Форма договору і держреєстрація прав на нерухомість

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2017/№ 58

Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди за всіма його істотними умовами (ст. 638 ЦКУ, ч. 2 ст. 180 ГКУ). Яка ж форма вважається належною?

ЦКУ виділяє такі форми договорів:

— усна;

— письмова проста;

— письмова нотаріальна.

Також допускається електронна форма (ч. 1 ст. 205 ЦКУ). При цьому якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі.

За загальним правилом договір можна укладати в будь-якій формі, якщо вимоги до його форми не встановлено законом (ч. 1 ст. 639 ЦКУ). Це означає, що заборонено застосовувати простішу форму договору порівняно з передбаченою законом. Наприклад, не можна укласти договір у простій письмовій формі, якщо закон вимагає, щоб він був посвідчений нотаріально. А от зворотна ситуація цілком допустима. Так, нотаріальне посвідчення договору з ініціативи його сторін (якщо згідно із законом достатньо простої письмової форми) цілком можливе.

Що стосується усної форми договору, то її використання для юридичних осіб дуже обмежене. Згідно зі ст. 208 ЦКУ правочини між юридичними особами слід укладати в письмовій формі. Також письмової форми потрібно дотримуватися при укладенні правочинів між юридичною та фізичною особою, крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 206 ЦКУ*.

* У ч. 1 ст. 206 ЦКУ згадуються правочини, що виконуються в момент їх вчинення (за винятком правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню, а також правочинів, для яких недодержання простої письмової форми має наслідком їх недійсність).

На окрему увагу заслуговують правочини з нерухомим майном. Нагадаємо: до нерухомості відносять земельні ділянки, майнові комплекси, будівлі, споруди (їх окремі частини), житлові та нежитлові приміщення, об’єкти незавершеного будівництва тощо. У разі коли йдеться про такі об’єкти, замало дотриматися форми договору.

Право власності та інші речові права на нерухомість і їх обтяження підлягають державній реєстрації (ст. 182 ЦКУ)

Зазвичай держреєстрацію прав на нерухомість здійснюють нотаріуси (безпосередньо при здійсненні нотаріальних дій з нерухомістю).

З таблиці нижче ви дізнаєтеся, в якій формі слід укладати найбільш поширені види договорів, а також у яких випадках необхідно здійснювати держреєстрацію прав на нерухомість.

Форми договорів

№ з/п

Вид договору

Письмова форма

Нотаріальне посвідчення

Держреєстрація прав на нерухомість

Яким документом передбачено

1

Попередній договір, якщо форму основного договору не встановлено і сторони не домовилися про нотаріальне посвідчення

+

Ч. 1 ст. 635 ЦКУ

2

Договір купівлі-продажу і міни:

— земельної ділянки

+

+

+

Ст. 657 і 716 ЦКУ, ст. 132 ЗКУ, п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 1952

— єдиного майнового комплексу

— житлового будинку (квартири)

— іншого нерухомого майна

3

Договір дарування майнового права і договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому (крім об’єктів, зазначених у пп. 4 і 5 цієї таблиці)

+

Ч. 3 ст. 719 ЦКУ

4

Договір дарування рухомих речей, що мають особливу цінність

+

Ч. 4 ст. 719 ЦКУ

5

Договір дарування:

— нерухомого майна

+

+

+

Ст. 719 ЦКУ, п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 1952

— валютних цінностей на суму, що перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

+

+

6

Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини):

— на строк менше 3 років

+

Ст. 793, 794 ЦКУ

— на строк 3 роки та більше

+

+

+

7

Договір управління майном (крім нерухомого)

+

Ст. 1031 ЦКУ

8

Договір управління нерухомим майном

+

+

+

Ст. 1031 ЦКУ, п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 1952

9

Договір найму транспортного засобу, сторонами якого є суб’єкти підприємництва

+

Ч. 1 ст. 799 ЦКУ

10

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи

+

+

Ч. 2 ст. 799 ЦКУ

11

Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою (крім договорів, зазначених у пп. 12 і 13 цієї таблиці)

+

Ч. 2 ст. 828 ЦКУ

12

Договір позички будівель, інших капітальних споруд (їх окремої частини) строком на 3 роки і більше

+

+

+

Ч. 3 ст. 828 ЦКУ

13

Договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), в якому хоча б однією стороною є фізична особа

+

+

Ч. 4 ст. 828 ЦКУ

14

Договір побутового підряду

+

Ч. 1 ст. 866 ЦКУ

15

Договір перевезення вантажу

+

Ч. 2 ст. 909 ЦКУ

16

Договір транспортного експедирування

+

Ч. 1 ст. 930 ЦКУ

17

Договір зберігання, укладений між юридичними особами, між юридичною та фізичною особою, а також договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому незалежно від вартості речі

+*

Ч. 1 ст. 937 ЦКУ

* Прийняття речі на зберігання може підтверджуватися видачею поклажодавцю номерного жетона, іншого знака, що посвідчує прийняття речі на зберігання, якщо це встановлено законом, іншими актами цивільного законодавства або є звичайним для цього виду зберігання.

18

Договір складського зберігання

+

Ч. 3 ст. 957 ЦКУ

19

Договір страхування

+

Ч. 1 ст. 981 ЦКУ

20

Договір позики на суму не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або договір позики, в якому позикодавцем є юридична особа

+

Ч. 1 ст. 1047 ЦКУ

21

Кредитний договір

+

Ч. 1 ст. 1055 ЦКУ

22

Договір банківського вкладу

+

Ч. 1 ст. 1059 ЦКУ

23

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

+*

Ч. 2 ст. 1107 ЦКУ

* Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатися усно.

24

Договір комерційної концесії

+

Ч. 1 ст. 1118 ЦКУ

25

Договір про спільну діяльність

+

Ч. 1 ст. 1131 ЦКУ

26

Договір застави (крім застави нерухомості, космічних об’єктів і транспортних засобів)

+

Ст. 13 Закону про заставу

27

Договір застави нерухомості

+

+

+

Ст. 577 ЦКУ, ст. 13 Закону про заставу

28

Договір застави, якщо предметом застави є космічні об’єкти, транспортні засоби

+

+

Ст. 13 Закону про заставу

29

Договір оренди (суборенди) земельної ділянки

+

+/–*

+

Ст. 8 і 14 Закону про оренду землі, п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 1952

* Статтею 14 Закону про оренду землі встановлено, що договір оренди землі укладається в письмовій формі і за бажанням однієї зі сторін може бути посвідчений нотаріально. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально (ст. 8 Закону про оренду землі).

30

Договір суборенди

+

+/–*

+/–**

Ч. 3 ст. 774 ЦКУ

* Договір суборенди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо договір оренди був нотаріально посвідчений.

** Право суборенди нерухомого майна підлягає держреєстрації в тих самих випадках, що й право оренди (найму) нерухомості.

31

Договір про заміну кредитора або боржника в зобов’язанні

+

+/–*

Ст. 513, 521 ЦКУ

* Підлягає нотаріальному посвідченню, якщо первинний договір було нотаріально посвідчено.

32

Договір про створення акціонерного товариства

+

+/–*

Ч. 2 ст. 153 ЦКУ

* Договір підлягає нотаріальному посвідченню, якщо товариство створюють фізичні особи.

33

Договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю

+

Ст. 142 ЦКУ

Теги договір
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити