Направляємо працівника на військові збори: кадровий супровід

В обраному У обране
Друк
Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2017/№ 91
Працівник підприємства приніс повістку про призов на військові збори. Одразу в кадровика виникає «вагон» запитань. На який строк відпустити працівника на військові збори і як оформити його відсутність за місцем роботи? Чим загрожує ігнорування військових зборів? Та й сам працівник іноді перебуває в розгубленості. Не хвилюйтеся! Усе, що потрібно знати роботодавцю працівника, призваного на військові збори, прямо перед вами — у нашій статті.

Кого можуть призвати на військові збори?

На військові збори можуть бути призвані (ст. 29 Закону № 2232*):

* Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII.

— військовозобов’язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України (далі — ЗСУ) та інших військових формувань в особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави (абзац п’ятий ч. 9 ст. 1 Закону № 2232);

— резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших військових формуваннях і призначені для їх комплектування в мирний і військовий час (абзац шостий ч. 9 ст. 1 Закону № 2232).

При цьому військовозобов’язані громадяни України можуть бути призвані на навчальні (чи перевірочні) і спеціальні збори (ч. 1 ст. 29 Закону № 2232). Підкреслимо: військовозобов’язані, яким прийшла повістка із військкомату про прибуття для призову на збори, зобов’язані прибути в пункт у строк, указаний у цій повістці (ч. 9 ст. 29 Закону № 2232).

А ось резервісти можуть проходити збори згідно з відповідними програмами, передбаченими Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженим Указом Президента України від 29.10.2012 р. № 618/2012, і Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Національної гвардії України, затвердженим Указом Президента України від 10.08.2012 р. № 470/2012.

Деякі особи звільняються від проходження зборів. Їх перелік наведений у ст. 30 Закону № 2232. На рис. 1 наведемо ці категорії військовозобов’язаних, звільнених від зборів.

В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і за умови подання військовозобов’язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження зборів приймається районним (міським) військовим комісаріатом, де вони перебувають на військовому обліку.

Резервісти звільняються від проходження навчальних і перевірочних зборів у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

Тривалість військових зборів

Час і строки проведення зборів військовозобов’язаних і резервістів визначають Генеральний штаб ЗСУ та органи управління іншими військовими формуваннями відповідно до Закону № 2232. Тобто військовозобов’язаних і резервістів можуть призвати на збори в лави не лише ЗСУ, але й інших військових формувань, наприклад у Національну гвардію.

Про початок і закінчення зборів військовослужбовців і резервістів командир військової частини видає відповідний наказ (ч. 1 ст. 29 Закону № 2232).

На який саме строк призивають на військові збори? Тривалість зборів для військовозобов’язаних залежить від виду зборів (див. рис. 2). Тут підкреслимо: загальний строк зборів під час перебування військовозобов’язаних у запасі не може перевищувати 10 місяців. При цьому час перебування на перевірочних зборах зараховується в загальний строк перебування на навчальних зборах (ч. 6 ст. 29 Закону № 2232).

А ось резервістів призивають на збори строком до 3 місяців.

Роботодавцю, відпусти працівника на збори!

Якщо ви думаєте, що можете вирішувати, відпускати працівника на збори чи ні, то дуже помиляєтеся. Ані виробнича необхідність, ані аврал на роботі не надають вам права ігнорувати повістку.

Відпустити працівника для виконання свого громадянського обов’язку (проходження військових зборів) — обов’язок роботодавця

Про це прямо говорить ч. 9 ст. 29 Закону № 2232.

За порушення такої вимоги посадовим особам підприємства загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51 грн., а за повторне порушення протягом року, за яке особа вже притягалася до адміністративного стягнення, — від 51 до 119 грн. (ст. 2114 КпАП).

Обов’язок військовозобов’язаного — з’явитися на збори!

Ми вже зазначали: військовозобов’язані, яким прийшла повістка з військкомату про прибуття для призову на збори, зобов’язані прибути до пункту в строк, указаний у повістці (ч. 9 ст. 29 Закону № 2232). За порушення військовозобов’язаними правил військового обліку, неявку їх за призовом у військкомат без поважних причин (у тому числі якщо військовозобов’язаний проігнорує повістку і не з’явиться у відповідні місце і час), для військовозобов’язаних передбачена відповідальність:

адміністративна — штраф від 85 до 119 грн., а за повторне порушення протягом року, за яке особа вже притягалася до адміністративного стягнення, — від 170 до 255 грн. (ст. 210 КпАП);

кримінальна — штраф до 1190 грн. або арешт строком до 6 місяців (ч. 2 ст. 337 ККУ).

Водночас у деяких ситуаціях допускається неявка або несвоєчасна явка у військкомат на збори з поважних причин (див. Перелік поважних причин неприбуття або несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного у військовий комісаріат для призову на збори, затверджений постановою КМУ від 28.07.2010 р. № 673). Назвемо їх:

— смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за 7 діб до початку зборів;

— хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов’язаним, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

— відкриття стосовно військовозобов’язаного кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;

— потрапляння під дію надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою для своєчасного прибуття військовозобов’язаного на збори;

— складання державних іспитів до ВНЗ.

Будь-яка неявка або несвоєчасна явка на збори має бути підтверджена відповідними документами

Трудові і соціальні гарантії під час зборів

Поки працівник на військових зборах займатиметься стройовою підготовкою і удосконалюватиме свої військові навички, він усе одно залишається найманим працівником. Отже, на нього поширюються норми КЗпП. З точки зору трудового законодавства, проходження працівником військових зборів — це виконання обов’язків, передбачених Законом № 2232, з наданням відповідних гарантій. Що це за гарантії?

По-перше,

за місцем роботи за працівником на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи і займана посада, а також середня зарплата

Це передбачено ст. 119 КЗпП і ч. 11 ст. 29 Закону № 2232. Причому така гарантія стосується як основного місця роботи працівника, так і його місця роботи за сумісництвом. Те ж саме із сезонними і тимчасовими працівниками — займана посада (місце роботи), а також середній заробіток зберігаються за ними на час виконання робіт, обумовлених трудовим договором (п. 7 Інструкції № 80*, п. 5 Інструкції № 856**).

* Інструкція про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних і резервістів, грошової виплати резервістам, затверджена наказом Міноборони від 12.03.2007 р. № 80.

** Інструкція про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних і резервістів, грошової виплати резервістам Національної гвардії України, затверджена наказом МВС від 14.07.2015 р. № 856.

Звільняти працівника, призваного на збори, за ініціативою роботодавця не можна з дня отримання повістки і до його повернення. Єдиний виняток — ліквідація підприємства-роботодавця, де працюють такі працівники.

А якщо підприємство, на якому працює військовозобов’язаний, реорганізується? Тоді виплати за період зборів військовозобов’язаному здійснюють:

— у випадку злиття підприємства з іншим підприємством — підприємство, що виникло в результаті злиття;

— у випадку приєднання одного підприємства до іншого — останнє підприємство;

— у випадку розділення підприємства або відокремлення від нього — нове підприємство, що утворилося в результаті цього розділення, в якому залишився працювати військовозобов’язаний;

— у випадку перетворення одного підприємства на інше — підприємство, що виникло в результаті перетворення.

По-друге, якщо працівник перебуває в щорічній або додатковій відпустці і в цей час він був призваний на збори, невикористану у зв’язку із цим частину відпустки надають після закінчення зборів або переносять на інший період (п. 10 Інструкції № 80, п. 5 Інструкції № 856 і ст. 11 Закону про відпустки***).

*** Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Зверніть увагу: питання про перенесення або продовження відпустки повинне вирішуватися за погодженням між працівником і роботодавцем. На це, зокрема, вказує Мінсоцполітики в листі від 31.01.2012 р. № 30/13/133-12.

Про бажаний варіант розвитку подій (продовження або перенесення відпустки) працівник інформує роботодавця шляхом подання відповідної заяви. Якщо роботодавець згоден, він видає наказ (розпорядження) про продовження (перенесення) відпустки.

По-третє, якщо військовозобов’язаний/резервіст під час зборів захворів, за ним зберігаються місце роботи і посада. Якщо ж він продовжує хворіти після закінчення зборів, то з дня закінчення зборів йому виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності згідно із Законом № 1105**** (ч. 14 ст. 29 Закону № 2232). При цьому лікарняний оплачують у загальному порядку: перші п’ять календарних днів хвороби — за рахунок коштів роботодавця, інші — за рахунок Фонду соціального страхування.

**** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

По-четверте, час проходження зборів включається в стаж для надання щорічної основної відпустки (ст. 9 Закону про відпустки), а також у пенсійний і «лікарняний» стаж за умови сплати ЄСВ за період зборів (див. ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV і ч. 1 ст. 21 Закону № 1105).

Оформляємо звільнення від роботи документально

Працівник, якому прийшла повістка із військкомату про прибуття на збори, повинен повідомити про це за місцем працевлаштування. На підставі цієї повістки роботодавець видає наказ про увільнення працівника від роботи на час проходження військових зборів.

Наведемо зразок такого наказу на рис. 3.

Оформили наказ — правильно протабелюйте працівника, який тимчасово змінив роботу на «стройову підготовку». У табелі обліку використання робочого часу за типовою формою № П-5, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489, за дні відсутності працівника на робочому місці внаслідок проходження військових зборів проставляйте відмітку «ІН» («22»). Вона передбачена якраз для таких випадків, а пояснення до неї говорить саме за себе: «інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул тощо)».

Вносити записи про проходження зборів у трудову книжку працівника не потрібно

Причина: Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту населення від 29.07.93 р. № 58, цього не передбачає.

А як перевірити, чи дійсно працівник перебував на зборах? Зробити це легко і просто.

Після того, як громадянин вийде на роботу (після закінчення зборів), зазирніть у його військовий квиток.

На сторінках 11 — 14 цього документа мають бути запис про тривалість і вид зборів, підпис командира військової частини і гербова печать (п. 4.6 Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними у військових частинах і установах ЗСУ, затвердженої наказом Міноборони від 11.11.2009 р.560, ч. 10 п. 3 Положення про військовий квиток офіцера запасу, затвердженого Указом Президента України від 30.12.2016 р. № 582/2016).

Гарантії для працівників, призваних на збори, ви тепер знаєте. Отже, проблем з оформленням кадрової документації у вас не виникне.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити