Теми статей
Обрати теми

Єдиний податок

Адамович Наталія, Бобро Анатолій, податкові експерти
Щодо спрощеної системи, разом із суто «косметичними» змінами, не обійшлося й без деяких нововведень у частині сплати ЄП і роботи на спрощенці. В основному вони торкнулися єдинників-фізосіб, а також платників групи 4. Що це за нововведення? Давайте розбиратися.

ЄП для груп 1 — 3

Кількість працюючих. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником ЄП — фізособою ( п.п. 291.4.1 ПКУ), крім найманих працівників, (1) які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, і (2)у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку,

тепер не потрібно враховувати і працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період

Ставки ЄП. Безумовно, всі єдинники-фізособи груп 1 і 2 занервували, коли поповзли чутки про збільшення мінімальної заробітної плати (МЗП), чекаючи і підвищення фіксованих ставок ЄП.

Так-от, пожаліли не всіх. Завдяки змінам до п. 293.1 ПКУ, у поточному році ставки ЄП для:

групи 1 установлюються тепер у відсотках (фіксовані ставки) розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО), установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (на 01.01.2017 р. — 1600 грн.);

групи 2, як і раніше, у відсотках (фіксовані ставки) розміру МЗП, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (на 01.01.2017 р. — 3200 грн.).

Зауважте! Фіксовані ставки, як і раніше, визначають місцеві ради залежно від виду госпдіяльності з розрахунку на календарний місяць ( п. 293.2 ПКУ);

— групи 3 — як і раніше, у відсотках доходу.

Ось як зміниться податкове навантаження на платників ЕП з цього року.

Ставки ЄП і ЄСВ (було/стало)

Податок/внесок

період

Групи ЄП

1

2

3

ЄП

До 01.01.2017 р.

у межах до 10 % МЗП

(137,8 грн.)

у межах до 20 % МЗП

(275,6 грн.)

3 % (з ПДВ)/

5 % (без ПДВ)

Після 01.01.2017 р.

у межах до 10 %

ПМПО* (160 грн.)

у межах до 20 % МЗП

(640 грн.)

ЄСВ**

До 01.01.2017 р.

22 % МЗП

(352 грн.)

22 % МЗП

(352 грн.)

22 % МЗП

(352 грн.)

Після 01.01.2017 р.

22 % 0,5 МЗП

(352 грн.)

22 % МЗП

(704 грн.)

22 % МЗП

(704 грн.)

Разом, не більше ніж

До 01.01.2017 р.

489,8 грн.

627,6 грн.

352 грн. + ЄП

Після 01.01.2017 р.

512 грн.

1344 грн.

704 грн. + ЄП

* До прийняття органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік встановлена цим органом ставка ЄП для групи 1 застосовується з коефіцієнтом 0,5.

** Звільняються від сплати ЄСВ за себе пенсіонери за віком або інваліди, які отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу.

Звітність і заяви. До абзацу першого п.п. 296.5.1 ПКУ нарешті внесли застереження про те, що платники ЄП груп 1 і 2, які подають декларацію з ЄП за підсумками року, повинні при переході на загальну систему подати декларацію у квартальні строки.

Раніше в цьому пункті було застереження подати у квартальні строки декларацію тільки в разі обов’язкового (при перевищенні доходу) або самостійного переходу до старшої групи. При переході на загальну систему вимог подати «останню» декларації з ЄП у квартальні строки не було (проте податківці вимагали її від єдинників груп 1 і 2).

Якщо платник ЄП припиняє свою госпдіяльність (знімається з реєстрації), то подавати заяву про відмову від спрощеної системи не потрібно. Податківцям достатньо буде повідомлення про проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності від держреєстратора ( п. 295.8 ПКУ). При цьому останнім періодом, за який слід скласти та подати декларацію і сплатити ЄП, вважатиметься той період, в якому податківці отримають від держреєстратора повідомлення про проведення реєстрації припинення підприємницької діяльності ( п. 294.6 ПКУ).

ЄП для групи 4

Як і раніше, до групи 4 можуть належати тільки сільськогосподарські товаровиробники, в яких частина сільгосптоваровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (так звана сільгоспчастка) дорівнює або перевищує 75 %. На включення до цієї групи можуть претендувати тільки юридичні особи. Пропозиції зробити сільгоспЄП доступним для фермерських господарств без статусу юрособи не пройшли.

З новацій відзначимо таке. Можливостей сплачувати сільгоспЄП стало більше (див. п.п. 291.51.2 ПКУ). Віднині потрапити до групи 4 ЄП мають право і сільгоспники, що додатково займаються виробництвом електроенергії (когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії). Щоправда, за умови, що дохід від її реалізації не перевищує 25 % загального доходу господарства.

Унесені до п. 2921.2 ПКУ зміни практично нічого не змінюють. Базою оподаткування, як і раніше, є нормативна грошова оцінка (НГО) одного гектара сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.

Вилучено п. 2921.3 ПКУ, яким раніше було встановлено, зокрема, що підставою для нарахування ЄП платниками групи 4 є дані державного земельного кадастру та/або дані держреєстру майнових прав на нерухоме майно. Отже,

тепер об’єктом оподаткування є сільгоспугіддя та землі водного фонду незалежно від факту відображення даних про них у держземкадастрі/реєстрі нерухомості

Застерігаємо: цю новацію в жодному разі не слід розуміти як скасування обов’язкової держреєстрації договорів оренди землі або прав на неї, про що нам доводилося чути. Установлені «земельним» законодавством вимоги щодо правомірності землекористування залишаються незмінними. На наш погляд, цим виключенням з ПКУ законодавці ставили тільки одну мету — не зменшувати об’єкт оподаткування на площі, що не пройшли наразі з тих чи інших причин процедуру держреєстрації.

Збільшено ставки податку з одного гектара сільгоспугідь (у відсотках до бази оподаткування):

— для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, а також сільгоспугідь, що знаходяться в умовах закритого ґрунту) — 0,95 (було 0,81);

— для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, — 0,57 (було 0,49);

— для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях) — 0,57 (було 0,49);

— для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, — 0,19 (було 0,16).

Ставка для земель водного фонду залишилася незмінною — 2,43 %. Збільшено ставку для сільгоспугідь, що знаходяться в умовах закритого ґрунту, — 6,33 % (було 5,4 %).

Установлено, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування платників групи 4, застосовується зі значенням 100 % ( п. 5 підрозд. 8 розд. XX ПКУ).

Звідси висновок: як у минулому, так і в поточному 2017 році, індекс інфляції за 2015 рік не впливає на величину сільгоспЄП. Але цей виняток із загального правила стосується тільки одного 2015 року.

Як уже зазначалося вище, базу оподаткування слід визначати з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року. Отже, при поданні декларації сільгоспЄП на 2017 рік слід ураховувати індекси інфляції й за 2016 рік включно.

ЄП і РРО

Абсолютно всі єдиноподатники, у тому числі й пільговий контингент з п. 296.10 ПКУ (тобто єдиноподатники групи 1, а також ФОП-єдиноподатники груп 2 і 3 з доходами, що протягом року не перевищують 1 млн грн.), повинні здійснювати продаж складних побутових товарів строго з використанням РРО. Узагалі-то

єдиноподатникам — продавцям побутової техніки без РРО тепер не обійтися

Хоча доки не з’явиться затверджений КМУ перелік таких товарів, це обмеження не застосовне. Решту подробиць щодо РРО див. у статті на с. 19.

Загальні правила: дивіденди і дохід нерезидентам

Законодавці постаралися зняти питання щодо порядку оподаткування та подання звітності платниками ЄП при виплаті дивідендів і доходів нерезидентам.

Дивіденди. По-перше, норму про порядок оподаткування виплачених платником ЄП дивідендів перекинули з п.п. 292.12 ПКУ до спеціальної ст. 297 ПКУ, що регулює особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків та зборів. По-друге, у ній уже чітко прописали, що стосується вона виплат дивідендів саме юрособами групи 3 і платниками групи 4. Оподатковувати, як і раніше, виплату дивідендів слід за правилами розд. II і IV ПКУ.

Отже, за підсумками звітного періоду (кварталу, півріччя, 3 кварталів, року), в якому буде проведено виплату дивідендів, і юрособа групи 3, і платники групи 4 повинні будуть не тільки сплатити дивідендний авансовий внесок з суми перевищення відповідно до п.п. 57.11.2 ПКУ, а й подати декларацію з податку на прибуток із заповненими ряд. 20 — 22 і додатком АВ (див. БЗ 108.05 БЗ, лист ДФСУ від 12.03.2016 р. № 5383/6/99-99-19-02-02-15).

Дохід нерезидентам. У п.п. 14.1.213 ПКУ відкоригували визначення терміна «резидент» (прибрали застереження про використання для цілей податку на прибуток терміна «резидент» з п. 133.1 ПКУ). Отже, з 01.01.2017 р. платники ЕП знову потрапляють до розряду «резидентів» і зобов’язані (спираючись на стару норму п. 297.2 ПКУ) з виплачених доходів нерезиденту утримувати згідно з п.п. 141.4.2 ПКУ так званий податок на репатріацію, а також подавати декларацію з податку на прибуток із заповненими ряд. 23 — 25 і додатком ПН.

Проте ми наполягаємо, що це актуально тільки для доходів, які виплачуються нерезидентам з 01.01.2017 р. У 2016 році платники ЄП до резидентів не потрапляли через чинне на той момент у визначенні терміна «резидент» посилання на п.п. 133.1.1 ПКУ. Хоча податківці вперто не звертали на це увагу і вимагали від спрощенців сплатити податок і подати додатки ПН у складі декларації з податку на прибуток (див. консультацію в БЗ 108.05, лист ДФСУ від 07.04.2016 р. № 7782/6/99-99-19-02-02-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 33, с. 7).

висновки

  • Для групи 1 ставка ЄП установлюється у відсотках до ПМПО, а для групи 2 — у відсотках до МЗП.
  • Продавати складні побутові товари всі платники ЄП повинні строго з використанням РРО. Щоправда, доки немає затвердженого КМУ переліку таких товарів, ця норма не працює.
  • Платники ЄП знову вважаються резидентами. Тому при виплаті доходу нерезидентам зобов’язані утримати податок на репатріацію і подати декларацію з податку на прибуток.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі