Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звіт про працевлаштування інвалідів: заповнюємо і звітуємо

Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки & бухоблік Лютий, 2017/№ 15
В обраному У обране
Друк
У цій статті оновимо у нашій пам’яті правила заповнення і подання Звіту про працевлаштування інвалідів.

Дещо про трудові права інвалідів

Право інвалідів працювати на підприємствах з урахуванням індивідуальних програм реабілітації закріплено за ними на законодавчому рівні. Допомагаючи інвалідам, роботодавці створюють спеціальні робочі місця для їх працевлаштування, здійснюючи адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда (ст. 17 Закону № 875)*.

* Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Своєрідні гарантії права інвалідів на працю — установлення роботодавцям нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів. Причому норматив вважається виконаним тільки за умови, якщо підприємство працевлаштувало інвалідів, для яких місце роботи на цьому підприємстві є основним (ст. 19 Закону № 875).

Розмір «інвалідного» нормативу дорівнює 4 % СКШП** облікового складу за рік. Якщо ж СКШП за рік — від 8 до 25 осіб, такий норматив дорівнює одному робочому місцю

** Середньооблікова кількість штатних працівників.

За загальним правилом, норматив із працевлаштування інвалідів зобов’язані виконувати всі роботодавці (тобто підприємства та фізособи-підприємці). Виняток із цього правила (див. роз’яснення Фонду соціального захисту інвалідів від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667):

(1) роботодавці з кількістю працюючих до 8 осіб;

(2) представництва іноземних компаній, які не є юридичними особами.

Про що, кому і коли звітуємо?

Виконати власне «інвалідний» норматив — це лише півсправи. На додаток необхідно подати до Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд інвалідів) за місцем реєстрації Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів № 10-ПI (далі — Звіт). Його форму затверджено наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Роботодавці зобов’язані подавати Звіт до Фонду інвалідів щорічно до 1 березня, що настає за звітним роком. Саме такий граничний строк його подання зазначений у п. 2 Порядку № 70*** і у п. 2.1 Інструкції № 42****. Проте безпосередньо у формі Звіту до Фонду інвалідів прописано інший строк подання — не пізніше 1 березня після звітного періоду. Ураховуючи, що законодавець у ст. 19 Закону № 875 прямо прописав: строки подання Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів визначає КМУ, вважаємо за пріоритетний строк, зазначений у Порядку № 70, а не у формі Звіту.

*** Порядок подання… звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

**** Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна)…, затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Тож звітувати до Фонду інвалідів за 2016 рік рекомендуємо не пізніше 28 лютого 2017 року

Звіт до Фонду інвалідів може бути подано особисто роботодавцем або надіслано поштою рекомендованим листом. А ось подати в електронній формі цей Звіт не вийде. Це не передбачено чинним законодавством (див. лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01). Датою надходження Звіту вважається дата подання роботодавцем Звіту, а в разі надсилання його поштою — дата на поштовому штемпелі (п. 2 Порядку № 70).

Ну і зазначимо, що не подають Звіт:

— роботодавці, для яких «інвалідний» норматив не встановлюється;

відокремлені підрозділи підприємств. Дані щодо них головне підприємство обліковує у своєму зведеному «інвалідному» звіті (див. пп. 2 і 3 Порядку № 70, п. 1.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).

Звіт від рядка до рядка

Код рядка

Що зазначаємо у рядку

01

Зазначаєте СКШП облікового складу за звітний (2016) рік. Показник СКШП визначаєте відповідно до п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286. Дані в рядку 01 зазначаються в цілих одиницях*

02

Зазначаєте СКШП інвалідів за звітний (2016) рік.

Цей показник розраховуєте так, як і СКШП усіх працівників, тільки до розрахунку берете інвалідів, для яких місце роботи на вашому підприємстві є основним.

Важливо! Підприємець-інвалід має право зарахувати себе у рахунок виконання «інвалідного» нормативу, установленого йому як роботодавцю (див. абзац другий п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).

Дані в рядку 02 зазначаються в цілих одиницях*

03

Розраховуєте «інвалідний» норматив. Він дорівнює в роботодавців, у яких СКШП облікового складу:

від 8 до 25 осіб1 особі;

від 25 і більше осіб4 % від показника, проставленого в рядку 01 Звіту.

Дані в рядку 03 зазначаєте в цілих одиницях*

04

Відображаєте суму нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, облікованим у рядку 01**

05

Показник*** визначається за формулою:

рядок 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01

06

Якщо ви не виконали «інвалідний» норматив (рядок 02 менше рядка 03), тут зазначаєте суму адміністративно-господарських санкцій**** (АГС) (див. ст. 20 Закону № 875).

Роботодавці, в яких працюють від 8 до 15 осіб (див. ряд. 01), показник розраховують таким чином:

ряд. 06 = (1 х (ряд. 05 : 2)).

Роботодавці, в яких працюють 15 і більше осіб, застосовують іншу формулу:

ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05

* Зверніть увагу: у п. 3.4 Інструкції № 42 прописано правила округлення, що застосовуються при розрахунку показників рядків 01, 02, 03 «інвалідного» звіту. Так, якщо при обчисленні СКШП виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округляється в бік збільшення).

** Інструкція № 42 не містить вказівок щодо того, як округлювати дані цього рядка. На практиці відділення Фонду інвалідів вимагають зазначати фонд оплати праці штатних працівників у тисячах гривень з одним знаком після коми. Наприклад, якщо фонд оплати праці всіх штатних працівників за рік становив 2457893,41 грн., у рядку 04 роботодавцю слід проставити «2457,9».

*** Інструкція № 42 не містить вказівок щодо того, як округлювати дані цього рядка. На практиці відділення Фонду інвалідів вимагають відображати цей показник у гривнях з двома знаками після коми. Наприклад, показник рядка 01 дорівнює 100 особам, показник рядка 04 — 2457,9 тис. грн., отже, у рядку 05 роботодавець зазначить «24579,00» ((2457,9 х 1000) : 100).

**** Санкції сплачуються роботодавцями у строк до 15 квітня року, що настає за звітним (за 2016 рік — до 15 квітня 2017 року). У разі несвоєчасної сплати АГС нараховується пеня виходячи із 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за увесь строк її існування (ст. 20 Закону № 875).

На додачу до Звіту

Разом зі Звітом до Фонду інвалідів слід подавати:

— роботодавцям, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також іншим неприбутковим організаціям — копію рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (п. 2 Порядку № 70). Якщо Звіт подаєте особисто, разом з копією рішення пред’являєте його оригінал. Якщо Звіт надсилаєте поштою, копію рішення доведеться засвідчити нотаріально;

— роботодавцям, у яких порівняно з раніше поданими даними змінилася кількість відокремлених підрозділів, — Перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця за формою додатка до Інструкції № 42 (далі — Перелік підприємств);

— господарським об’єднанням, створеним згідно зі ст. 19 Закону № 875, — окремі Звіти об’єднання та підприємств, що входять до нього; Перелік підприємств та інші документи, перелічені в абзаці п’ятому п. 3 Порядку № 70.

Також не зайвим буде прихопити з собою копію статистичного звіту № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» за січень — грудень 2016 року. Як правило, на місцях відділення Фонду інвалідів просять пред’являти його при поданні «інвалідного» Звіту.

Про відповідальність

За невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, а також за неподання Фонду інвалідів Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів посадовцям підприємства (фізособі-підприємцю) загрожує адмінштраф у розмірі від 170 грн. до 340 грн. ( ч. 2 ст. 1881 КпАП).

За невиконання «інвалідного» нормативу штраф накладається на посадову особу, яка має право укладати та розривати трудові договори з працівниками. А ось за неподання Звіту про працевлаштування інвалідів адмінштраф «світить» посадовцям, зобов’язаним подавати такий звіт (див. лист Фонду інвалідів від 27.04.2010 р. № 1/6-69/03-01).

Зазначені вище порушення можуть виявити під час перевірки фахівці Держпраці. Вони ж і складуть протокол про адміністративне правопорушення (лист Фонду інвалідів від 24.05.2013 р. № 1/3-59/68). Рішення про накладення адміністративного штрафу на винних осіб підприємства згідно зі ст. 1881 КпАП ухвалюється судом.

Важливо! Адмінштраф за невиконання «інвалідного» нормативу за ст. 1881 КпАП повинен накладатися тільки в тому випадку, якщо норматив не був виконаний і АГС за невиконання нормативу не були сплачені або сплачені з порушенням строків, установлених ст. 20 Закону № 875 (ср. 025069200). А ось якщо норматив виконаний не був, але роботодавець своєчасно сплатив АГС, цього штрафу бути не повинно. У цьому випадку вважається, що такий роботодавець виконав вимоги ст. 20 Закону № 875.

Ну от, мабуть, і все на сьогодні!

висновки

  • Розмір нормативу на працевлаштування інвалідів складає 4 % СКШП облікового складу за рік. Якщо ж СКШП за рік — від 8 до 25 осіб, норматив дорівнює одному робочому місцю.
  • Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (ф. № 10-ПІ) подають до Фонду інвалідів ті роботодавці, у яких показник СКШП облікового складу за рік становив 8 і більше осіб.
  • Звіт за 2016 рік необхідно встигнути подати до 1 березня 2017 року.
  • Неподання Звіту Фонду інвалідів загрожує посадовцям підприємства, до обов’язків яких входить подання такого Звіту, адмінштрафом у розмірі від 170 грн. до 340 грн.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно