Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Благодійна організація — «неприбутківець»

Податки & бухоблік Листопад, 2017/№ 90
Друк
У попередніх статтях сьогоднішнього номера ми говорили про облік у дарувальників (надавачів благодійної допомоги). Тепер поговоримо про власне отримувачів благодійної допомоги — благодійні організації)!

Що таке благодійна організація?

Благодійна діяльність визначена п.п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону про благодійність як добровільна особиста та/або майнова допомога, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику. Натомість благодійна організація — юрособа приватного права, установчі документи якої визначають благодійність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності (п.п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону про благодійність).

Отже, перш за все потрібно усвідомити, що благодійні організації — це юридичні особи. Від «звичайних» підприємств вони відрізняються лише тим, що створені не з метою отримання прибутку, а з іншою метою. Сфери благодійної діяльності окреслені ст. 3 Закону про благодійність.

Далі, із п.п. 133.4.6 ПКУ випливає, що благодійні організації належать до неприбуткових організацій. Відтак,

благодійні організації не є платниками податку на прибуток

На умовах та в порядку, визначеному п. 133.4 ПКУ (п.п. 14.1.121 ПКУ). Про які умови тут ідеться? Про це можна дізнатися з п.п. 133.4.1 ПКУ. Зазначений підпункт визначає, що неприбутковими є підприємства, установи та організації, що одночасно відповідають таким вимогам:

(1) утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У випадку благодійної організації це ст. 15 Закону про благодійність;

(2) установчі документи яких містять заборону розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених п.п. 133.4.2 ПКУ;

(3) установчі документи яких передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи;

(4) внесені ДФСУ до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Внесення благодійної організації до «неприбуткового» Реєстру

Внесення до «неприбуткового» Реєстру є своєрідним підтвердженням «неприбуткового» статусу юрособи. Правила внесення неприбуткових організацій до Реєстру прописано у Порядку № 440.

Для включення до «неприбуткового» Реєстру подати до контролюючого органу за основним місцем обліку реєстраційну заяву за формою 1-РН (згідно з додатком 1 до Порядку № 440). Разом із такою заявою подаються засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації. Рішення про включення благодійної організації до Реєстру приймається протягом 14 календарних днів із дати отримання заяви фіскалами (пп. 6, 8 Порядку № 440).

Згідно з п. 5 Порядку № 440

включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом з присвоєнням їй ознаки неприбутковості

Згідно з п. 4 Порядку № 440 контролюючий орган за основним місцем обліку присвоює благодійній організації ознаку неприбутковості «0036». При цьому новостворені благодійні організації, які подали заяву за ф. № 1-РН, протягом 10 днів із дня держреєстрації вважаються неприбутківцями безпосередньо з дня такої держреєстрації.

У «неприбутковому» Реєстрі містяться такі дані про благодійну організацію:

— код згідно з ЄДРПОУ;

— найменування;

— дата включення до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації;

— ознака неприбутковості;

— дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни;

— дата та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості;

— найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу.

Заборона розподілу доходів благодіної організації

Благодійним організаціям заборонено розподіляти свої доходи між засновниками, учасниками чи працівниками підприємства. Таку заборону повинен містити статут будь-якої благодійної організації.

Доходи благодійної організації повинні використовуватися виключно для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, також для фінансування видатків на утримання такої організації

Тож засновникам і працівникам не дозволено отримувати від благодійних організацій ніяких виплат. Винятком із зазначеного правила є оплата праці осіб, які працюють в організації та нарахування ЄСВ.

Чимало дискусій у 2016 році викликала можливість неприбуткових організацій робити виплати своїм засновникам на підставі цивільно-правових договорів. Податківці наполягали, що такі виплати є порушенням п. 133.4 ПКУ і що неприбуткові організації, які здійснюють такі виплати, мають бути виключені з Реєстру (див. лист ДФСУ від 03.10.2016 р. № 21415/6/99-99-15-02-02-15 // «Податки та бухгалтерський облік, 2016, № 89, с. 5). Але після змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» від 06.10.2016 р. № 1667-VIII, зазначену проблему було вирішено.

Тож наразі благодійні організації можуть робити виплати не тільки на підставі трудових, але і цивільно-правових договорів. Але тільки за умови, що такі виплати спрямовано на цілі, визначені п.п. 133.4.2 ПКУ (див. листи ДФСУ від 19.01.2017 р. № 1023/6/99-99-15-02-02-15; від 19.01.2017 р. № 1027/6/99-99-15-02-02-15; від 17.02.2017 р. № 2422/Л/99-99-15-02-02-14; від 03.03.2017 р. № 4494/6/99-99-15-02-02-15; від 03.03.2017 р. № 4495/6/99-99-15-02-02-15; від 18.04.2017 р. № 8170/6/99-99-15-02-02-16; від 19.06.2017 р. № 726/6/99-99-15-02-02-15/ІПК і від 29.06.2017 р. № 897/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, а також консультацію з БЗ, категорія 102.04).

Облік та подання звітності благодійною організацією

Благодійні організації, як і решта неприбуткових організацій, зобов’язані складати і подавати фінансову звітність. Згідно з ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік установлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати. Зверніть увагу: після 01.01.2018 р. цей принцип не зміниться, незважаючи на ухвалені масштабні зміни до Закону про бухоблік.

Що це означає? А власне те, що «неприбутковий» статус не звільняє благодійну організацію від обов’язку вести бухоблік (адже без цього неможливо скласти фінансову звітність). Ясна річ, бухоблік у благодійної організації має певні особливості, пов’язані перш за все з тим, що вона нічого не продає на постійній основі, а лише отримує цільове фінансування (благодійні внески), а також у деяких випадках інші пасивні доходи. Тим не менш, бухоблік благодійна організація веде за стандартним планом рахунків (хоча може використовувати і спрощений) і подає звітність за звичайними формами. Це форми скороченої фінзвітності для малих (1-м і 2-м) та мікропідприємств (1-мс, 2-мс).

Докладно про бухоблік у БО поговоримо у наступній статті сьогоднішнього номера. Тут лише наголосимо: поки що П(С)БО 25 нічого не говорить окремо про звітність неприбутківців, тож вони подають скорочену фінзвітність у загальному порядку. Головне — вписатися у критерії, визначені для «мікро» і «малих» (ст. 55 ГКУ). До речі, ці критерії після 01.01.2018 р. зміняться (докладно читайте про це у «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 89).

От що є дійсно особливим, так це те, що благодійні організації подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Форму зазначеного Звіту затверджено наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553.

Звіт подається до податкового органу за основним місцем обліку протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року

Тобто в строки, визначені для річного звітного періоду (п.п. 49.18.3 ПКУ). Разом зі Звітом благодійні організації також подають податківцям річну фінансову звітність (п. 46.2 ПКУ). При цьому податківці не конкретизують, про які саме форми фінзвітності йдеться, лише повторюючи норму Закону про бухоблік, де мова йде про скорочену фінзвітність у вигляді Балансу і Звіту про фінансові результати (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 102.23.02).

У зв’язку з цим можемо лише констатувати явне недоопрацювання законодавця, адже поле «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків — форм фінансової звітності» чомусь містить Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і Примітки до фінзвітності — форми, які неприбутківці не подають.

Окремо слід сказати про ті благодійні організації, які отримують в інвалюті благодійну допомогу, яка є гуманітарною. Таким організаціям слід щомісяця до п'ятого числа подавати Мінсоцполітики і територіальному органу ДФС Звіт про наявність і розподіл такої гуманітарної допомоги. Звіт подається в довільній формі й до тих пір, поки інвалютна «гуманітарка» буде повністю використана (див. консультацію з БЗ, підкатегорія 102.23.01).

Також зверніть увагу ще й на таке. Оскільки благодійні організації не є платниками податку на прибуток (п. 133.4 ПКУ), тому окремих кодів «прибуткових» пільг у Довідниках пільг для них як неприбутківців немає (детальніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 95, с. 39). Проте якщо благодійна організація користується пільгами з інших (!) податків, то «пільговий» Звіт подавати доведеться.

І насамкінець. Благодійна організація, яка порушила умови п. 133.4 ПКУ, Звіт неприбутківця подає за період від початку року до останнього числа місяця, у якому відбулося таке порушення. Такий Звіт подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, у якому здійснено порушення (п.п. 49.18.1 ПКУ). Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції нецільового використання активів.

Починаючи з наступного місяця така благодійна організація виключається з «неприбуткового» Реєстру і вважається платником податку на прибуток. У такому разі декларація з податку на прибуток подається щокварталу (наростаючим підсумком до кінця року) разом із фінзвітністю, яку зобов’язані подавати платники податку на прибуток (п.п. 133.4.3 ПКУ).

Ну що ж, із загальними принципами обліку і звітності в діяльності ми ознайомилися. Давайте тепер поглянемо, як благодійна організація відображає у своєму обліку конкретні операції.

висновки

  • Благодійні організації є неприбутковими за умови, що вони відповідають критеріям, визначеним у п.п. 133.4.1 ПКУ.
  • Благодійним організаціям заборонено розподіляти доходи між своїми засновниками і працівниками, за винятком оплати праці, ЄСВ, а також виплат за цивільно-правовими договорами, спрямованих на реалізацію мети і завдань благодійної організації.
  • Благодійні організації у «річні» строки подають податківцям Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінзвітність.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць