Відступлення права вимоги грошової заборгованості: відображення в обліку

В обраному У обране
Друк
Наталя Альошкіна, податковий експерт
Податки & бухоблік Листопад, 2016/№ 92
Будь-якого бухгалтера в питанні відступлення права вимоги насамперед цікавить порядок відображення таких операцій у податковому та бухгалтерському обліку. У цій статті піде мова про відображення в обліку відступлення права грошової вимоги. Причому орієнтуватися будемо на останні роз’яснення контролерів.

Перш за все, зауважимо, що для цілей податкового обліку ПКУ визначає відступлення права вимоги як операцію з переуступлення кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою чи наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації ( п.п. 14.1.255 ПКУ). Тобто до цього поняття включаються операції з переуступлення будь-яким кредитором будь-яких прав вимог боргу третьої особи (як грошових, так і негрошових) новому кредитору за компенсацію в будь-якій формі (грошовій і негрошовій) або без такої.

У свою чергу,

відступлення грошової вимоги — це відступлення права вимоги з перерахування боржником грошових коштів у рахунок поставлених першим кредитором товарів, робіт (послуг)

Отже, почнемо з порядку відображення операцій з відступлення права грошової вимоги в податковому обліку. При цьому умовимося іменувати учасників операції з відступлення права вимоги першим кредитором, новим кредитором і боржником.

Податковий облік

Податок на прибуток. Нагадаємо: раніше щодо податку на прибуток операції з продажу або придбання права вимоги зобов’язань були врегульовані п. 153.5 ПКУ в редакції, що діяла до 01.01.2015 р. Наразі норми цього Кодексу жодних спеціальних вимог не містять — у всьому «рулить» бухоблік. Тобто об’єктом обкладення податком на прибуток є фінансовий результат до оподаткування, визначений за правилами бухобліку з урахуванням коригувань на різниці, що виникають відповідно до положень розд. III ПКУ ( п.п. 134.1.1 ПКУ).

Одразу зауважимо:

жодних коригувань фінрезультату щодо операцій відступлення права вимоги розд. ІІІ ПКУ не передбачає

Не сперечаються з цим і податківці (див. листи ДФСУ від 29.06.2016 р. № 14136/6/99-99-15-02-02-15, від 15.07.2016 р. № 15298/6/99-99-15-03-02-15, від 12.07.2016 р. № 7333/Т/99-99-15-02-02-14).

Таким чином, операції відступлення права вимоги обліковуються повністю за бухобліковими правилами.

ПДВ. Щодо ПДВ податківці зараховують операції відступлення права вимоги до торгівлі борговими зобов’язаннями і на цій підставі застосовують до них звільнення згідно з п.п. 196.1.5 ПКУ (лист ДФСУ від 15.07.2016 р. № 15298/6/99-99-15-03-02-15). Нагадаємо: згідно з цією нормою ПКУ не є об’єктом оподаткування операції з передачі боргових зобов’язань в обмін на грошові кошти та цінні папери.

Як бачимо,

для цілей ПДВ тепер жодного значення не має форма зобов’язань: товарна чи грошова. Головне, щоб в оплату за передачу вимог були отримані гроші / цінні папери, а не, наприклад, товар*

* Нагадаємо: раніше (у період дії п.п. 3.2.5 Закону про ПДВ) не обкладалися ПДВ тільки ті операції, за якими об’єктом боргу були валютні цінності (див. листи ДПАУ від 14.08.2006 р. № 15326/7/16-1517, № 8918/6/16-1515-26).

Принаймні контролери продовжують її дотримуватися (див. листи ДФСУ від 05.11.2015 р. № 23655/6/99-99-19-03-02-15, від 14.12.2015 р. № 26560/6/99-99-19-03-02-15, від 12.01.2016 р. № 360/6/99-99-19-03-02-15, від 06.05.2016 р. № 10161/6/99-99-15-03-02-15, від 15.07.2016 р. № 15298/6/99-99-15-03-02-15).

Важливо! Відступлення права вимоги з розрахунком за нього не грошовими коштами / цінними паперами, а припустимо, шляхом постачання товару або проведення взаємозаліку з іншими зобов’язаннями першого кредитора, обкладаються ПДВ на загальних підставах.

Розглянемо порядок відображення ПДВ кожної зі сторін операції з відступлення права вимоги з оплатою за таке право окремо (1) грошовою і (2) негрошовою (шляхом взаємозаліку) формами розрахунку.

(1) Відступлення права вимоги з оплатою грошовими коштами

Перший кредитор на дату відвантаження товару нараховує зобов’язання з ПДВ і складає на ім’я покупця податкову накладну. Подальші операції з відступлення права вимоги на його ПДВ-облік не впливають, оскільки «спрацює» норма п.п. 196.1.5 ПКУ (адже за відступлення вимоги будуть отримані грошові кошти).

Також

відсутні підстави для коригування податкових зобов’язань, які раніше (при постачанні товарів) були ним нараховані, оскільки об’єкт оподаткування не зникає

На це звертають увагу й податківці (лист ДФСУ від 14.12.2015 р. № 26560/6/99-99-19-03-02-15).

Новий кредитор. Тут на ПДВ-облік нового кредитора ніяк не впливають ані укладення договору відступлення, ані перерахування компенсації першому кредитору, ані отримання оплати від боржника. Річ у тім, що в нового кредитора відсутнє постачання товару (тобто об’єкт обкладення ПДВ), а отримані грошові кошти від боржника — це погашення зобов’язань за постачання товару, що мало місце в першого кредитора, а не в нового.

У боржника все ще простіше: за фактом отримання товару від першого кредитора він має право показати податковий кредит, який надалі коригуванню не підлягає (лист ДФСУ від 14.12.2015 р. № 26560/6/99-99-19-03-02-15). А виконання зобов’язання перед новим кредитором з оплати раніше отриманого товару — це, по суті, друга подія за договором купівлі-продажу.

(2) Відступлення права вимоги шляхом взаємозаліку з новим кредитором

Як ми вже зазначили, відмітна особливість у цьому випадку полягає у виникненні об’єкта обкладення ПДВ, оскільки передбачено негрошову форму розрахунків, а отже, звільняюча норма п.п. 196.1.5 ПКУ не діє. Тобто перший кредитор зобов’язаний нарахувати ПДВ-зобов’язання на суму дебіторської заборгованості, що передається.

У свою чергу,

новий кредитор за наявності податкової накладної має право на відображення податкового кредиту за набуту вимогу

А ось для податкових наслідків боржника не має жодного значення форма розрахунків між першим і новим кредиторами за право, що передається. Адже в нього, як і в попередньому варіанті, відбувається звичайна «друга подія» — оплата за отриманий товар.

Бухгалтерський облік

Правила відображення операцій відступлення права вимоги в бухгалтерському обліку чітко не прописані. З питання правильності такого відображення податківці у своїх консультаціях рекомендують звернутися до Міністерства фінансів України (див. листи Центрального офісу з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФСУ від 29.01.2016 р. № 2047/10/28-10-06-11, ДФСУ від 15.07.2016 р. № 15298/6/99-99-15-03-02-15). У свою чергу, Мінфін з цієї проблеми наразі нічого не відповів, тому суб’єктам господарювання нічого не залишається, як розбиратися з обліком самостійно.

Скажемо одразу: є два підходи до обліку відступлення права вимоги в бухгалтерському обліку:

(1) погашення поточної дебіторської заборгованості;

(2) продаж фінансового активу.

Згідно з першим варіантом операцію відступлення права вимоги відображають у порядку, передбаченому П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» для обліку звичайної дебіторської заборгованості, тобто заборгованість просто перекидається з одного рахунка на інший (Дт 377 — КТ 361). А якщо утворюється різниця (у першого кредитора вона, як правило, від’ємна), то вона списується на субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності». Цей варіант простий, економічно обрунтований і вважається традиційним.

Другий варіант більш складний і передбачає, що «грошова» дебіторська заборгованість у бухгалтерському обліку кваліфікується як фінансовий актив ( пп. 4 і 6 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»). У такому разі при передачі права вимоги (дебіторської заборгованості) перший кредитор визнає доходи і витрати від операції з реалізації фінансового активу. Такі доходи можна відобразити на субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій», а витрати — на субрахунку 952 «Інші фінансові витрати».

Мінус цього підходу ще й у тому, що відображення всієї суми на рахунку доходів автоматично врахується в розрахунку 20-мільйонного критерію. Тому в нашому прикладі ми будемо використовувати традиційний варіант.

(1) Погашення поточної дебіторської заборгованості (відступаємо грошову вимогу за «номіналом»). Розглянемо на умовному прикладі.

Приклад 1. Підприємство А (перший кредитор) відвантажило підприємству Б (боржнику) товари на суму 36000 грн. Собівартість товару — 15000 грн. Згодом підприємство А відступило підприємству В (новий кредитор) за грошову компенсацію в сумі 36000 грн. право грошової вимоги. Боржник (Б) погасив заборгованість, перерахувавши грошові кошти підприємству В. Припустимо, що всі підприємства — платники ПДВ.

Схематично ситуація виглядає так:

Опишемо таку операцію в бухгалтерських проводках (див. табл. 1).

Таблиця 1. Операція відступлення грошової вимоги

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

дебет

кредит

У первісного кредитора (підприємства А)

1

Відвантажено товар покупцю (підприємству Б)

361/Б

702

36000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

6000

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

15000

4

Укладено / набув чинності договір відступлення права вимоги

377/В

361/Б

36000

5

Отримано компенсацію від нового кредитора (підприємства В)

311

377/В

36000

6

Сформовано фінансовий результат

702

791

30000

791

902

15000

У нового кредитора (підприємства В)

1

Укладено / набув чинності договір відступлення права вимоги

377/Б

685/А

36000

2

Перераховано компенсацію первісному кредитору

685/А

311

36000

3

Отримано оплату від боржника — підприємства Б

311

377/Б

36000

У боржника (підприємства Б)

1

Отримано товар

281

631/А

30000

2

Відображено податковий кредит (отримано та зареєстровано в ЄРПН податкову накладну)

644/1

631/А

6000

641/ПДВ

644/1

3

Отримано повідомлення про заміну кредитора

631/А

685/В

36000

4

Перераховано оплату новому кредитору

685/В

311

36000

(2) Відступлення вимоги фінустанові (факторинг). Розглянемо операцію факторингу на умовному прикладі.

Приклад 2. Підприємство А (перший кредитор / клієнт) відвантажило підприємству Б (боржнику) товар на суму 36000 грн. Собівартість товару — 15000 грн. Згодом підприємство А відступило фінансовій установі В (новий кредитор / фактор) за грошову компенсацію в сумі 30000 грн. право грошової вимоги. Припустимо, що всі підприємства — платники ПДВ.

В обліку підприємства Б (боржника) нічого не змінюється (див. приклад вище), а в підприємства А (першого кредитора / клієнта) операція факторингу в бухгалтерських проводках виглядатиме таким чином (див. табл. 2):

Таблиця 2. Операція факторингу

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Відвантажено товар покупцю Б (боржнику)

361/Б

702

36000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

6000

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

15000

4

Сформовано фінансовий результат

702

791

30000

791

902

15000

5

Передано право вимоги до фінансової установи В (фактору) за договором відступлення права вимоги з підприємством Б

377/В

361/Б

36000

6

Нараховано винагорода фактору

949

684/В

6000

7

Сформовано фінансовий результат

791

949

6000

8

Отримано оплату за відступлене право вимоги від фінансової установи В

311

377/В

30000

9

Відображено залік заборгованостей

684/В

377/В

6000

висновки

  • У бухгалтерському обліку відступлення грошової вимоги обліковується як погашення дебіторської заборгованості.
  • З метою визначення податку на прибуток за операцією відступлення вимоги повністю орієнтуємося на бухоблік і жодних коригувань фінансового результату не здійснюємо.
  • Грошова дебіторська заборгованість, за яку новий кредитор розрахувався грошовими коштами або цінними паперами, не обкладається ПДВ.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд