Інвентаризуємо дебіторську і кредиторську заборгованості

Податки & бухоблік Грудень, 2017/№ 98
В обраному У обране
Друк

Об’єкти інвентаризації

У процесі річної інвентаризації заборгованостей комісія шляхом документальної перевірки встановлює (п.п. 7.4 Положення № 879):

— правильність розрахунків з банками, контролюючими органами, іншими підприємствами, а також зі структурними підрозділами підприємства, виділеними на окремі баланси;

— заборгованість підзвітних осіб;

— правильність і обґрунтованість сум заборгованості з нестач і розкрадань;

— правильність і обґрунтованість сум дебіторської, кредиторської і депонентської заборгованостей, у тому числі тих, за якими строк позовної давності минув;

— реальність заборгованості працівникам з оплати праці і громадянам, а також за безготівковими розрахунками із цих виплат.

Давайте розглянемо правила проведення інвентаризації окремих видів розрахунків.

Інвентаризуємо розрахунки і заборгованості

При проведенні інвентаризації підзвітних сум перевіряють відповідність даних бухгалтерського обліку виданим авансам і звітам підзвітних осіб про них.

При інвентаризації заборгованостей з нестач і втрат від псування цінностей перевіряють причини, з яких затримується розгляд матеріалів щодо виявленої нестачі і віднесення її на винних осіб або списання в установленому порядку (п.п. 7.4 Положення № 879).

Для того, щоб проінвентаризувати розрахунки з контролюючими органами, підприємству слід отримати в податківців письмовий документ про стан розрахунків з бюджетом з податків, зборів і ЄСВ. За роз’ясненням самих контролерів, для цього суб’єктові підприємництва потрібно звернутися в податковий орган з письмовою заявою. У цій заяві підприємство повинне вказати платежі і період, стосовно яких проводять звіряння розрахунків, а також нараховані і сплачені суми цих платежів за вказаний період (див. консультацію в категорії 135.04 БЗ).

Не пізніше 15 робочих днів з дня отримання такої заяви платник податків отримає письмовий документ, що підтверджує стан розрахунків з податків, зборів і ЄСВ

Крім того, звіритися з бюджетом платник податків може в електронному вигляді в режимі реального часу. Тобто отримати інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна через так званий електронний кабінет (ЕК). Проте для цього необхідно мати електронний цифровий підпис. Причому з 2017 року ЕК можна вважати «офіційним» джерелом інформації.

Інвентаризація коштів цільового фінансування полягає в перевірці обґрунтованості їх залишку шляхом зіставлення даних про надходження на підприємство коштів цільового фінансування і їх використання відповідно до цільового призначення (п.п. 7.6 Положення № 879).

Інвентаризація дебіторської і кредиторської заборгованостей полягає у звірянні документів і записів у регістрах обліку і перевірці такої заборгованості щодо (пп. 7.1 і 7.3 Положення № 879):

(1) дотримання строку позовної давності;

(2) обґрунтованості сум, що обліковуються на рахунках обліку розрахунків з покупцями, замовниками, постачальниками, підрядниками, отриманих і виданих векселів, з іншими дебіторами і кредиторами.

Починається інвентаризація дебіторської заборгованості з того, що підприємство-кредитор передає всім своїм дебіторам виписки з аналітичних рахунків про їх заборгованість. Після отримання виписок підприємства-дебітори підтверджують заборгованість або заявляють свої заперечення. Повернені дебіторами виписки пред’являють робочій інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності заборгованості (п.п. 7.2 Положення № 879).

Зверніть увагу! Положення № 879 не обмежує строк, протягом якого підприємство — дебітор повинно підписати акт звіряння і направити його на адресу кредитора. Водночас у ваших інтересах, щоб дебітор не затягував з підписанням акта і повернув його вам ще до закінчення інвентаризації. Тому бажаний строк повернення акта рекомендуємо вказувати при його оформленні.

Ну а що коли до кінця звітного періоду дебітор акт звіряння не повернув або виявлені при звірянні розбіжності не усунені або залишилися нез’ясованими? Тоді кожна сторона відображає розрахунки з дебіторами і кредиторами у своєму балансі в сумах, які виходять із записів у бухобліку і визнаються нею правильними (абзац другий п.п. 7.2 розд. ІІІ Положення № 879).

Якщо ваш контрагент на дату проведення інвентаризації є одночасно і дебітором, і кредитором, то в його виписці вказуйте окремо дебіторську і окремо кредиторську заборгованості

Окремо потрібно сказати про інвентаризацію дебіторської заборгованості в тому випадку, коли ваш контрагент розташований у зоні АТО. Ясна річ: скласти і підписати акт звіряння з ним у вас навряд чи вийде. Тому в цьому випадку таку заборгованість обліковують і відображають у звітності за даними бухобліку до тих пір, поки вона не буде визнана безнадійною, а значить, можна буде її списати. Про позовну давність в умовах АТО ми писали в «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 61, с. 25.

Кредиторську заборгованість інвентаризують на підставі актів звіряння, отриманих від контрагентів-кредиторів. Якщо ж ваші кредитори нехтують своїми «інвентаризаційними» обов’язками й актів звіряння ви від них не отримали, тоді рекомендуємо вам не полінуватися і направити їм такі акти самостійно. Тільки так ви можете бути впевнені, що у вашій фінансовій звітності відображена достовірна і погоджена з контрагентом сума.

І ще один важливий момент. На думку Державної аудиторської служби України, незважаючи на те, що оформлення акта звіряння прямо передбачено Положенням № 879, контрагент, у принципі, не зобов’язаний підписувати такий акт. Тому для того, щоб уникнути розбіжностей стосовно оформлення і підписання акта звіряння, сторони мають право обумовити це питання в договорі. У такому разі в договорі передбачають положення про необхідність проведення звіряння, встановлюють строки, періодичність і порядок його проведення, а також строки повернення погодженого акта звіряння (див. лист Держаудиторської служби України від 20.02.2017 р. № 25-16/104).

Оформляємо результати інвентаризації

Акт звіряння розрахунків. Як ми вже сказали вище, проведення інвентаризації дебіторської заборгованості розпочинають з оформлення виписок з аналітичних рахунків дебіторів про їх заборгованість. Типова форма такої виписки не затверджена. Але кожен практикуючий бухгалтер у курсі, що, зазвичай, роль такої виписки відіграє Акт звіряння розрахунків.

Акти звіряння складають у довільній формі, яку підприємство розробляє для себе самостійно. Орієнтуватися при цьому можна на форму, наведену в додатку 1 до наказу Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату від 10.11.98 р. № 148/234/383. При цьому, на наш погляд, у «саморобній» формі акта звіряння бажано передбачити реквізити первинних документів з п. 2.4 Положення № 88, а також усю необхідну інформацію для проведення звіряння взаєморозрахунків.

Тобто в акті звіряння рекомендуємо вказувати таку інформацію:

— найменування підприємства, від імені якого складений документ;

— найменування документа;

— дату його складання;

— найменування підприємства-контрагента, з яким звіряють взаєморозрахунки;

— найменування, дата складання і номер документа, на підставі якого виникла (погашена) заборгованість;

— суму дебіторської (кредиторської) заборгованості за даними підприємства-кредитора (дебітора);

— суму заборгованості за даними підприємства-контрагента;

— розбіжності в сумі заборгованості між даними підприємств-контрагентів;

— підписи представників підприємства-кредитора і підприємства-дебітора.

Акт інвентаризації. За результатами інвентаризації розрахунків оформляють акт інвентаризації. Причому тут ви вже можете обирати з декількох форм, таких як:

Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, затверджений наказом № 572. До нього додають довідку про дебіторську і кредиторську заборгованості, за якими строк позовної давності минув. У цій довідці вказують: найменування і місцезнаходження дебіторів або кредиторів, суми заборгованостей зі строком позовної давності, що минув, причини і підстави виникнення заборгованості, а також дату, на яку строк позовної давності за заборгованістю минув. Форму довідки також можна знайти в наказі № 572;

Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (форма № инв-17), затверджений постановою № 241. У комплекті із цим актом іде довідка, що є додатком до форми № инв-17.

Крім того, за необхідності складають окремі акти:

Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, затверджений наказом № 572;

Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків, затверджений наказом № 572. У ньому вказують такі дані: П. І. Б. боржника; за що і коли виник борг; дату прийняття судового рішення або іншого органу (добровільної згоди боржника) про відшкодування суми матеріального збитку. Якщо таке рішення не прийняте, вказують дату пред’явленого підприємством позову; суму заборгованості на дату інвентаризації (п.п. 7.5 Положення № 879).

Ну і, звичайно, ви можете відійти від затверджених наказом № 572 форм актів, які, нагадаємо, обов’язкові тільки для бюджетників. Тоді доведеться розробити такі форми самостійно.

При цьому не забудьте, що ваші форми повинні містити всі обов’язкові для первинних документів реквізити, а також надавати всю необхідну інформацію, передбачену Положенням № 879

Приклади заповнення Акта звіряння розрахунків, Акта інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, Довідки про дебіторську і кредиторську заборгованості, за якими строк позовної давності минув, Акта інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, а також Акта інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків див. у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 93, с. 58, 60, 62 — 64.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд