Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Неякісний товар і фізособа-покупець

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Жовтень, 2017/№ 80
В обраному У обране
Друк
Щасливий момент: гроші на купівлю «це_не_річ_це_мрія» є. Магазин, де продають «мрію», знайдений. «Мрія» оплачена, привезена додому, але... не працює. Біжимо в магазин, просимо замінити (відремонтувати) «мрію» або повернути гроші. Продавець погоджується, а бухгалтер магазину сумує: знову з ПДФО і ВЗ розбиратися... Причому тут податок на доходи і військовий збір? — запитаєте ви. Зараз усе розповімо.

Причому тут ПДФО і ВЗ

З попередніх статей ви вже знаєте, що залежно від ситуації, яка склалася, гарантійні зобов’язання можуть виконуватися шляхом:

1) пропорційного зменшення ціни придбаного товару, в якому протягом гарантійного строку покупцем були виявлені недоліки;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування покупцеві витрат на усунення недоліків товару;

4) розірвання договору і повернення покупцеві сплаченої за товар грошової суми;

5) заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника).

А якщо покупцем виступає фізособа, то в перелічених ситуаціях обережний бухгалтер завжди замислиться: а чи не отримала така фізособа разом зі зменшенням/усуненням/відшкодуванням/розірванням/заміною оподатковуваний дохід?

Що ж, давайте «пробіжимося» по цих ситуаціях разом.

Пропорційне зменшення ціни

При такому варіанті розвитку подій неякісний товар залишається в покупця, але ціна такого товару знижується пропорційно виявленим недолікам. Різниця між первісною ціною купівлі і зниженою ціною повертається продавцем покупцеві.

Для покупця така різниця буде оподатковуваним доходом. На нашу думку, в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід він увійде у складі інших оподатковуваних доходів на підставі п.п. 164.2.20 ПКУ.

Ставка ПДФО — 18 %, ВЗ — 1,5 %.

Податковий агент — суб’єкт господарювання, що нараховує (виплачує) такий дохід покупцеві.

Причому оскільки такий дохід виплачують у грошовому вигляді, у базу оподаткування він увійде без застосування будь-яких коефіцієнтів, а на руки покупцеві буде виплачений за вирахуванням ПДФО і ВЗ.

Важливо! Дохід у вигляді різниці обов’язково має бути відображений податковим агентом у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. А значить, без податкового номера* покупця тут не обійтися. Ознака доходу — «127».

* Тут і далі — реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

А ось якщо б недоліки товару були виявлені ще на етапі продажу, у зв’язку з чим його ціна була б знижена (до моменту продажу), то ПДФО і ВЗ вдалося б уникнути. Адже в цьому випадку таке зниження ціни не можна вважати індивідуальною знижкою для покупця.

Безоплатне усунення недоліків

Продавець безоплатно усуває недоліки товару, виявлені покупцем протягом гарантійного строку. Вважаємо, що в цьому випадку покупець жодного доходу не отримує. Оскільки такі дії жодного додаткового економічного ефекту йому не приносять. А значить, і питання з ПДФО та ВЗ не виникає.

Відшкодування витрат

Покупець придбав неякісний товар і самостійно його відремонтував. Продавець відшкодовує покупцеві витрати на усунення недоліків товару.

На жаль, але тут ми знову маємо справу з оподатковуваним доходом — доходом у вигляді додаткового блага (див. п.п. «г» п.п. 164.2.17 ПКУ). Надають його в грошовій формі. Отже, на руки покупець отримає суму компенсації, зменшену на суму утриманих ПДФО і ВЗ.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ суб’єкт господарювання, що виплачує такий дохід, відображає його з податковим номером покупця і з ознакою доходу «126».

Повернення грошей за товар

Договір купівлі-продажу розривається. Покупець повертає продавцеві неякісний товар, а продавець покупцеві — гроші, сплачені останнім за товар.

Причому зверніть увагу, п. 7 ст. 8 Закону про захист вимагає, щоб при розірванні договору розрахунки зі споживачем проводилися у випадку:

— підвищення ціни на товар виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги;

— зниження ціни — виходячи з вартості товару на момент купівлі.

Тепер переходимо до податково-внескових питань. Тут «працює» п.п. 165.1.12 ПКУ (ср. 025069200). Він, серед іншого, виводить зі складу оподатковуваних доходів грошову компенсацію вартості товарів, надану платникові податків у разі повернення товарів продавцю (особі, уповноваженій продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну)) протягом гарантійного строку, але не вище за ціну придбання таких товарів.

Тобто

якщо при поверненні товару ціна на нього знизилася або не змінилася, у покупця-фізособи дохід, оподатковуваний ПДФО, не виникає

Також не буде ВЗ (пп. 1.2 і 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Проте податковий агент зобов’язаний відобразити такий неоподатковуваний дохід у формі № 1ДФ з ознакою доходу «138». А для цього йому потрібен податковий номер фізособи-покупця.

А якщо грошова компенсація вартості товару, що виплачується в разі розірвання договору, відбувається за ціною, яка перевищує ціну його придбання? У цьому випадку різниця в цінах буде для покупця оподатковуваним доходом. У базу оподаткування такий дохід увійде у фактичній сумі. Застосовувати «натуральний» коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ПКУ, не потрібно. Адже виплата доходу здійснюється в грошовій формі. А значить, на руки покупець отримає суму різниці, зменшену на ПДФО і ВЗ.

Причому зверніть увагу на цікавий момент. При виплаті грошової компенсації у чеку повинна бути вказана сума, що дорівнює загальній вартості поверненого товару на час повернення (без вирахування ПДФО та ВЗ). Тому продавцю нічого не залишається, як попросити покупця повернути у касу суму ПДФО та ВЗ.

На наш погляд, у формі № 1ДФ податковий агент, що виплачує (надає, нараховує) оподатковуваний дохід у вигляді різниці в цінах, повинен відобразити його з ознакою доходу «126» — додаткове благо (див. п.п. «г» п.п. 164.2.17 ПКУ)*.

* Водночас вважаємо, що не буде помилкою відносити такий дохід до інших оподатковуваних доходів (див. п.п. 164.2.20 ПКУ) і відображати у формі № 1ДФ з ознакою «127».

Приклад 1. У липні 2017 року покупцеві проданий фен «Люкс-18210» вартістю 729,00 грн. (продавець — неплатник ПДВ). У вересні 2017 року покупець виявив істотні недоліки в роботі фена і вимагає повернення грошових коштів за неякісний товар. На момент повернення фена продавцеві і виплати грошових коштів покупцеві ціна на цю модель збільшилася і склала 800,00 грн.

На підставі ч. 7 ст. 8 Закону № 1023 фізособі-покупцеві будуть повернені такі суми:

— вартість фена, сплачена при його придбанні, — 729,00 грн. Ця сума на підставі п.п. 165.1.12 ПКУ не включається в оподатковуваний дохід фізособи і з неї не утримують ПДФО та ВЗ;

— різниця між «новою» і «старою» ціною фена — 71,00 грн. (800,00 грн. - 729,00 грн.), зменшена на суму ПДФО (12,78 грн. (71,00 грн. х х 18 % : 100 %)) і ВЗ ( 1,07 грн. (71,00 грн. х 1,5 % : : 100 %)). Разом на руки покупець отримає 57,15 грн.

Усього покупцеві буде виплачено 786,15 грн. (729,00 грн. + 57,15 грн.).

В обліку роздрібного підприємства операції з повернення покупцем товару неналежної якості відображають таким чином:

Повернення товару неналежної якості роздрібному торговцеві

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Продано фен покупцеві

301

702

729,00

2

Списано собівартість реалізованого фена

902

282

500,00

3

Списано торгову націнку на реалізований фен

285

282

229,00

4

Відображено повернення товару покупцем

704

361

729,00

5

Оприбутковано повернений покупцем фен (здійснено коригування методом «червоне сторно»)

902

282

500,00

285

282

229,00

6

Передано на склад отриманий від покупця неякісний фен

281

282

500,00

7

Списано торгову націнку

285

282

229,00

8

Нараховано оподатковуваний дохід покупця

93

685

71,00

9

Утримано ПДФО з доходу покупця

685

641/ПДФО

12,78

10

Утримано ВЗ з доходу покупця

685

642/ВЗ

1,07

11

Відображено суму різниці, що підлягає доплаті

685

361

57,15

12

Видано готівку покупцеві у відшкодування вартості фена (за новою збільшеною ціною) та внесено у касу ПДФО та ВЗ

361

301

800,00

301

361

13,85

13

Перераховано ПДФО до бюджету

641/ПДФО

311

12,78

14

Перераховано ВЗ до бюджету

642/ВЗ

311

1,07

Заміна товару

При заміні товару розрахунки з покупцем у разі підвищення ціни на товар здійснюють виходячи з його вартості на момент пред’явлення відповідної вимоги.

Ідемо далі. Вартість товарів, що надходять платникові податку як їх гарантійна заміна в порядку, встановленому законом, але не вище за ціну придбання замінюваного товару, не включається до складу доходу, оподатковуваного ПДФО і ВЗ (див. п.п. 165.1.12 ПКУ, пп. 1.2 і 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Виходить, що якщо при заміні товару, який виявився неякісним, його ціна залишилася незмінною або зменшилася, оподатковуваний дохід у покупця не виникає. Водночас податковий агент, що надає (нараховує) такий дохід, зобов’язаний відобразити його в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «138».

У разі підвищення ціни на обмінюваний товар усі розрахунки з покупцем здійснюватимуться за новою ціною, а коли так, то

під оподаткування потрапить різниця між «новою» ціною товару (на момент заміни) і його «старою» ціною (на момент придбання)

Причому в цьому випадку може йтися як про грошову, так і про натуральну форму виплати доходу.

В обох випадках дохід у вигляді різниці між «новою» і «старою» ціною товару включається в загальний місячний оподатковуваний дохід покупця-фізособи і підлягає обкладенню ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ — 1,5 %.

При цьому в разі виплати доходу в натуральній формі в базу обкладення ПДФО він потрапить збільшеним на «натуральний» коефіцієнт (при ставці ПДФО 18 % його величина складає 1,219512). А ось ВЗ, податківці вважають, потрібно утримувати з «чистої» вартості негрошового доходу, без застосування будь-яких коефіцієнтів (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.15 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.16 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, а також консультацію в підкатегорії 103.25 ЗІР ДФСУ і в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 97, с. 39)*.

* Ви готові дотримувати роз’яснень податківців? Тоді рекомендуємо отримати індивідуальну податкову консультацію із цього питання. Так ви убезпечите себе, якщо раптом думка податківців зміниться.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ підприємство-продавець оподатковуваний дохід у вигляді різниці між «новою» ціною і ціною на момент придбання відображає з ознакою доходу «126»**.

** Водночас вважаємо, що не буде помилкою відносити такий дохід до інших оподатковуваних доходів (див. п.п. 164.2.20 ПКУ) і відображати у формі № 1ДФ з ознакою «127».

Приклад 2. У серпні 2017 року покупцеві проданий осушувач повітря «Сонячний» вартістю 6600,00 грн. У вересні 2017 року покупець виявив істотні недоліки в товарі і вимагає замінити його на такий же товар іншої марки належної якості. Як заміна покупцеві був наданий осушувач повітря «Пустеля». На день заміни ціна «Сонячного» — 7000 грн., «Пустелі» — 6850 грн.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 8 Закону № 1023 при поверненні неякісного товару покупцем продавець (через збільшену за неякісним товаром вартість) повинен відшкодувати йому різницю, що виникла, в цінах на неякісний товар у розмірі 400,00 грн. (7000,00 грн. - 6600,00 грн.), з яких:

250,00 грн. (6850,00 грн. - 6600,00 грн.) — це дохід у натуральній формі (різниця між вартістю осушувачів повітря «Пустеля» на день заміни і «Сонячний» на день продажу);

150 грн. (400,00 - грн. 250,00 грн.) — грошовий дохід.

Визначимо базу обкладення ПДФО негрошового доходу: 250,00 х 1,219512 + 150,00 = 454,88 (грн.).

Сума ПДФО складе: 454,88 х 18 : 100 = 81,88 (грн.).

Визначимо базу обкладення ВЗ: 250,00 + 150,00 = = 400,00 (грн.).

Сума ВЗ дорівнює 400,00 х 1,5 : 100 = 6,00 (грн.).

При цьому частина вартості осушувача повітря «Пустеля», що надходить покупцеві як гарантійна заміна, в сумі, яка дорівнює ціні придбання замінюваного «Сонячного» (тобто в сумі 6600 грн.), не включається до складу доходу, оподатковуваного ПДФО і ВЗ.

Не хочете морочитися з «натуральним» коефіцієнтом? Тоді оформляйте заміну товару як повернення неякісного товару і продаж іншого.

висновки

  • При підвищенні ціни на неякісний товар, який повертається покупцем або замінюється на інший товар, сума перевищення нової ціни над ціною придбання підлягає обкладенню ПДФО і ВЗ.
  • У разі виплати доходу в натуральній формі в базу обкладення ПДФО він потрапить збільшеним на «натуральний» коефіцієнт.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць