ПДВшний бухоблік

В обраному У обране
Друк
Дзюба Наталія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Лютий, 2017/№ 17
За потоком ПДВ-новинок не встигаєш. Це і нові строки реєстрації ПН у ЄРПН, і нові правила роботи СЕА. Отже, пригадаємо Інструкцію з бухгалтерського обліку ПДВ (Інструкцію № 141*) і підлаштуємо її норми під сьогоднішні ПКУ-реалії.

* Затверджена наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141 (з урахуванням останніх змін, унесених наказом Мінфіну від 16.11.2015 р. № 1025).

Для зручності порядок бухгалтерського обліку сум ПДВ узагальнимо в таблиці.

Бухоблік ПДВ з урахуванням новинок

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1. Придбання товарів/послуг. ПН своєчасні та запізнілі

(п. 8 Інструкції № 141)

а) перша подія — оприбуткування товару

1.1

Отримано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

20, 22, 23 28, 15, 91 — 94

631

644/1*

631

1.2

Отримано зареєстровану ПН, суму ПДВ:

— уключено до ПК поточного періоду

641/ПДВ

644/1

— відкладено на наступний період (365 днів)

644/2**

644/1

— уключено до ПК наступного періоду (до 365 днів)***

641/ПДВ

644/2

1.3

Списано на витрати суму ПДВ після закінчення 365-денного**** строку (ПН не складено)

949

644/1

* Мінфін радить виділяти суми ПДВ за неотриманими ПН за фактом першої події (оплата або оприбуткування) окремо на додатково відкритому субрахунку «Податковий кредит непідтверджений» (далі його вказуватимемо як 644/1).

** Від себе додамо, що суми ПДВ за зареєстрованими ПН, але «відкладеними» на наступні періоди (до 365 календарних днів), має сенс також виділити на додатковий субрахунок (припустимо, на 644/2) до періоду їх уключення до звітності.

*** За наявності ПН можна відобразити податковий кредит через уточнюючий розрахунок (УР) у межах 1095 днів.

**** ПН і РК після 365 днів з дати їх складання (виникнення податкових зобов’язань/дати коригування) в ЄРПН не реєструються і до податкового кредиту не включаються ( п. 201.10 ПКУ). Нагадаємо, до 01.01.2017 р. «максимальний» (гранично допустимий) строк реєстрації ПН/РК у ПКУ не фігурував, а контролери його встановили самовільно величиною в 180 календарних днів (див. лист ДФСУ від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17, БЗ 101.15).

б) перша подія — авансова оплата

1.4

Перераховано аванс продавцю (ПН на дату оплати не отримано)

371

311

644/1

644/ПДВ

1.5

Отримано зареєстровану ПН і відображено у складі ПК суму ПДВ

641/ПДВ

644/1

1.6

Оприбутковано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи

20, 22, 23 28, 15, 91 — 94

631

644/ПДВ

631

1.7

Проведено залік заборгованостей

631

371

2. Придбання для необ’єктної, неоподатковуваної, пільгової або негоспдіяльності

(пп. 10, 11 Інструкції № 141)

2.1

Оприбутковано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

20, 22, 23 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

2.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

2.3

Відображено у складі первісної вартості компенсаційні ПЗ, що будуть нараховані в кінці місяця у зведеній ПН:

— запасів/товарів

20, 22, 28

643/1*

— необоротних активів

15

643/1

— робіт/послуг

23, 91 — 94

643/1

* Суми ПЗ, що будуть нараховані згідно з п. 198.5 ПКУ в кінці місяця за зведеною ПН, повинні заздалегідь узяти участь у формуванні первісної вартості активів, які спочатку отримуються для необ’єктної, неоподатковуваної, пільгової або негоспдіяльності. За задумом Мінфіну, реалізувати цю облікову премудрість слід з використанням субрахунку «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню» (далі його зазначатимемо як 643/1).

Хоча якщо компенсуючі ПЗ вирішите нарахувати одразу ж на дату придбання товарів/послуг/НА, склавши індивідуальну ПН, фактично досить одного запису: Дт 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 — Кт 641/ПДВ (тобто без використання проміжного субрахунку 643/1).

2.4

Нараховано компенсуючі ПЗ у кінці місяця у зведеній ПН

643/1

641/ПДВ

3. Придбали для оподатковуваних — використали в необ’єктних, пільгових та негосподарських операціях

(пп. 1.3, 11 Інструкції № 141)

3.1

Отримано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

3.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

3.3

Нараховано компенсуючі ПЗ у кінці місяця у зведеній ПН

643/1

641/ПДВ

3.4

Уключено до витрат компенсуючі ПЗ за запасами/товарами/ послугами/роботами/необоротними активами

949

643/1

4. Придбали для неоподатковуваної — використовуємо в оподатковуваній діяльності/з невиробничих НА — у виробничі НА

(пп. 10, 11 Інструкції № 141)

4.1

Отримано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

4.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

4.3

Відображено у складі первісної вартості компенсуючі ПЗ, які будуть нараховані в кінці місяця у зведеній ПН

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

643/1

4.4

Нараховано компенсуючі ПЗ у кінці місяця у зведеній ПН

643/1

641/ПДВ

4.5

Зменшено раніше нараховані компенсуючі ПЗ на підставі РК до зведеної ПН (сторно)

643/1

641/ПДВ*

4.6

Суму ПДВ уключено до доходу

643/1

719*

* Проте Мінфін рекомендує зменшення раніше нарахованих компенсуючих ПЗ (на підставі РК до зведеної ПН) проводити записом Дт 641/ПДВ — Кт 719.

5. «Часткові» ПЗ згідно з п. 199.1 ПКУ за «подвійними» придбаннями

(п. 11 Інструкції № 141)

5.1

Отримано «подвійні» запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

5.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

5.3

Відображено компенсуючі ПЗ у складі первісної вартості запасів/товарів/послуг/робіт/необоротних активів

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

643/1*

* Суми ПЗ, що будуть нараховані згідно з п. 199.1 ПКУ в кінці місяця за зведеною ПН, повинні заздалегідь узяти участь у формуванні первісної вартості активів «подвійного» призначення (з урахуванням антиЧВ). Тут Мінфін також радить використати додатковий субрахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню» (643/1).

Але, можливо, вам буде зручно відокремлювати ПЗ із зведених ПН за п. 198.5 ПКУ від ПЗ із зведених ПН за п. 199.1 ПКУ. Тоді можна відкрити субрахунки другого порядку: наприклад, 643/1/1 «ПЗ за п. 198.5 ПКУ» і 643/1/2 «ПЗ за п. 199.1 ПКУ».

5.4

Нараховано компенсуючі ПЗ у кінці місяця у зведеній ПН

643/1

641/ПДВ

6. Річний перерахунок згідно з п. 199.1 ПКУ

(п. 12 Інструкції № 141)

а) загальний перерахунок:

6.1

Збільшено ПЗ, якщо «антиЧВ» за рік збільшилася (на підставі РК до зведених ПН з типом «08», «09»)

643/1

641/ПДВ

949

643/1

6.2

Зменшено ПЗ, якщо «антиЧВ» за рік зменшилася (на підставі РК до зведених ПН з типом «08», «09»)

643/1

641/ПДВ*

643/1

719

* Проте Мінфін рекомендує зменшення компенсуючих ПЗ (на підставі РК до зведеної ПН з типом «08», «09») проводити записом:

Дт 641/ПДВ — Кт 643/1;

Дт 643/1 — Кт 719.

б) перерахунок куплених до 01.07.2015 р. необоротних активів*:

6.3

Збільшено ПК, якщо ЧВ збільшився

641/ПДВ

719

6.4

Зменшено ПК, якщо ЧВ зменшився

641/ПДВ

644

949

644

* Рекомендацій щодо проведення додаткового перерахунку необоротних активів в Інструкції № 141 немає, хоча Мінфін у листі від 19.05.2011 р. № 31-08410-07-25/12852 пропонував:

— збільшення ПК показувати з одночасним зменшенням первісної вартості НА записами:

Дт 641/ПДВ — Кт 63, Дт 15 — Кт 63 (сторно), Дт 10 — Кт 15 (сторно);

— зменшення ПК показувати з одночасним збільшенням первісної вартості НА записами:

Дт 641/ПДВ— Кт 63 (сторно), Дт 15 — Кт 63, Дт 10 — Кт 15. Проте нам такий підхід здається не зовсім коректним.

7. Повернення товарів, зміна суми компенсації, повернення авансів

а) повернення товарів/зменшення суми компенсації (п. 7 Інструкції № 141)

7.1

Зменшено ПЗ у постачальника при поверненні товарів/зменшенні суми компенсації (сторно)

70, 712

643/2*

643/2

641/ПДВ

* Рекомендуємо використовувати додатковий субрахунок 643/2 «Податкові зобов’язання:

розрахунки коригування без реєстрації», що враховував би розрив у часі між випискою РК і фактом його реєстрації в ЄРПН покупцем. Мінфін рекомендує робити сторно одразу записом Дт 70, 712 — Кт 641/ПДВ.

7.2

Зменшено ПК у покупця при поверненні товарів/зменшенні суми компенсації (сторно)

641/ПДВ

631, 681

б) повернення авансів

7.3

Зменшено ПЗ у постачальника при поверненні передоплати (сторно)

643

643/2

643/2

641/ПДВ

7.4

Зменшено ПК у постачальника при поверненні передоплати (сторно)

641/ПДВ

644

8. Цільове фінансування (п. 9 Інструкції № 141)

8.1

Відображено ПК з ПДВ (ПН зареєстровано в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

8.2

Нараховано компенсуючі ПЗ з ПДВ*

48

641/ПДВ

* Вимогу нараховувати компенсуючі ПЗ у п. 9 Інструкції № 141 прописано для всіх ситуацій без винятку. Проте при оподатковувано-господарському напрямі використання товарів/послуг, необоротних активів, що придбаваються за рахунок коштів цільового фінансування, нараховувати «компенсаційні» ПЗ не потрібно. Зауважимо, що Мінфін планує виправити цю помилку, уточнивши, що запис Дт 48 — Кт 641/ПДВ має бути тільки в разі придбання за рахунок коштів цільового фінансування товарів, послуг і необоротних активів, не призначених для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку!

9. Послуги від нерезидента (п. 4.1 Інструкції № 141)

9.1

Нараховано ПЗ з ПДВ з послуг нерезидента (за першою подією)

644/ПДВ*

641/ПДВ

9.2

Відображено ПК з ПДВ з послуг нерезидента (на дату складання ПН за такими операціями, за умови її реєстрації в ЄРПН)

641/ПДВ

644/ПДВ

* Проте нам такий підхід Мінфіну здається не зовсім коректним. На наш погляд, доречніше використовувати рахунок 643, з подальшим закриттям розрахунків за фактом формування ПК: Дт 643/ПДВ — Кт 641/ПДВ, Дт 641/ПДВ — Кт 644/ПДВ, Дт 644/ПДВ — Кт 643/ПДВ.

10. ПДВ при ввезенні товарів (п. 4.1 Інструкції № 141)

10.1

Сплачено суму ПДВ на митниці

377

311

10.2

Відображено ПК на підставі митної декларації

641/ПДВ

377

11. Постачання безПДВшної сільгосппродукції неплатнику ПДВ

(п. 1.1 Інструкції № 141)

11.1

Нараховано ПЗ виходячи із суми націнки

702

641/ПДВ

12. ПЗ, донараховані з мінбази згідно з п. 188.1 ПКУ

(п. 1.3 Інструкції № 141)

12.1

Донараховано у зведеній ПН у кінці місяця ПЗ:

— за товарами/послугами (ПН з типом причини «15») на різницю між ціною придбання та договірною вартістю

949

641/ПДВ

— за необоротними активами (ПН з типом причини «16») на різницю між балансовою вартістю на початок періоду та договірною вартістю

— за готовою продукцією (ПН з типом причини «17»)

на різницю між звичайною ціною та договірною вартістю

13. ПДВ при псуванні, ліквідації ОЗ та безоплатних передачах

(п. 1.3 Інструкції № 141)

13.1

Нараховано ПЗ з ПДВ*

949, 976

641/ПДВ

* При втраті матеріальних цінностей та інших ресурсів понад установлені норми ПЗ нараховуємо відповідно до п.п. «г» п. 198.5 ПКУ.

При ліквідації основних засобів за рішенням платника ПЗ нараховуємо тільки за п. 189.9 ПКУ (додатково нараховувати ще й компенсуючі ПЗ на підставі п.п. «г» п.п. 198.5 ПКУ не потрібно).

При безоплатних передачах матеріальних цінностей —згідно з пп. 188.1 і 198.5 ПКУ (див. лист ДФСУ від 12.01.2017 р. № 408/6/99-99-15-03-02-15).

14. Облік руху коштів на електронному ПДВ-рахунку

(п. 13 Інструкції № 141)

14.1

Поповнено електронний ПДВ-рахунок грошовими коштами (для сплати податкових зобов’язань за деклараціями, УР та реєстрації ПН в ЄРПН)

315

311

14.2

Списано з електронного ПДВ-рахунку грошові кошти в рахунок сплати зобов’язань з ПДВ за звітний період або за УР

641/ПДВ

315

14.3

Повернено грошові кошти на поточний рахунок за заявою (згідно з додатком Д4)

311

315

15. Повернення платнику ПДВ сум із бюджету (п. 13 Інструкції № 141)

15.1

Надходження платнику сум бюджетного відшкодування

311

641/ПДВ

16. Повернення з бюджету переплати ПДВ за заявою згідно зі ст. 43 ПКУ

16.1

є електронний ПДВ-рахунок:

сума переплати надійшла на ПДВ-рахунок

315

641/ПДВ

з ПДВ-рахунку повернено на поточний рахунок за заявою (додатком Д4)

311

315

16.2

електронний ПДВ-рахунок закрито:

сума переплати повертається одразу на поточний рахунок

311

641/ПДВ

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити