Знайшлося при інвентаризації, або Облік оприбуткованих лишків

Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2017/№ 98
В обраному У обране
Друк
Дуже приємно, коли при інвентаризації комісія виявляє необліковану «знахідку». Таку знахідку потрібно оприбуткувати на баланс як лишки. Як це зробити? Давайте подивимося!

Розглянемо окремо облік лишків ОЗ і ТМЦ.

Лишки ОЗ унаслідок облікових помилок

Порядок, у якому відображаються в обліку підприємства необліковані ОЗ, виявлених під час інвентаризації, залежить від причин їх появи.

Знайдені ОЗ придбані за плату. Якщо є підтвердні документи, тоді в бухгалтерському обліку оприбутковування таких матеріальних цінностей відображають як виправлення помилок (див. лист Мінфіну від 13.12.2004 р. № 31-04200-30-10/22823).

У бухгалтерському обліку не врахований раніше об’єкт ОЗ зараховують на баланс підприємства такою кореспонденцією рахунків:

— дебет відповідного субрахунку рахунка 15 «Капітальні інвестиції» — кредит рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

— дебет 644/1 — кредит 63; дебет 641 — кредит 644/1 (за умови, що підприємство має ПН, зареєстровану в ЄРПН);

— дебет відповідного субрахунку рахунка 10 «Основні засоби» — кредит відповідного субрахунку рахунка 15 «Капітальні інвестиції».

Зверніть увагу! Якщо підприємство певний час експлуатувало об’єкт ОЗ, то він, звичайно ж, піддавався фізичному та моральному зносу. Тому

зарахування об’єкта на баланс за первісною вартістю без додаткового нарахування амортизації за весь період його експлуатації призведе до завищення фінрезультату.

Аби уникнути таких наслідків, потрібно розрахувати та донарахувати амортизацію оприбуткованого об’єкта ОЗ. Причому зробити це за весь час його «нелегальної» експлуатації.

Якщо під час інвентаризації виявлено об’єкти ОЗ, які не були взяті на баланс у попередньому звітному році, то донарахування амортизації за минулий рік здійснюють записом: Дт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» — Кт відповідного субрахунку рахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів». А от якщо в процесі інвентаризації виявлено об’єкти ОЗ, не оприбутковані в бухобліку в поточному звітному році, то донарахування амортизації відображають у звичайному порядку.

Після таких маніпуляцій підприємство вийде на справедливу вартість об’єкта ОЗ на дату проведення інвентаризації. У подальшому амортизацію на зарахований об’єкт нараховують у загальновстановленому порядку.

Тепер щодо податковоприбуткового обліку. У малодохідних платників розрахунок податку на прибуток ґрунтується тільки на даних бухгалтерського обліку без жодних коригувань бухфінрезультату, передбачених розд. ІІІ ПКУ. А ось високодохідні платники (і малодохідники-добровольці), крім бухгалтерського, повинні вести ще й окремий податковий облік ОЗ у порядку, передбаченому п. 138.3 ПКУ (ср. 025069200). Дані податкового обліку їм знадобляться для того, щоб відкоригувати фінрезультат на «амортизаційні» різниці (пп. 138.1 та 138.2 ПКУ). Отже,

суми амортизації, донараховані за минулі звітні періоди, у декларації з податку на прибуток доведеться відобразити як виправлення помилки

Але! Зменшити фінрезультат на суму донарахованої податкової амортизації можна тільки з урахуванням строків давності в 1095 днів, установлених п. 102.1 ПКУ. Докладніше про це див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 56.

У ПДВ-обліку суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням об’єкта ОЗ, що прибуткується за результатами інвентаризації, підприємство — платник ПДВ включає до складу податкового кредиту. Звісно, за наявності ПН, складеної та зареєстрованої постачальником у ЄРПН. Причому якщо із дати складення ПН ще не минуло 365 днів, податковий кредит можна відобразити в поточній декларації. Якщо ж виявлено ПН, «старшу» за 365 днів, — відображати податковий кредит можна тепер не тільки через уточнюючий розрахунок*.

* Строк давності податкового кредиту без УР продовжено до 1095 днів (Закон України від 09.11.2017 р. № 2198-VIII).

ОЗ отримані безоплатно. У бухгалтерському обліку безоплатне отримання ОЗ приводить до збільшення власного капіталу підприємства (субрахунок 424 «Безоплатно отримані необоротні активи») на суму справедливої вартості ОЗ.

Вартість безоплатно отриманих ОЗ підлягає амортизації. А отже,

за ОЗ, які експлуатувалися якийсь час без фактичного оприбутковування, підприємству потрібно розрахувати та донарахувати амортизацію за весь той час, протягом якого об’єкт уже використали

Одночасно з нарахуванням амортизації потрібно визнати дохід у сумі, пропорційній нарахованій амортизації таких об’єктів. Відображайте його за кредитом субрахунку 745 «Дохід від безоплатно отриманих активів» у кореспонденції з дебетом субрахунку 424 «Безоплатно отримані необоротні активи». Донарахування амортизації за минулий рік також здійснюємо записом: Дт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» — Кт відповідного субрахунку рахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

У податковоприбутковому обліку в малодохідників усе так само, як і в бухгалтерському. Для високодохідних платників облік надходження безоплатних ОЗ ідентичний малодохідним, тобто доходи відображаємо пропорційно нарахованій амортизації. Якщо безоплатні ОЗ використовуються в госпдіяльності, то, незважаючи на їх подарункову природу, амортизація таких ОЗ зменшуватиме об’єкт для нарахування податку на прибуток. І не забудьте про коригування бухгалтерського фінрезультату на «амортизаційні» різниці, передбачені ст. 138 ПКУ.

Щодо ПДВ-обліку, то в ньому при безоплатному отриманні об’єкта ОЗ нарахування ПДВ (а тим більше, його сплати) не відбувається (на додачу до дарунка підприємство може отримати від дарувальника — платника ПДВ тільки «нульову» ПН. Тому враховувати у складі податкового кредиту платнику нічого.

Інша річ — суми «вхідного» ПДВ за витратами, супутніми отриманню ОЗ (оплата транспортних, реєстраційних послуг, а також послуг монтажу, налагодження, дообладнання тощо). Отримавши за цими витратами ПН, зареєстровані в ЄРПН, підприємство, звичайно ж, може відобразити податковий кредит.

Лишки ОЗ унаслідок відсутності прибуткових документів

У бухгалтерському обліку такі ОЗ мають бути оцінені за справедливою вартістю. Одночасно з оприбутковуванням виявлених при інвентаризації надлишкових об’єктів ОЗ потрібно збільшити доходи майбутніх періодів. Зробити це необхідно за допомогою запису: Дт 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» — Кт 69 «Доходи майбутніх періодів» (п. 4 розд. IV Положення № 879).

Доходи майбутніх періодів у сумі, пропорційній нарахованій у звітному періоді амортизації таких надмірних об’єктів, визнаємо доходами звітного періоду

Робимо це за допомогою проводки Дт 69 — Кт 746.

У податковоприбутковому обліку в малодохідних платників цілковита одностайність з бухгалтерським обліком. А от високодохідникам слід тримати «в думках» ще «амортизаційну» різницю для коригування за підсумками року бухгалтерського фінрезультату. Тому їм треба вести окремий податковий облік ОЗ. На щастя, якщо виявлені при інвентаризації об’єкти ОЗ використовують у госпдіяльності, заборон щодо їх амортизації вартості ПКУ не містить. Та й доходи впливатимуть на об’єкт оподаткування поступово, по мірі нарахування амортизації, а не одразу.

З ПДВ-обліком жодних питань: немає документів на ОЗ, а саме ПН, — немає й податкового кредиту.

Обліковуємо лишки ТМЦ

У бухгалтерському обліку надлишки ТМЦ відображаються залежно від причин, з яких такі знахідки виникли.

Якщо причиною надлишків ТМЦ стали виявлені під час інвентаризації помилки (об’єкти випадково не були оприбутковані або їх помилково списали), то такі матеріальні цінності дооприбутковують у порядку виправлення помилок. Тобто роблять такі записи:

1) на суму своєчасно не оприбуткованих ТМЦ:

— дебет відповідного субрахунку рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари» — кредит рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

— дебет 644/1 — кредит 63; дебет 641 — кредит 644/1 (за наявності ПН, складеної постачальником і зареєстрованої в ЄРПН);

2) на суму надмірно списаних ТМЦ:

— дебет відповідного субрахунку рахунків 20, 22, 28 — кредит рахунка 44 (якщо надмірне списання ТМЦ відбулося в попередньому звітному році);

— дебет відповідного субрахунку рахунків 23 «Виробництво», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» — кредит відповідного субрахунку рахунків 20, 22, 28 методом «червоне сторно» (якщо помилкове списання ТМЦ відбулося в поточному звітному році).

Виявлені при інвентаризації ТМЦ реальні надлишки зараховують на баланс підприємства з одночасним відображенням доходів

Такі доходи відображаються за дебетом відповідного рахунка ТМЦ в кореспонденції з кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

У податковоприбутковому обліку жодних коригувань у зв’язку з виявленими надлишками ТМЦ робити не потрібно, оскільки це не передбачено нормами ПКУ. І у малодохідних, і у високодохідних платників тут орієнтир один — бухоблік.

У ПДВ-обліку суми, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням ТМЦ, що прибуткуються за результатами інвентаризації, підприємство — платник ПДВ має право включити до складу податкового кредиту. При цьому податковий кредит за ПН, яка «молодша» за 365 днів, можна відображати безпосередньо в поточній декларації, а для податкового кредиту за ПН, «старшою» за 365 днів, тепер так само, адже подавати уточнюючий розрахунок тепер не треба. А якщо «знайдені» ТМЦ ви плануєте використовувати в неоподатковуваних операціях або поза госпдіяльністю, податковий кредит доведеться компенсувати ПДВ-зобов’язаннями.

Нарешті, якщо на баланс зараховані цінності, на які не було прибуткових документів, у ПДВ-обліку відображати нічого.

Облік лишків, виявлених при інвентаризації

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

Облік виявлених лишків ОЗ

1

Оприбутковано необліковані меблі (немає жодних документів)

106

69

7000

2

Нараховано амортизацію меблів у наступному місяці

92

131

70

3

Відображено дохід, пропорційно нарахованій сумі амортизації

69

746

70

Облік виявлених лишків ТМЦ

1

Оприбутковано необлікований папір (немає жодних документів)

209

719

500

2

Списано оприбуткований папір на адміністративні потреби

92

209

500

Одночасна нестача і лишки

Іноді при проведенні інвентаризації одночасно виникають і нестачі, і лишки. Чи можна здійснювати їх взаємозалік? Можна, але тільки за умови, що ідеться про пересортицю. Тобто якщо нестачі і лишки:

1) виникли за активами однакового найменування. Проводити взаємний залік нестач і надлишків за запасами різних найменувань (нехай навіть однорідних) не дозволяється;

2) тотожні (рівні) за кількістю;

3) утворилися за один і той же період, який перевіряється;

4) виявлені в однієї і тієї ж матеріально відповідальної особи, яка перевіряється.

А якщо ви одночасно встановили нестачу на одному складі (у віданні одного працівника) і надлишок на іншому складі (у підзвітній сумі іншого працівника) ТМЦ одного й того самого найменування? Це до пересортиці теж не має жодного стосунку.

Окрім того,

не вважають пересортицею ситуацію, коли виявлено надлишок та нестачі запасів однакового найменування в однієї й тієї ж матеріально відповідальної особи, але в різних періодах

Тож у цьому випадку залік нестач і лишків за підсумками інвентаризації не здійснюється.

Що ж, як бачите, нічого складного в обліку інвентаризаційних лишків немає.

висновки

  • Якщо виявлені лишки виникли внаслідок облікових помилок, їх оприбуткування відображається в обліку як виправлення помилки.
  • Якщо на виявлені лишки немає жодних прибуткових документів, вони оприбутковуються із відображенням «бухгалтерського» доходу.
  • При оприбуткуванні лишків без прибуткових документів податковий кредит з ПДВ не відображається.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд