Теми статей
Обрати теми

Приймаємо працівника на роботу: вносимо запис до трудової книжки

Костенко Ніна, податковий експерт
Хочете знати, як правильно вносити запис про прийняття працівника на роботу? Тоді, друзі, ця стаття — для вас.
img 1

Ви вже знаєте що трудові книжки ведуть на всіх працівників, які працюють у роботодавця за основним місцем роботи на підставі укладеного трудового договору понад 5 днів.

Давайте з’ясуємо, в якому порядку вносять запис до трудової книжки працівника при його прийнятті на роботу. Але спочатку зупинимося на «доприйомних» записах ☺.

«Доприйомні» записи

При працевлаштуванні деяких категорій працівників роботодавець повинен враховувати певні особливості заповнення розділу «Відомості про роботу» трудової книжки. Ідеться, наприклад, про військовослужбовців, які повернулися з військової служби, випускників вишів, громадян, які доглядали за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, і після того вирішили працевлаштуватися до вас на работу.

Перед тим, як внести до розділу «Відомості про роботу» запис про прийняття на роботу таких працівників, ви згідно з п. 2.19 Інструкції № 58 окремим рядком з посиланням на дату, номер і найменування відповідних документів (якщо вони, звичайно, будуть надані) повинні внести дані:

— часу служби у складі ВСУ та інших військ, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби;

— часу догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

— часу навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо);

— часу навчання у вищих навчальних закладах (уключаючи час роботи у студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) і про час перебування в аспірантурі та клінічній ординатурі.

Окремо зупинимося на внесенні до трудової книжки запису про час навчання. Якщо до вас на роботу завітав, наприклад, випускник ПТНЗ або вишу, в якого зроду не було трудової книжки, то ви, як перший роботодавець, повинні в розділ «Відомості про роботу» трудової книжки цього працівника насамперед унести запис про період його навчання в навчальному закладі. І вже потім зробити запис про прийняття на роботу. Підстава для «навчального» запису — диплом випускника*.

* Див. консультацію фахівця Управління Держпраці в Івано-Франківській області: http://dspif.gov.ua/news/249-trudova-knizhka-pracvnika-vnesennya-zapisv-pro-navchannya.html.

Візьміть до відома: уносити до трудової книжки запис про те, що до влаштування до вас на роботу працівник не мав трудового стажу, не потрібно. Цього Інструкція № 58 не вимагає.

А як щодо студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які вже мали трудові книжки до вступу до навчального закладу? Хто вносить до трудової книжки запис про час їх навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих)? Якщо працівник не працював, а навчався, запис про період навчання до трудової вносить навчальний заклад ( п. 2.16 Інструкції № 58). Підстава для запису — накази про зарахування на навчання та відрахування.

А якщо студент навчався і паралельно працював і його трудова книжка на момент закінчення навчання перебуває на підприємстві? У цьому випадку, на наш погляд, запис про період навчання може бути внесено до його трудової книжки після запису про звільнення з цього місця роботи майбутнім роботодавцем перед записом про прийняття на роботу.

Вносимо запис про прийняття на роботу

Запис про прийняття працівника на роботу вносять до його трудової книжки не пізніше тижневого строку після видання наказу (розпорядження) про прийняття на роботу.

Нагадаємо, що типову форму наказу (розпорядження) про прийняття на роботу № П-1 затверджено наказом № 489.

У разі необхідності підприємство може доповнити цю форму необхідними відомостями або внести до неї зміни.

Більше того, наказ про прийняття на роботу ви можете оформити і в довільній формі. Єдина умова — він повинен містити всі обов’язкові реквізити типової форми № П-1.

Наказ (розпорядження) готовий? Час переходити до заповнення трудової книжки.

Запис про прийняття працівника на роботу фіксують у розділі «Відомості про роботу»

Як саме це роблять?

У графі 3 у вигляді заголовка (тобто окремим рядком) записують повне найменування підприємства (установи, організації), у тому числі назву його організаційно-правової форми.

Потім рядком нижче (під заголовком) зазначають:

— у графі 1 — порядковий номер запису;

— у графі 2 — дату прийняття на роботу відповідно до наказу. Зверніть увагу: тут зазначається дата саме прийняття на роботу, а не дата видання наказу або дата внесення запису до трудової книжки;

— у графі 3 — інформацію про те, до якого цеху, відділу, підрозділу, дільниці, виробництва, а також на яку роботу, професію чи посаду приймають працівника;

— у графі 4 — назву, дату і номер документа, на підставі якого вносять запис.

Тепер «пройдемося» можливими варіантами оформлення трудових відносин.

Безстроковий трудовий договір. Запис про прийняття на роботу у трудовій книжці повинен точно відповідати тексту наказу (розпорядження) керівника підприємства-роботодавця ( п. 2.14 Інструкції № 58) і може виглядати, наприклад, так: «Прийнятий на посаду менеджера зі збуту до відділу збуту». Інформацію про те, що трудовий договір безстроковий, у трудовій книжці не наводять.

А як бути, якщо працівника приймають на роботу на визначений строк?

Строковий договір. Строк дії трудового договору прописують тільки в наказі про прийняття на роботу (див. лист Мінпраці від 29.05.2007 р. № 126/13/133-07). Відомості про те, що трудовий договір у цьому випадку — строковий, до трудової книжки не вносять ( ст. 23 КЗпП). Коли настане момент розставання зі «строковим» працівником, то і в наказі, і у трудовій книжці просто зроблять запис про звільнення з формулюванням: «У зв’язку із закінченням строку дії трудового договору, п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП».

Сезонні та тимчасові роботи. Відомості про характер роботи (сезонна/тимчасова) до трудової книжки не вносяться (див. лист Мінпраці від 29.05.2007 р. № 126/13/133-07).

Неповний робочий час. При прийнятті працівника на роботу на умовах неповного робочого часу інформацію про режим його роботи зазначають тільки в наказі про прийняття на роботу.

До трудової книжки вносять запис про прийняття на посаду (роботу) без згадки про неповний робочий час

Строк випробування. Коли працівника приймають на роботу зі строком випробування, таку умову застерігають тільки в наказі «Прийнятий на посаду менеджера зі збуту до відділу збуту зі строком випробування три місяці». До трудової книжки умову про строк випробування не вносять, а роблять стандартний запис: «Прийнятий на посаду менеджера зі збуту до відділу збуту».

Робота на умовах контракту. Контракт є особливою формою трудового договору. У ньому строк дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі достроково, можуть установлюватися за угодою сторін ( ст. 21 КЗпП).

Умову про укладення контракту зазначають у трудовій книжці.

Якщо строк дії контракту сторони застерегли, то за два місяці до закінчення цього строку вони повинні вирішити — продовжувати його, припиняти чи укладати на новий строк.

При продовженні контракту трудові відносини між працівником і роботодавцем продовжуються (не припиняються). Додатковий запис про це до трудової книжки не вносять.

Якщо після закінчення дії попереднього контракту з працівником одразу укладають новий контракт на новий строк, то працівника звільняють і одночасно знову приймають на роботу. Звичайно, у трудовій книжці ці маніпуляції відображають відповідними записами.

Переведення з іншого підприємства. Ви готові прийняти за переведенням працівника, який наразі працює в іншого роботодавця? Тоді надішліть на адресу цього роботодавця відповідний лист-клопотання.

Отримали згоду в такому переведенні? Чудово! Видавайте наказ про прийняття працівника на роботу в порядку переведення з іншого підприємства за погодженням між керівниками. Цей наказ буде сигналом для внесення запису до трудової книжки працівника.

Запис у трудовій книжці повинен містити вказівку на факт прийняття за переведенням, а також найменування підприємства, з якого переведено працівника

Зауважте, особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства за погодженням між старим і новим роботодавцями, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору ( ч. 5 ст. 24 КЗпП).

Надомники. У питаннях працевлаштування надомників роботодавці орієнтуються на Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.09.81 р. № 275/17-99. Незважаючи на те, що це Положення було прийняте за часів СРСР, на сьогодні воно не втратило чинності і може використовуватися в частині, що не суперечить нормам чинного українського законодавства (див. лист Мінпраці від 15.05.2008 р. № 105/13/116-08).

Проте в питаннях унесення запису до трудової книжки працівника-надомника роботодавець керується Інструкцією № 58 (ср. ). Підкреслюємо це особливо! Чому? Тому що строки для внесення таких записів, зазначені в п. 8 Положення про умови праці надомників, не збігаються зі строками, установленими Інструкцією № 58.

Тому якщо працівник, який виконуватиме роботу вдома, працевлаштується до вас вперше і не має трудової книжки, то ви зобов’язані протягом 5 днів з дня прийняття на роботу оформити такому працівнику трудову книжку, якщо, звичайно, ця робота постійна (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 1-2, с. 27).

Що ж, час переходити до прикладів унесення записів про прийняття на роботу до трудової книжки. Вони наведені на с. 15.

img 2

висновки

  • Запис про прийняття працівника на роботу заносять до його трудової книжки не пізніше тижневого строку після видання відповідного наказу (розпорядження) про прийняття на роботу.
  • Перший роботодавець спочатку зобов’язаний унести до трудової книжки працівника — випускника вишу запис про період його навчання в навчальному закладі, а вже потім — запис про прийняття на роботу.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі