Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додаток 9 (ДС9)

Адамович Наталія, Альошкіна Наталя, Солошенко Людмила, Бобро Анатолій, Вишневський Михайло, податкові експерти
Податки & бухоблік Квітень, 2017/№ 30
В обраному У обране
Друк
Оновлення додатка 9 пов’язано із Законом № 1791, згідно з яким підрозд. 2 розд. XX ПКУ доповнено п. 51, а Закон № 1877 — розд. V1 з масштабною за обсягом ст. 161 (про новації запровадження ви знаєте з наших попередніх публікацій, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 3, с. 10).

Хто має подавати додаток 9? На жаль, тут не все прозоро. Так, з буквального тлумачення п. 51 підрозд. 2 розд. XX ПКУ випливає, що декларацію з цим додатком мають подавати сільгосптоваровиробники, (1) внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі — Реєстр), (2) із зазначенням у додатку позитивної різниці між сумами ПЗ та ПК звітного (податкового) періоду за результатами «дотаційної» діяльності відповідно до ст. 161 Закону № 1877.

Відразу напрошується запитання: а чи подається додаток 9, якщо різниця від’ємна? Відповідь «так». Пам’ятайте! Підпунктом «в» п. 161.1 Закону № 1877 регламентовано щомісячне подання цього додатка і будь-яких винятків чи застережень не встановлено.

Та й щодо першої новели (подання внесеними до Реєстру), теж не все однозначно. Зверніть увагу, що говорить п. 12 розд. ІІІ Порядку № 21. Додаток 9 додається до декларації, у спецполі якої наявна позначка «1» або «2». Отже, робимо висновок: цей додаток мають подавати не лише члени Реєстру (з позначкою «1»), а й претенденти (з позначкою «2»).

На відміну від старої форми, в новій не одна, а дві таблиці. За побудовою таблиця 2 за окремими фрагментами подібна попередній (безномерній), проте в ній присутні й кардинальні зміни. Її показники важливі, по-перше, для контролю права сільгосппідприємства на дотацію, по-друге — для розподілу ПК, якщо придбані товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в (1) дотаційному та (2) інших видах діяльності (у тому числі сільськогосподарській, але не дотаційній). Остання обставина зумовлює розпочати саме з таблиці 2.

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів

Графа

Опис

2

Податковий період* (місяць/рік)

Дотримуючись пояснень у примітці, а також спираючись на норми п. 161.1 Закону № 1877, в цій графі до рядків з 1-го по 12-й вписуємо назви (у форматі місяць/рік) 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (поточний період не захоплюємо). Починаємо в рядку 1 з найближчого (тобто з попереднього) періоду і закінчуємо в рядку 12-м, останнім з усіх дванадцяти. Тобто заповнюємо рядки 1 — 12 за убуванням.

При цьому пам’ятайте! Для новоутвореного сільгосптоваровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, питома вага сільгосптоварів розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду (в розумінні — місяця)

3

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)**

сільськогосподарських товарів

Усього

У цій графі до рядків з 1-го по 12-й відповідного звітного періоду вписуємо обсяги постачань (без ПДВ) тільки за сільгосптоварами, виробленими сільгосптоваровиробником на власних або орендованих основних засобах. Зважте: сільгосппослуги залишаються за «бортом».

Поняття сільгосптоварів надається в п. 2.15 Закону № 1877. Сільгосппродукція (сільгосптовари) — товари, зазначені у групах 1 — 24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).

Тобто визначення звичне. Але це ще не все.

До сільгосппродукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві такої сільгосппродукції (товарів). А саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50 % від загальної ваги таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільгосппродукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільгосппродукція (її відходи) в розмірі більше 50 % від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо).

Пам’ятайте! До обсягу постачань включаються реальні операції. При визначенні питомої ваги сільгосптоварів (надалі умовимось називати сільгоспчасткою, як зазвичай на практиці) не включаються «компенсуючі» нарахування ПЗ відповідно до п. 198.5 ПКУ. Аналогічний висновок роблять контролери в листі ДФСУ від 01.08.2016 р. № 16486/6/99-99-15-03-02-15 (ср. 025069200). Таке нарахування не пов’язане з постачанням товарів, а тому обсяги при розрахунку сільгоспчастки у загальній вартості поставлених товарів не враховуються. І хоча це контролери говорили за часів минулого спецрежимного порядку, скоріше за все вони будуть дотримуватись аналогічної позиції і в сьогоденні щодо дотаційного порядку (щоправда, їх роз’яснень поки що не зустрічали).

У рядку «Усього» підбиваємо загальний обсяг постачань цього виду операцій за попередні 12 місяців (підсумовуємо рядки 1 — 12 цієї графи).

У рядку «Питома вага (%)», спираючись на формулу (усього графа 3 х 100 : усього графа 6) визначаємо питому вагу сільгосптоварів. Цей показник в розмірі не менше 75 % — один із ключових критеріїв у праві на дотацію. Його розмір не забутьте продублювати у рядку «ПВ» «шапки» цього додатка. І хай вас не бентежить відсутність у назві рядка «ПВ» слова «попередніх» стосовно дванадцяти послідовних звітних періодів, як це зазначено в примітці до таблиці 2, до того ще й без конкретизації періодів як місяць/рік.

Інша справа, якщо сільгосптоваровиробник новостворений. Розрахунок сільгоспчастки він має проводити, повторюємо, за результатами (1) кожного окремого (2) звітного (!) періоду (читай — місяця), показник якої й має бути зазначено у рядку «ПВН». На жаль, назва цього рядка залишилась без змін зі згадкою лише підприємств. Безумовно, така форма не узгоджується з чинним законодавством. Право на отримання бюджетної дотації мають не лише (1) юридичні особи, а й (2) фізичні особи — підприємці (п. 2 Порядку № 83)

4

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)**

сільськогосподарських товарів

в тому числі за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

З назва цієї графи все зрозуміло без зайвих пояснень. У цій графі до рядків з 1-го по 12-й відповідного звітного періоду відображаємо показники обсягів постачання лише тих сільгосптоварів, на які поширюється дотаційний порядок. Тобто тих визначених п. 161.3 Закону № 1877 видів діяльності (КВЕД), здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

Майте на увазі! У додатку до Порядку № 83 наведена Таблиця відповідності кодів видів економічної діяльності згідно з КВЕД, визначених у ст. 161 Закону № 1877, кодам товарів згідно з УКТ ЗЕД.

У рядку «Усього» підбиваємо загальний обсяг постачань цього виду операцій за попередні 12 місяців (підсумовуємо рядки 1 — 12 цієї графи).

У рядку «Питома вага (%)», спираючись на формулу (усього графа 4 х 100 : усього графа 6) визначаємо питому вагу операцій з «дотаційною» продукцією в загальній вартості постачання всіх товарів. Цей показник, так би мовити «дотаційної» частки, застосовуємо при визначенні показника рядка 2 «Сума податкового кредиту» таблиці 1 у разі розподілу податкового кредиту за товарами/послугами і основними засобами (ОЗ, придбаними для одночасного використання в дотаційній та всіх інших видах діяльності (у тому числі сільськогосподарських, але не дотаційних)

5

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)**

товарів/послуг, що не належать до сільськогосподарських

У цій графі до рядків з 1-го по 12-й відповідного звітного періоду вписуємо обсяг несільгосппостачань (без ПДВ). При цьому звертаємо увагу на п.п. «б» п. 161.1 Закону № 1877. З метою розрахунку сільгоспчастки до складу основної діяльності сільгосптоваровиробника не включаються операції з постачання ОЗ, що перебували у складі ОЗ не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності. Аналогічне зазначено в примітці під таблицею 2. І хоча законодавче формулювання, на наш погляд, доволі коряве (до основної, читай — сільгоспдіяльності, постачання ОЗ не може належати апріорі), за здорового глузду зрозуміло, що таке застереження має відношення до граф 5 та 6 при визначенні їх показників.

Як уже відзначали, до обсягу постачань не повинні враховуватись «компенсуючі» ПЗ згідно з п. 198.5 ПКУ, а також умовні постачання за п. 184.7 ПКУ. Такий порядок стосується і несільгосптоварів/послуг.

У рядку «Усього» підбиваємо загальний обсяг несільгосппостачань за попередні 12 місяців (підсумовуємо рядки 1 — 12 цієї графи).

Увага! Наведена у рядку «Питома вага (%)» формула містить прикру помилку. Звичайно, має бути так: усього графа 5 (а не 4, як зазначено) х 100 : усього графа 6

6

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)**

загальні (графа 3 + графа 5)

Тут усе просто: це узагальнююча графа, в якій до рядків з 1-го по 12-й відповідного звітного періоду вписуємо загальний обсяг постачань (без ПДВ) товарів/послуг, підсумувавши сільгосп- і несільгоспобсяги за кожним періодом (гр. 3 + гр. 5).

У рядку «Усього» підбиваємо загальний обсяг загальних постачань за попередні 12 місяців (підсумовуємо рядки 1 — 12 цієї графи)

Тепер приступаємо до заповнення таблиці 1.

Таблиця 1. Розрахунок «дотаційних» ПЗ позитивної різниці

Рядок

Опис

1

Відображаємо суму ПЗ за операціями постачання продукції видів сільгоспдіяльності, на які поширюється дотаційний порядок. Джерелом інформації для цього має слугувати окремий облік таких операцій. До речі, показники цього та наступного рядків мають узгоджуватись з показниками відповідних рядків таблиць 1 та 2 додатків Д1 та Д5

2

Суму ПК записуємо теж на підставі окремого обліку дотаційної діяльності. Знову наголошуємо на вимогах п. 18 розд. ІІІ Порядку № 21 щодо відображення за цим рядком ПК, розрахованого виходячи з «дотаційної» частки графи 4 таблиці 2 у разі, якщо придбані товари/послуги, необоротні активи частково використовуються у видах дотаційної діяльності, а частково — ні. Якщо придбані товари лише «дотаційного» спрямування, то ніякого розподілення: весь ПК — «дотаційний»

3

У цьому рядку відображаємо позитивне значення різниці між сумою ПЗ та сумою ПК поточного звітного (податкового) періоду. Акцентуємо, — позитивне (!). Якщо результат зворотний (від’ємний), на наш погляд, у цьому рядку треба ставити прочерк

І наостанок. Якщо у звітному місяці взагалі не було операцій з «дотаційними» ПЗ та/або ПК, то подавати додаток 9 не треба. У цьому разі керуємось загальним правилом п. 11 розд. III Порядку № 21: додатки додаються до декларацій за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно