Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надана з лишком: як бути?

В обраному У обране
Друк
Хоромська Тетяна, головний спеціаліст відділу регулювання умов і охорони праці Департаменту заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2017/№ 65
Згідно з колективним договором працівник підприємства має право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці згідно зі Списком* тривалістю 18 календарних днів. За п’ятий робочий рік (з 05.07.2016 р. по 04.07.2017 р.) працівникові була надана ця відпустка повної тривалості (18 календарних днів) у серпні 2016 року, тобто фактично відпустка була надана «наперед». Зараз після закінчення п’ятого робочого року з’ясувалося, що фактично за вказаний робочий рік працівнику належить щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю 17 календарних днів.
Чи можна надавати щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці «наперед»? Як учинити у ситуації, коли працівнику вже надана щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці повної тривалості, хоча йому належить менша кількість днів цієї відпустки за певний робочий рік?

* Список виробництв, робіт, професій і посад працівників…, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290.

Надання щорічних відпусток у перший, а також другий і подальші роки має свої особливості.

Передусім слід зважати на специфіку визначення тривалості щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, що надається на підставі Списку.

Звертаємо увагу на те, що в Списку вказана максимальна тривалість відпустки для певної категорії працівників.

Конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в таких умовах (ст. 8 Закону про відпустки**).

** Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Це узгоджується і з вимогами Порядку застосування Списку, затвердженого наказом Мінпраці від 30.01.98 р. № 16, відповідно до якого щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що надає право працівникові на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, робіт, професій і посад (пп. 6 і 7 цього Порядку).

Тобто, по суті, тривалість такої додаткової відпустки залежить від кількості фактично відпрацьованих днів, коли він був зайнятий в умовах, передбачених Списком, не менше половини встановленої тривалості робочого дня.

Періоди роботи, які включаються в стаж для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, вказані в ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки. Такими періодами є:

— час фактичної роботи зі шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників цього виробництва, цеху, професії або посади;

— час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами праці і за особливий характер праці;

— час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих чинників.

Періоди, коли працівник не працював в особливих умовах праці (перебував у відпустці без збереження зарплати, соціальній відпустці, період тимчасової непрацездатності тощо) або працював у таких умовах менше половини встановленої тривалості робочого дня для цієї посади, не зараховуються в стаж для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці.

Статтею 10 Закону про відпустки визначений порядок надання щорічних відпусток. Згідно з цією статтею щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися одночасно зі щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Щорічні основна і додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, зазвичай, до закінчення робочого року.

Право працівника на щорічні основну і додаткові відпустки повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення 6 місяців безперервної роботи на цьому підприємстві.

До закінчення зазначеного 6-місячного строку роботи в перший робочий рік працівникові може бути надана щорічна відпустка тривалістю, визначеною пропорційно відпрацьованому часу на дату надання такої відпустки (ч. 5 і 6 ст. 10 Закону про відпустки).

При цьому в ч. 7 ст. 10 цього Закону наведені категорії працівників, яким за їх бажанням щорічні відпустки повної тривалості надаються до закінчення 6-місячного строку безперервної роботи в перший рік роботи на підприємстві (у установі).

Щорічні відпустки за другий і наступні роки роботи можуть бути надані працівнику в будь-який час відповідного робочого року.

Оскільки щорічна додаткова відпустка надається пропорційно фактично відпрацьованому часу, тривалість цієї відпустки за другий і наступні роки роботи залежатиме від кількості фактично відпрацьованих працівником днів, у які він був зайнятий в умовах, передбачених Списком, не менше половини тривалості робочого дня.

Важливо! Якщо в перший рік роботи працівника йому надана така відпустка повної тривалості, встановленої для працівників цієї категорії, то при розрахунку такої відпустки за другий рік має бути зроблений перерахунок залежно від фактично відпрацьованих працівником днів, з урахуванням кількості днів відпустки, отриманої авансом.

Оскільки щорічна додаткова відпустка є компенсацією за роботу з особливим характером праці, надається така відпустка за фактично відпрацьований час у цих умовах, а не авансом.

Для розрахунку тривалості щорічної додаткової відпустки необхідно передусім обчислити стаж роботи працівника, що надає право на таку відпустку згідно з вимогами вказаної вище ст. 9 Закону про відпустки.

Отже, стаж роботи повинен включати не лише кількість робочих днів, фактично відпрацьованих працівником на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, але також (за наявності) періоди роботи або відпусток, передбачених пп. 2 і 3 ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки. При цьому повинні враховуватися саме робочі дні, що припадають на такі періоди.

Це можна представити формулою:

Д = Дстаж х Дмакс : N,

де Д — тривалість щорічної додаткової відпустки;

Дстаж — стаж (кількість робочих днів), обчислений відповідно до ст. 9 Закону про відпустки;

Дмакс — максимальна тривалість щорічної відпустки за особливий характер праці відповідно до Списку;

N — норма тривалості робочого часу на рік (кількість робочих днів на рік).

Також слід пам’ятати про те, що забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль, а також ненадання їх протягом робочого року особам до 18 років і працівникам, що мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами або з особливим характером праці (ч. 5 ст. 11 Закону про відпустки).

На практиці трапляються ситуації, подібні до описаної в запитанні, коли працівникові надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці не за фактично відпрацьований час, а більшої тривалості, так би мовити, авансом. У цьому випадку необхідно при розрахунку щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці за наступний робочий рік урахувати надмірно надані дні відпустки.

Якщо ж працівник звільняється до закінчення робочого року, за який йому надана щорічна відпустка за особливий характер праці більшої тривалості, ніж пропорційно фактично відпрацьованому часу, то роботодавець проводить відрахування із зарплати працівника за дні такої відпустки, надані «наперед» (ч. 1 ст. 22 Закону про відпустки). Такі відрахування не здійснюються у випадках, наведених у ч. 2 і 3 ст. 22 Закону про відпустки.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити