«Піти не можна залишитися...» Де поставимо кому?

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2017/№ 96
У редакцію надійшло таке запитання: «Протягом кварталу відбулося перевищення обсягу доходу, а в наступному кварталі у зв’язку з розірванням договору ми повернули отриманий у минулому кварталі аванс. Чи потрібно зіскакувати з ЄП?»

Відразу скажемо: така ситуація не пройде безслідно для єдиноподатника, але і не завжди призведе до розлучення зі спрощеною системою оподаткування. Усе залежить від того, в якій групі єдиного податку ви перебуваєте. Наприклад, ФОП на групі 1 чи 2 ЄП може залишитися на спрощенці і просто перейти в «старшу» групу. Але все по порядку, і спершу розберемося з тим, що являє собою сума поверненого авансу.

Сума поверненого авансу

Нагадаємо: суми коштів (аванс, передоплата), які повертаються платником єдиного податку покупцеві товару (робіт, послуг), не включаються до складу доходу єдиноподатника, якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів (п.п. 5 п. 292.11 ПКУ).

Звідси можна дійти висновку:

якщо отримання авансу і його повернення покупцеві, що не відбулося, у зв’язку з розірванням договору відбуваються в одному періоді — така сума коштів у доході єдиноподатника ніяк не обліковується

Отже, такий рух грошових коштів жодного впливу на обсяг доходу єдиноподатника не зробить і, відповідно, спрощена система оподаткування в безпеці.

Інша ситуація, коли отриманий аванс устиг «засвітитися» в єдиноподатника у складі доходів, а повернення авансу відбулося в наступному періоді. І тут найважливіше питання: про який же період ідеться?

Адже, якщо говорити про звітний період, то, як ви добре знаєте, для єдиноподатників груп 1 і 2 установлений календарний рік, а для групи 3 — календарний квартал (п. 294.1 ПКУ). Можна припустити, що в такому разі, єдиноподатник групи 1 чи 2 може до кінця календарного року, в принципі, не морочитися з дотриманням критерію граничного обсягу доходу. Адже, вірогідно, отриманий аванс не повинен «засвітитися» в його звітності аж до кінця календарного року, а по закінченні року повернення авансу знівелює дохід від правочину, що не відбувся. Проте не все так однозначно.

І щоб відповісти на це запитання, згадаємо порядок дій єдиноподатника в разі перевищення граничного обсягу доходу, встановленого для кожної групи. Розглянемо окремо ситуацію для єдиноподатника груп 1 і 2 та групи 3.

ФОП груп 1 і 2 ЄП

Так, у разі перевищення граничних обсягів доходу підприємцеві на групах 1 і 2 ЄП необхідно з календарного кварталу, наступного за кварталом перевищення (а для групи 2 — за періодом перевищення), прийняти одне з двох рішень (пп. 1 і 2 п. 293.8 ПКУ, пп. 1 і 2 п.п. 298.2.3 ПКУ):

— перейти в «старшу» групу (2 або 3), за умови дотримання вимог відповідних груп, або

— перейти на загальну систему оподаткування.

Для цього необхідно подати заяву про зміну групи або уходу зі спрощенки не пізніше за 20-те число місяця, наступного за кварталом (!) перевищення.

Як бачимо,

незалежно від звітного періоду, у єдиноподатника — порушника груп 1 і 2 виникає обов’язок перейти в «старшу» групу або на загальну систему оподаткування вже з кварталу (!), наступного за кварталом перевищення

Причому відстежити квартал, у якому відбулося перевищення граничного доходу, не складе труднощів. Адже, як зазначено в п.п. 2 п. 6 Порядку ведення КОД, щоденні суми доходів у Книзі обліку доходів (далі — Книга) підсумовуються наприкінці місяця, кварталу і року*. Таким чином, сума авансу у кварталі її отримання має бути вписана в Книгу і врахована при порівнянні доходу єдиноподатника з граничною сумою, дозволеною для відповідної групи платників єдиного податку.

* Незважаючи на те, що Порядок ведення КОДВ прямо про це не говорить, на наш погляд, визначати підсумкові суми має сенс і в цій Книзі обліку доходів і витрат ( КОДВ), адже її заповнюють спрощенці групи 3 — платники ПДВ, у яких звітний період — квартал, а Книга єдинника є джерелом заповнення єдиноподатної декларації.

Врахуйте: інформація з Книги використовується для заповнення декларації єдиноподатника (п. 8 Порядку ведення КОД). Причому в разі перевищення протягом року граничного обсягу доходу єдиноподатник груп 1 або 2 зобов’язаний подавати декларацію в строки, встановлені для квартального податкового періоду (п.п. 296.5.1 ПКУ).

У такій декларації окремо відображаються доходи за кожною з обраних груп ЄП, а також суми перевищення граничного обсягу доходів. Нагадаємо, що надання декларації у квартальні строки звільняє таких єдиноподатників від обов’язку подання декларації в строк, установлений для річного звітного періоду.

І не забудьте, що

із суми перевищення граничного розміру доходу доведеться сплатити єдиний податок за підвищеною ставкою (п.п. 1 п. 293.4 і п.п. 1 п. 293.5 ПКУ)

Зробити це необхідно протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал (п. 295.7 ПКУ).

Далі розглянемо порядок дій у наступному кварталі, в якому здійснюється повернення авансу покупцеві, що не відбувся.

Якщо підприємець залишиться на спрощенці (тобто перейде в «старшу» групу ЄП), то на суму поверненого авансу в наступному кварталі він може зменшити загальний розмір доходу за календарний рік. Для цього в Книзі передбачена спеціальна графа (гр. 3), у якій показуємо суму повернених коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передоплати. І на цю суму буде зменшений загальний дохід, отриманий протягом звітного року (через гр. 4 Книги).

Якщо ж єдиноподатник перейшов на загальну систему оподаткування, то при поверненні авансу зменшити дохід, отриманий у попередньому кварталі, у нього вже не вийде — «потяг пішов...». Адже гл. 1 розд. ХIV ПКУ, яка регулює порядок обліку на спрощеній системі оподаткування, для нього вже «закрита».

До речі, як зазначають податківці (див. 107.01 БЗ), надалі підприємець може повернутися на спрощенку або здійснити зворотний перехід на сплату єдиного податку платником груп 1 або 2. Але зробити це він може тільки з початку календарного року, наступного за роком, у якому ним виконані вимоги, визначені п. 291.4 ПКУ за обраною групою єдиного податку, у тому числі і за обсягом доходу.

Єдиноподатник групи 3

Що стосується цієї групи ЄП (як ФОП, так і юрособи) норми ПКУ для них передбачають тільки один варіант дій при перевищенні граничного обсягу доходу:

— це перехід на загальну систему оподаткування з 1-го числа місяця, наступного за кварталом перевищення (п.п. 3 п. 293.8, п.п. 3 п.п. 298.2.3 ПКУ)

По суті, наслідки тут мають бути аналогічні тій ситуації, коли ФОП на групах 1 і 2 переходить на загальну систему оподаткування (див. вище).

Проте податківці пропонують інший підхід. Так, якщо в наступному звітному періоді аванс повернений покупцеві, що не відбувся, то єдиноподатник здійснює перерахунок доходу шляхом подання уточнень до раніше поданої податкової декларації або уточнення показників у складі звітної податкової декларації за наступний податковий період (див. 108.01.05 БЗ). Щоправда, зазначимо, що в консультації нічого не сказано про ситуацію, коли на суму такого авансу, у звітному періоді його отримання, був перевищений граничний обсяг доходу.

На наш погляд, у будь-якому разі на момент отримання авансу єдиноподатник не знав про те, що ці кошти доведеться повертати, й абсолютно правомірно облікував цю суму у складі свого доходу. Тобто виключити їх з доходу єдиноподатник може тільки в періоді повернення авансу покупцеві, що не відбувся. Тобто

повернення авансу, і як наслідок зменшення доходу, має бути обліковане в наступному звітному періоді (кварталі)

Вважаємо, ні про яке виправлення помилки тут ітися не може.

До того ж, враховуючи, що в наступному звітному періоді (кварталі) платник втратив свій статус єдиноподатника (див. п.п. 3 п.п. 298.2.3 ПКУ), зменшити йому дохід на суму поверненого авансу вже точно не вийде.

Таким чином, у разі перевищення граничного обсягу доходу у зв’язку з отриманням авансу, який у наступному кварталі був повернений покупцеві, що не відбувся:

— ФОП груп 1 і 2 зобов’язаний перейти в «старшу» групу ЄП або на загальну систему оподаткування,

— а єдиноподатник групи 3 — на загальну систему оподаткування.

І на завершення зазначимо: в п.п. 298.2.3 ПКУ стосовно багатьох інших порушень умов роботи на спрощенці законодавець оперує терміном «звітний» період. На цій підставі можна припустити, що при порушенні інших умов перебування на спрощеній системі оподаткування (окрім перевищення граничного обсягу доходу, здійснення заборонених для груп 1 і 2 видів діяльності і наявності податкового боргу) спрощенці груп 1 і 2 можуть продовжувати сплачувати єдиний податок за «старими» групами аж до кінця календарного року. Але врахуйте: з доходу, отриманого з порушенням умов роботи у відповідній групі ЄП, підприємцю доведеться заплатити податок за завищеною ставкою (15 %).

висновки

  • Якщо отримання і повернення авансу покупцеві, що не відбувся, здійснюються в одному періоді — така сума коштів у доході єдиноподатника ніяк не враховується.
  • При перевищенні граничного обсягу доходу єдинник зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування з 1-го числа місяця, наступного за кварталом перевищення. А для ФОП груп 1 і 2 ЄП ще передбачений варіант переходу в «старшу» групу за умови його відповідності вимогам такої «старшої» групи.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити