Колективний договір

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, експерт з питань оплати праці Білова Наталя, податковий експерт Чернишова Наталія, юрист Амброзяк Наталя
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2017/№ 84
Трудові відносини на підприємстві регулюються як законодавством України, так і внутрішніми документами суб’єкта господарювання. Головним документом, який регламентує виробничі, трудові, соціально-економічні відносини й узгоджує інтереси працівників і роботодавців, є колективний договір (ст. 10 КЗпП).

Основні вимоги до змісту колективного договору і порядку його укладення встановлені КЗпП і Законом про колдоговори

Колективний договір укладають роботодавець — з одного боку, й один або декілька профспілкових органів, які діють на цьому підприємстві відповідно до своїх статутів, — з іншого.

Якщо ж на підприємстві немає профспілкового органу, інтереси трудящих представляють їх представники, обрані й уповноважені трудовим колективом (ст. 12 КЗпП і ст. 3 Закону про колдоговори). Зазвичай, представницьким органом є Рада трудового колективу.

Як представник роботодавця зазвичай виступає керівник підприємства. Водночас роботодавець може уповноважити на ведення колективних переговорів і укладення колективного договору також інших посадових осіб.

На новоствореному підприємстві колективний договір укладають за ініціативою однієї зі сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства (ст. 9 Закону про колдоговори).

За необхідності колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів. Такий договір є, по суті, додатком до колективного договору підприємства і порушує лише питання соціально-економічних і трудових відносин цих структурних підрозділів.

Обов’язковий перелік питань, які повинен регулювати колективний договір, наведений у ст. 13 КЗпП і ст. 7 Закону про колдоговори. До них належать:

— зміни в організації виробництва і праці;

— забезпечення продуктивної зайнятості;

— нормування та оплата праці, встановлення форм, систем, розмірів заробітної плати й інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо);

— установлення гарантій, компенсацій, пільг;

— участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

— режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку;

— умови праці й охорона праці;

— забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників;

— гарантії діяльності профспілкової або інших представницьких організацій трудящих;

— умови регулювання фондів оплати праці і встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

— забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

— заборона дискримінації.

Конкретизує наведений перелік загальних питань ціла низка статей КЗпП і інших нормативно-правових актів.

Зверніть увагу: колективний договір може містити й інші, додаткові порівняно з чинним законодавством гарантії та соціально-побутові пільги.

Радимо не прописувати положення в колективному договорі «про запас», адже все, що записано в цьому документі, доведеться виконувати в обов’язковому порядку. Пам’ятайте: невиконання умов колдоговору тягне за собою санкції (див. с. 5).

Майте на увазі:

норми колективного договору, що погіршують положення працівників порівняно з чинним законодавством, є недійсними

Процедуру розробки й укладення колективного договору можна розділити на декілька основних етапів:

— підготовка до переговорів;

— ведення переговорів;

— розробка проекту колективного договору;

— обговорення проекту колективного договору і його схвалення загальними зборами (конференцією) трудового колективу;

— підписання колективного договору;

— реєстрація колективного договору.

Колективний договір набуває чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в цьому документі (ст. 9 Закону про колдоговори). Він діятиме до укладення нового, якщо інше не передбачено самим колдоговором.

Зверніть увагу: ні КЗпП, ні Закон про колдоговори не наполягають на обов’язковості укладення колективних договорів на підприємствах. Так, у ст. 11 КЗпП і ст. 2 Закону про колдоговори йдеться лише про те, що колективний договір укладають на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юрособи.

Тобто укладення колективного договору є добровільним. І покарати за його відсутність підприємство не можуть. Підтверджують це Мін’юст у листі від 05.04.2006 р. № 21-5-197 і Мінсоцполітики в листі від 31.07.2013 р. № 8422/0/14-13/18 (ср. 025069200).

Але знайте: штрафонебезпечним є ухилення представників роботодавця або профспілок (інших представників трудових колективів) від участі в переговорах з приводу укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди (див. с. 10).

Також штрафи погрожують за умисне порушення встановлених законодавством строків початку таких переговорів. Нагадаємо: після отримання від однієї зі сторін письмового повідомлення про початок переговорів друга сторона зобов’язана розпочати процедуру переговорів протягом 7 днів*.

* Детальніше про порядок укладення колективних договорів див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 77, с. 10.

Наведемо зразок повідомлення профспілкового органу про початок переговорів з розробки та укладення колективного договору. Нижче ви можете ознайомитися із наказом керівника підприємства, який видається після отримання такого повідомлення.

Після видання наказу і до закінчення 7 днів з дня отримання повідомлення профспілкового органу про намір провести колективні переговори з укладення колдоговору керівник підприємства повідомляє профкому про:

— згоду почати такі переговори;

— осіб, делегованих у робочу комісію з боку роботодавця;

— час і місце, що пропонуються для засідання комісії.

Форма такого повідомлення аналогічна наведеній на с. 13.

Далі ви знайдете зразки самого колективного договору і його «супутників», що найчастіше зустрічаються: положення про оплату праці (див. с. 20) і положення про преміювання (див. с. 23).

* Як скласти Правила внутрішнього трудового розпорядку, див. на с. 26.

* Додатки не публікуються.

* Додатки не публікуються.

Перелічені в цьому розділі спецвипуску документи вас може попросити пред’явити інспектор Держпраці під час проведення інспекційного відвідування з питань, що стосуються:

— недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;

— порушення встановлених строків виплати заробітної плати;

— невиконання положень колективного договору;

— інших порушень законодавства про працю.

висновки

  • Головним документом, який регламентує виробничі, трудові, соціально-економічні відносини на підприємстві, є колективний договір.
  • Колективний договір набуває чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, вказаного в цьому документі.
  • Укладення колективного договору є добровільним. І покарати за його відсутність підприємство не можуть.
  • Ухилення представників роботодавця або профспілок від участі в переговорах з приводу укладення, зміни або доповнення колективного договору може обернутися штрафом.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити