Корпоративний договір і безвідклична довіреність

В обраному У обране
Друк
Ярмак Марія, юрист
Податки та бухгалтерський облік Квітень, 2018/№ 34
У 2018 році ТОВ у центрі уваги. І новий Закон про ТОВ, й істотні зміни до Закону про госптовариства здебільшого стосувалися саме товариств з обмеженою відповідальністю. У цій статті розберемося з такими новелами, як корпоративний договір і безвідклична довіреність. Поїхали!

Що таке корпоративний договір?

Спочатку скажемо декілька слів щодо термінологічних нюансів. Термінологія чинного законодавства відрізняється від термінології Закону про ТОВ.

Так, Закон про госптовариства в діючій редакції використовує поняття «договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю». Закон про ТОВ «користується» терміном «корпоративний договір». Якщо порівняти ст. 511 Закону про госптовариства, присвячену договору про реалізацію прав… і ст. 7 Закону про ТОВ, що стосується корпоративного договору, то буде зрозуміло: законодавець вкладав у ці положення практично один і той же сенс.

Хоча відмінності все ж є. Наприклад, Закон про госптовариства дозволяє кредиторам товариства укласти договір про реалізацію прав учасників... з учасниками такого товариства.

Про що можна домовлятися в межах такої угоди?

Відповідно до неї учасники товариства зобов’язуються реалізувати свої корпоративні права у спосіб, передбачений таким договором, або утриматися (відмовитися) від їх реалізації. У тому числі можна зобов’язати учасників товариства:

а) голосувати тим чи іншим чином на загальних зборах;

б) узгоджено здійснювати інші дії, пов’язані з управлінням таким товариством;

в) придбавати або продавати частки в статутному капіталі товариства за певною ціною або за умови виникнення визначених у договорі обставин.

Оскільки з набранням чинності Законом про ТОВ Закон про госптовариства до ТОВ застосовуватися не буде, то, схоже, учасники таких товариств укладати договори з кредиторами свого ТОВ не зможуть. Принаймні про них тепер нічого не сказано.

Що ж за «фрукт» цей корпоративний договір?

Поняття. Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону про ТОВ корпоративний договір — це договір, відповідно до якого учасники товариства зобов’язуються реалізувати свої права і повноваження певним чином або утриматися від їх реалізації. Його не варто плутати зі статутом. Це два різні документи.

Корпоративний договір безоплатний і оформляється письмово

При цьому Закон про ТОВ нотаріального посвідчення не вимагає. Хоча ніхто не забороняє сторонам передбачити це в договорі.

Недотримання хоча б однієї з вимог тягне за собою нікчемність такого корпоративного договору.

Сторонами цього договору є учасники ТОВ.

Строк дії і момент укладення. Дата укладення і строк дії корпоративного договору визначаються в самому договорі.

Закон про госптовариства містить, на наш погляд, більш вдале формулювання щодо строку дії: договір про реалізацію прав учасника... укладається на певний строк або може бути безстроковим (частина друга ст. 511 Закону про госптовариства). А Закон про ТОВ викликає запитання, а чи може корпдоговір бути безстроковим?

Умови. Крім усього іншого, корпоративний договір може передбачати: (1) умови (порядок визначення умов), на яких учасник має право або зобов’язаний купити/продати частку в статутному капіталі (її частину); (2) випадки, коли таке право або обов’язок виникають.

Зверніть увагу: корпоративний договір не може зобов’язувати учасників проголосувати тим чи іншим чином за вказівкою органів управління товариства. Такий договір вважатиметься нікчемним (ч. 4 ст. 7 Закону про ТОВ).

Конфіденційність. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним. Проте інше може встановлюватися законом або самим договором.

Наприклад, обмеження конфіденційності не стосуються корпдоговорів, де стороною є держ- або комунальні підприємства. Такі угоди публікуються на сайті відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування (ч. 5 ст. 7 Закону про ТОВ).

Ще один важливий момент: згідно з ч. 6 ст. 7 Закону про ТОВ

договір, укладений стороною корпоративного договору в порушення такого договору, є нікчемним

Але це правило спрацює тільки в разі, якщо інша сторона за «вторинним» договором знала або могла знати про таке порушення.

Тут криється проблема. За загальним правилом, як ми вже сказали вище, положення корпдоговору є конфіденційними.

І як у такому разі третя сторона може знати про порушення домовленостей між учасниками ТОВ? Запитання поки що залишається без відповіді.

Виходить, що більш-менш безпроблемно застосувати це правило «нікчемності» можна лише щодо корпоративних договорів, де стороною є державні або комунальні підприємства. Або ж у такій угоді «зашиті» положення про відсутність заборони на розголошування її положень.

Наприклад, учасник одного з ТОВ продав свою частку третій особі всупереч положенням корпоративного договору з держпідприємством. У свою чергу, держпідприємство теж є учасником цього ТОВ. Ураховуючи те, що такий договір повинен оприлюднюватися на відповідному сайті, договір купівлі-продажу частки вважатиметься нікчемним.

Безвідклична довіреність

Норми про безвідкличну довіреність у Законі про ТОВ і в Законі про госптовариства практично дублюються. Закон про ТОВ додає лише механізм захисту довірителя від недобросовісних дій повіреного (представника) (про це ми детальніше скажемо нижче).

У чому ж суть безвідкличної довіреності з корпоративних прав? Чим вона відрізняється від інших довіреностей?

По-перше, йдеться про довіреності, видані для виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників-сторін корпоративного договору. Предметом останнього мають бути права на частку в статутному капіталі або повноваження учасників.

А по-друге, довіритель зазначає в довіреності, що до закінчення її строку вона не може скасовуватися без згоди представника або може скасовуватися, але лише у випадках, передбачених у самій довіреності.

Безвідклична довіреність з корпоративних прав може бути тільки нотаріально посвідченою

І неважливо, хто є довірителем — юрособа чи фізособа.

Безвідклична довіреність припиняється тоді, коли припиняється і саме зобов’язання, для виконання якого вона видана.

А що коли представник порушить права довірителя? У цьому випадку на вимогу довірителя представник повинен припинити користуватися безвідкличною довіреністю і відмовитися від неї. У разі виникнення спору така довіреність може бути скасована судом.

На нашу думку, це не найефективніший спосіб захисту прав довірителя. Адже недобросовісний повірений може просто ігнорувати подібні вимоги . А це — пряма дорога до суду. При цьому звернення туди ще не гарантує довірителеві захист своїх прав. Їх порушення повіреним потрібно ще довести. Що іноді буває вельми складно.

Безвідклична довіреність видається без права передоручення. Проте інше може передбачатися в самій довіреності (ч. 5 ст. 8 Закону про ТОВ).

Потрібно визнати: і корпоративний договір, і безвідклична довіреність — гнучкий і дуже зручний інструмент. Але він буде безпечним і корисним лише в руках добросовісних суб’єктів. Утім, як і будь-яке нововведення.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити