Обліковуємо лишки ОЗ і ТМЦ, виявлені при інвентаризації

Боголюбенко Максим, податковий експерт
Податки & бухоблік Листопад, 2016/№ 90
В обраному У обране
Друк
Окрім недостач, у процесі інвентаризації можуть бути виявлені лишки активів. Давайте подивимося, як їх обліковувати!

Розглянемо окремо облік лишків ОЗ і ТМЦ.

Обліковуємо лишки ОЗ

Порядок відображення в обліку підприємства необлікованих ОЗ, виявлених під час інвентаризації, залежить від причин їх появи.

Лишки внаслідок облікових помилок

ОЗ придбані за плату. Якщо є підтверджуючі документи, тоді в бухгалтерському обліку оприбутковування таких матеріальних цінностей відображають як виправлення помилок (див. лист Мінфіну від 13.12.2004 р. № 31-04200-30-10/22823).

У бухгалтерському обліку не врахований раніше об’єкт ОЗ зараховують на баланс підприємства такою кореспонденцією рахунків:

— дебет відповідного субрахунку рахунка 15 «Капітальні інвестиції» — кредит рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

— дебет субрахунку 641 «Розрахунки за податками» (аналітичний рахунок обліку ПДВ) — кредит рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (за умови, що підприємство має право на податковий кредит з ПДВ);

— дебет відповідного субрахунку рахунка 10 «Основні засоби» — кредит відповідного субрахунку рахунка 15 «Капітальні інвестиції».

Зауважте: якщо підприємство певний час експлуатувало об’єкт ОЗ, то він, звичайно ж, піддавався фізичному та моральному зносу. Тому зарахування об’єкта на баланс за первісною вартістю без додаткового нарахування амортизації за весь період його експлуатації призведе до завищення фінрезультату.

Щоб уникнути таких наслідків, потрібно розрахувати та донарахувати амортизацію оприбуткованого об’єкта ОЗ. Причому зробити це за весь час його «нелегальної» експлуатації.

Якщо під час інвентаризації виявлено об’єкти ОЗ, які не були взяті на баланс у попередньому звітному році, то донарахування амортизації за минулий рік здійснюють записом: Дт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» — Кт відповідного субрахунку рахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

Якщо ж у процесі інвентаризації виявлено об’єкти ОЗ, не оприбутковані в бухобліку в поточному звітному році, то донарахування амортизації відображають у звичайному порядку.

Після таких виправлень підприємство вийде на справедливу вартість об’єкта ОЗ на дату проведення інвентаризації. У подальшому амортизацію на зарахований об’єкт нараховують у загальновстановленому порядку.

Тепер про податковоприбутковий облік. У малодохідних платників розрахунок податку на прибуток ґрунтується тільки на даних бухгалтерського обліку без жодних коригувань бухфінрезультату, передбачених розд. ІІІ ПКУ (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих років).

А ось високодохідні платники (і малодохідники-добровольці), крім бухгалтерського, повинні вести ще й окремий податковий облік ОЗ у порядку, передбаченому п. 138.3 ПКУ. Дані податкового обліку їм знадобляться для того, щоб відкоригувати фінрезультат на «амортизаційні» різниці ( пп. 138.1, 138.2 ПКУ).

Суми амортизації, донараховані за минулі звітні періоди, у декларації з податку на прибуток доведеться відобразити як виправлення помилки

І ще: зменшити фінрезультат на суму донарахованої податкової амортизації можна тільки з урахуванням строків давності в 1095 днів, установлених п. 102.1 ПКУ.

І не забудьте, що починаючи з 01.09.2015 р. у нас змінився вартісний критерій віднесення до ОЗ для цілей податковоприбуткового обліку. Тобто якщо об’єкт придбано і введено в експлуатацію до 01.09.2015 р., його відносять до ОЗ у випадку, коли вартість об’єкта перевищує 2500 грн. (без ПДВ). Якщо ж ідеться про об’єкт, придбаний після 01.09.2015 р., — він визнається ОЗ, якщо його вартість перевищує 6000 грн. (без ПДВ).

У ПДВ-обліку суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням об’єкта ОЗ, що прибуткується за результатами інвентаризації, підприємство — платник ПДВ має право включити до складу податкового кредиту. Звісно, за наявності ПН, складеної та зареєстрованої постачальником у ЄРПН. Причому якщо із дати складення ПН ще не минуло 365 днів, податковий кредит можна відобразити в поточній декларації. Якщо ж виявлено ПН, «старшу» за 365 днів, — відображати податковий кредит можна тільки через уточнюючий розрахунок.

ОЗ отримані безоплатно. У бухгалтерському обліку безоплатне отримання ОЗ приводить до збільшення власного капіталу підприємства (424 «Безоплатно отримані необоротні активи») на суму справедливої вартості ОЗ.

Вартість безоплатно отриманих ОЗ підлягає амортизації. А отже, за ОЗ, які експлуатувалися якийсь час без фактичного оприбутковування, підприємству потрібно розрахувати та донарахувати амортизацію за весь той час, протягом якого об’єкт уже використали.

Одночасно з нарахуванням амортизації потрібно визнати дохід у сумі, пропорційній нарахованій амортизації таких об’єктів. Відобразіть його за кредитом субрахунку 745 «Дохід від безоплатно отриманих активів» у кореспонденції з дебетом субрахунку 424 «Безоплатно отримані необоротні активи».

У податковоприбутковому обліку в малодохідників усе так само, як і в бухгалтерському. Для високодохідних платників облік надходження безоплатних ОЗ ідентичний малодохідним, тобто доходи відображаємо пропорційно нарахованій амортизації. Якщо безоплатні ОЗ використовуються в госпдіяльності, то, незважаючи на їх подарункову природу, амортизація таких ОЗ зменшуватиме об’єкт для нарахування податку на прибуток. І не забудьте про коригування бухгалтерського фінрезультату на «амортизаційні» різниці, передбачені ст. 138 ПКУ.

Так слід діяти за ОЗ, які надійшли на підприємство після 01.01.2015 р. А якщо безоплатні ОЗ надійшли на підприємство до 2015 року, платник (незалежно від обсягів його річного доходу) теж повинен виправити помилку. А саме: вартість виявленого безоплатного ОЗ повинна збільшити об’єкт оподаткування, а ось про амортизацію цього ОЗ за період до 2015 року доведеться забути.

Для малодохідників подальша амортизація ОЗ та одночасне визнання в бухобліку доходу від безоплатного отримання неприємностей не принесе. Чого не можна сказати про високодохідників. У них безоплатні ОЗ, отримані до 01.01.2015 р., до «податкової» перехідної вартості не потрапляють (тобто податкова амортизація за перехідними безоплатними ОЗ не нараховується). Водночас нарахована в бухобліку амортизація зніметься «амортизаційною» різницею, передбаченою п. 138.1 ПКУ.

Крім цього, за безоплатними ОЗ одночасно з амортизацією в бухобліку визнають дохід (Дт 424 — Кт 745). І жодних коригувань такого доходу ПКУ не передбачає. А через це знову частинами виникатиме дохід у податковому обліку, що призведе до повторного оподаткування.

Така абсурдна ситуація призводить до того, що прибуткові документи вигідніше «загубити» та оприбутковувати ОЗ як лишки, що з’явилися невідомо звідки.

Щодо ПДВ-обліку, то при безоплатному отриманні об’єкта ОЗ нарахування ПДВ (а тим більше, його сплати) не відбувається (на додачу до дарунка підприємство може отримати від дарувальника — платника ПДВ тільки «нульову» ПН. Тому враховувати у складі податкового кредиту платнику нічого.

Інша справа — суми «вхідного» ПДВ за витратами, супутніми отриманню ОЗ (оплата транспортних, реєстраційних послуг, а також послуг монтажу, налагодження, дообладнання тощо). Отримавши за цими витратами ПН, зареєстровані в ЄРПН, підприємство, безумовно, може відобразити податковий кредит.

Лишки внаслідок відсутності прибуткових документів

У бухгалтерському обліку такі активи мають бути оцінені за справедливою вартістю. Одночасно з оприбутковуванням виявлених при інвентаризації надлишкових об’єктів ОЗ потрібно збільшити доходи майбутніх періодів. Зробити це необхідно за допомогою запису: Дт 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» — Кт 69 «Доходи майбутніх періодів».

Доходи майбутніх періодів у сумі, пропорційній нарахованій у звітному періоді амортизації таких надмірних об’єктів, визнаємо доходами звітного періоду

Тобто робимо проводку: Дт 69 — Кт 746.

У податковоприбутковому обліку у малодохідних платників повна одностайність з бухгалтерським обліком. А високодохідникам слід тримати «в думках» ще «амортизаційну» різницю для коригування за підсумками року бухгалтерського фінрезультату. Тому їм треба вести окремий податковий облік ОЗ. На щастя, якщо виявлені при інвентаризації об’єкти ОЗ використовують у госпдіяльності, заборон щодо їх амортизації вартості ПКУ не містить. Та й доходи відображатимуться поступово, а не одразу.

З ПДВ-обліком жодних питань: немає документів на ОЗ, а саме ПН, — немає й податкового кредиту.

Обліковуємо лишки ТМЦ

У бухгалтерському обліку порядок відображення надлишків ТМЦ залежить від причин їх виникнення.

Якщо причиною надлишків ТМЦ стали виявлені під час інвентаризації помилки (об’єкти випадково не були оприбутковані або їх помилково списали), то такі матеріальні цінності дооприбутковують у порядку виправлення помилок. Тобто роблять такі записи:

1) на суму своєчасно не оприбуткованих ТМЦ:

— дебет відповідного субрахунку рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари» — кредит рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

— дебет субрахунку 641/ПДВ — кредит рахунка 63 (за наявності ПН, складеної постачальником і зареєстрованої в ЄРПН);

2) на суму надмірно списаних ТМЦ:

— дебет відповідного субрахунку рахунків 20, 22, 28 — кредит рахунка 44 (якщо надмірне списання ТМЦ відбулося в попередньому звітному році);

— дебет відповідного субрахунку рахунків 23 «Виробництво», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» — кредит відповідного субрахунку рахунків 20, 22, 28 методом «червоне сторно» (якщо помилкове списання ТМЦ сталося в поточному звітному році).

Виявлені при інвентаризації ТМЦ реальні надлишки зараховують на баланс підприємства з одночасним відображенням доходів

Такі доходи відображаються за кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності»).

У податковоприбутковому обліку жодних коригувань у зв’язку з виявленими надлишками ТМЦ робити не потрібно, оскільки це не передбачено нормами ПКУ. І у малодохідних, і у високодохідних платників тут орієнтир один — бухоблік.

У ПДВ-обліку суми, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням ТМЦ, що прибуткуються за результатами інвентаризації, підприємство — платник ПДВ має право включити до складу податкового кредиту. Ясна річ, за наявності ПН, складеної та зареєстрованої постачальником в ЄРПН. При цьому податковий кредит за ПН, яка «молодша» за 365 днів, можна відображати безпосередньо в поточній декларації, а для податкового кредиту за ПН, «старшою» за 365 днів, доведеться подавати уточнюючий розрахунок.

Але якщо ТМЦ ви плануєте використовувати в неоподатковуваних операціях або поза госпдіяльністю, податковий кредит доведеться компенсувати ПДВ-зобов’язаннями.

Нарешті, якщо на баланс зараховані цінності, на які не було прибуткових документів, у ПДВ-обліку відображати нічого.

Приклад. На підприємстві у результаті інвентаризації виявлено неоприбутковані надлишки: а) комп’ютер (справедлива вартість — 8000 грн.); б) папір (справедлива вартість — 200 грн.). На обидва активи прибуткових документів немає.

Відобразимо оприбуткування виявлених надлишків в обліку.

Оприбуткування надлишків, виявлених при інвентаризації

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

сума, грн.

Облік виявлених лишків ОЗ

1

Оприбутковано необлікований комп’ютер*

104

69

8000

2

Нараховано амортизацію комп’ютера**

92

131

80

3

Відображено дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації***

69

746

80

Облік виявлених лишків ТМЦ

1

Оприбутковано необлікований папір*

209

719

200

2

Списано оприбуткований папір на адміністративні потреби

92

209

200

* Податковий кредит з ПДВ не відображаємо, оскільки на виявлені активи немає ніяких прибуткових документів.

** Починаючи з періоду, наступного за періодом оприбуткування ОЗ.

*** За підсумками відповідного звітного періоду, у якому нараховувалася амортизація.

висновки

  • Якщо виявлені лишки виникли внаслідок облікових помилок, їх оприбуткування відображається в обліку як виправлення помилки.
  • Якщо на виявлені лишки немає прибуткових документів, вони оприбутковуються із відображенням «бухгалтерського» доходу.
  • При оприбуткуванні лишків без прибуткових документів податковий кредит з ПДВ не відображається.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд