразити в таблиці 6 цього Звіту (див. табл. 2).

Таблиця 2. Заповнення окремих граф таблиці 6 Звіту за формою № Д4

Номер графи

Пояснення щодо заповнення

Графа 9

Зазначаємо код категорії застрахованої особи відповідно до додатка 2 до Порядку № 435 (за особами, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД звичайні роботодавці проставляють «26»).

Графа 10

Проставляємо «1» — якщо винагорода нарахована за «перехідним» ЦПД (початок і закінчення виконання робіт (надання послуг) припадають на різні місяці). У цьому випадку кількість заповнених рядків з винагородою за таким «перехідним» ЦПД дорівнюватиме кількості місяців, протягом яких виконувалися роботи (надавалися послуги)

Графа 11

Зазначаємо місяць і рік, за які проведено нарахування виплат за ЦПД

Графа 12

Зазначаємо повністю, українською мовою, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка виконувала роботи (надавала послуги) за ЦПД

Графа 15

Проставляємо кількість календарних днів звітного місяця, на які припадає дія ЦПД на виконання робіт або надання послуг.

Якщо ЦПД укладено з працівником підприємства і на нього заповнено декілька рядків, кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначайте в рядку із зарплатою. Це прямо зазначено в п. 9 Порядку № 435

Графа 17

Зазначаємо суму винагороди за ЦПД без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ

Графа 18

Зазначаємо суму винагороди в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

Важливо! Якщо ЦПД укладено з працівником підприємства, до бази нарахування ЄСВ виплати можна включати в довільному порядку. Водночас ми рекомендуємо дотримуватися такої послідовності: зарплата, виплати за листками непрацездатності, винагорода за ЦПД. Так ви не занизите працівнику суму лікарняних, якщо він надалі захворіє і цей місяць увійде до розрахункового періоду. Адже в розрахунку лікарняних бере участь зарплата і не бере участі винагорода за ЦПД

Графа 19

Формуємо рядок з додатковою базою (тобто з різницею між мінімальною зарплатою та фактичною базою нарахування ЄСВ) тільки в разі, якщо ЦПД укладено з працівником підприємства, для якого це місце роботи є основним (прийнятий з трудовою книжкою).

Якщо ЦПД укладено з працівником — зовнішнім сумісником або з непрацівником підприємства (сторонньою фізособою), то ЄСВ справляйте з фактичної бази нарахування ЄСВ. Проводити порівняльні розрахунки та розраховувати додаткову базу не потрібно (див. лист ДФСУ від 29.01.2016 р. № 1394/5/99-99-17-03-03-16)

Графа 21

Зазначаємо суму ЄСВ, нарахованого на суму конкретного виду доходу, що увійшов до бази справляння ЄСВ

Графа 22

Якщо трудова книжка перебуває у страхувальника (ЦПД укладено з працівником, який працює у цього роботодавця за основним місцем роботи), — проставляємо «1». Якщо ні, то — «0»

Графи 23, 24, 25

За ЦПД проставляємо «0»

Важливо! Інформацію за ЦПД, укладеними з фізособами-підприємцями, у Звіті за формою № Д4 не відображаємо, якщо виконувані ними роботи (послуги, що надаються) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб і фізосіб-підприємців. Адже ЄСВ з таких доходів підприємець сплатить самостійно.

Отже, ми з вами «побороли» порядок заповнення таблиць 5 і 6 Звіту за формою № Д4. Час поговорити про особливості відображення винагороди за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

Винагорода за ЦПД у формі № 1ДФ

Кількість осіб, які у звітному кварталі виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД, відображаємо в реквізиті «Працювало за цивільно-правовими договорами» дотабличної частини форми № 1ДФ.

Зауважте, цей реквізит заповнюємо тільки в першій порції Податкового розрахунку ( абз. 8 п. 3.1 Порядку № 4) і тільки за тими особами, яким у звітному кварталі нараховувався/виплачувався дохід.

А якщо ЦПД укладено з особою, яка працює в цього роботодавця за трудовим договором та отримує зарплату? Тоді таку особу враховуємо і при заповненні реквізиту «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» і при заповненні реквізиту «Працювало за цивільно-правовими договорами» (роз’яснення в підкатегорії 103.25 БЗ).

У розділі I форми № 1ДФ суму винагороди фізособи за виконані роботи (надані послуги) відображаємо з ознакою доходу «102».

Якщо ЦПД було укладено з підприємцем, нарахований і виплачений йому дохід відображаємо з ознакою доходу «157».

І не забуваємо про ВЗ. Інформацію про нараховані доходи відобразіть у рядку «Військовій збір» розділу II форми № 1ДФ.

Числовий приклад

Підприємство уклало:

— у вересні 2016 року договір підряду з фізособою Афоненком Артемом Михайловичем (податковий номер — 1111111111). Згідно з цим договором роботи виконуватимуться з 05.09.2016 р. по 20.10.2016 р. Сума винагороди становила 15000 грн. і була виплачена в жовтні після підписання акта виконаних робіт;

— у жовтні 2016 року договір на надання послуги з Бондаренко Мариною Вікторівною (податковий номер — 2222222222), яка працевлаштована на цьому підприємстві за основним місцем роботи. Послугу надано 12.10.2016 р. Сума винагороди — 700 грн. Винагороду нараховано та виплачено в жовтні 2016 року.

Заробітна плата працівниці Бондаренко М. В. за жовтень 2016 року становила 6000 грн., а за 4 квартал — 18000 грн.

Афоненко А. М. З ним було укладено «перехідний» ЦПД. Тому для цілей справляння ЄСВ суму винагороди ділимо на кількість місяців, за які її нараховано:

15000 грн. : 2 міс. = 7500 грн.

Сума винагороди з розрахунку на місяць не перевищує максимальної бази нарахування ЄСВ, що діяла у вересні та в жовтні 2016 року (36250,00 грн.). Отже, до бази нарахування ЄСВ винагорода за ЦПД потрапить у повній сумі.

Визначимо суму ЄСВ, яку підприємство сплатить з суми винагороди, що припадає на:

— вересень 2016 року: 7500 грн. х 22 % : 100 % = 1650 грн.;

— жовтень 2016 року: 7500 грн. х 22 % : 100 % = 1650 грн.

Розрахуємо суму ПДФО з нарахованої в жовтні 2016 року суми винагороди:

15000 грн. х 18 % : 100 % = 2700 грн.

Визначимо суму військового збору:

15000 грн. х 1,5 % : 100 % = 225 грн.

Бондаренко М. В. Визначимо базу нарахування ЄСВ:

6000 грн. + 700 грн. = 6700 грн.,

де 6000 грн. і 700 грн. — суми зарплати та винагороди за надану послугу відповідно.

Визначимо суму ЄСВ:

6700 грн. х 22 % : 100 % = 1474 грн.

Розрахуємо суму ПДФО з суми винагороди:

700 грн. х 18 % : 100 % = 126 грн.

Розрахуємо ВЗ з суми винагороди:

700 грн. х 1,5 % = 10,50 грн.

Припустимо, що загальна сума зарплати, нарахована в 4 кварталі 2016 року Бондаренко М. В. згідно з трудовим договором, — 18000 грн. Сума ПДФО, утриманого з такої зарплати, — 3240 грн.

Заповнені за даними прикладу фрагменти таблиць 5 і 6 Звіту за формою № Д4 наведемо на рис. 1 — 4. Фрагмент розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ представлено на рис. 5.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити