Нормативний акт Цивільний кодекс України

Глава 53. Укладення, зміна і розірвання договору. Стаття 638. Укладення договору

Друк
Автор : Верховна Рада України

1. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

2. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor