(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
14/15
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Серпень , 2016/№ 70

Додаток 10 (ДС10)

http://tinyurl.com/y335dlt7

У цьому додатку сільгоспники повинні відобразити результати ПДВ-обліку і розрахувати суми ПДВ, які потрібно сплатити до бюджету у розрізі видів сільгоспдіяльності.

Без цього додатка заповнити саму декларацію не вийде, адже практично всі її рядки заповнюються на підставі сумарних (за всіма видами операцій) значень рядків додатка Д10. Тому дуже важливо спершу заповнити додаток ДС10, а вже потім «зібрати» його показники до декларації (0121 — 0123 / 0130).

Для кожного виду операцій передбачена окрема таблиця — по суті, міні-декларація.

Таблиця 1 — Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями із зерновими та технічними культурами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок. Тобто ця таблиця для тих операцій, за результатами яких до бюджету сільгоспники сплатять 85 % позитивної суми ПДВ. Пам’ятайте: такий порядок стосується зернових товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Таблиця 2 — Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями з продукцією тваринництва, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок. Ця таблиця для операцій, за результатами яких до бюджету платник має віддати 20 % ПДВ. У цьому випадку під продукцією тваринництва розуміється продукція товарних позицій 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД.

Таблиця 3 — Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими та технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва), що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок. Цю таблицю оформляють за тими операціями, за яких до бюджету доведеться сплатити 50 % ПДВ.

Кожна таблиця містить блок «Податковi зобов’язання», «Податковий кредит» та «Розрахунки за звiтний перiод». Призначення рядків у всіх трьох таблицях абсолютно однакове, тому як заповнювати додаток ДС10, розглянемо на прикладі таблиці 1.

Розрахунок ПДВ у сільгоспдіяльності

Рядок

Опис

ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України (переноситься до рядка 1.1 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку відображають операції із зерновими та технічними культурами, які відбулися на митній території України і обкладаються за ставкою 20 %, крім увезення товарів.

Беремо обсяги операцій постачання зернових із ПН, позначених у другій частині порядкового номера спеціальним кодом (2 — сільгоспники спецрежимщики).

При цьому тут же відображаємо і «компенсуючі» ПЗ, нараховані за операціями із зерновими згідно з п. 198.5 ПКУ. А ось щодо ПЗ, нарахованих з «дешевого» продажу зернових до рівня мінімальної ПДВ-бази, податківці наполягають включати їх у ряд. 1.1 загальної декларації 0110 (див. лист ДФСУ від 20.04.2016 р. № 8942/6/99-99-19-03-02-15, а також консультацію в категорії 101.21 БЗ). Тому їх у додатку ДС10 не відображаємо.

Значення з цього рядка переносимо до ряд. 1.1 декларації (0121 — 0123)

2

Операції з вивезення товарів за межі митної території України (переноситься до рядка 2 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку відображаються операції з експорту зернових. Обсяг постачання включають до ряд. 2 декларації (0121 — 0123). Зверніть увагу! Суми ПДВ, включені до ПК за операціями сільгосппідприємств з вивезення зернових у митному режимі експорту, можна перенести до загальної декларації 0110 для отримання бюджетного відшкодування. Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 29, с. 18. Таке перекидання робимо через ряд. 9 додатка ДС10

3

Коригування податкових зобов’язань (переноситься до рядка 7 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку фіксують коригування ПЗ за операціями із зерновими відповідно до ст. 192 ПКУ. Показники цього рядка переносять до ряд. 7 декларації (0121 — 0123).

Зауважимо, що в цьому рядку залежно від наслідків коригування (РК до ПН, номер яких позначений сільгоспкодом «2» або «3») сума коригування може бути як додатна, так і зі знаком «-»

4

Усього податкових зобов’язань (сума значень рядків (1 + 3 (+/-)) колонки Б) (переноситься до рядка 9 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

Визначаємо суму ПЗ за операціями із зерновими, підбивши підсумок попередніх трьох рядків (заповнюється тільки колонка Б). Отримане значення переносимо до ряд. 9 декларації (0121 — 0123)

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України:

5.1

з основною ставкою (переноситься до рядка 10.1 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

5.2

з ставкою 7 % (переноситься до рядка 10.2 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

Рядки 5.1 і 5.2 призначені для відображення ПК у зв’язку з придбанням (виготовленням, будівництвом, спорудженням, створенням) товарів, послуг та необоротних активів. До них включають 20 % (ряд. 5.1) та відповідно 7 % (ряд. 5.2) суму вхідного ПДВ.

Важливо! У випадку якщо куплені (виготовлені) товари/послуги/ОЗ використовуються сільгосппідприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг (зернових і технічних культур, або продукції тваринництва, або інших сільгосптоварів/послуг), то уся сума ПК відноситься до складу податкового кредиту за відповідним видом операцій (тобто до ряд. 5.1 або 5.2 таблиць 1, 2 або 3) (див. листи ДФСУ від 27.01.2016 р. № 2533/7/99-99-19-03-01-17 та ГУ ДФС у Чернігівській обл. від 02.03.2016 р. № 720/10/25-01-15-01-09). Так, у таблиці 1 за цими рядками відображають ПК щодо придбань, пов’язаних із зерновими/технічними культурами. Вхідний ПДВ щодо товарів, послуг, об’єктів ОЗ, призначених для використання в тваринництві, — у таблиці 2, а щодо інших сільгоспоперацій — у таблиці 3.

Якщо ж товар / послуга / об’єкт ОЗ призначений для використання в усіх трьох видах сільгоспоперацій, то вхідний ПДВ належить розподілити. Складнощів із розподілом ПК для відповідного виду діяльності (між таблицями 1, 2 і 3) немає. Користуємося тією часткою (питомою вагою), яку розрахували для певного виду операцій у додатку ДС9 (показник питомої ваги за гр. 3, 4 і 5, визначений як обсяг окремого виду сільгоспоперацій, поділений на обсяг усіх сільгоспоперацій). Орієнтуючись на питому вагу, розносимо ПК по цих рядках між трьома таблицями.

Значення цих рядків переносимо відповідно до ряд. 10.1 і 10.2 декларації (0121 — 0123)

6

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги:

6.1

з основною ставкою (переноситься до рядка 11.1 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

6.2

з ставкою 7 % (переноситься до рядка 11.2 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У ряд. 6.1 і 6.2 відображають обсяги імпортованих товарів / необоротних активів та сплачений на митниці ПДВ відповідно за ставкою 20 % і 7 %. Ці значення переносять відповідно до ряд. 11.1 і 11.2 декларації (0121 — 0123)

6.3

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України (переноситься до рядка 11.4 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

Цей рядок додатка ДС10 призначений для ПК щодо послуг, отриманих від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України. Суми з цього рядка переносимо до ряд. 11.4 декларації (0121 — 0123).

Зауважимо, що сільгосппідприємство у разі отримання від нерезидента послуг самостійно нараховані ПЗ відображає в загальній декларації 0110 (річ у тім, що для таких ПЗ немає місця у спецрежимній декларації). А ось ПК

якраз слід показати в спеціальній декларації, заздалегідь «розподіливши» його в додатку ДС10 (див. листи ДФСУ від 27.04.2016 р. № 9616/6/99-99-15-03-02-15 та від 24.05.2016 р. № 11321/6/99-99-15-03-02-15, № 11322/6/99-99-15-03-02-15). Детальніше про цей див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 57.

Не забувайте! ПЗ та ПК за такими операціями відображаються в одному й тому ж звітному періоді

7

Коригування податкового кредиту (переноситься до рядка 12 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку сільгосппідприємство показує коригування ПК згідно зі ст. 192 ПКУ. Зауважимо, що в цьому рядку залежно від наслідків коригування сума коригування може бути як додатна, так і зі знаком «-». Суму з цього рядка переносимо до ряд. 12 декларації (0121 — 0123)

8

Коригування податкового кредиту у зв’язку з частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва (переноситься до рядка 13 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

Цей рядок призначений для коригування ПК у зв’язку з частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва, а частково — для виготовлення інших товарів, послуг ( п.п. 4 п. 4 розд. V Порядку № 21). Суми коригування переносять до ряд. 13 декларації (0121 — 0123).

У разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів коригування проводиться виходячи із балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог п.п. 209.15.1 ПКУ).

На жаль, ця однозначність охоплює тільки перекидання з сільгоспоперацій у несільгосп- (і назад). А ось про міжвидові сільгоспперекидання у Порядку № 21 ні слова. Проте логіка п.п. «а» п.п. 209.15.1 ПКУ і побудови ДС9 (розріз коефіцієнтів не лише між сільгосп- і несільгосп-, але й усередині сільгоспдіяльності) говорить про те, що ПК у результаті має справедливо осісти в тому виді діяльності, де товар, послуга або об’єкт ОЗ був фактично використаний.

У п.п. «а» п.п. 209.15.1 ПКУ для відображення ПК відповідного виду операцій акцент зроблено саме на момент використання. Тому якщо спочатку при придбанні сільгоспник припустив, що товар/послуга або ОЗ будуть використані для одного виду операцій, і поставив «вхідну» суму ПДВ до складу ПК передбачуваного виду операцій, а надалі ці товар/послуга або ОЗ фактично використав для іншого виду операцій, то ми вважаємо, що без коригування не обійтися.

Так що нічого не залишається, крім як для такого міжвидового коригування використати ряд. 8 таблиць ДС10 відповідних операцій. Адже інші «коригувальні» рядки 7 та 9 цієї таблиці мають зовсім інше призначення.

Зауважимо, що в цьому рядку залежно від наслідків коригування сума може бути як додатна, так і зі знаком «-»

9

Коригування податкового кредиту у зв’язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься до рядка 14 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

Цей рядок призначений для коригування ПК, пов’язаного з постачанням сільгосптоварів на експорт ( пп. 3 і 5 п. 4 розд. V Порядку № 21)

10

Коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях (переноситься до рядка 15 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку відображають результати коригування ПК у зв’язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., в оподатковуваних операціях. Як правило, таке коригування проводять останнім днем останнього звітного періоду календарного року. На підставі цих даних заповнюють ряд. 15 декларації (0121 — 0123) за такий останній звітний період календарного року

11

Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 11.1 + рядок 11.2 (+/-) + рядок 11.3 (+/-))

У цьому рядку відображається сума від’ємного значення, яке включається до складу ПК поточного звітного періоду.

Важливо! Норми ПКУ і сама форма додатка ДС10 влаштовані так, що позитивне значення від одного виду операцій не може перекрити від’ємне значення від іншого виду операцій (згортання від’ємного значення між видами операцій не допускається).Значення цього рядка має три складові — ряд. 11.1, 11.2 і 11.3

11.1

рядок 14 таблиці 1 Додатка 10 попереднього звітного (податкового) періоду

У цьому рядку відображається від’ємне значення суми ПДВ попереднього періоду. Його беруть із ряд. 14 таблиці 1 додатка ДС10 за попередній звітний період

11.2

збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків (переноситься до рядка 16.2 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку відображається збільшення/зменшення залишку від’ємного значення суми ПДВ за результатами наданих УР. Цю суму слід перенести до ряд. 16.2 декларації (0121 — 0123)

11.3

збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу (переноситься до рядка 16.3 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку відображається збільшення/зменшення залишку від’ємного значення суми ПДВ за результатами перевірки контролюючого органу. Цю суму слід перенести до ряд. 16.3 декларації (0121 — 0123)

12

Усього податкового кредиту (сума значень рядків 5.1 + 5.2 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 7 (+/-) + 8 (+/-) + 9 + 10 (+/-) + + 11 (+/-) колонки Б) (переноситься до рядка 17 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку підбивають суму ПК (заповнюється тільки колонка Б) за зазначеною формулою у розрізі певного виду діяльності (зокрема за операціями із зерновими). Результат підрахунку слід перенести до ряд. 17 декларації (0121 — 0123)

РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

13

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 4 - рядок 12) (позитивне значення) (переноситься до рядка 18 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду), яке:

До цього рядка записують позитивний результат різниці між сумою ПЗ та ПК поточного періоду (ряд. 4 - ряд. 12). Значення переносимо до ряд. 18 декларації (0121 — 0123)

13.1

підлягає сплаті до державного бюджету (рядок 13 х 0,85) (переноситься до рядка 18.1 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку визначаємо суму ПДВ за операціями із зерновими, яка підлягає сплаті до бюджету (ряд. 13 х 0,85). Результат переносимо до ряд. 18.1 декларації (0121 — 0123)

13.2

спрямовується на спеціальний рахунок суб’єкта спеціального режиму оподаткування (рядок 13 х х 0,15) (переноситься до рядка 18.2 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку визначаємо суму ПДВ за операціями із зерновими, яка підлягає зарахуванню на спеціальний рахунок сільгосппідприємства (ряд. 13 х 0,15). Результат переносимо до ряд. 18.2 декларації (0121 — 0123)

14

Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 4) (позитивне значення), яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (переноситься до рядка 11.1 таблиці 1 Додатка 10 наступного звітного (податкового) періоду) (переноситься до рядка 21 декларації 0121 — 0123 звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку відображаємо від’ємний результат різниці між сумою ПЗ та ПК поточного звітного періоду (ряд. 12 - - ряд. 4).

Значення цього рядка переносимо до ряд. 21 поточної декларації (0121 — 0123).

Важливо! Не забудьте цю суму включити ще й до складу ПК наступного звітного періоду, тобто перенести її до ряд. 11.1 таблиці 1 додатка ДС10 за наступний звітний період

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
декларація з ПДВ додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті