Основні засоби та нематеріальні активи в обліку ФОП-загальносистемника

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Звітна пора – 2016 йде на спад. Зате новий звітний рік — у самому розпалі. Якраз прийшов час глибше вникнути в законодавчі новини 2017 року. Тим більше, що в підприємця-загальносистемника їх чимало. Безумовно, як бальзам на душу сприйняли вони розширений перелік підприємницьких витрат, а також право включати до витрат амортизацію основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (НМА). Але й тут не обійшлося без ложки дьогтю. Давайте розбиратися з новими правилами амортизації ОЗ і НМА.

Почнемо з обов’язкових вимог до витрат загальносистемника. Адже з 2017 року стосовно цього нічого не змінилося, і такі вимоги необхідно дотримувати в тому числі при придбанні та створенні ОЗ і НМА. Нагадаємо, витрати у ФОП мають бути ( п. 177.2 ПКУ):

(1) пов’язані з господарською діяльністю;

(2) фактично понесені, тобто оплачені;

(3) документально підтверджені.

Тільки коли всі перелічені вище умови виконано, можна розглядати право на амортизацію таких витрат.

Коли амортизувати вартість ОЗ і НМА?

Як і раніше, загальносистемник не може одразу включати до витрат витрати на придбання/створення ОЗ і НМА. Але тепер йому надано право (за власним бажанням) такі витрати амортизувати. Тобто поступово через амортизацію включати вартість ОЗ і НМА до підприємницьких витрат. Які ж активи для цілей податкового обліку вважати ОЗ і НМА?

Нагадаємо: основні засоби це матеріальний актив вартістю понад 6000 грн. і строком служби більше року, за винятком вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних та архівних фондів ( п.п. 14.1.138 ПКУ). Тут труднощів у ФОП бути не повинно.

А ось визначення НМА, яке раніше було в п.п. 14.1.120 ПКУ, з 1 січня 2017 року з Кодексу взагалі виключено. Тепер його шукати доведеться у стандартах бухобліку. А підставою для цього буде п. 5.3 ПКУ (причому, очевидно, звертатися до бухправил підприємцю доведеться ще неодноразово).

Так-от, згідно з п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»

НМА є активом, який не має матеріальної форми і може бути ідентифікований

До їх числа можна віднести, припустимо, об’єкт інтелектуального права та інші аналогічні права, комп’ютерну програму, веб-сайт для торгівлі через Інтернет, ноу-хау тощо.

Амортизації підлягають витрати на ( п.п. 177.4.6 ПКУ):

— придбання ОЗ і НМА;

— самостійне виготовлення ОЗ.

Як бачимо, витрати на самостійне створення об’єкта НМА (наприклад, витрати на створення веб-сайта для торгівлі через Інтернет, створення промислового зразка) амортизації не підлягають і до витрат підприємця не потрапляють. Це загальносистемнику слід урахувати. Можливо, економічно цікавіше буде придбати готовий НМА у сторонньої організації, аніж створювати його самостійно.

Зверніть увагу: жодних перехідних моментів законодавець не передбачив. Тому одразу ж виникає закономірне запитання:

чи можна нараховувати амортизацію за «старими» ОЗ і НМА, введеними в експлуатацію до 1 січня 2017 року?

Доки податківці свою позицію не озвучили, розглянемо три можливі варіанти відповіді.

1. Так, можна. Причому базою для нарахування амортизації буде первісна вартість ОЗ/НМА. Адже ПКУ не передбачає жодного її перерахунку в цьому випадку. Але врахуйте: основний засіб, що використовується протягом N-ої кількості років, уже свою первісну вартість втратив, і сталося це в тому звітному періоді, коли такі витрати були під забороною. Тому цей варіант найбільш небезпечний.

2. Так, можна. Але вчинити обережно і перерахувати амортизовану вартість на 1 січня 2017 року, та вже відштовхнувшись від неї, далі нараховувати амортизацію.

Нагадаємо, в подібній ситуації, у разі переходу юрособи зі спрощеної системи оподаткування на загальну, податківці дозволили для цілей нарахування податкової амортизації перетягнути залишкову вартість ОЗ з бухгалтерського обліку (див. консультацію 102.06.02 БЗ // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 99, с. 5). Хотілося б від фіскалів прояву аналогічної лояльності і для ФОП-загальносистемників. Проте, на жаль, з ПКУ такий висновок зробити не можна, адже жодних правил амортизації до 2017 року для ФОПів (на відміну від «юриків») просто не існувало*.

* А ось при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну податківці, можливо, дозволять ФОП вчинити з ОЗ і НМА (але тільки введеними в експлуатацію після 1 січня 2017 року) аналогічно «юрикам».

3. Фіскальний підхід: ні, не можна, оскільки вартість, що амортизується, на 1 січня 2017 року відсутня, а перехідних положень (як ми вже зазначили вище) немає.

Нам «до душі» другий варіант вирішення питання, але він законодавчо не врегульований, тому доки офіційної позиції контролерів немає

безпечніше нараховувати амортизацію тільки на вартість ОЗ і НМА, що були введені в експлуатацію не раніше січня 2017 року

Важливо! Правом на амортизаційні витрати загальносистемник може скористатися за умови відповідного й окремого ведення обліку таких витрат ( п.п. 177.4.6 ПКУ). Давайте розбиратися з основними правилами обліку «амортвитрат». Їх знаходимо в пп. 177.4.5 — 177.4.9 ПКУ.

Правила нарахування амортизації

Правило 1. Окремий облік кожного об’єкта. З цим підприємець впорається без зусиль. Жодних суворих вимог до ведення окремого обліку немає, тому можна, наприклад, завести в довільній формі картку на конкретний об’єкт ОЗ або НМА, в якій робити розрахунки амортнарахувань. Або вести облік об’єктів ОЗ і НМА у звичайному зошиті. Головне — розрахунок робити окремо за кожним об’єктом. Потім дані з таких карток або зошита переносимо загальною сумою до графи 8 Книги обліку доходів і витрат (Книга).

Причому, оскільки розрахунок авансових платежів здійснюється щокварталу згідно з фактичними даними, занесеними до Книги ( п.п. 177.5.1 ПКУ), то

доцільно амортвитрати відображати у Книзі не рідше ніж один раз на квартал

Хоча, на наш погляд, не буде помилкою відображення всієї річної суми амортизації одноразово в кінці року. По суті, таке одноразове (за рік) унесення амортизаційних витрат до Книги призведе до завищення чистого доходу (і відповідно сум авансових платежів ПДФО) у середині року, що при фінальному розрахунку за рік скоригується.

Правило 2. Мінімальний строк експлуатації. Амортизація — це систематичний розподіл вартості ОЗ і НМА протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ і НМА ( п.п. 14.1.3 ПКУ). Строк експлуатації встановлюється підприємцем самостійно (рекомендуємо зафіксувати його у відповідному розпорядженні), але не менше мінімально допустимого строку ( п.п. 177.4.9 ПКУ). Зазначимо їх у таблиці.

Мінімальні строки експлуатації

Групи

Мінімально допустимий строк корисного використання, років

1. Капітальні витрати на поліпшення землі, не пов’язані з будівництвом

15

2. Будівлі, споруди, передавальні пристрої

10

3. Машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження тощо

5

4. Нематеріальні активи

Згідно з правовстановлюючими документами, але не менше двох років

Зауважте: якщо технічною документацією строк служби для ОЗ (групи 1 — 3 у таблиці) уготовано вище мінімально допустимого строку, підприємець може встановити мінімальний строк, оскільки ПКУ не забороняє і не вимагає будь-якого документального підтвердження обраного строку експлуатації.

Припустимо, технічні документи на обладнання дозволяють його використовувати протягом 10 років, а мінімальний строк установлено всього тільки 5 років (див. у таблиці групу 3). Підприємець може встановити мінімальний строк, і вартість такого об’єкта в повному розмірі потрапить до витрат уже через п’ять років.

Що стосується НМА, якщо строк його експлуатації згідно з правовстановлюючими документами (ліцензійним договором чи угодою) більше двох років (мінімально допустимого), то амортизацію нараховувати доведеться протягом строку, встановленого в документах. Установити мінімальний строк у такому разі вже не вийде.

Правило 3. Виключно прямолінійний метод амортизації. Згідно з цим методом річну суму амортизації ФОП визначає шляхом ділення первісної вартості об’єкта, що амортизується, на строк його корисного використання ( п.п. 177.4.7 ПКУ). Відповідно, щокварталу відображаємо у Книзі 1/4 від розрахованої таким чином річної суми амортизації.

Зверніть увагу, терміни «первісна вартість» і «прямолінійний метод амортизації» запозичені із стандартів бухобліку — П(С)БО 7 «Основні засоби». У ПКУ визначень цих термінів немає.

Тому, керуючись п. 5.3 ПКУ, загальносистемнику нічого не залишається, як діяти за аналогією з бухгалтерськими правилами. Так, на наш погляд, на бухстандарти доведеться спиратися, встановлюючи дату початку і закінчення нарахування амортизації. Починаємо амортизацію з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію об’єкта, а закінчуємо в місяці, що настає за місяцем його вибуття.

Аналогічні правила нарахування амортизації передбачено для нематеріального активу (див. відповідно п. 29 П(С)БО 7 і п. 29 П(С)БО 8).

Тепер що стосується вартості ОЗ і НМА, що амортизується. Нагадаємо: первісна вартість об’єкта ОЗ/НМА, зокрема, при придбанні, складається не тільки з сум, сплачених постачальнику за договором, а й з інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням і доведенням активу до стану, в якому він придатний для використання за призначенням ( п. 11 П(С)БО 8, п. 8 П(С)БО 9), уключаючи транспортно-заготівельні витрати тощо. Тому не забудьте врахувати цей момент при формуванні первісної вартості ОЗ/НМА.

Правило 4. Документальне підтвердження витрат. Таку вимогу знаходимо в останньому абзаці п.п. 177.4.9 ПКУ і, по суті, це правило дублює норму з п. 177.2 ПКУ, про яку йшлося на початку статті. Нагадаємо: документальним підтвердженням є розрахунковий документ, що підтверджує факт оплати.

Але врахуйте: одного розрахункового документа недостатньо. Річ у тім, що амортизація нараховується за період корисного використання об’єкта, а отже, можна нараховувати амортизацію тільки після отримання об’єкта і введення його в експлуатацію. Отже, необхідний також первинний документ, що підтверджує фактичне отримання ОЗ або НМА, після чого підприємець своїм розпорядженням може ввести його в експлуатацію. Таким чином, підприємець почне відображати «амортвитрати» з того періоду, в якому будуть виконані одразу дві умови:

витрати на придбання об’єкта оплачено і такий об’єкт введено в експлуатацію

Важливо! Як ми вже зазначили, у підприємця амортизації підлягають витрати на придбання та/або створення об’єкта, підтверджені документально, тобто оплачені. Тому при безоплатному отриманні ОЗ і НМА об’єкт амортизації відсутній.

Правило 5. Ремонтам і поліпшенням ОЗ пряма дорога у витрати. Не підлягають амортизації і повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення ОЗ ( п.п. 177.4.6 ПКУ).

Водночас будь-які поліпшення НМА (припустимо, апгрейд комп’ютерної програми) до витрат підприємця не потраплять.

І врахуйте, ремонти включаємо до витрат у періоді їх оплати ( п. 177.2 ПКУ). Тому, якщо ремонтні роботи виконувалися до 1 січня 2017 року, а оплачені були після цієї дати, то у складі підприємницьких витрат вони опиняться вже у 2017 році.

Приклад. Загальносистемник у грудні 2016 року вніс передоплату за верстат у сумі 27000 грн. Отримав цей верстат тільки в січні 2017 року, а увів його в експлуатацію тільки з 2 лютого 2017 року. Факт введення в експлуатацію верстата (3 група ОЗ) зафіксовано в розпорядженні, в якому також установлено строк корисного використання верстата — 5 років (відповідає мінімальному строку).

Крім того, у грудні 2016 року проведено ремонт «старого» автобуса (підписано акт виконаних робіт) на загальну суму 8000 грн. Оплату за ремонтні роботи було здійснено в січні 2017 року.

Сума річної амортизації верстата становитиме 5400 грн. (27000 : 5 років). Ураховуючи, що введено в експлуатацію верстат з лютого 2017 року, амортизацію нараховуємо з березня 2017 року. Таким чином, підприємець відобразить у графі 8 Книги за 1 квартал 2017 року амортвитрати в сумі 450 грн. (5400/12 місяців*1місяць).

Витрати на ремонт автобуса оплачено тільки у 2017 році, тому включаємо їх до підприємницьких витрат у повному обсязі в 1 кварталі 2017 року і відображаємо 8000 грн. у графі 8 Книги.

Правило 6. Не підлягають амортизації ОЗ подвійного призначення. До основних засобів подвійного призначення належать ( п.п. 177.4.6 ПКУ):

— земельні ділянки;

— об’єкти житлової нерухомості;

— легкові та вантажні автомобілі.

Викликає деяке нерозуміння: чому власне вантажний автомобіль потрапив до об’єкта подвійного призначення? Невже настільки популярно в Україні в повсякденному житті підприємця використовувати вантажний автомобіль для особистих потреб (наприклад, поїхати до супермаркету за продуктами, до театру з сім’єю або відвезти дітей у школу чи до дитсадка тощо)?.. А уявіть, яке сумнівне задоволення може принести поїздка з друзями у відпустку, наприклад, на сміттєвозі…☺

Безумовно, можна довго дивуватися з таких «шедеврів» законодавця, але нічого не поробиш, як ідеться в латинському вислові: «закон суворий, але він закон». Тому виходимо з того, що витрати на придбання/створення ОЗ подвійного призначення (у тому числі вантажного та легкового автомобіля) не підлягають амортизації та не включаються до підприємницьких витрат. Більше того, під забороною також витрати на утримання таких об’єктів ( п.п. 177.4.5 ПКУ). Причому ситуація ускладнюється тим, що ПКУ не визначає перелік витрат, що належать до утримання об’єкта основних засобів.

Особливо цікаво, що вважати витратами на утримання вантажного і легкового автомобіля? Про це піде мова в наступній статті.

висновки

  • За бажання підприємець має право на амортизацію витрат на придбання ОЗ/НМА і створення ОЗ.
  • Амортизація нараховується після виконання одразу двох умов: витрати на придбання об’єкта оплачено і такий об’єкт введено в експлуатацію не раніше січня 2017 року.
  • Вартість ОЗ і НМА, що амортизується, формується з урахуванням витрат на їх доставку і доведення до стану, придатного до експлуатації.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі