«Здесь камни похожи на мыло, а сталь похожа на жесть»*: облік пересортиці

В обраному У обране
Друк
Боголюбенко Максим, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2016/№ 90
Окрім надлишків і нестач, при інвентаризації можлива також пересортиця. Давайте подивимося, яким чином обліковується вона!

* Віктор Цой, «Нам с тобой».

За результатами інвентаризації комісія може встановити факт наявності одночасно і нестач цінностей, і їх надлишків. У такій ситуації підприємство має право провести взаємозалік надлишків і нестач унаслідок пересортиці. Але зробити це можливо тільки за умови, що виявлені в результаті інвентаризації надлишки та нестачі:

1) виникли за ТМЦ однакового найменування. Проводити взаємний залік нестач і надлишків за запасами різних найменувань (нехай навіть однорідних) не дозволяється;

2) тотожні (рівні) за кількістю;

3) утворилися за один і той самий період, який перевіряється;

4) виявлені в однієї і тієї самої матеріально відповідальної особи, яка перевіряється.

А якщо ви одночасно встановили нестачу на одному складі (у веденні одного працівника) і надлишок на іншому складі (у підзвітній сумі іншого працівника) ТМЦ одного й того самого найменування? Це до пересортиці не має жодного стосунку.

Окрім того, не вважають пересортицею ситуацію, коли виявлено надлишок та нестачі запасів однакового найменування в однієї й тієї самої матеріально відповідальної особи, але в різних періодах.

Ідеальний варіант при проведенні заліку внаслідок пересортиці — коли ТМЦ, що перебувають у надлишку, збігаються за вартістю з ТМЦ, за якими виявлено нестачу. Але таке трапляється рідко. Частіше буває інакше: вартість ТМЦ у надлишку вище або нижче тих, яких не вистачає. У результаті утворюються так звані сумові різниці.

Якщо вартість ТМЦ, які виявилися в надлишку, перевищує вартість ТМЦ у нестачі, суму перевищення (додатну сумову різницю) відносять до інших операційних доходів. При цьому збільшують облікові дані за тими рахунками і субрахунками обліку запасів, за якими виявлено лишок.

У цьому випадку (при додатній сумовій різниці) роблять такі проводки:

— на суму заліку: дебет відповідного субрахунку рахунків 20, 22, 28 (ТМЦ у надлишку) — кредит відповідного субрахунку рахунків 20, 22, 28 (ТМЦ у нестачі);

— на суму доходу: дебет відповідного субрахунку рахунків 20, 22, 28 (ТМЦ у надлишку) — кредит субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

А якщо вартість ТМЦ, виявлених у нестачі, перевищує вартість цінностей, що виявилися в надлишку, від’ємну сумову різницю відносять на винних осіб. Якщо таких осіб не встановлено, сумову різницю розглядають як нестачу цінностей понад норми природного убутку. Відображають її у складі інших витрат операційної діяльності підприємства (дебет субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»).

У цьому випадку у протоколі інвентаризаційної комісії наводять вичерпні пояснення причин, з яких від’ємні сумові різниці за пересортицею не можуть бути стягнуті з матеріально відповідальних осіб.

У разі від’ємної сумової різниці за пересортицею в бухгалтерському обліку роблять такі проводки:

— на суму заліку пересортиці: дебет відповідного субрахунку рахунків 20, 22, 28 (ТМЦ у надлишку) — кредит відповідного субрахунку рахунків 20, 22, 28 (ТМЦ, яких не вистачає);

— на суму втрат від пересортиці: дебет субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» — кредит відповідного субрахунку рахунків 20, 22, 28 (ТМЦ, яких не вистачає).

Запам’ятайте: за наявності надлишків і нестач ТМЦ одного найменування спочатку здійснюють залік пересортиці, а тільки потім до незарахованої нестачі, що залишилася, застосовують норми природного убутку (усихання, утруски, бою тощо). Інакше кажучи,

ви не маєте права спочатку застосувати до нестач норми природного убутку, а потім зарахувати їх надлишками внаслідок пересортиці

У податковоприбутковому обліку жодних коригувань на зараховану за пересортицею суму не проводять — ПКУ цього не вимагає.

А от у ПДВ-обліку ситуація складніша. Якщо виявлено від’ємну сумову різницю, діємо так само, як і у випадку нестачі. Тобто нараховуємо податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з суми такої різниці на підставі п.п. «г» п. 198.5 ПКУ. Але так діємо тільки в тому випадку, якщо ТМЦ придбано з ПДВ. Якщо без ПДВ — ніяких податкових зобов’язань не нараховуємо.

Розглянемо облік пересортиці на прикладі.

Приклад. На підприємстві у результаті інвентаризації виявлено пересортицю за двома товарами:

а) за найменуванням кави виявлено «додатну» пересортицю: за партією В виявлено нестачу на суму 120 грн., а за партією А — надлишок на суму 150 грн.;

б) за найменуванням чаю виявлено «від’ємну» пересортицю: за партією К виявлено нестачу на суму 90 грн., а за партією С — надлишок на суму 70 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

сума, грн.

Додатна різниця

1

Відображено залік ТМЦ у зв’язку із пересортицею

281/А

281/В

120

2

Уключено до доходу суму додатної різниці

281/А

719

30

Від’ємна різниця

1

Відображено залік ТМЦ у зв’язку із пересортицею

281/С

281/К

70

2

Списано на витрати суму від’ємної різниці

947

281/К

20

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

947

641/ПДВ

4

4

Встановлено винну особу і нараховано дохід у сумі компенсації

375

716

24

5

Отримано компенсацію від винної особи

301

375

24

Отже, нічого складного в обліку пересортиці немає. Переходимо до наступної теми!

висновки

  • Пересортиця — це одночасне виявлення у однієї і тієї самої матеріально відповідальної особи і надлишків, і нестач за одним і тим самим найменуванням товару в одному і тому самому періоді.
  • Якщо сума надлишку перевищує суму нестачі — різниця зараховується до складу інших операційних доходів, якщо менше — до складу інших операційних витрат.
  • Від’ємна різниця між надлишком і нестачею розглядається як нестача понад норму природного убутку і на неї нараховується ПДВ на підставі п. 198.5 ПКУ.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити