Мінімальна зарплата

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2017/№ 58

Мінімальна заробітна плата (далі — МЗП) — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 95 КЗпП, ст. 3 Закону про оплату праці).

МЗП установлюють одночасно в місячному та погодинному розмірах. Хто це робить? Розмір МЗП установлює Верховна Рада України за поданням КМУ не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України. При цьому враховуються пропозиції, вироблені шляхом переговорів загального представницького органу об’єднання профспілок та загального представницького органу об’єднань організацій роботодавців на національному рівні.

МЗП є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання і фізосіб, які використовують працю найманих працівників, при будь-якій системі оплати праці.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижче МЗП (ч. 1 ст. 31 Закону про оплату праці)

А які ж розміри МЗП у 2017 році? Давайте дізнаємося. Для цього до вашої уваги нижче наведена табл. 1.

Таблиця 1. Розмір МЗП у 2017 році

Період дії

Розмір мінімальної зарплати у 2017 році, грн.*

місячний

погодинний**

01.01.2017 р. — 31.12.2017 р.

3200

19,34

* Визначено ст. 8 Закону про держбюджет-2017.

** МЗП у погодинному розмірі застосовують на підприємствах усіх форм власності та у фізосіб, які використовують найману працю, у разі встановлення погодинної оплати праці.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, нижче за законодавчо встановлений розмір МЗП, то

необхідно здійснити доплату до рівня МЗП

Таку доплату здійснюють щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінзарплатну межу розраховують пропорційно виконаній нормі праці.

Суму заробітної плати працівника за конкретною посадою (виконуваною роботою) для порівняння з МЗП визначають шляхом підсумування всіх трудових виплат, нарахованих працівнику в поточному місяці згідно з умовами трудового договору, за винятком:

— виплат, перелічених у табл. 2. Вони не беруть участі в порівняльних розрахунках;

— виплат, нарахованих у поточному місяці за минулі місяці у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок. Їх відносимо до місяців, за які їх нараховано (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 5, с. 40).

Таблиця 2. Виплати, які не включають до зарплати для порівняння з МЗП

№ з/п

Вид виплати

1

Виплати, перелічені у ст. 31 Закону про оплату праці:

— доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я*

— доплата за роботу в нічний час

— доплата за роботу в надурочний час

— надбавка за роз’їзний характер роботи

— премії до ювілейних та святкових дат

* Маються на увазі, зокрема, доплати (див. листи Мінсоцполітики від 14.02.2017 р.

№ 344/0/101-17/281 і від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282):

— за роботу у важких та шкідливих (особливо важких та особливо шкідливих) умовах праці, що виплачуються за результатами атестації робочого місця;

— працівникам (у тому числі молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі дезінфікуючі засоби;

— працівникам, зайнятим прибиранням туалетів;

— за роботу в зоні відчуження.

2

Виплати, нараховані за невідпрацьований час, наприклад:

— відпускні та компенсація за невикористані дні відпусток

— оплата простою

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони здійснюються в робочий час (наприклад, середня зарплата, що зберігається за період військової служби працівників підприємства згідно зі ст. 119 КЗпП)

— оплата за період підвищення кваліфікації

— інші виплати, нараховані виходячи з середньої зарплати за невідпрацьований час

— матеріальна допомога, що має систематичний характер, надається всім або більшості працівників*

— суми компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати**

* Не включають до заробітку для порівняння з МЗП, оскільки її виплачують працівнику не за виконану ним норму праці (див. лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282).

** За усними роз’ясненнями фахівців Мінсоцполітики, суму компенсації не слід включати в заробіток при порівнянні його з МЗП. Це пояснюється тим, що компенсація не є винагородою за працю (виконану роботу, відпрацьований час). По своїй суті це фінансова санкція, що накладається на роботодавця за порушення ним строків виплати заробітної плати.

3

Виплати, які згідно з Інструкцією № 5 не входять до фонду оплати праці, зокрема:

— лікарняні (оплата перших п’яти днів за рахунок коштів роботодавця і допомога по тимчасовій непрацездатності)

— допомога по вагітності та пологах

— матеріальна допомога разового характеру

— вихідна допомога

— суми, нараховані за час затримки розрахунку при звільненні

— допомога на поховання

— одноразова допомога при виході на пенсію

Зверніть увагу: якщо оплата періоду відрядження здійснювалася за середньою заробітною платою, то цю суму не включають до заробітку працівника для порівняння з МЗП. При цьому мінзарплатну межу розраховують пропорційно відпрацьованому часу (тобто без урахування часу відрядження). А от якщо працівнику за час відрядження виплачують зарплату як за звичайний робочий день, то з МЗП порівнюють увесь нарахований заробіток за місяць (з урахуванням оплати періоду відрядження). З таким роз’ясненням можна ознайомитися в листі Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282.

Більше про доплату до МЗП див. на с. 10.

Тепер поговоримо про випадки, коли величина МЗП є розрахунковою для визначення деяких показників. Про те, як вона впливає на оподаткування доходів фізичних осіб ПДФО і ВЗ, можна побачити на с. 49. Про інші випадки застосування МЗП ви дізнаєтеся з табл. 3.

Таблиця 3. Випадки застосування МЗП

Випадки застосування

Величина

Розмір у 2017 році

Підстава

При визначенні максимальної ставки збору за місця для паркування транспортних засобів за 1 м2 площі земельної ділянки, відведеної для організації та здійснення діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів

До 0,075 % МЗП, установленої на 1 січня податкового (звітного) року за кожен день здійснення діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів*

До 2,40 грн. за 1 м2 за кожен день здійснення діяльності

П.п. 2681.3.1 ПКУ

* Конкретні розміри ставок установлюють сільські, селищні та міські ради або ради об’єднаних територіальних громад. При цьому вони враховують місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування, спосіб установки транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

При визначенні максимальної ставки єдиного податку для фізичних осіб — підприємців, які належать до єдиноподатників групи 2

До 20 % МЗП, установленої на 1 січня податкового (звітного) року*

До 640 грн.

П. 293.2 ПКУ

* Конкретні розміри фіксованих ставок установлюють сільські, селищні та міські ради або ради об’єднаних територіальних громад залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць.

При визначенні максимальної ставки податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, за 1 м2 бази оподаткування

Не більше 1,5 % МЗП, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року*

Не більше 48 грн. за 1 м2

П.п. 266.5.1 ПКУ

* Конкретні розміри ставок податку встановлюють сільські, селищні та міські ради або ради об’єднаних територіальних громад залежно від місця розташування (зональності) і типів об’єктів нерухомості.

При визнанні заборгованості фізичної особи безнадійною для цілей податкового обліку

Не більше 25 % МЗП (з розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року*

Не більше 800 грн.

П.п. «ґ» п.п. 14.1.11 ПКУ

* Заборгованість фізособи вважається безнадійною, якщо вона прострочена більше 180 днів і розмір сукупних вимог кредитора за такою заборгованістю не перевищує зазначеного розміру (за відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізосіб).

При визначенні необхідності розрахунку високодохідниками* і малодохідниками-добровольцями податкової різниці у зв’язку з придбанням товарів (у тому числі необоротних активів), робіт і послуг у неприбуткових організацій, унесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання

Не більше 25 розмірів МЗП (з розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року**

Не більше 80000 грн.

П.п. 140.5.4 ПКУ

* Високодохідниками є підприємства, у яких річний дохід від будь-якого виду діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн. Усі інші підприємства вважаються малодохідниками.

** Якщо вартість товарів, робіт і послуг, придбаних у неприбуткових організацій (крім бюджетних установ), сукупно протягом звітного (податкового) року перевищує цю суму, платник податку на прибуток, що визначає податкові різниці, повинен збільшити бухгалтерський фінрезультат податкового (звітного) періоду на 30 % вартості таких товарів (робіт, послуг).

При визначенні необхідності оподаткування транспортним податком легкових автомобілів

Більше 375 розмірів МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року*

Більше 1200000 грн.

П.п. 267.2.1 ПКУ

* Якщо середньоринкова вартість легкового автомобіля перевищує зазначену суму і при цьому з року його випуску минуло не більше 5 років, такий автомобіль є об’єктом оподаткування транспортним податком.

При визначенні можливості лісокористувачів не подавати щокварталу податкову декларацію з рентної плати

Не більше 25 % МЗП, установленої законом на 1 січня року, у якому сплачується рентна плата*

Не більше 800 грн.

П.п. 256.11.6 ПКУ

* Підприємства-лісокористувачі, у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитку не перевищує зазначену суму і які до отримання таких квитків уносять рентну плату до кас суб’єктів лісових відносин, декларацію з рентної плати не подають.

При встановленні однієї з умов застосування ставки 0 % для платників податку на прибуток* (щодо суми заробітної плати (доходу), нарахованої кожному з працівників)

Не менше 2 розмірів МЗП за кожен місяць звітного періоду

Не менше 6400 грн.

П. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ

* Пільга зі сплати податку на прибуток за нульовою ставкою діє до 31.12.2021 р.

При визначенні мінімального страхового внеску з ЄСВ

Ставка ЄСВ х МЗП, установлена законом на відповідний місяць

У загальному випадку — 704 грн.*

Ст. 1 Закону № 2464

* Детальніше див. табл. 2 на с. 65.

При встановленні підстав для порушення справи про банкрутство

Не менше 300 розмірів МЗП*

960000 грн.

Ст. 10 Закону про банкрутство

* Справу про банкрутство господарський суд порушує, якщо безперечні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника, що сукупно становлять не менше 300 розмірів МЗП, не були задоволені боржником протягом 3 місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено Законом про банкрутство.

При визначенні мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства

1250 розмірів МЗП, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства

4000000 грн.

Ст. 14 Закону про АТ

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити