Комісійна торгівля вживаними товарами

В обраному У обране
Друк
Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2017/№ 64
У побутовій свідомості комісійна торгівля — це перш за все торгівля вживаними товарами. І це не дивно, адже саме такий («роздрібний») різновид комісійної торгівлі найбільш тісно пов’язаний із звичайними громадянами — фізичними особами. Облік такої торгівлі має певні особливості. Давайте подивимося, які саме!

Почнемо, як і годиться, з документального боку справи.

Документальне оформлення торгівлі вживаними товарами

Комісіонер, який здійснює торгівлю вживаними товарами, у своїй діяльності передусім керується нормами Закону про захист прав споживачів. Детально умови такої торгівлі прописано у Правилах № 37 та Інструкції № 343.

На комісію приймаються непродовольчі товари, придатні для використання, як нові, так і ті, що були у користуванні, а також антикварні й унікальні речі та товари мистецтва

Головні умови — такі товари не потребують ремонту або реставрації і відповідають санітарним вимогам (п. 2.1 Правил № 37).

Приймання товару. При прийманні товарів комісіонер на кожну одиницю виписує:

а) квитанцію у двох примірниках. Перший — комітенту за формою № 1-вт (додаток № 1 до Інструкції № 343), другий — за формою № 2-вт (додаток № 2 до Інструкції № 343) — залишається у комісіонера і додається до товарного звіту;

б) товарний ярлик за формою № 3-вт (додаток № 3 до Інструкції № 343). Ярлик повинен мати той же номер, що і квитанція.

Ярлик прикріплюють до прийнятого товару. Для дрібних речей виписують цінник із зазначенням номера квитанції і ціни реалізації, який прикріплюють до товару. При продажу товару ярлик (або цінник) не знімають. Причому виправлення у квитанції, товарному ярлику або ціннику не допускаються (пп. 3 і 4 Інструкції № 343).

Оцінювач при прийманні товарів записує їх в оціночно-здавальну відомість, яку складають у двох примірниках (за формою додатка № 4 до Інструкції № 343). Перший примірник разом з товарним звітом здається до бухгалтерії, другий — разом з товарами передається матеріально відповідальній особі, яка підписує обидва примірники відомості (п. 5 Інструкції № 343).

Продаж товару. Товар для продажу виставляється в торговельну залу не пізніше наступного після його прийняття дня (п. 5.1 Правил № 37). При продажу товарів інші примірники квитанцій (комітентських карток) передаються в касу за реєстром, який складають у двох примірниках. Реєстр передають за розпорядженням керівника підприємства про виплату грошей під розпис касира на другому примірнику документа. До розрахунку з комітентом картки зберігають у картотеці каси (п. 11 Інструкції № 343).

При отриманні грошей комітент повертає касиру перший примірник квитанції і ставить підпис на комітентській картці. Обидва примірники квитанцій разом зі звітом касира здають до бухгалтерії. Після перевірки касового звіту бухгалтер ставить штамп «погашено».

Відображення в обліку

У бухобліку комісіонера приймання вживаних товарів обліковується без будь-яких особливостей — на позабалансовому субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію». Реалізація вживаного товару відображається як стандартна реалізація за готівку (Дт 301 — Кт 702) з подальшим виключенням вартості реалізованих товарів зі складу доходів (Дт 704 — Кт 685)*. Виплата грошей комітенту відображається проводкою Дт 685 — Кт 301. При цьому тут необхідно пам’ятати про обмеження готівкових розрахунків, установлені постановою № 210.

* Особливості продажу вживаних автомобілів висвітлено у «Податки та бухгалтерський облік, 2016, № 73, с. 17.

У податковоприбутковому обліку — жодних коригувань. Усе за бухобліком (п.п. 134.1.1 ПКУ). Тож до доходу потрапить тільки сума комісійної винагороди комісіонера.

У ПДВ-обліку ситуація така. Комісіонер (платник ПДВ), який провадить діяльність із постачання вживаних товарів, що прийняті за договором комісії в осіб, не зареєстрованих як платники ПДВ, базу оподаткування від таких операцій визначає виходячи зі своєї комісійної винагороди (п. 189.3 ПКУ). Тобто

власне реалізація вживаних товарів, прийнятих від комітентів — неплатників ПДВ, комісіонера ПДВ не обкладається

ПДВ-зобов’язання на свою комісійну винагороду комісіонер нараховує за правилом «першої події» (п. 187.1 ПКУ). Оскільки «роздрібна» комісійна торгівля, як правило, здійснюється за готівку, обидві події збігатимуться у часі.

Зауважте! Для цілей розд. V ПКУ

вживаними товарами вважаються товари, що були в користуванні не менше року та придатні для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту

Цей строк визначається виходячи з дати придбання товару, яка міститься у документах на нього. У разі якщо така дата невідома — імовірно, доведеться повірити комітенту «на слово». У деяких випадках можна провести експертизу прийнятого товару.

Отже, застосовувати п. 189.3 ПКУ слід саме при постачанні таких товарів.

Податкова накладна складається виключно на суму комісійної винагороди. У випадку якщо ідеться про продаж товару фізичної особи (а таких випадків більшість) чи юрособи — неплатника ПДВ, податкова накладна складається з типом причини «11» як постачання неплатнику ПДВ. Якщо ж комітентом є платник ПДВ, норми п. 198.3 ПКУ не діють.

Приклад. Підприємство прийняло від юрособи — неплатника ПДВ вживані товари для продажу. Вартість товару оцінено у 4500 грн. Комісійна винагорода — 960 грн. (у тому числі ПДВ — 160 грн.).

Продаж вживаних товарів в обліку комісіонера

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

сума, грн.

1

Отримано товари від комітента

024

4500

2

Реалізовано товари покупцеві

301

702

4500

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на суму комісійної винагороди*

643

641

160

4

Списано реалізовані товари комітента

024

4500

5

Відображено заборгованість перед комітентом

704

685

4500

6

Відображено винагороду комісіонера

361

703

960

7

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

703

643

160

8

Списано собівартість наданих комісійних послуг

(сума умовна)

903

23

150

9

Здійснено залік заборгованостей

685

361

960

10

Перераховано грошові кошти комітенту (за вирахуванням комісійної винагороди)

685

301

3540

* Оскільки комісійна винагорода не сплачується комітентом, а утримується комісіонером з виручки, її потрібно нараховувати вже на дату отримання коштів від покупця.

ПДФО та ВЗ

Нагадаємо. Право власності на товар, прийнятий на комісію, зберігається за комітентом до моменту продажу товару споживачу. Після його продажу комісіонер нараховує комітенту-фізособі дохід.

Важливо! Датою виникнення доходу в комітента буде дата продажу комісіонером речей, переданих на комісію. Розмір цього доходу дорівнюватиме вартості проданого товару (з урахуванням суми комісійної винагороди).

Для цілей оподаткування нарахований комісіонером фізособі-комітенту дохід, на наш погляд, логічно класифікувати як дохід від продажу об’єктів рухомого майна. Такий дохід обкладається ПДФО за ставкою — 5 % (ознака доходу в формі № 1ДФ — «105»). Але тут може виникнути проблема з визначенням бази оподаткування.

Згідно з абзацом другим п. 173.1 ПКУ дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної відповідно до закону. Тобто, інакше кажучи, норми зазначеного пункту вимагають провести оцінку об’єкта рухомого майна в порядку, установленому постановою КМУ від 21.08.2014 р. № 358.

Якщо така оцінка не проводилась і в проведенні її економічної доцільності немає, безпечніше оподатковувати такий дохід за стандартною ставкою 18 % і відображати в формі № 1ДФ з ознакою доходу «127». Тим більше, що саме на цій ставці у своїх усних роз’ясненнях наполягають податківці.

Майте на увазі: ПДФО із суми доходу комітент сплачує не самостійно, а з вашою «комісіонерською допомогою». Тобто саме юридична особа (фізична особа — підприємець) — комісіонер є податковим агентом фізособи-комітента. У зв’язку з цим комісіонеру необхідно буде:

1) від імені та за рахунок фізособи-комітента утримати й сплатити до бюджету ПДФО з доходу, виплаченого такій фізособі. Нагадаємо: сплата ПДФО здійснюється протягом банківського дня, наступного за днем нарахування (виплати, надання) доходу, — якщо оподатковуваний дохід виплачується готівкою з каси податкового агента (п.п. 168.1.4 ПКУ). А виплатити гроші за проданий товар саме готівкою зобов’язує комісіонера п. 5.8 Правил № 37 (ср. 025069200). Якщо дохід комітенту нараховано, але не виплачено, сплата податку здійснюється протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, у якому нараховано, але не виплачено дохід (п.п. 49.18.1, п. 57.1 і п.п. 168.1.5 ПКУ);

2) відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ суму нарахованого (виплаченого) доходу та утриманого (перерахованого) податку із зазначенням ознаки доходу (див. вище).

Крім ПДФО з доходу, нарахованого комітенту, потрібно буде утримати ВЗ (див. пп. 1,2 і 1,7 підрозд. 10 розд. ХХ НКУ). Ставка збору — 1,5 %. І не забутьте відобразити суму такого доходу та нарахованого/перерахованого ВЗ у розділі II Податкового розрахунку за рядком «Військовий збір».

РРО при продажу і виплатах комітенту

У загальному випадку комісіонер при готівкових розрахунках з покупцями (а також за допомогою платіжних карток) повинен застосовувати РРО. При цьому розрахунки через РРО необхідно проводити на повну суму покупки (ст. 3 Закону про РРО).

Якщо комісіонер є платником ПДВ, то реалізація оподатковуваних і неоподатковуваних ПДВ товарів у нього буде проходити по-різному, а саме:

— при продажу вживаних товарів, прийнятих у комітентів — платників ПДВ, комісіонеру необхідно друкувати у фіскальному чеку за формою № ФКЧ-1, наведеною у додатку 1 до Положення № 13, суму ПДВ за ставкою 20 %;

— при продажу вживаних товарів, прийнятих у комітентів — неплатників ПДВ, база оподаткування визначається з комісійної винагороди.

При цьому, ураховуючи те, що п. 2 розд. VI Положення № 13 і п. 2 Порядку № 1224 вимагають друкувати в чеку окремо найменування товарів і послуг, необхідно окремими рядками зазначати в чеку вартість товару і суму комісійної винагороди. Тож при продажу вживаних товарів, прийнятих у комітентів — неплатників ПДВ (неоподатковувані операції), у чеку необхідно окремо зазначати вартість товару без ПДВ та суму комісійної винагороди із зазначенням ПДВ за ставкою 20 %.

Видача готівки комітентові також безпечніше проводити через РРО. Зрозуміло, що формально така видача готівки не підпадає під визначення розрахункової операції і її можна було б узагалі «без клопотів» видавати зі звичайними касовими ордерами. Але, ураховуючи РРОшні «реалії», безпечніше все ж проводити видачу через РРО. Оскільки видача готівки не пов’язана з проведенням розрахункових операцій, її необхідно реєструвати через РРО з використанням операції «службова видача» (якщо алгоритм роботи РРО не забезпечує окремого накопичення у фіскальній пам’яті від’ємних сум розрахунків). Інакше видача коштів комітенту проводиться шляхом реєстрації від’ємної суми.

Що ж, гадаємо, з обліком вживаних товарів вам усе зрозуміло.

висновки

  • Бухоблік і податковоприбутковий облік операцій з продажу вживаних товарів практично нічим не відрізняється від обліку звичайної комісії на продаж.
  • Вживані товари, прийняті від комітентів — неплатників ПДВ, не оподатковуються ПДВ. Базою оподаткування у комісіонера є виключно сума комісійної винагороди.
  • Комісіонер є податковим агентом комітента — фізичної особи і зобов’язаний утримати у нього ПДФО за ставкою 5 %.
  • Операції з продажу вживаних товарів за готівку і виплати готівкових коштів комітенту повинні проводитися через РРО.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити