Альтернативне джерело енергії, або Який же він, цей «зелений» тариф?

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2016/№ 81
Підвищення тарифів на електроенергію підігріло інтерес до використання альтернативних джерел її отримання. Кожен хотів би стати повністю не залежним від електропостачальних організацій. У свою чергу держава йде назустріч бажаючим отримати таку незалежність. Для цього в Україні з 2009 року розпочата державна програма з екзотичною назвою «зелений» тариф. Незважаючи на відносну дорожнечу і тривалий строк окупності інвестицій, сьогодні «зеленим» тарифом все більше цікавиться бізнес і, відповідно, більше запитань виникає в бухгалтерів. Давайте розбиратися разом: що таке «зелений» тариф і як ним скористатися? Почнемо з основних понять.

Сьогодні альтернативні джерела енергії (АДЕ) — це (ст. 1 Закону № 555*):

* Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 р. № 555-IV.

1) відновлювані джерела енергії:

— сонячна;

— вітрова;

— геотермальна;

— хвиль та припливів;

— гідроенергія;

— біомаси, газу з органічних відходів, каналізаційно-очисних станцій, біогазу;

2) вторинні енергетичні ресурси:

— доменні та коксівний гази;

— газ метан дегазації вугільних родовищ;

— перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів.

Згідно з підписаною Угодою про Асоціацію з ЄС (ст. 338 гл. 1 розд. V) Україна взяла на себе зобов’язання з поступової інтеграції електроенергетичної системи України до європейської електроенергетичної мережі, а також стимулювання виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії. Більшість європейських країн уже мають вдалий досвід використання альтернативних джерел енергії за програмою «зелений тариф», тому що для суб’єкта господарювання це економічно вигідно.

Найбільш розповсюджені джерела альтернативної енергії в Україні — сонячні батареї та вітряні генератори. Причому застосовувати їх можна не тільки щоб забезпечити своє підприємство електрикою власної генерації і стати незалежним від постачань електроенергії її постачальниками, а ще і як хороший спосіб зберегти свої вкладення та отримувати прибуток у майбутньому. А країні це дозволить економити традиційні енергоресурси: газ, вугілля та мазут.

Зрозуміло, почати потрібно з експертної оцінки ваших ресурсів: вільних зовнішніх площ під розміщення сонячних батарей або вітрогенераторів. А також і ваших фінансових можливостей.

Зрозуміло, що ви можете обмежитися тим, що генерувати електроенергію «тільки для себе», накопичуючи її на ті моменти, коли вона не виробляється (темний час доби або «повний штиль»). Але є «схема» набагато цікавіша: ви підключаєтеся до енергосистеми через спеціальну розумну автоматику з вузлом обліку, і під час недостатнього виробітку своєї електроенергії отримуєте її з системи, а коли у вас утворюється надлишок електроенергії — вона скидається в систему, перерозподіляючись іншим споживачам. А фокус у тому, що отримуєте/купляєте електроенергію ви за звичайним тарифом (тобто нарівні з іншими споживачами), а віддаєте/продаєте її — за набагато вищим (так званим зеленим тарифом).

Але для того, щоб усе це запрацювало, необхідно потурбуватися про одержання «зеленого» тарифу. Що це таке?

Програма «зелений» тариф

Як ви зрозуміли, основна перевага альтернативних джерел енергії полягає в одержанні енергії, виробленої з безкоштовних ресурсів, зокрема, сонячними батареями або вітряними генераторами. Оскільки для виробітку такої енергії необхідні чималі стартові інвестиції, держава, зацікавлена в заохоченні такого бізнесу, встановлює механізм, завдяки якому викупляє «зелену» електроенергію за завищеним тарифом. Спеціальний завищений тариф, за яким відбувається закупівля енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії, і називається «зеленим» тарифом.

Зауважте, програма «зеленого» тарифу не поширюється на джерела енергії доменного та коксівного газів, а при використанні гідроенергії «зелений» тариф застосовують до енергії, виробленої виключно мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями (ст. 1 Закону 575**).

** Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.97 р. № 575/97-ВР.

Важливо: держава гарантує, що

вся вироблена електроенергія з відновлюваних джерел буде викуплена за «зеленим» тарифом повністю у грошовій формі, тобто без жодних заліків заборгованості за розрахунками за електроенергію

По суті, програма «зеленого» тарифу — це механізм залучення інвестицій у технології використання альтернативних джерел енергії.

Перелічимо базові складові механізму роботи із «зеленим» тарифом для юрособи:

— гарантоване підключення до існуючих енергетичних мереж (ст. 15 Закону № 575);

— гарантоване придбання державою всієї енергії, виробленої з відновлюваних джерел (ст. 15 і 171 Закону № 575);

— прив’язка до євро та фіксація тарифів, за якими одержується енергія протягом строку дії програми (ст. 171 Закону № 575).

Причому в разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, суб’єкти господарювання можуть (але не зобов’язані) обрати новий порядок стимулювання (ст. 171 Закону № 575).

Ставки «зеленого» тарифу

Строк дії «зеленого» тарифу закріплено законодавчо до 2030 року для всіх суб’єктів господарської діяльності, що виробляють електроенергію за рахунок відновлюваних джерел енергії (ст. 17 установлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з АДЕ, за кожним видом альтернативної енергії і для кожного об’єкта електроенергетики (або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу) (ст. 15 Закону № 575).

Зокрема зауважимо, що для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання,

«зелений» тариф установлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання

Крім того, можна отримати доплату до основної ставки при використанні українських комплектуючих у складі обладнання (ст. 173 Закону № 575). Так, якщо в установці є 30 — 50 % комплектуючих, випущених в Україні, ставка підвищується на 5 — 10 %. Тобто користуватися українськими сонячними батареями або вітряними генераторами економічно вигідно. До речі, колишня вимога використовувати обладнання виключно вітчизняного виробництва сьогодні не діє.

Важливо: «зелений» тариф для об’єктів електроенергетики, уведених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, і приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричній енергії з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менше фіксованого мінімального розміру «зеленого» тарифу (ст. 171 Закону № 575).

Фіксований мінімальний розмір тарифу для суб’єктів господарювання встановлюється шляхом перерахунку в євро «зеленого» тарифу, розрахованого за правилами Закону № 575, на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом НБУ на зазначену дату (ст. 171 Закону № 575, п. 1.6 Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕ від 02.11.2012 р. № 1421).

Перерахунок такої мінімальної ставки здійснюється щокварталу: на останню дату кожного кварталу на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Для перерахунку беруть середній офіційний курс НБУ за останні 30 календарних днів, що передують даті такого засідання (п. 1.7 вищезазначеного Порядку № 1421). Результати таких перерахунків розміщують на офіційному сайті НКРЕКП та публікують в інформаційному бюлетені Комісії. Станом на 01.07.2016 р. розміри «зеленого» тарифу затверджені постановою НКРЕКП від 30.06.2016 р. № 1187.

Механізм реалізації електроенергії

Купівля всієї електроенергії, що виробляється на електростанціях, потужність або обсяг відпуску яких перевищують деякі граничні показники (див. ст. 1 Закону № 575), і весь її оптовий продаж здійснюються на Оптовому ринку електричної енергії України за договорами зі споживачами або за договорами з енергопостачальниками. Функціонування інших оптових ринків електричної енергії в Україні забороняється (ст. 15 Закону № 575).

Оптовий ринок в особі Державного підприємства «Енергоринок», що представляє інтереси держави, у кожному розрахунковому періоді (місяці) зобов’язаний купувати*** в суб’єктів господарювання, яким установлено «зелений» тариф, і здійснювати повну оплату вартості електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з АДЕ. Оплата проводиться за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, установленої відповідно до ст. 173 Закону № 575. Причому купівля здійснюється незалежно від величини встановленої потужності або обсягів відпуску електроенергії.

*** Примірний договір купівлі-продажу електроенергії між ДП «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, який виробляє електричну енергію з використанням АДЕ, розміщений на сайті ДП «Енергоринок» за адресою: http://www.er.gov.ua/doc.php?c=1276

У кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії визначається за вирахуванням обсягу витрат електроенергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики (ст. 15 Закону № 575)

Тобто надлишок виробленої вашою енергоустановкою енергії продається до загальної мережі за спеціальним високим «зеленим» тарифом. Водночас ви за потреби купуєте електроенергію із загальної мережі за стандартним тарифом. Припустимо, за місяць було згенеровано електроенергії 1000 кВт*год, а використано на власні потреби 100 кВт*год. Тобто, в мережу передано 900 кВт*год. Крім того, за той же період у зв'язку з відмовою системи генерації «зайшло» з мережі 30 кВт*год. Таким чином, оплаті за «зеленим» тарифом «живими» грошима підлягає 900 кВт*год електроенергії (1000 - 100). Причому за отриману із мережі електроенергію (30 кВт*год), на нашу думку, вам доведеться сплатити коштами за стандартним тарифом. Адже, як сказано в ст. 5 Закону № 575, не може бути жодних заліків заборгованості за розрахунками за електроенергію.

Безперечно, для бізнесу економічно вигідніше всю згенеровану енергію направляти на реалізацію за завищеним тарифом, а для власних потреб — купувати її за стандартним тарифом. А для цього є сенс розділити бізнес на дві окремі частини: яка тільки генерує і продає ДП «Енергоринок» по «зеленому» тарифу всю вироблену з альтернативних джерел електроенергію і яка лише споживає електроенергію, придбану на загальних підставах, тобто за стандартною ціною.

Ще один бюрократичний момент на шляху до оформлення «зеленого» тарифу. Для підтвердження походження електричної енергії, виробленої з АДЕ, суб’єкту господарської діяльності — виробнику такої енергії на його запит Держенергоефективності України видає гарантію походження електричної енергії (ст. 15 Закону № 575). Порядок видачі, використання та припинення дії гарантії походження електроенергії, для суб’єктів господарської діяльності, які виробляють електричну енергію з АДЕ, установлюється постановою КМУ від 24.07.2013 р. № 771.

Чи потрібна ліцензія?

Ліцензія надається на діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, здійснення функцій гарантованого покупця, здійснення функцій системного оператора.

Діяльність з виробництва електроенергії суб’єктів господарювання без ліцензії дозволяється, якщо величина встановленої потужності або відпуск електричної енергії менше показників, визначених в умовах та правилах здійснення госпдіяльності з виробництва електричної енергії.

Правила та умови здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії регулюються відповідними Правилами, затвердженими постановою НКРЕ від 08.02.96 р. № 3. Згідно з п. 2.1 цих Правил ліцензуванню підлягає діяльність суб’єктів підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, які:

— мають у своїй власності чи користуванні обладнання встановленої потужності не менше 5 МВт;

— мають у своїй власності чи користуванні обладнання, що виробляє електричну енергію з використанням АДЕ (крім доменного та коксівного газів) встановленої потужності не менше 10 МВт, або мають намір продажу виробленої електричної енергії зазначеним обладнанням незалежно від встановленої потужності на Оптовому ринку електричної енергії України.

Тому виходить, що

для реалізації електроенергії за програмою «зелений» тариф отримати ліцензію на виробництво енергії необхідно незалежно від потужності АДЕ

Пам’ятайте: оформляється «зелений» тариф тільки на реалізацію електроенергії державі на Оптовому ринку, а будь-яке постачання на Оптовому ринку потребує ліцензії.

«Зелений» тариф для фізосіб

На завершення невелика ремарка щодо фізосіб. Зазначимо, що завдяки останнім змінам у законодавстві України фізособи нарівні з юридичними особами теж отримали можливість «продавати в мережу» електроенергію, яку виробляє їх альтернативне джерело. Проте верхня межа потужності установок (ст. 15 Закону № 575), які вони можуть використовувати, становить 30 кіловат (раніше допустимий максимум був 10 кіловат). При цьому жодну ліцензію фізособам отримувати не потрібно (ст. 15 Закону № 575).

Насправді, дуже багато ввідних, які необхідно враховувати при розрахунку окупності та прибутковості від інвестицій у програму «зелений» тариф. Перш ніж прийняти рішення, використовувати те чи інше джерело альтернативної енергії та оформляти чи ні «зелений» тариф, кожне підприємство самостійно розраховує вигоду від його впровадження. До речі, на ринку є чимало пропозицій з постачання «зелених» енергосистем «під ключ» — від техніко-економічної оцінки, проектування, монтажу до оформлення всієї дозвільної документації.

Якщо суб’єкт господарювання все ж вирішив стати на шлях виробництва альтернативної енергії, то бухгалтера, перш за все, цікавить порядок відображення в обліку підприємства операцій з придбання альтернативного джерела енергії та продажу електрики, що генерується на ньому. Про це ми вам розповімо в наступній статті.

висновки

  • Спеціальний завищений тариф, за яким відбувається закупівля енергії, виробленої АДЕ, називається «зеленим» тарифом.
  • Держава гарантує викуп енергії за завищеними тарифами в повному обсязі у грошовій формі, без використання жодних видів заліків погашення заборгованості за розрахунками за електроенергію.
  • Розмір «зеленого» тарифу розраховується з прив’язкою до євро та фіксується протягом строків дії програми (законодавчо «зелений» тариф установлено до 01.01.2030 р.).
  • Щомісячно обсяг відпуску електричної енергії визначається за вирахуванням обсягу витрат електроенергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики.
  • Якщо сонячна енергія, що генерується, використовується для власних потреб, то ліцензія на її виробництво не потрібна. Якщо оформляти «зелений» тариф, що апріорі має на увазі реалізацію енергії, що генерується, на Оптовому ринку, отримувати ліцензію необхідно.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити