Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Надаємо допомогу фізособам

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Листопад, 2017/№ 90
В обраному У обране
Друк
Про надання благодійної допомоги сьогодні було сказано багато. Ми ж зі свого боку хочемо допомогти тим благодійним організаціям, які надають таку допомогу звичайним фізособам, що опинилися у важких життєвих ситуаціях. Розібратися з умовами її надання й оподаткування — мета цієї статті.

Для цілей обкладення ПДФО і ВЗ п. 170.7 ПКУ поділяє благодійну допомогу на цільову і нецільову. Першу надають під певні умови і напрями її використання, другу (нецільову) — без установлення таких умов або напрямів.

Важливо! Для цільової благодійної допомоги п.п. 170.7.5 ПКУ визначений граничний строк використання. Чому він дорівнює? Строку, встановленому умовами такої допомоги, але не більше:

24 місяців, що настають за місяцем її отримання, — у разі отримання цільової благодійної допомоги на лікування (див. нижче);

12 місяців, що настають за місяцем її отримання, — в інших випадках отримання цільової благодійної допомоги.

Виняток — отримання благодійної допомоги у вигляді ендавмента. Така допомога не обмежена строком.

Майте на увазі: якщо цільова допомога не була використана і не повернена протягом зазначеного вище строку благодійникові, то вона (у частині невикористаної суми) перетворюється для одержувача в оподатковуваний дохід. А значить, такий одержувач зобов’язаний відобразити суму допомоги-доходу в річній декларації про майновий стан і доходи і вже самостійно сплатити з цієї допомоги ПДФО і ВЗ.

Водночас якщо в одержувача допомоги виникли обставини, що свідчать про неможливість її повного використання в строки, встановлені п.п. 170.7.5 ПКУ, то

одержувач допомоги може звернутися в податковий орган з проханням продовжити строк використання цільової благодійної допомоги,

вказавши такі обставини.

А тепер давайте розглянемо, чим нецільова і цільова благодійні допомоги цікаві з точки зору оподаткування, якщо її надає благодійна організація, зареєстрована згідно із законодавством України.

Нецільова благодійна допомога

Суму нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, не обкладають ПДФО і ВЗ, якщо вона надана в розмірі, що не перевищує сукупно за звітний рік величини, яка обчислюється згідно з абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2017 році — 2240 грн.).

Вимоги до одержувача допомоги ПКУ не висуває.

Напрями використання допомоги не важливі.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ в розд. I неоподатковувану нецільову благодійну допомогу (її частину) відображають з ознакою доходу «169». Також її потрібно буде відобразити в рядку «Військовий збір» розд. II Податкового розрахунку.

З нецільовою благодійною допомогою розібралися. Час поговорити про цільову благодійну допомогу. Порядок її надання регулює п.п. 170.7.4 ПКУ. Види допомоги, які належать до цільової благодійної, перелічені в пп. «а» — «ж» цього підпункту Кодексу. Усі ці види ми з вами розглядати не будемо, оскільки серед них є ті, які дуже рідко трапляються на практиці. Тому пропонуємо «пробігтися» по найпопулярніших.

Цільова благодійна допомога на лікування

Цільову благодійну допомогу на лікування не обкладають ПДФО і ВЗ, якщо виконані такі вимоги, встановлені в абз. 1 п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ і перелічені нижче.

Мета надання. Допомогу надають для компенсація вартості платних послуг лікування платника податку (члена його сім’ї першого ступеня спорідненості), у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), медичних засобів і пристосувань, які включені в Національний перелік основних лікарських засобів та виробів медичного призначення, затверджений постановою КМУ від 25.03.2009 р. № 333, окрім витрат, окремо перелічених в абз. 1 п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ.

Умови надання. 1. Допомогу перераховують безпосередньо закладу охорони здоров’я. 2. Фізособа — одержувач допомоги документально підтверджує необхідність отримання платних медичних послуг (ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів). 3. Допомога надається в розмірі, що не перекривається виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (далі — ФМС), — після його появи на світ.

Неоподатковувана сума. Не обмежена розміром.

Форма № 1ДФ. У розд. I Податкового розрахунку неоподатковувану цільову благодійну допомогу на лікування відображають з ознакою доходу «169». Також її суму необхідно проставити за рядком «Військовий збір» розд. II форми № 1ДФ.

Цільова благодійна допомога на реабілітацію

Умови для надання неоподатковуваної цільової благодійної допомоги на реабілітацію прописані в абз. 2 п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ. Перелічимо їх.

Мета надання. Для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації.

Умови надання. 1. Допомогу перераховують безпосередньо протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам. 2. Допомога призначена для платника податку, визнаного в установленому порядку інвалідом, або його дитини-інваліда. 3. Допомога надається в розмірі, що не перекривається виплатами з ФМС, — після його появи на світ. 4. Фізособа — одержувач допомоги документально підтверджує необхідність отримання платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації.

Неоподатковувана сума. Не обмежена розміром.

Форма № 1ДФ. У розд. I Податкового розрахунку неоподатковувану цільову благодійну допомогу на реабілітацію відображають з ознакою доходу «169». Також її суму необхідно проставити за рядком «Військовий збір» розд. II форми № 1ДФ.

Цільова благодійна допомога на навчання

На підставі п.п. «є» п.п. 170.7.4 ПКУ не включають в оподатковуваний дохід фізособи суму цільової благодійної допомоги на навчання, якщо щодо неї одночасно виконані такі умови.

Мета надання. Допомога надана для оплати вартості навчання або додаткових послуг з навчання.

Умови надання. 1. Допомогу перераховують безпосередньо навчальному закладу. 2. Допомога призначена для платника податку, що є інвалідом; дитиною-інвалідом або дитиною, в якої хоча б один з батьків є інвалідом; дитиною-сиротою, напівсиротою; дитиною з багатодітної або малозабезпеченої сім’ї; дитиною, батьки якої позбавлені батьківських прав.

Неоподатковувана сума. Не обмежена розміром.

Форма № 1ДФ. У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану цільову благодійну допомогу на навчання відображають з ознакою доходу «169». ВЗ з такої допомоги не утримують, але її суму відображають у розділі II форми № 1ДФ за рядком «Військовий збір» у загальній сумі доходів, нарахованих/виплачених у звітному кварталі.

Найпоширеніші випадки надання цільової благодійної допомоги, встановленої п.п. 170.7.4 ПКУ, розглянули. Тепер давайте розглянемо ще три види допомоги, які можуть бути надані фізособам благодійними організаціями.

Допомога на лікування і медичне обслуговування

Порядок та умови надання неоподатковуваної допомоги на лікування і медичне обслуговування регулює п.п. 165.1.19 ПКУ.

Мета надання. Компенсація вартості лікування і медичного обслуговування.

Умови надання. 1. Одержувач допомоги — платник податку, що потребує лікування (медичного обслуговування), або член його сім’ї першого ступеня спорідненості, дитина, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку.

2. Допомога може бути надана у вигляді коштів або майна (послуг)

3. Положення п.п. 165.1.19 ПКУ можуть бути застосовані благодійною організацією за наявності відповідних документів, що підтверджують цільовий характер надання грошових коштів на оплату лікування або медичного обслуговування (у разі здійснення попередньої оплати таких послуг) або факт надання послуг з лікування або медичного обслуговування платника податків (якщо оплата здійснюється після надання таких послуг) (див. УПК, затверджену наказом Мінфіну від 10.04.2014 р. № 235).

Неоподатковувана сума. Не обмежена розміром.

Форма № 1ДФ. Неоподатковувані суми допомоги на лікування і медичне обслуговування відображають у розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ в окремому рядку з ознакою доходу «143», а в розд. II за рядком «Військовий збір» — у загальній сумі доходів, нарахованих/виплачених фізособам.

Допомога на поховання

Підпункт «а» п.п. 165.1.22 ПКУ виводить зі складу оподатковуваних доходів кошти або вартість майна (послуг), що надаються благодійною організацією як допомога на поховання.

Неоподатковувана сума. Не обмежена розміром.

Форма № 1ДФ. Неоподатковувані суми допомоги на поховання відображають у розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ в окремому рядку з ознакою доходу «146», а в розд. II за рядком «Військовий збір» — у загальній сумі доходів, нарахованих/виплачених фізособам.

Допомога «особливого періоду»

Зі складу оподатковуваних доходів п.п. «а» п.п. 165.1.54 ПКУ виводить суму (вартість) благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками на користь учасників бойових дій, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО; та інших осіб, перелічених у вказаному підпункті Кодексу.

Важливо! Суму (вартість) означеної в п.п. «а» п.п. 165.1.54 ПКУ благодійної допомоги, яка не включається в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платників податку, визначають відповідно до п.п. 170.7.8 ПКУ*.

* Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 80, с. 6.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану на підставі п.п. «а» п.п. 165.1.54 і п.п. 170.7.8 ПКУ допомогу відображають з ознакою доходу «169». Також її суму потрібно вказати в розд. II за рядком «Військовий збір».

висновки

  • У 2017 році не обкладають ПДФО і ВЗ нецільову благодійну допомогу, сума якої не перевищує 2240 грн.
  • ПКУ передбачено два види допомоги, яка може бути надана благодійною організацією на лікування фізособи: допомога на лікування і медичне обслуговування платника податку (п.п. 165.1.19 ПКУ) і цільова благодійна допомога на лікування (п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ).
  • Допомога на поховання, надана благодійною організацією, не обкладається ПДФО і ВЗ.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць