Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додаток 5 (Д5)

Адамович Наталія, Альошкіна Наталя, Солошенко Людмила, Бобро Анатолій, Вишневський Михайло, податкові експерти
Податки & бухоблік Квітень, 2017/№ 30
В обраному У обране
Друк
Додаток Д5 зазнав незначних змін та більшою мірою вони стосуються сільгоспників, які внесені або претендують на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації згідно із Законом № 1877. Так, для них до таблиць 1 і 2 додано графи 4 і 5 (відповідно) для ідентифікації операцій, визначених ст. 161 Закону № 1877. У підсумкових рядках таблиць 1 і 2 винесено окремо загальну суму вищезазначених операцій за звітний період.

Прибрали, безумовно, тепер уже зайві рядки про типи операцій 0110–0130 у верхній частині додатка. Крім того, додаток 5 «збіднів» на таблицю 3 розділу II, і це зрозуміло, оскільки вона втратила свою актуальність. Нагадаємо, її заповнювали тільки платники ПДВ, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до п. 187.10 ПКУ, і то одноразово за звітний період, за який декларація за формою, затвердженою Порядком № 21, подавалася вперше, тобто за січень або I квартал 2016 року. А робити це потрібно було для того, щоб «долипневі» ПН, що потрапили до ПК II півріччя 2015 року, збільшили регліміт ( п. 34 прим. 1 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). З цієї ж причини прибрали наприкінці таблиці 2 рядок «з них: за податковими накладними, складеними до 01 липня 2015 року», що містив розшифровку таких операцій з розбиттям за ставками (20 % і 7 %). Тепер у підсумковому рядку таблиці 2 окремо підлягатимуть розшифровці сільгоспоперації.

Як і раніше, додаток Д5 підлягає обов’язковому поданню при заповненні рядків 1.1, 1.2, і 10.1, 10.2 декларації з ПДВ. У ньому ми розшифровуємо ПЗ і ПК у розрізі контрагентів. Також підлягають розшифровці в додатку Д5 податкові зобов’язання, нараховані згідно з п. 198.5 і ст. 199 ПКУ, з відображенням цих операцій у рядках 4.1 і 4.2 декларації з ПДВ. Тепер перейдемо безпосередньо до заповнення додатка.

Таблиця 1. Заповнення розділу I додатка Д5

№ з/п

Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних

Ознака здійснення с/г операцій*

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

У розділі 1 додатка розшифровуються рядки 1.1, 1.2 (у розрізі контрагентів-покупців) і рядки 4.1 і 4.2 декларації з ПДВ. Причому відображаються виключно операції, що обкладаються за ставками 20 або 7 %. Якщо ПН виписана одночасно на операції, оподатковувані за основною і нульовою або 7 % і нульовою ставками, то в додатку Д5 така ПН відображається тільки в частині операцій, що оподатковуються за ставкою 20 % та/або 7 %

У графі 2 відображаємо тільки ІПН покупця, без зазначення його назви та інших даних. Нагадаємо, при нарахуванні ПЗ з мінбази (товари/послуги, ОЗ, готова продукція) зазначаємо свій ІПН.

Графа 3 призначена для того, щоб відображати період, в якому складено податкову накладну. Наприклад: «03.2017». Причому зазначають місяць і рік, у тому числі «квартальники» (див. консультацію у категорії 101.20 БЗ*).

У графі 4 ставлять відмітку «+» при здійсненні операцій, визначених ст. 161 Закону № 1877, сільгоспники, які внесені або претендують на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

У графі 5 відображають загальний обсяг постачань без ПДВ, а у графах 6 і 7 — суму ПДВ, залежно від того, за якою ставкою оподатковувалася операція — 20 % або 7 %. Рядки таблиці в розрізі контрагентів заповнюємо у гривнях з копійками, а от уже підсумкові рядки «Усього:...» округлюємо до цілих гривень за загальними правилами

* Незважаючи на те, що ця консультація переведена до недіючих, тут нічого не змінилося.

У рядку «Інші в розрізі умовних ІПН» розділу I додатка Д5 відображаються ПЗ із рядків 1 і 4 декларації, сформованої за операціями в розрізі умовних ІПН:

100000000000

Постачання неплатникам ПДВ (ПН з типом причини «02»), підсумкові ПН, складені на кінцевого покупця («11»). Зверніть увагу: при роздрібній торгівлі підсумкова накладна за день виписується з урахуванням повернень за день. Тому якщо були повернення, то в цьому рядку відображаємо згорнутий результат. Також тут відображаємо ПЗ на суму збільшення компенсації вартості товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупець став неплатником ПДВ (тип причини «01»)

200000000000

Судячи з умовного ІПН операції, в цьому рядку необхідно відображати пільгові постачання особливим неплатникам ПДВ ( п. 197.2, ст. 211, п. 26 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, п. 10 Порядку № 1307). Проте додаток Д5 призначено виключно для операцій, оподатковуваних ПДВ за ставками 20 % і 7 %, а пільгові постачання потрапляють до рядка 5 декларації з ПДВ з розшифровкою значення в додатку Д6. Тому наявність цього рядка в Д5 незрозуміла, оскільки він буде порожній

400000000000

Нарахування ПЗ із складанням ПН, що не надається покупцю в разі видачі натуроплати працівникам (тип причини «03»), ліквідація ОЗ за рішенням платника («05»), переведення виробничих ОЗ до складу невиробничих («06») ( п. 12 Порядку № 1307)

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

У цьому рядку визначаються загальний обсяг постачання без ПДВ і сума ПДВ (окремо за ставками 20 % і 7 %). Значення округлюємо до цілих гривень за загальними правилами

постачання необоротних активів

У цьому рядку із загального обсягу операцій обираємо постачання необоротних активів, а також прирівняні до них операції. До прирівняних до постачання операцій, по суті, належать: переведення виробничого ОЗ до складу невиробничого, коли ПН складаємо «на себе» з типом причини «06», ліквідація ОЗ («05»). Інформація цього рядка має виключно довідковий характер

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

Відображаємо підсумкову суму операцій без ПДВ і суму ПДВ за ставкою 20 % за видами діяльності, зазначеними у ст. 161 Закону № 1877. Тобто підсумовуємо загальний обсяг операцій з позначкою «+» у графі 4 цієї таблиці. Важливо: ПЗ (гр.6 цього рядка) переносять в ряд. 1 першої таблиці додатка ДС9.

6000000000000 (рядки 4.1 та 4.2 декларації)

Окремим рядком виведено операції, за якими складаються зведені та індивідуальні ПН для нарахування «компенсуючих» ПЗ згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ, постачання в межах балансу для невиробничого використання (тип причини «04»), використання ОЗ, товарів (послуг) у необ’єктних («08») / пільгованих («09»), негосподарських («13») операціях ( п. 11 Порядку № 1307). Причому тут же, мабуть, місце ПН з типом причини «10», які складають при анулюванні ПДВ-реєстрації (п. 184.7 ПКУ).

Важливо! Тут не враховуємо річний перерахунок ПДВ згідно зі ст. 199 ПКУ і також не потрапляють сюди коригування «компенсуючих» ПЗ згідно з п. 198.5 ПКУ. Для них уготовано додаток Д1 (див. с. 20). У цьому ж рядку відображаємо тільки звичайні нарахування, згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ, протягом року. Хоча ці значення потім усе одно «стечуться» у рядки 4.1 і 4.2 декларації з ПДВ

Таблиця 2. Заповнення розділу II додатка Д5

№ з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Податкова накладна, інший документ

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака касового методу*

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

У цій таблиці розшифровуємо операції придбання з «вхідним» ПДВ у розрізі контрагентів за ставками 20 % і 7 % (відповідно рядки 10.1 і 10.2 декларації з ПДВ).

У графі 2 відображаємо тільки ІПН постачальника, без зазначення його назви й інших даних. Якщо відновлюємо ПК по бухдовідці на підставі ПН, складених до 01.07.2015 р. ( п. 36 підрозділу 2 розділу XX ПКУ), то податківці рекомендують вказувати свій ІПН (див. лист ДФСУ від 14.02.2017 р. № 2962/6 / 99-99-15-03-02-15), тобто покупця, а не постачальника. При придбанні товарів/послуг за касовим чеком, який дає право на формування податкового кредиту, зазначаємо ІПН постачальника — платника ПДВ, зазначений у такому касовому чеку (див. підкатегорію 101.20 БЗ). Дотримуємося аналогічного підходу з іншими замінниками ПН.

У графі 3 відображаємо період складання податкових накладних або інших документів, за якими відображається ПК. Наприклад: «03.2017». «Квартальники» аналогічно зазначають місяць і рік. У разі формування ПК на підставі документів (що дають право на ПК без отримання ПН ( п. 201.11 ПКУ)), які подаються разом з авансовим звітом (за витратами у відрядженні, на госппотреби та інше), зазначаємо тут період складання таких розрахункових документів, а не дату затвердження авансового звіту. Причому якщо авансовий звіт подано і затверджено в наступному періоді після періоду складання таких документів, ПК формуємо в періоді затвердження авансового звіту, та у графі 3 зазначаємо не дату звіту, а дату, зазначену в розрахунковому документі. Про це детально можна прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 60, с. 4.

У графі 4 (згідно з виноскою до цієї графи) проставляємо позначку «+» у разі, якщо суми податку включаються до складу ПК за касовим методом відповідно до п. 187.10 ПКУ. Причому інші «касовики» ( п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ) тут відмітку не ставлять (див. лист ДФСУ від 17.03.2016 р. № 5887/6/99-99-19-03-02-15).

І ще. Якщо сума ПДВ, зазначена в ПН, уключається до ПК частково за касовим методом відповідно до п. 187.10 ПКУ, частково за касовим методом згідно з п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, а частково за правилом «першої події», то в таблиці 2 додатка 5 суми ПДВ зазначаються в окремих рядках. Залежно від періоду сплати така ПН може бути включена до податкового кредиту і, відповідно, відображена в таблиці 2 додатка 5 кілька разів у різних податкових періодах, виходячи із сум ПДВ, що включаються до складу ПК. Про це було сказано в категорії 101.20 БЗ, і хоча на сьогодні вона втратила чинність, проте щодо цього нічого не змінилося.

У графі 5 сільгоспники, які внесені або претендують на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, ставлять відмітку «+» у випадках здійснення операцій, визначених ст. 161 Закону № 1877.

У графі 6 відображаємо обсяг придбань без ПДВ, а у графах 7 і 8 — суму ПДВ, уключену до складу ПК. Залежно від того, за якою ставкою оподатковувалася операція — 20 % або 7 % — ця сума потрапить або до графи 7, або до графи 8

Усього за звітний період, у тому числі:

У цьому рядку визначаються загальний обсяг придбань без ПДВ і сума ПДВ (окремо за ставками 7 % і 20 %). Значення округлюємо до цілих гривень за загальними правилами

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

Рядок довідковий. Оскільки в назві рядка зазначаються слова «будівництво, спорудження, створення», то при придбанні, наприклад, будматеріалів (або запчастин) для будівництва об’єкта основних засобів уже необхідно включати суму такого придбання до цього рядка

усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу

Відображається ПК платниками ПДВ, які визначають ПЗ і ПК за касовим методом. Причому тільки згідно з п. 187.10 ПКУ. Відповідно у графі 5 зазначається обсяг придбання без ПДВ, у графі 6 — сума ПДВ, нарахована за ставкою 20 %, у графі 7 — загальна сума ПДВ за ставкою 7 %. Нижче прибрали рядок з розшифровкою операцій за касовим методом за ПН, складеними до 1 липня 2015 року, і додали рядок з підсумковою сумою за сільгоспопераціями

за операціями, визначеними статтею 161 Закону Україні «Про державну підтримку сільського господарства Україні»

У цьому рядку відображаємо загальний обсяг придбань за операціями згідно зі ст. 161 Закону № 1877.

Важливо: ПК (гр. 7 + гр. 8 цього рядка) переносять в стр. 2 першої таблиці додатка ДС9.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно