Компенсуємо страхові платежі банку і відображаємо в обліку

В обраному У обране
Друк
Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Вересень, 2016/№ 74
Підприємство взяло в банку автомобіль у фінансову оренду. Страхові платежі (КАСКО) сплачує банк, але за лізинговим договором підприємство компенсує банку ці платежі. Як відобразити в обліку таку компенсацію?

Давайте спочатку згадаємо, що фінансовий лізинг (оренда) — це господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з ПКУ і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу ( п.п. «б» п.п. 14.1.97 ПКУ).

Об’єкт, одержаний у фінлізинг у лізингоотримувача (орендаря), відображається у бухгалтерському обліку одночасно як актив і як зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів ( п. 5 П(С)БО 14).

Відтак, за фактом передачі автомобіля у фіноренду, його буде оприбутковано на баланс лізингоотримувача (підприємства) і списано з балансу лізингодавця (банку).

Витрати на страхування за договором лізингу несе лізингоотримувач, якщо інше не встановлено договором ( ст. 13 Закону про фінлізинг).

Згідно з п. 2 ст. 16 Закону про фінлізинг лізингові платежі можуть включати:

а) суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

б) платіж як винагороду лізингодавцю за отримане в лізинг майно;

в) компенсацію відсотків за кредитом;

г) інші витрати лізингодавця, безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу. Компенсація страхових платежів, як правило, потрапляє саме в останню складову.

Фактично будь-які компенсації включаються в лізинговий платіж і таким чином покривають витрати лізингодавця.

Яким чином враховувати таку компенсацію? На наш погляд, компенсація страхових платежів відображається в бухгалтерському обліку лізингоотримувача як витрати періоду в залежності від характеру використання об'єкта — за дебетом рахунків 23, 91, 92, 93, 94 (по суті списуємо в дебет тих самих рахунків, куди списується нарахована амортизація) в кореспонденції з кредитом рахунку 685.

Втім, це не єдино можлива точка зору. Деякі фахівці вважають, що такі суми компенсації слід враховувати як фінансові витрати. Якщо ви вирішили дотримуватися цієї точки зору — списуйте ці суми в дебет рахунку 952 «Інші фінансові витрати» в кореспонденції з кредитом того самого рахунку 685.

Ніяких коригувань у зв’язку з цією операцією для високодохідників податковоприбутковий облік не передбачає. А в ПДВ-обліку лізингоодержувача такий платіж буде обкладатися в загальному порядку, як і будь-яка компенсація. Тобто давати право на податковий кредит.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити