(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
5/10
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Листопад , 2017/№ 91

Місяць не відпрацьований, але є премія: розраховуємо «середню»

http://tinyurl.com/yyr44oxl
Питання включення премій у розрахунок середньої заробітної плати «за два місяці» часто звучать на гарячій лінії. Уся справа в пункті 3 «Сотого»… Але про все по порядку.

Не лише для розрахунку відпускних і компенсації за невикористану відпустку використовують Порядок № 100*. Його положення застосовують також для розрахунку середньої зарплати для оплати періоду відрядження, військової служби, «донорських днів», днів медичного обстеження працівників тощо (пп. «в» — «л» п. 1 Порядку № 100).

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Причому в таких («невідпускних») випадках середній заробіток розраховують виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

Після того як розрахунковий період визначений, установлюють кількість робочих днів (годин), фактично відпрацьованих працівником у такому розрахунковому періоді.

Перелік виплат, які включаються в розрахунок середнього заробітку, наведений у п. 3 Порядку № 100. У свою чергу, не можуть узяти участь у розрахунку «середньої» виплати: (1) перераховані в абзаці першому п. 4 Порядку № 100; (2) нараховані за час, протягом якого зберігався середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпустки, відрядження, якщо оплата здійснювалася за «середньою» тощо) (абзац другий п. 4 Порядку № 100); (3) нараховані у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (абзац другий п. 4 Порядку № 100).

Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати в тому розмірі, в якому вони були нараховані. Виняток становлять нараховані в розрахунковому періоді (див. абзаци перший і другий п. 3 Порядку № 100):

— квартальні премії, а також премії, нараховані за триваліший проміжок часу. Їх включають у заробіток у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді;

— одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років, нарахована в поточному році за попередній календарний рік. Її суму розподіляють, додаючи до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди;

— премії (місячні, квартальні тощо), винагороди та інші заохочувальні виплати, якщо робочі дні у розрахунковому періоді відпрацьовані не повністю. У цьому разі такі виплати враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. Коли і як застосовувати цю «пропорційну» вимогу? Давайте розставимо всі крапки над «i».

Узяти і поділити

Коли застосовують «пропорційну» вимогу? Якщо в розрахунковому періоді відпрацьовані усі дні (години), встановлені графіком роботи, щомісячні премії враховують у повній сумі, а премії, нараховані за триваліший період (квартальні, піврічні), включають у заробіток у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

І тільки якщо у розрахунковому періоді відпрацьовані не всі робочі дні, то застосовують «пропорційну» вимогу. Передусім це стосується випадків, коли місяць відпрацьований не повністю у зв’язку з відпусткою, відрядженням, хворобою тощо.

Як застосовують «пропорційну» вимогу? На жаль, Порядок № 100 не охоплює всі «преміальні» ситуації. Адже порядок і умови нарахування премій на кожному підприємстві свої.

Премії можуть нараховуватися «місяць у місяць», у поточному місяці за підсумками роботи за попередній, у фіксованій сумі, а також розраховуватися пропорційно відпрацьованому часу. Отже, порядок уключення премій у розрахунок «середньої» буде не однаковим.

Так, якщо премія виплачується «місяць у місяць» (наприклад, у листопаді за листопад) і її розмір уже розрахований пропорційно відпрацьованому часу, то така премія включається в розрахунок у фактично нарахованому розмірі.

На це звертали увагу фахівці Мінсоцполітики в листі від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12. При цьому неважливо, повністю відпрацьовані дні в розрахунковому періоді чи ні.

Приклад 1. Працівник підприємства був у відрядженні з 6 по 10 листопада 2017 року (5 робочих днів). Його — оклад 3152 грн. Крім того, Положенням про преміювання передбачена щомісячна премія в розмірі 20 % від окладу, виплачувана «місяць у місяць» пропорційно відпрацьованому часу. З 2 по 13 жовтня 2017 року працівник був у відпустці без збереження заробітної плати. У розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року) такому працівникові були нараховані:

— вересень — 3898,60 грн. (у тому числі оклад — 3152 грн., премія — 630,40 грн., індексація — 116,20 грн.);

— жовтень — 2042,13 грн. (у тому числі оклад за відпрацьовані 11 днів — 1651,05 грн., премія — 330,21 грн. (1651,05 грн. х 20 %), індексація — 60,87 грн. (116,20 грн. : 21 роб. дн. х 11 роб. дн.)).

У розрахунковому періоді були відпрацьовані не усі дні, отже, потрібно визначити, в якому розмірі буде включена премія, нарахована в такому розрахунковому періоді. Оскільки згідно з умовами преміювання премії виплачуються в поточному місяці виходячи з показників поточного місяця і вони вже розраховані пропорційно відпрацьованому часу, то вся сума премії включатиметься в розрахунок. Розрахуємо середньоденну зарплату:

(3898,60 грн. + 2042,13 грн.) : (21 роб. дн. + 11 роб. дн.) = 185,65 грн.

Для розрахунків потрібен денний заробіток. Визначимо його:

(3152 грн. + 3152 грн. х 20 % +116,20) : 22 роб. дн. = 177,21 грн.,

де 22 кількість робочих днів у листопаді 2017 року за графіком роботи.

Оскільки середньоденний заробіток вищий за денний (185,65 грн. > 177,21 грн.), період відрядження оплачуємо за середньоденним заробітком. Сума оплати відрядження за середнім заробітком складає: 185,65 грн. х 5 роб. дн. = 928,25 грн.

Премії, нараховані в поточному місяці за підсумками роботи за попередній (незалежно, у фіксованому розмірі або пропорційно відпрацьованому часу) або у фіксованому розмірі, у розрахунок «середньої» включають пропорційно відпрацьованому часу.

Тобто застосовувати або ні «пропорційну» норму, залежить від того, яким чином була нарахована премія. З цим розібралися, йдемо далі.

Як уключити премію пропорційно відпрацьованим дням, якщо в розрахунковому періоді з двох місяців один повністю не відпрацьований? Чи треба «зрушувати» на 1 місяць розрахунковий період? Відразу відповімо — не треба!

Річ у тому, що середню зарплату розраховують виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці, що передують події, з якою пов’язана виплата (п. 2 Порядку № 100). При цьому якщо в розрахунковому періоді відпрацьований хоча б 1 робочий день, то середньоденну (середньогодинну) зарплату слід розрахувати виходячи з виплат, нарахованих за такий 1 відпрацьований день. На це звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 02.10.2017 р. № 2480/0/101-17 (ср. 025069200).

Пропорцйність уключення премій визначають стосовно розрахункового періоду (2 місяці), а не стосовно кожного місяця такого періоду

Тобто якщо у розрахунковому періоді відпрацьовані не всі робочі дні, то загальну суму премії в розрахунковому періоді розраховують пропорційно відпрацьованим дням у такому розрахунковому періоді. Не треба для кожного місяця розрахункового періоду окремо визначати розмір премії, що включається в розрахунок.

Покажемо, як включити премію в розрахунок середньої зарплати пропорційно відпрацьованим дням.

Приклад 2. Працівник підприємства звільняється 10 листопада 2017 року з виплатою вихідної допомоги в розмірі середньомісячної зарплати. У розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року) йому нараховано:

— вересень — 4844,20 грн. (у тому числі оклад — 3152 грн., премія, нарахована за результатами роботи в серпні, — 1576 грн. (3152оклад серпня х 50 %), індексація — 116,20 грн.);

— жовтень — 5308,12 грн. (у тому числі оклад за відпрацьовані 11 днів — 1651,05 грн., премія, нарахована за результатами роботи у вересні, — 1576 грн. (3152оклад вересня х 50 %), лікарняні за дні хвороби з 2 по 13 жовтня — 2020,20 грн., індексація — 60,87 грн. (116,20 грн. : 21 роб. дн. х 11 роб. дн.)).

Суму лікарняних (2020,20 грн.) не включають у розрахунок середньоденної зарплати (п. 4 Порядку № 100). Робочі дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності, також не враховують в розрахунку.

Оскільки в розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року) були відпрацьовані не усі дні, загальну суму премії, нараховану в такому розрахунковому періоді, необхідно включити в розрахунок не в повній сумі, а пропорційно відпрацьованим дням. Визначимо, який розмір премії включатимемо в розрахунок:

(1576 грн. + 1576 грн.) : (21 роб. дн. + 21 роб. дн.) х (21 роб. дн. + 11 роб. дн.) = 2401,52 грн.,

де 21 — кількість робочих днів за графіком роботи у вересні — жовтні 2017 року; а 21 і 11 — кількість фактично відпрацьованих працівником днів у вересні — жовтні 2017 року відповідно.

Середньоденна зарплата складає:

(3152 грн. + 116,20 грн. + 1651,05 грн. + 60,87 грн. + 2401,52 грн.) : (21 роб. дн. + 11 роб. дн.) = 230,68 грн.

Визначимо суму вихідної допомоги:

230,68 грн. х ((21 + 21) : 2) = 4844,28 грн.

Приклад 3. Працівник підприємства 1 і 2 листопада 2017 року (2 робочих дня) був у відрядженні. У розрахунковому періоді вересень — жовтень 2017 року йому нараховано:

— вересень — 4529 грн. (у тому числі оклад — 3152 грн., премія, нарахована за результатами роботи в серпні, — 1260,80 грн. (3152оклад серпня х 40 %), індексація — 116,20 грн.);

— жовтень — 1260,80 грн. — премія, нарахована за результатами роботи у вересні (3152оклад вересня х 40 %). Відпрацьованих днів у жовтні немає, оскільки працівник перебував у відпустці весь місяць.

Працівник направлений у відрядження в листопаді 2017 року. Розрахунковий період — вересень — жовтень 2017 року. Жовтень 2017 року працівник повністю не відпрацював, оскільки перебував у цей час у відпустці. Проте у вересні 2017 року є як відпрацьовані дні, так і нарахована зарплата. Тому середньоденну зарплату розраховуємо виходячи з виплат, нарахованих у розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року). Пересувати розрахунковий період на 1 місяць (серпень — вересень 2017 року) не треба!

Виходить, що в розрахунку середньої зарплати бере участь зарплата, нарахована у вересні (оклад, премія, індексація), а також щомісячна премія, нарахована в жовтні за підсумками роботи за попередній місяць (вересень).

Оскільки розрахунковий період відпрацьований не повністю, премії, нараховані в розрахунковому періоді, враховуються пропорційно відпрацьованому часу:

(1260,80 грн. + 1260,80 грн.) : 42 роб. дн. х 21 роб. дн. = 1260,80 грн.,

де 42 — кількість робочих днів в розрахунковому періоді за графіком роботи (21вересень + 21жовтень);

21 — кількість фактично відпрацьованих днів у розрахунковому періоді (у вересні-2017).

Розрахуємо середньоденну зарплату:

(3152оклад вересня + 116,20індексація вересня + 1260,80премія) : 21 роб. дн. = 215,67 (грн.).

Щоб правильно сплатити період відрядження, знайдемо денний заробіток:

(3152 грн. + 116,20 грн.) : 22 роб. дн. = 148,55 грн.,

де 3152 і 116,20 — посадовий оклад і індексація листопадової зарплати, які отримає працівник за повністю відпрацьований листопад 2017 року (премія за підсумками роботи за жовтень дорівнює нулю, оскільки в жовтні немає жодного відпрацьованого дня);

22 — кількість робочих днів у листопаді 2017 року за графіком роботи.

Як бачимо, сума денної заробітної плати (148,55 грн.) менше розміру середньоденного заробітку (215,67 грн.).

Тому дні перебування працівника у відрядженні оплачуємо виходячи з середньоденного заробітку. Сума оплати за період відрядження складе 431,34 грн. (215,67 грн. х 2 роб. дн.).

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
розрахунок середньої зарплати, включення премій додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті